Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET NAUCZYCIELI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET NAUCZYCIELI."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET NAUCZYCIELI

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Postawa tolerancyjna, serdeczna, przystępna, szczera, cierpliwa, delikatna; nauczyciel-opiekun, terapeuta, instruktor, trener odpowiedzi pojedyncze

11

12 Podsumowanie: 1. Ocena skuteczności naszego nauczania wśród uczniów i rodziców jest bardzo wysoka i wynosi średnio 95,5% odpowiedzi wskazujących poziom dobry i powyżej. Żaden z respondentów nie ocenił nas na 1. 2. Dyscyplinowanie uczniów na lekcjach jest ważnym czynnikiem sprzyjającym skuteczności nauczania, ponieważ większość dzieci chce uczyć się w ciszy, a hałas przeszkadza im najbardziej. 3. Wydaje się, że uczniów najbardziej może zmotywować do nauki dobrze wytłumaczona lekcja i zaciekawienie nią. 4. Zwraca uwagę fakt, że w procesie nauczania uczniowie i rodzice uważają za ważniejsze od metod czynniki nieformalne, takie jak: postawa nauczyciela, atmosfera w klasie, indywidualizacja. 5. Dzieci i rodzice w postawie nauczyciela najbardziej cenią życzliwość, a także uśmiech. Potrafią jednak docenić konsekwencję oraz umiejętność stawiania wymagań, nie musimy więc tego się obawiać.

13 6. Być może przeceniamy w procesie dydaktycznym wartość używania nowych metod i środków, takich jak audiowizualne czy multimedialne. Wydaje się, że nasi uczniowie wciąż najbardziej lubią używane od lat zabawy i gry dydaktyczne oraz kreatywne, zabawne sposoby prowadzenia lekcji. 7. W procesie nauczania często koncentrujemy się na tym, co od nas niezależne (zmienne programy, podręczniki, liczebność klas), zamiast na tym, co sami kreujemy w pracy swoją postawą, np. - tworzenie prawidłowej atmosfery, - akceptacja braków i zalet innych, - dostrzeganie i nagradzanie każdego sukcesu, - pokazywanie, jak rozwijać zdolności. 8. Naszych uczniów przygotowujemy do przyszłości. W tym procesie ważne jest zadbanie o takie elementy jak: wyrabianie w uczniu postawy, że może się wszystkiego nauczyć, wyrabianie cech i postaw skierowanych na sukces, pomoc w uwierzeniu w siebie, w rozumieniu świata, itp.

14 Wnioski: 1. Należy w sposób szczególny zadbać o współpracę między szkołą a rodziną ucznia. Jest to jeden z podstawowych warunków zwiększenia skuteczności procesu nauczania (także wychowania). 2. O metodach nauczania musimy mówić jednym głosem. Postulujemy ujednolicenie nazewnictwa oraz klasyfikacji na podstawie dostępnej literatury, która zostanie przesłana do zapoznania się z nią. 3. Należy przyjrzeć się uważnie kalendarzowi imprez szkolnych oraz projektom, w których szkoła bierze udział. Trzeba rozważyć, czy większą wartość dla uczniów ma udział w imprezach, projektach, czy to, by z tego tytułu nie przepadały lekcje lub ich prowadzenie nie było utrudnione. 4. Należy zadbać o zwiększenie dostępności do ksero. 5. Rodzicom uczniów trzeba systematycznie przypominać ofertę zajęć pozalekcyjnych (dotyczy to głównie klas czwartych). 6. Należy w sposób szczególny przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Postuluje się zorganizowanie szkolenia na ten temat i zastosowanie się do podanych tam wskazówek.


Pobierz ppt "OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET NAUCZYCIELI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google