Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transgranicznej Orientacji Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transgranicznej Orientacji Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Transgranicznej Orientacji Zawodowej
Poradnik Transgranicznej Orientacji Zawodowej Kariera bez Granic Karriere ohne Granzen Ewa Miłuch - Szewczyk Jelenia Góra wrzesień 2014

2 Kariera bez Granic Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia

3 Kariera nie ma Granic Czas na podejmowanie decyzji. Czas na realizację celów związanych z karierą zawodową .....Człowiek, który obrał sobie jasny cel, będzie czynić postępy nawet na najbardziej wyboistej drodze. Człowiek bez celu pozostanie w miejscu nawet na najprostszej drodze. Thomas Carlyle

4 Droga Kariery Którą drogę wybrać? Jak zaplanować własną karierę aby zrealizować swoje potrzeby i oczekiwania, aby być w zgodzie z samym sobą? Jak podejmować decyzje, kto mi może/musi pomóc? Natura nie zna żartów. Jest Zawsze szczera, Zawsze poważna i Zawsze surowa; nigdy się nie myli, a pomyłki i błędy są Zawsze dziełem człowieka. Johann Wolfgang von Goethe

5 Moja kariera Jakie są moje możliwości? Jakie są moje uzdolnienia?
Czym się szczególnie interesuję? Czy znam swoje predyspozycje? Moje mocne i słabe strony w samodzielnym uczeniu się? Jakie są moje oczekiwania odnośnie własnej kariery zawodowej? Jakie są oczekiwania rodziców odnośnie mojej kariery zawodowej? ?

6 Edukacja do przyszłości
„Przyszłość, to nie skutek wyboru pomiędzy alternatywnymi ścieżkami, jakie oferuje nam teraźniejszość, lecz miejsce, które jest tworzone – najpierw przez umysł i wolę, potem przez działanie. Przyszłość nie jest miejscem, do którego zmierzamy, lecz które stwarzamy. Prowadzące do niego drogi nie mogą zostać odnalezione, lecz muszą zostać zbudowane, a związane z tym działanie zmienia zarówno budowniczego, jak ostateczny cel”. Dr Barbara De Angelis, Na życiowym zakręcie. Wydawnictwo „Książnica” 2007.

7 Moja decyzja o karierze
Jakość twojego życia zależna jest od poziomu twoich kompetencji, bez względu na to, na jakim polu działasz. Vince Lombardi Niezależnie jakie masz oceny szkolne, ważne czy potrafisz myśleć i zaplanować swoją karierę zawodową oraz podjąć właściwą dla Ciebie decyzję

8 Rodzina, szkoła i inne instytucje
Poradnik TOZ Rodzina, szkoła i inne instytucje przygotowujące młodych ludzi do wyboru zawodu, kształcenia i podjęcia pracy muszą mieć na uwadze potrzeby i oczekiwania nowego pokolenia oraz oczekiwania istniejących firm na współczesnym rynku. Zob. Badania GM Solutions Generacja Y w pracy Konferencja „Generacja Y – szansa czy konflikt” , Warszawa Organizator Firma GM Solutions

9 Twoje Portfolio Zawodowe:
Poradnik TOZ Twoje Portfolio Zawodowe: Branże w regionie; Szkoły ponadgimnazjalne w regionie; Branże w Euroregionie Nysa; Transgraniczna Orientacja Zawodowa – projekt edukacyny; Kształcenie zawodowe. Zawody – strona KOWEZiU; Polska Rama Kwalifikacji – strona IBE; Zawody przyszłości – strona PARP;

10 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni;
Potrzeby pracodawców w Polsce Wykwalifikowani pracownicy fizyczni; Menedżerowie projektów; Przedstawiciele handlowi; Inżynierowie; Kierowcy; Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni; Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji; Kucharze/ szefowie kuchni; Pracownicy produkcji; Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta...

