Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych

2 Problematyka Ocena możliwości w oparciu o samowiedzę klienta
Mała ilość czasu na klienta Brak możliwości oceny predyspozycji fizycznych „Przeciwwskazania do pracy fizycznej” Wydłużenie okresu pracy

3 Informacje o projekcie
Cel projektu Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez wdrożenie m.in: metod badania kompetencji w oparciu o próbki pracy metod badania możliwości fizycznych usługi doradztwa ergonomicznego Okres testowania kwiecień październik 2014 Odbiorcy Osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, pracownicy PSZ Użytkownicy Wojewódzkie Urzędy Pracy , Powiatowe Urzędy Pracy Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4 Realizatorzy Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Partnerzy:
Politechnika Wrocławska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Urząd Pracy w Gävle (Szwecja)

5 Pomorski Ośrodek Kompetencji Gdańsk, ul. Piwna 28/31

6 Co się stanie, gdy przejdziesz przez te drzwi?
Cel: podwyższenie gotowości Klientów do podjęcia aktywności na rynku pracy i podniesienie wiary w siebie Koncentracja na zasobach Klienta Wzmacnianie decyzyjności Klientów Wiara w możliwości klienta Klient nie jest samotną wyspą – obszary jego życia to sieć zależności Właściwie przekazana informacja zwrotna przyczynia się do wzmocnienia motywacji

7 Zmiana Chętny – ważność zmiany
Zdolny – ufam w możliwość wprowadzenia zmiany Gotów – chcę już teraz

8 Zmiana Przekonania ograniczające – przyjdzie samo, nie umiem rozmawiać z ludźmi Przekonania wspierające Poszukiwanie obszarów wpływu Precyzowanie – co konkretnie, ile konkretnie Obawy – chcę, ale się boję

9 ODBIÓR RAPORTU Z BADANIA W POK
SKIEROWANIE Doradca zawodowy PUP/WUP kieruje osobę do POK na badania „kompetencji” psychologicznych i/lub fizycznych i/lub doradztwo ergonomiczne przeprowadza wywiad wstępny, zadaje pytanie, wypełnia druk skierowania DZIAŁANIA W POK – 2 dni Doradca zawodowy/terapeuta zawodowy POK Wywiad wstępny Badanie kompetencji psychologicznych Badanie możliwości fizycznych Doradztwo ergonomiczne Wstępne podsumowanie ODBIÓR RAPORTU Z BADANIA W POK Doradca zawodowy PUP/WUPPOK Otrzymuje raport dla doradcy zawodowego Raport otrzymuje też klient POK- do 4 godzin Sesja informacji zwrotnych Plan działań rozwojowych Raport Kontakt telefoniczny? Kontakt telefoniczny?

10 Badane kompetencje psychologiczne
Kompetencje społeczne – złożone umiejętności, które umożliwiają efektywne radzenie sobie w sytuacjach społecznych Asertywność Autoprezentacja Budowanie relacji Dbanie o potrzeby innych Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Komunikacja interpersonalna Komunikacja pisemna Kultura osobista Orientacja na klienta Praca w grupie Prowadzenie prezentacji publicznej Kompetencje poznawcze – związane z procesami przetwarzania informacji Kreatywność Myślenie globalne Myślenie krytyczne Pamiętanie informacji Planowanie działań Podzielność uwagi Rozumowanie Rozwiązywanie problemów Spostrzegawczość Umiejętności analityczne Wyobraźnia przestrzenna Kompetencje osobiste –dotyczą umiejętności związanych z aktywnością celową człowieka Aktywność Dążenie do osiągnięć zawodowych Elastyczność Motywacja do współzawodnictwa Radzenie sobie ze stresem Sumienność Wytrzymałość Kompetencje managerskie– związane z zarządzaniem innymi osobami Delegowanie zadań Doskonalenie firmy i organizacji Kierowanie realizacją zadania/projektu Motywowanie Badane zawsze niezależnie od stanowiska Współpraca w grupie Radzenie sobie ze stresem Sumienność

11 26 ról zawodowych, tworzących grupy zawodów
Role zawodowe Klient określa z doradcą zawodowym w urzędzie pracy rolę zawodową, pod kątem której badane będą jego kompetencje 26 ról zawodowych, tworzących grupy zawodów

