Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Deregulacja IV transza, czyli sondażowe konsultacje online Październik 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Deregulacja IV transza, czyli sondażowe konsultacje online Październik 2013."— Zapis prezentacji:

1 Deregulacja IV transza, czyli sondażowe konsultacje online Październik 2013

2 Deregulacja 246 zawodów I transza 51 zawodów II transza 91 zawodów III transza 104 zawody IV transza ?

3 Deregulacja w liczbach 246 zawodów zostało objętych deregulacją w trzech transzach, z czego aż 71 zawodów zostało całkowicie zderegulowanych. Działania deregulacyjne podzielone zostały na 3 transze oraz dodatkową 4. - konsultacje on-line. Pierwsza ustawa weszła w życie w sierpniu 2013 r. – Sejm uchwalił ją większością 86% głosów. Deregulacja cieszy się wysokim poparciem społecznym – aż 65% ankietowanych chce otwarcia dostępu do zawodów.

4 Kontrola efektów Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązane jest do skontrolowania efektów przeprowadzonej deregulacji. Tzw. ewaluacja efektów (ex-post) ma służyć dokonaniu oceny czy zakładane cele ustawy zostały zrealizowane, czy wybrano poprawne sposoby osiągnięcia tych celów oraz czy nie wystąpiły nieprzewidziane skutki wprowadzenia ustawy, w szczególności o znacznych kosztach społecznych. Wsparcie w procesie ewaluacji oferuje Bank Światowy. Wyniki ewaluacji mogą stanowić przesłankę do podjęcia odpowiednich działań korygujących w przyszłości.

5 IV transza Innowacyjna koncepcja „sondażowych konsultacji online”, czyli obywatele wypełniając ankietę zgłoszą zawody do IV transzy. Ruszy w IV kwartale 2013 roku

6 Opinie o IV transzy Z entuzjazmem przyjąłem wiadomość, że MS przygotowuje projekt „sondażowych konsultacji online” w celu uzyskania od obywateli informacji o uciążliwych regulacjach dostępu do zawodów (…). Przedstawiona koncepcja polegająca na zbieraniu informacji jeszcze przed przygotowaniem regulacji oraz umożliwienia dyskusji proponowanych rozwiązań ma szanse stać się modelowym rozwiązaniem dla całej administracji publicznej podczas przygotowywania projektów legislacyjnych o dużym znaczeniu społecznym. Minister Administracji i Cyfryzacji Uznaję za niezwykle cenną koncepcję debaty społecznej, jako sui generis dialogu w procesie stanowienia prawa niezmiernie istotnego dla budowy społeczeństwa obywatelskiego i wypełnienia standardu określonego w art. 2 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich

7 Opinie o IV transzy W pełni popieram koncepcję prac nad tzw. „czwartą transzą”, które maja być oparte nie tylko na pomysłach administracji rządowej, ale także na wnioskach z planowanych sondażowych konsultacji online. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Przedstawiona koncepcja konsultacji online (…) zakłada zbieranie opinii o nieprawidłowościach na etapie identyfikacji problemu w sposób otwarty (dostępny dla każdego interesariusza, który zechce wyrazić swoją opinię). RCL

8 IV transza - opis Czwarta transza powstanie w wyniku analizy wszystkich zebranych danych z elektronicznej ankiety. Konsultacje społeczne „on-line” to specjalne, moderowane i analizowane przez Departament Strategii i Deregulacji MS oraz zainteresowane ministerstwa forum, na którym każdy będzie mógł zgłosić zbędne regulacje w zakresie zawodu pominiętego w dotychczasowych pracach. Konsultacje te będą nowatorską i bardzo innowacyjną formą współpracy organów centralnych władzy państwowej z aktywnymi obywatelami, będzie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa obywatelskiego. Rozpoczęcie konsultacji planowane jest na październik 2013 r.

9 IV transza - schemat

10 Jak to działa? Przykład 1 deregulacja dostępu do zawodu asystenta sędziego Opisz zwięźle na czym polega problem: Do wykonywania zawodu asystenta sędziego konieczne jest wykształcenie prawnicze i ukończona aplikacja ogólna – dlaczego osoba pomagająca sędziemu musi mieć podobne kwalifikacje jak on? Eksperci Ministerstwa Sprawiedliwości: Ochrona wartości Konstytucyjnych nie uzasadnia ograniczenia dostępu do zawodu asystenta sędziego – możliwa rezygnacja z wymogu ukończenia aplikacji, jednak wymogi muszą być jednakowe. Propozycja rozwiązania problemu: Rezygnacja z wymogu ukończenia aplikacji. W pozostałym zakresie – umożliwienie sędziom decydowania jakie kwalifikacje musi mieć ich asystent. Ankieta

11 Forum dyskusyjne Rozwiązanie problemu

12 Jak to działa? Przykład 2 deregulacja dostępu do zawodu specjalisty BHP (rozporządzenie) Opisz zwięźle na czym polega problem: Mija czas, w jakim specjaliści ds. BHP musieli uzupełnić wykształcenie – teraz wymagane jest wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP Eksperci Ministerstwa Sprawiedliwości: Ochrona wartości Konstytucyjnych nie uzasadnia ograniczenia dostępu do zawodu specjalisty ds. BHP – możliwe są następujące działania:  Przekazanie informacji o problemie oraz propozycji rozwiązania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w celu nowelizacji rozporządzenia  Zmiana delegacji ustawowej tak, aby zgodnie z zasadnymi techniki prawodawczej wymogi kwalifikacyjne znalazły się w ustawie, nie w rozporządzeniu. Propozycja rozwiązania problemu: Należy umożliwić dalsze wykonywanie zawodu osobom, które posiadają wieloletnie doświadczenie, nawet bez wykształcenia wyższego. Ankieta

13 Jak to działa? Przykład 3 deregulacja dostępu do zawodu (pomysł niemożliwy do zrealizowania) Opisz zwięźle na czym polega problem: Problem polega na utrudnionym dostępie do zawodu sędziego. Obecna ścieżka dostępu (wymagająca ukończenia studiów na wydziale prawa oraz aplikacji sędziowskiej) jest zbyt długa i rygorystyczna. Eksperci Ministerstwa Sprawiedliwości: Ze względu na uwarunkowania konstytucyjne i regulacje prawne propozycja nie jest możliwa do realizacji. Dalsze procedowanie nad nią nie jest zasadne. Propozycja rozwiązania problemu: Sędzia, jako osoba która wymierza sprawiedliwość, powinna być wybierana przez obywateli w wyborach powszechnych, odbywających się jednocześnie z wyborami samorządowymi, na 4 letnią kadencję. Wymóg posiadania wykształcenia nie wydaje się konieczny – podobnie jak u posła. Liczy się sprawiedliwość – nie prawo! Ankieta

14 Więcej na www.ms.gov.plwww.ms.gov.pl


Pobierz ppt "Deregulacja IV transza, czyli sondażowe konsultacje online Październik 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google