11 Potrzeby pracodawców Wykwalifikowani pracownicy fizyczni;
w Europie Wykwalifikowani pracownicy fizyczni; Przedstawiciele handlowi; Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu); Inżynierowie; Kierowcy; Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla; Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni; Pracownicy księgowości i finansów; Pracownicy ds. IT; Mechanicy..

12 Potrzeby pracodawców Wykwalifikowani pracownicy fizyczni;
w Świecie Wykwalifikowani pracownicy fizyczni; Przedstawiciele handlowi; Technicy (produkcji, procesu produkcji i utrzymania ruchu); Inżynierowie; Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla; Pracownicy księgowości i finansów; Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni; Pracownicy produkcji; Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji, asystenci ds. administracji; Kierowcy;

13 Kompetencje kluczowe W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), wskazuje się państwom członkowskim UE, aby podejmowały działania mające wpływ na rozwój kompetencji kluczowych w ramach swoich strategii uczenia się przez całe życie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia Nr 2006/962/WE, ust.14. Bruksela.

14 wykonywania zadań zawodowych
Kompetencje kluczowe Kompetencje określają związek między naszymi indywidualnymi zdolnościami i cechami osobowości a cechami wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych (definicja Miedzynarodowej Organizacji Pracy)

15 Na kompetencje składają się:
Kompetencje kluczowe Na kompetencje składają się: Umiejętności – wszystko to, co potrafimy, co nabywamy w ciągu naszego życia, nasze zdolnosci i talent. Wiedza - ogół informacji o otaczającej nas rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania; Kwalifikacje – formalne potwierdzenie nabytych umiejętności i wiedzy, a są to: dyplomy, certyfikaty, uprawnienia. Cechy psychofizyczne - mogą być wrodzone lub nabyte, to: osobowość, inteligencja, odporność na stres, postawa, reakcje i zachowania w określonych sytuacjach, kultura osobista.

16 Planować, organizować i oceniać uczenie się.
Dokonywać oceny swoich oczekiwań i potrzeb Skutecznie porozumiewać się językiem ojczystym Uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym Współpracować z grupą i pracować zespołowo. Pracować zadaniowo, metodą projektu Rozwiązywać problemy w twórczy sposób Korzystać z różnych źródeł informacji Skutecznie komunikować się językiem obcym Analizować i rozpoznawać sytuacje trudne Zarządzać swoimi zasobami i kompetencjami Odnosić do praktyki zdobytą wiedzę i umiejętności Przyswajać i korzystać z technik negocjacji

17 czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów
Kompetencje kluczowe Badania Accenture z 2008 roku – Ogólnopolska kampania społeczna Start w Karierę opublikowała raport, w którym zaprezentowano w skali procentowej czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów i przedstawiają się one następująco: Agnieszka Marusiak, Politechnika Wrocławsaka

18 Kompetencje kluczowe języki obce (98,5%),
zdolności komunikacyjne (71%), umiejętność pracy w zespole (65,7%), wiedza kierunkowa (64%) plany rozwoju (61,2%), aktywność pozauczelniana absolwenta (59,7%),

19 Kompetencje kluczowe rozpoznawalność marki uczelni (57,3%)
staże i praktyki międzynarodowe (56,6%), oczekiwania płacowe (54,9%), znajomość branży (52,1%), oceny na studiach (41,8%), inne (3,7%). Agnieszka Marusiak, specjalista ds. doradztwa zawodowego Politechnika Wrocławska

20 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji XXI wieku pod przewodnictwem Jacques`a Delors`a: pomagać w rozumieniu innego człowieka, jego odrębności i rozumienia świata w jego chaotycznym marszu ku jakości, „uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi”; zwiększyć zainteresowanie nauką, a także przyjemności uczenia się, stworzyć koncepcję edukacji przez całe życie, „uczyć się, aby wiedzieć, ... aby działać, .... aby być”;

21 Raport dla UNESCO łączyć kształcenie szkolne z pozaszkolnym, aby udostępnić dziecku kształcenie etyczne i kulturowe, naukowe i technologiczne, ekonomiczne i społeczne, zróżnicować oferty edukacyjne; doprowadzić do dostępności tradycyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych, np. do technologii informatycznych;