12 Role zawodowe Realistyczno-Artystyczna, Społeczno-Przedsiębiorcza,
Realistyczno-Badawcza, Społeczno-Realistyczna, Realistyczno-Konwencjonalna - wymagająca technicznych kwalifikacji, Badawczo-Konwencjonalna, Badawczo-Realistyczna, Realistyczno-Konwencjonalna - wymagająca zręczności, Badawczo-Społeczna, Badawczo-Artystyczna, Realistyczno-Konwencjonalna - wymagająca siły, Artystyczno-Techniczna, Artystyczno-Osobista, Realistyczno-Przedsiębiorcza/Społeczna, Przedsiębiorczo-Realistyczna (Techniczna), Konwencjonalno-Badawcza, Przedsiębiorczo-Społeczna, Konwencjonalno-Przedsiębiorcza, Przedsiębiorczo-Konwencjonalna, Konwencjonalno-Realistyczna, Przedsiębiorczo-Badawcza, Konwencjonalno-Społeczna, Samozatrudnienie (profil związany z prowadzeniem działalności gospodarczej + profil specjalistyczny). Społeczno-Artystyczna, Społeczno-Badawcza, Społeczno-Konwencjonalna,

13 Rola artystyczno - techniczna
wykonywanie czynności twórczych przy wykorzystaniu różnego typu urządzeń technicznych. wykonywanie tej roli zawodowej wymaga połączenia zdolności i pogłębionej wiedzy technicznej Zawody: plastyk, architekt, architekt wnętrz, artysta grafik, rzeźbiarz, scenograf, fotograf, projektant mody. Kompetencje: Rozwiązywanie problemów, wyobraźnia przestrzenna, aktywność, elastyczność, wytrzymałość, kreatywność, radzenie sobie ze stresem, praca w zespole, sumienność

14 Próbki pracy diagnoza maksymalnie 3 kompetencji
uwidacznia charakterystykę każdego wskaźnika kompetencji dotyka realistycznych, praktycznych, codziennych czynności zawodowych trwa max. 45 minut

15 Próbki pracy - przykład
Butelka z przyprawami - aktywność, elastyczność, wytrzymałość 1. Przygotowanie butelki - 30 minut. 2. Zmiana zamówienia po 20 minutach

16

17 Skala pomiarowa Poziom Opis POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 POZIOM 4
Nieujawnianie zachowań świadczących o posiadaniu kompetencji lub częste popełnianie w tym zakresie bardzo poważnych błędów. Osoba nie jest wstanie realizować standardowych zadań wymagających tej kompetencji – nawet przy wsparciu innych. POZIOM 2 Popełnianie błędów przy realizacji standardowych zadań wymagających danej kompetencji. Błędy nie są poważne, jednak mają wpływ na realizację zadań. Osoba może wymagać wsparcia przy realizowaniu zadań wymagających tej kompetencji. POZIOM 3 Poprawna realizacja standardowych zadań wymagających tej kompetencji. Sporadyczne popełnianie niewielkich błędów w tym zakresie. Mają one mały wpływ na wykonanie zadania. POZIOM 4 Poprawna i bezbłędna realizacja standardowych zadań wymagających tej kompetencji. POZIOM 5 Poprawna i bezbłędna realizacja trudnych zadań wymagających tej kompetencji. Osoba radzi sobie w niestandardowych sytuacjach. Poziom Opis POZIOM 1 Nieujawnianie zachowań świadczących o posiadaniu kompetencji lub częste popełnianie w tym zakresie bardzo poważnych błędów. Osoba nie jest wstanie realizować standardowych zadań wymagających tej kompetencji – nawet przy wsparciu innych. POZIOM 2 Popełnianie błędów przy realizacji standardowych zadań wymagających danej kompetencji. Błędy nie są poważne, jednak mają wpływ na realizację zadań. Osoba może wymagać wsparcia przy realizowaniu zadań wymagających tej kompetencji. POZIOM 3 Poprawna realizacja standardowych zadań wymagających tej kompetencji. Sporadyczne popełnianie niewielkich błędów w tym zakresie. Mają one mały wpływ na wykonanie zadania. POZIOM 4 Poprawna i bezbłędna realizacja standardowych zadań wymagających tej kompetencji. POZIOM 5 Poprawna i bezbłędna realizacja trudnych zadań wymagających tej kompetencji. Osoba radzi sobie w niestandardowych sytuacjach.

