Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroenergetyka w Polsce - wyzwania, skutki i koszty z propozycji ram polityki klimatyczno-energetycznej 2020 – 2030 Stanisław Tokarski Wiceprezes –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroenergetyka w Polsce - wyzwania, skutki i koszty z propozycji ram polityki klimatyczno-energetycznej 2020 – 2030 Stanisław Tokarski Wiceprezes –"— Zapis prezentacji:

1 Elektroenergetyka w Polsce - wyzwania, skutki i koszty z propozycji ram polityki klimatyczno-energetycznej 2020 – 2030 Stanisław Tokarski Wiceprezes – TAURON Polska Energia

2 Polski sektor energetyczny wspiera unijną politykę ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa energetyczne i przemysł dokonały ogromnych ulepszeń. Struktura paliwowa oparta o węgiel i niski poziom PKB per capita ustawiają jednak Polskę w wyjątkowej pozycji startowej. Emisje CO 2 winny być zredukowane do 2030 roku w sposób kosztowo efektywny. Bezpieczne dostawy energii dla odbiorców winny zostać zapewnione po akceptowalnych cenach. Polska potrzebuje zapewnienia wysokiego poziomu niezależności energetycznej: wzrost importu gazu nie jest tutaj rozwiązaniem. Wzrost bezrobocia w sektorze energetycznym i przemyśle energochłonnym nie jest możliwy do zaakceptowania.

3

4

5 Polska musi uniknąć wysokich kosztów transformacji sektora Polskie ceny energii elektrycznej w sile nabywczej należą do najwyższych w UE – dalsze reformy ETS będą jeszcze wzmacniały ten trend. Według szacunków rachunki za prąd dla połowy gospodarstw domowych będą zawierać się w przedziale 12,5 – 14,5% ich budżetów po roku 2020 jeśli zostaną wprowadzone cele klimatyczne na rok 2030. 23% powyżej średniej UE Ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2013 (w sile nabywczej) Wymierne ceny prądu w Polsce w 2013 roku ok. 0,15 EUR/kWh

6 Polska powinna utrzymać wysoki poziom niezależności energetycznej Potencjalna zmiana struktury paliwowej z krajowego węgla na importowany gaz doprowadziłaby do istotnego obniżenia bezpieczeństwa energetycznego. tylko 30% zależności energetycznej Zależność energetyczna w % w 2012 Source: Eurostat, EEA, KOBiZE

7 Ocena skutków realizacji proponowanych celów na 2030 rok dla Polski W Polsce przeprowadzono analizy propozycji polityki klimatycznej Komisji Europejskiej i zbadano ich wpływ na konkurencyjność gospodarki krajowej. Na podstawie tych analiz stwierdzono, że nowe propozycje Komisji Europejskiej zmierzające do zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej przyczynią się do znacznego ograniczenia konkurencyjności gospodarki krajowej i spowodują istotny wzrost wydatków na cele energetyczne u odbiorców końcowych energii elektrycznej, zarówno u odbiorców przemysłowych jak i w przypadku gospodarstw domowych.

8

9 Ocena skutków realizacji proponowanych celów na 2030 rok dla Polski Koszty propozycji celów na 2030 rok dla Polski oparte o ocenę skutków: EUR mld /rok

10 Struktura bilansu mocy w KSE sprzyja nowym inwestycjom

11 Konieczne jest wprowadzenie szytych na miarę rozwiązań W celu implementacji ambitnych celów klimatycznych jakie stawia Unia Europejska nasz sektor oraz gospodarka potrzebują odpowiednich narzędzi i czasu niezbędnych do zmierzenia się z wysokimi kosztami przejścia na potencjalnie nową strukturę paliwową. Możliwe ścieżki postępowania: Skupienie się na najbardziej efektywnych sposobach obniżenia emisji: wysokosprawne jednostki wytwórcze; Przyszła dywersyfikacja polskiej struktury paliwowej bez wymuszonego przedwczesnego wycofywania istniejących jednostek konwencjonalnych; Kompensacja dla sektora energetycznego oczekiwanego wzrostu kosztów redukcji emisji – zarówno po stronie CAPEX’u jak i OPEX’u; Bezpłatna alokacja uprawnień dla nowych jednostek wytwórczych plus dedykowane, znaczone fundusze na projekty modernizacyjne w sektorze.

12 Warunkiem ewentualnej zgody na cele polityki klimatycznej UE jest zapewnienie funduszy na sprawne wytwarzanie Bezpłatne uprawnienia oparte na benchmarkach paliwowych - ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej Dodatkowe dedykowane /znaczone fundusze potrzebne na CAPEX dla nowych projektów – obejmują one także wysokosprawne jednostki węglowe DO KUPIENIA [kg CO 2 /MWh] Poziom BAT DO KUPIENIA Poziom BAT BEZPŁATNIE

13 Wymiana floty wytwórczej redukuje emisje Zastosowanie wysokosprawnych jednostek wytwórczych jest najbardziej efektywnym sposobem obniżania emisji CO 2. Emisje CO 2 dla starych i nowych węglowych jednostek wytwórczych Węgiel kamienny

14 Aby tak się stało musiałyby one Polsce zapewnić: Istnienie na rynku odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO 2 dla nowo budowanych bloków węglowych (5 tys. MW) zapewniających im pracę przez 6500 – 7000 h/rok. Ceny uprawnień do emisji CO 2 nie wyższe niż pułap, który zapewni możliwość rozwoju gospodarki i pokrycie przez odbiorców indywidualnych. Stworzenie mechanizmów inwestycyjnych (rynek mocy) zapewniających wybudowanie ok. 5 tys. MW mocy, które zastąpią bloki odstawiane w latach 2025 – 2030. Zapewnienie odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO 2 przy odpowiedniej cenie, które pozwolą na pracę tych jednostek po 6500 – 7000 h/rok przez cały okres ich życia technicznego (tj. 30 – 40 lat). Polska musi uniknąć wysokich kosztów transformacji sektora

15 Mechanizmy kompensacyjne winny być skonstruowane w taki sposób, aby mogły działać automatycznie, bez dodatkowych obostrzeń czy kolejnych dalszych ustaleń. W szczególności winny one być wyłączone z jakiejkolwiek konieczności ponownego notyfikowania Komisji Europejskiej bądź potrzeby uzyskania jej dalszej akceptacji oraz z definicji - jako warunek zgody na nowe cele polityczne do 2030 – być zgodnymi z wytycznymi o pomocy publicznej. Niezbędne jest ponadto odblokowanie finansowania inwestycji w wysokosprawne moce węglowe przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Polska musi uniknąć wysokich kosztów transformacji sektora


Pobierz ppt "Elektroenergetyka w Polsce - wyzwania, skutki i koszty z propozycji ram polityki klimatyczno-energetycznej 2020 – 2030 Stanisław Tokarski Wiceprezes –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google