22 Cele TOZ „Jeśli zmiany oznaczają w istocie proces uczenia się, jeśli sprawnie funkcjonujące organizacje potrzebują coraz więcej inteligentnych pracowników, jeżeli kariery zawodowe trwają krócej i są bardziej elastyczne oraz jeśli coraz więcej osób nabiera przekonania, że większą część swojego życia będą musieli sami sobie radzić, to jasne, że edukacja powinna być najważniejszą inwestycją każdego, komu na sercu leży realizacja własnego przeznaczenia”. Charles Handy Marketnig Zarządzania Szkołą, 2003

23 Poradnik TOZ Podręcznik, który masz w ręku, umożliwi Tobie i Twoim uczniom poznanie i przygotowanie się do podjęcia decyzji związanej z wyborem ścieżki kształcenia zawodowego. Każdy zawarty w niej pomysł przybliży ci konieczną wiedzę w obszarze Transgranicznej Orientacji Zawodowej (TOZ). Podręcznik zawiera konieczne informacje o kształceniu zawodowym, branżach strategicznych oraz koniecznych umiejętnościach i kompetencjach kluczowych w Euroregionie Nysa.

24 Orientacja zawodowa? To umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji o własnej ścieżce kariery zawodowej i wyborze kolejnych etapów kształcenia, które pozwolą realizować marzenia związane ze zdobyciem poznanego i wybranego zawodu. Prowadź ewaluację wdrażania i realizacji programu Transgranicznej Orientacji Zawodowej. Wykorzystuj wyniki do modyfikacji Twojego programu TOZ w Euroreginie Nysa

25 Współczesny model uczenia się/nauczania:
Triada Edukacyjna Współczesny model uczenia się/nauczania: Wiem, czego chcę (muszę) nauczyć się ; Wiem, jak to zrobię; Wiem, jak sprawdzę, że robię to dobrze.

26 na rzeczach drugorzędnych.
Realizacja TOZ Wyznacz priorytety, jeśli chodzi o realizację twoich celów. Głównym elementem udanego życia jest umiejętność koncentrowania się na rzeczach najważniejszych. Powodem, dla którego nie udaje się osiągnąć głównych celów, jest tak naprawdę fakt, iż spędzamy zbyt wiele naszego czasu koncentrując się na rzeczach drugorzędnych. Robert J. Mckain

27

28 Poznajemy zawody w Euroregionie Nysa.
Projekt edukacyjny Poznajemy zawody w Euroregionie Nysa. Projekt jest propozycją, którą może wykorzystać nauczyciel w opracowaniu szkolnego programu Transgranicznej Orientacji Zawodowej. Uzupełnieniem projektu są przykłady dobrych praktyk, które zostały wypracowane podczas warsztatów z nauczycielami w ramach projektu „Kariera bez Granic” oraz uzupełnione przez autora podręcznika.

29 Projekty scenariuszy W poradniku Transgraniczna Orientacja Zawodowa
zostały umieszczone przykłady scenariuszy projektów poznawania zawodów w niektórych branżach oraz projekty warsztatów z rodzicami o tematyce ukierunkowanej na poznawanie i doskonalenie kompetencji kluczowych w kontekście Transgranicznej Orientacji Zawodowej.

30 Narzędzia diagnostyczne
Narzędziami pomocnymi w projektowaniu i  prowadzeniu zajęć edukacyjnych programu Transgranicznej Orientacji Zawodowej z zakresu rozpoznawania i analizowania swoich predyspozycji, mogą być kwestionariusze diagnostyczne i testy do samodzielnego wykorzystania przez uczniów. Rozpoznanie swoich zdolności, możliwości i predyspozycji wpływa na samoocenę i autorefleksję w aspekcie planowania ścieżki kariery zawodowej.