18 Ocena poziomu kompetencji
Rozpoznawanie różnic

19

20

21

22 PLAN DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
CELE ROZWOJOWE DZIAŁANIA ROZWOJOWE TERMINY Cierpliwość w dążeniu do celu długoterminowego poznam po: pozytywne napięcie oczekiwania na coś, dobry nastrój, gotowość do odpuszczenia sobie tego, co nie jest po drodze do celu wyznaczenie celów krótkoterminowych (w odpowiednich warunkach: skupienie, cisza, samotność, czysty umysł) uczenie się z porażek - Lektura "Pozytywna psychologia porażki" dr Paweł Fortuna wypożyczę w tygodniu od znaleźć wzór, mentora na bieżąco myślenie pytaniami - jak, gdzie (książki: Myślenie pytaniami, Filozofia kaizen) Wzrost systematyczności książka S. Covey - Najpierw rzeczy najważniejsze, pod koniec kwietnia Udzielanie informacji zwrotnej - korygującej w poprawny sposób z pewnością siebie ćwiczenie w domu - co poszło dobrze, dzięki czemu poszło dobrze, co zrobiłabym inaczej (więcej, mniej) wieczorami zarządzanie emocjami

23 Rola zawodowa Kompetencje psychologiczne + fizyczne.

24 Badanie kompetencji fizycznych
Stabilność/siła ręki Zręczność palców Zręczność manualna Koordynacja ciała Równowaga ciała Koordynacja wzrokowo-ruchowa Wytrzymałość fizyczna Siła dynamiczna Siła statyczna

25 Test statycznej pracy rąk (ponad głową)
Przykładowe testy: Test zręczności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej Osoba badana umieszcza jak najwięcej krążków w konkretnych zaznaczonych na panelu miejscach Trzy 30 sekundowe próby Miarą uzyskanego poziomu sprawności manualnej (i koordynacji wzrokowo ruchowej) jest średnia ilość prawidłowo umieszczonych krążków Test statycznej pracy rąk (ponad głową)

26 Diagnoza funkcjonalna możliwości fizycznych

27

28 Celem testu jest badanie siły dłoni.
Badany wykonuje test ściskając uchwyt dynamometru utrzymując położenie przedramienia pod kątem 90 stopni względem ciała w 5 różnych pozycjach uchwytu. W każdej pozycji są rejestrowane są trzy próby Rejestrowane są wyniki średnie prób (w kg)

29 Poradnictwo ergonomiczne

30 Poradnictwo ergonomiczne

31

32 Poradnictwo ergonomiczne
Doradztwo dotyczące prawidłowego wykonywania pracy: siedzącej z użyciem komputera stojącej wymagającej przemieszczania ciężkich obiektów pracy monotonnej pracy związanej z uciążliwymi warunkami pracy Profilaktyka zdrowotna w zakresie ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy prezentacja ćwiczeń profilaktycznych edukacja/broszury/ulotki

33 Indywidualny dobór ćwiczeń oparty na wynikach diagnozy FCE.

34 Przykłady Mężczyzna, 52 lata,
2010 r. zawał, bypass, od tego czasu brak stałej pracy Pracownik budowlany - tynkarz Zgłaszane problemy okolicy stawu łokciowego, stawów skokowych i wymagają konsultacji w poradni rehabilitacyjnej. Do tego czasu sugerowane jest podjęcie ćwiczeń profilaktycznych według załączonej dokumentacji. Załączono zestaw ćwiczeń rozciągających w rejonie stawów łokciowych i skokowych. Załączono zestaw ćwiczeń do zastosowania podczas przerw w pracy.

35 Przykłady Mężczyzna, 52 lata,
2010 r. zawał, bypass, od tego czasu brak stałej pracy Pracownik budowlany - tynkarz … posiada wysokie kompetencje przyczyniające się do sprawnej realizacji zadań. Do Jego mocnych stron należy sumienność, dbałość o detale i standard wykonania, wytrzymałość i podzielność uwagi. W swojej pracy stawia na poprawność i dokładność wykonania a nie szybkość. Zdecydowanie preferuje zadania o charakterze technicznym, manualnym niż wymagające kontaktu z komputerem i dokumentacją. Warto zwrócić uwagę na zdrowotne konsekwencje wywoływane przez stres w pracy i zadbać o zdrowy tryb życia (zdrowotny wysiłek fizyczny, relaks, przebywanie w przyjaznym środowisku). W przypadku prac wykonywanych w zespole warto odpowiednio podzielić się pracą i zadbać o wspólne standardy pracy.

