Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY"— Zapis prezentacji:

1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

2

3 2. Z jakich form współpracy ze szkołą korzystają rodzice?
zawsze często czasami nigdy uczniowie rodzice n-le zebrania ogólnoklasowe 38,3 66,9 57,1 36,6 25 10,7 7,4 4,8 1,1 7,1 spotkania indywidualne 3,4 6,5 21,4 9,1 11,3 46,4 42,7 32,1 48,6 12,1 konsultacje indywidualne w ustalonym terminie 4,6 4 6,9 21,7 17,7 42,9 65,7 33,1 kontakt 3,2 2,3 0,8 8,6 7,3 85,7 78,6 spotkania okolicznościowe 5,7 3,6 2,4 21,1 30,7 19,4 39,3 strona internetowa szkoły 8,9 34,3 36,3 46,9 kontakt telefoniczny lub sms 8,1 17,9 41,1 25,8 28,6 45,7 spotkania z pedagogiem szkolnym 22,9 60,7 70,3 31,5 wspólne imprezy klasowe i szkolne 12,3 16 33,9 43,4 16,9 inne (jakie?)… 0,6 20,6 wartości wpisane w %

4

5

6 5. Jakie informacje uzyskują rodzice podczas zebrań ogólnych?

7

8

9

10

11 Wnioski z badań

12 Zdaniem wszystkich nauczycieli rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Tak twierdzą również rodzice. Natomiast 1/3 badanych uczniów uznaje udział rodziców w życiu szkoły za zbędny.

13 2. Rodzice najchętniej zaznaczyli swoją współpracę ze szkołą w zakresie udziału w wycieczkach
i uroczystościach szkolnych oraz podczas organizacji działań pozalekcyjnych. Nie wyrazili chęci decydowania o budżecie szkoły.

14 3. Zdaniem rodziców, uczniów i nauczycieli rodzice na zebraniach uzyskują informacje o zachowaniu osiągnięciach w nauce i funkcjonowaniu ich dziecka w grupie, natomiast mało czasu poświęca się na wymianę doświadczeń między rodzicami.

15 4. Rodzice najchętniej kontaktują się w szkole
z wychowawcą oraz nauczycielem przedmiotu. O rozmowach z pedagogiem szkolnym wielu z nich nie informuje swoich dzieci. Kontakt z dyrektorem szkoły, zdaniem nauczycieli, ma większa liczba rodziców, niż się do tego przyznaje.

16 5. Większość nauczycieli uważa, że rodzice współpracują ze szkołą
5. Większość nauczycieli uważa, że rodzice współpracują ze szkołą. Tego samego zdania są rodzice. Najmniej do współpracy rodziców ze szkołą przyznają się dzieci.

17 6. Najczęstszą formą kontaktu rodziców ze szkołą są zebrania ogólnoklasowe. Mniejszą popularnością cieszą się konsultacje indywidualne oraz kontakt telefoniczny. Najmniej popularnym sposobem komunikacji jest .

18 7. Większość badanych dobrze ocenia współpracę rodziców ze szkołą (noty: dobre, bardzo dobre
i celujące).

19 Analiza dokumentów szkoły

20 Zestawienie uczestnictwa rodziców na wywiadówkach
KLASA IX X XI I II IV V VI RAZEM IA 19 16 17 23 25 21 15 153 IB 27 26 22 182 IC 20 12 13 133 ID 11 136 IE 6 8 3 53 IIA 139 IIB 10 14 131 IIC 129 IID 7 9 83 IIE 135 IIIA 106 IIIB 18 148 IIIC 107 IIID 24 163 IIIE 5 113 IIIF 95 278 274 233 283 246 222 271 199 2006

21

22

23 Porównanie I i II semestru
roku szkolnego 2013/14

24 Wnioski

25 z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym,
Szkoła proponuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, m.in. zebrania ogólne, spotkania indywidualne z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym, z których najpopularniejszą formą są zebrania klasowe i spotkania indywidualne z wychowawcą. Podczas zebrań rodzice uzyskują informacje na temat swoich dzieci oraz funkcjonowania szkoły. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż najmniej czasu na zebraniach poświęca się na wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami.

26 i klasowych, co potwierdzają także uczniowie.
2. Współpraca rodziców ze szkołą polega głównie na wsparciu finansowym/ wpłaty na Radę Rodziców/ oraz udziale w uroczystościach klasowych i szkolnych. Nauczyciele również doceniają pomoc finansową rodziców oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych, co potwierdzają także uczniowie.

27 Dodatkowo niektóre z nich / Statut Szkoły/ są umieszczone
3. Rodzice poznają podstawowe dokumenty regulujące pracę szkoły podczas wrześniowego i październikowego spotkania z wychowawcą, co potwierdzają listy z podpisami rodziców. Dokumenty te mogą być także udostępnione rodzicom do wglądu na terenie szkoły. Dodatkowo niektóre z nich / Statut Szkoły/ są umieszczone na stronie internetowej naszego gimnazjum.

28 na program i metody wychowawcze szkoły.
4. Rodzice mogą wpływać na zakres treści i form pracy wychowawczej szkoły poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji do programu wychowawczego szkoły i planu pracy wychowawczej w danej klasie, co reguluje Statut Szkoły. Jednak praktyka pokazuje, iż nie zgłaszają takich propozycji, a jedynie przychylają się do propozycji wychowawców. 7,1% nauczycieli chciało, by rodzice mieli wpływ na program i metody wychowawcze szkoły.

29 5. Rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz dyrektor szkoły dobrze oceniają wzajemną współpracę. Wszyscy są zdania, że rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły.

30 Rekomendacje: Kontynuować w dotychczasowej formie wypracowany w szkole system współpracy i komunikacji z rodzicami. Dla większości z nich zebrania klasowe, comiesięczne dyżury i kontakt telefoniczny są optymalną formą kontaktowania się ze szkołą. Zwrócić uwagę na większą aktywizację i zaangażowanie rodziców w życie szkoły oraz frekwencję podczas zebrań z wychowawcą. Wprowadzać innowacyjne propozycje współpracy z rodzicami, np. warsztaty szkoleniowe, podczas których będą mogli wymienić się doświadczeniami . Zachęcać rodziców do rozwiązywania problemów z dzieckiem we współpracy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz dyrektorem szkoły. Odnotowywać w dziennikach lekcyjnych indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów. Pamiętać o zaznaczaniu obecności rodziców na konsultacjach.


Pobierz ppt "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google