31 Wyzwania przyszłości Przyszłość: „Wymaga (....) człowieka, który może sprostać trudnym okolicznościom i zadaniom. Człowieka o ukształtowanych kompetencjach do formułowania i rozwiązywania nowych, trudnych zadań, mądrego, odpowiedzialnego, współczulnego i zdolnego do solidarnego współdziałania, umiejącego krytycznie wybierać i osądzać z wielorakich ofert kulturalnych wedle uniwersalnych wartości i zasad „. prof.. Zbigniew Kwieciński

32 Pokolenie Z Aleksandra
„To, czym odznacza się pokolenie Z, nie wzięło się znikąd. Przecież nie urodziliśmy się tacy. To świat chce, abyśmy za nim nadążyli. Czym innym są te hashtagi (słowa lub krótkie wyrażenia poprzedzone znakiem "#„) jak nie przełożeniem na życie codzienne, tego wszystkiego, co wkładają nam do głowy w szkole? Tam nie uczą nas samodzielnego, kreatywnego myślenia, tylko używania haseł, słów "kluczy". Aleksandra

33 Memorandum Memorandum o Kształceniu Ustawicznym z 2000r. jest niezwykle ważnym aktem dla państw Zjednoczonej Europy. Założenie nr 5 Memorandum, mówi o konieczności zapewnienia dostępu do informacji i usług doradczych oraz aktywnym wychodzeniu do potencjalnych klientów z informacją zawodową i o uświadomieniu im ważności kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Memorandum o Kształceniu Ustawicznym

34 Rada Ministrów Edukacji Państw Członkowskich UE:
Rezolucja 2004 Rada Ministrów Edukacji Państw Członkowskich UE: „Zapewnienie usług poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształcenia zawodowego, a w szczególności w szkołach odgrywa zasadniczą rolę w zagwarantowaniu, że podjęte przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej nie będą przypadkowe” Alicja Łukaszewicz sekretarz ZGSD Wewnątrzszkolny system doradztwa.

35 Dolnośląska Strategia Innowacji
Przyszłość innowacyjna Dolnego Śląska zależy w pierwszym rzędzie od tego, czy regionalny system edukacji wykształci innowatorów. Innowatorom potrzebna jest szeroka wiedza ogólna, specyficzna wiedza szczegółowa, kreatywność, umiejętność uczenia się przez eksperymenty, kooperatywność i umiejętności komunikacyjne. Kształtowanie takich osobowości powinno zaczynać się już w przedszkolach.

36 Dolnośląska Strategia Innowacji
Placówki oświatowe muszą kształtować kapitał społeczny, tzn. stwarzać okazje do budowania więzi opartych na zaufaniu i solidarności, ćwiczyć w działaniach kooperacyjnych, znacznie więcej uwagi poświęcać rozwiązywaniu problemów otwartych, o charakterze praktycznym. Należy wspierać środowiska nauczycielskie w wypracowaniu odpowiednich koncepcji. Edukacja dla Innowacji, w Strategii, Wrocław 2005

37 Strategia Rozwoju Euroregionu Nysa
Strategia Rozwoju ERN Strategia Rozwoju Euroregionu Nysa na lata 2014 – 2020 Opracowana w ramach projektu „Strategia Rozwoju Euroregionu Nysa” Nr CZ 3.22/3.1.00/ w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 – 2013. Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

38 Wizja Euroregionu Nysa
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa to obszar, który rozwija się dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami i ludźmi w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Dzięki temu jego mieszkańcy korzystają ze wszystkich udogodnień i możliwości, jakie daje im położenie obszaru przygranicznego.

39 Strategie Rozwoju Regionów
Aktualne dane opracowane przez Samorządy Terytorialne w zakresie kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego, kierunki te będą wyznacznikiem potrzeb na określone zawody i prowadzenia transgranicznej Orientacji Zawodowej.

40

41 Dziękuję za uwagę Sukces
polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma. Elbert Hubbart Tel


Pobierz ppt "Transgranicznej Orientacji Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google