36 Przykłady Kobieta, 46 lat, Bóle kręgosłupa
Psychologiczna potrzeba pracy wyższa niż potrzeba finansowa Jaki zawód wykonywać w kontekście problemów z kręgosłupem? Do niczego się nie nadaję Klientka może wykonywać stałą (powyżej 66% czasu pracy) pracę w postawie siedzącej i okresową do ( 33% czasu pracy) w postawie stojącej jeżeli będzie mogła robić przerwy w staniu i np. usiąść lub chodzić. W związku z ciągłym bólem pleców zaleca się stosowanie poduszki lędźwiowej w pozycji siedzącej zarówno w pracy jak i w domu, samochodzie aby ustabilizować dolny odcinek kręgosłupa. Zaleca się stosowanie ćwiczeń w przerwach od pracy siedzącej według załączonej instrukcji w broszurze ergonomicznej. Należy zdiagnozować bóle w klatce piersiowej i incydenty związane z omdleniami, poleca się konsultację neurologiczną i kardiologiczną.

37 Przykłady Kobieta, 46 lat, Bóle kręgosłupa
Psychologiczna potrzeba pracy wyższa niż potrzeba finansowa Jaki zawód wykonywać w kontekście problemów z kręgosłupem? Do niczego się nie nadaję popracować nad samooceną, zwłaszcza nad przekonaniami ograniczającymi ("jestem do niczego", "do niczego się nie nadaję"), które obniżają motywację i powstrzymują przed działaniem w ramach konsultacji psychologicznych zwrócić uwagę na psychosomatyczny aspekt problemów z kręgosłupem objąć większą uważnością własne emocje i sygnały płynące z ciała podejmując się zadań nowych dać sobie czas na przygotowanie, prawo do nauki i pytania w przypadku niepewności podejmując się zadań we współpracy ustalać na początek zasady działania (np. jak się do siebie zwracamy, mówimy sobie nawzajem, że potrzebujemy pomocy itp.). dbać o precyzję wypowiedzi uwzględniając szczegóły i wskazówki przyczyniające się do większej czytelności informacji dla rozmówcy

38 Zyskać wewnętrzny spokój - wzmocnić samoocenę
Przykłady Kobieta, 46 lat, Bóle kręgosłupa Psychologiczna potrzeba pracy wyższa niż potrzeba finansowa Jaki zawód wykonywać w kontekście problemów z kręgosłupem? Do niczego się nie nadaję CELE ROZWOJOWE DZIALANIA ROZWOJOWE TERMINY Zyskać wewnętrzny spokój - wzmocnić samoocenę poznać siebie i swoje reakcje - dostrzeganie i zapisywanie swoich objawów stresu (w jakich sytuacjach, co one mówią, jakie rowiązania będą dla mnie najlepsze), w zeszycie, który będę nosić w torebce na bieżąco list do siebie - 1. co mnie skrzywdziło, 2. o co jestem bogatsza (to co się dzieje, nie dzieje się przeciwko mnie, ale dla mnie) od przyszłego tygodnia przeczytać książkę Coveya "Najpierw rzeczy najważniejsze" wzmocnić mięśnie - wg wskazówek codziennie 17-18 dać sobie "stopklatkę" - co i jak chcę to powiedzieć, żeby to było czytelne konsultacja z psychologiem

39 W opinii naszych klientów 
„Rozmowa z psychologiem bardzo dobrze na mnie wpłynęła. Podczas rozmów czułam się pewnie i spełniło moje oczekiwania. Jestem zadowolona, że zdecydowałam się na te badania” „Poznałam swoje słabe i możne strony. Myślę, że zawdzięczam to atmosferze panującej podczas badania” „Badanie sprawności fizycznej uświadomiło mi moje mocne i słabe strony. Część ćwiczeń była trudna i wymagała odporności fizycznej oraz kondycji, ale ciężar zadań został profesjonalnie rozłożony przez prowadzącego”

40 „Czuję się wzmocniona w swoich decyzjach zawodowych i zmotywowana do działania oraz do wykonywania ćwiczeń, które pozwolą mi uniknąć dolegliwości bólowych” „Lepiej się czuję. Mam przekonanie, że kilka dobrze przygotowanych osób, w przyjazny sposób poświęciło mi swój czas, porozmawiało ze mną o tym co dla mnie ważne, okazując sympatię, szacunek i zrozumienie” „Mam większą świadomość swoich umiejętności, obszarów do rozwoju. Wiem jak pracować nad swoją postawą ciała i jak zapobiegać związanych z nią problemom, które mogą wynikać ze złej ergonomii pracy” „Dużo się nauczyłam i dowiedziałam na temat moich możliwości w podjęciu pracy i radzenia sobie w czasie pracy”

41 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google