Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

YSOFT SAFEQ 5 Adam Urbaniak Monitorowanie i raportowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "YSOFT SAFEQ 5 Adam Urbaniak Monitorowanie i raportowanie"— Zapis prezentacji:

1 YSOFT SAFEQ 5 Adam Urbaniak 24-25.04.2014 Monitorowanie i raportowanie
Zarządzanie drukowaniem Zarządzanie skanowaniem YSOFT SAFEQ 5 Chmura prywatna Adam Urbaniak Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem

2 Kluczowe korzyści

3 Oszczędność Bezpieczeństwo Wydajność Ekologia

4 Oszczędność Dzięki systemowi YSoft SafeQ oszczędzasz średnio 30% na kosztach drukowania

5 Optymalizacja Eliminacja Wymuszanie środowiska drukowania niepotrzebnych wydruków ekonomicznego drukowania Kompleksowe raporty pomagają zoptymalizować użycie i zmniejszyć koszty w całej organizacji. Automatyczne i przyjazne dla użytkownika kontrolki zmniejszają całkowitą liczbę wydruków. Drukowanie oparte na regułach pozwala kontrolować, czy wydruki są kolorowe, czy czarno-białe, jednostronne, czy dwustronne.

6 Bezpieczeństwo Wysoki stopień zabezpieczenia dokumentów to istotna część rozwiązania YSoft SafeQ

7 Ochrona Kontrolowanie Monitorowanie bezpieczeństwa dokumentów
praw dostępu każdego wydruku, kopii i skanu Możesz zdefiniować prawa drukowania/kopio wania/skanowania dla użytkowników, działów lub ról na podstawie indywidualnych obowiązków służbowych. Bez uwierzytelnienia użytkownika nie można wykonywać żadnych wydruków, kopii ani skanów. Każda operacja jest monitorowana i zapisywana na potrzeby późniejszego raportowania i analizy.

8 Wydajność System YSoft SafeQ zwiększa produktywność pracowników i wydajność procesów korporacyjnych

9 Print Roaming Drukowanie mobilne Zarządzanie skanowaniem
Użytkownicy mogą odbierać swoje wydruki na dowolnej drukarce w organizacji — bez ograniczeń geograficznych. Użytkownicy mogą wysyłać do wydruku pliki w popularnych formatach (Word, Excel, PDF, JPEG itd.) ze swoich smartfonów lub innych urządzeń przenośnych i odbierać je później na dowolnej drukarce w organizacji. Skanuj do poczty jednym kliknięciem. Możesz także tworzyć przepływy pracy skanowania, które upraszczają codzienne zadania skanowania (np. przetwarzanie faktur).

10 Ekologia System YSoft SafeQ pomaga zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i chroni środowisko

11 Zmniejszenie zużycia Śledzenie Statystyka papieru i energii
oszczędności ekologicznych Statystyki oszczędności poczynionych w ciągu roku pozwalające płacić niższe podatki. System YSoft SafeQ pomaga zmniejszyć zużycie papieru, tonera i energii. Raporty ekologiczne pokazują osiągnięte przez firmę oszczędności dotyczące środowiska naturalnego w przeliczeniu m.in. na liczbę uratowanych drzew oraz ilość zaoszczędzonej energii.

12 Podstawowa architektura

13 Zasadnicza koncepcja tego oprogramowania polega na tym, że jest ono wirtualne. Oprogramowanie nie jest częścią poszczególnych drukarek — jest to aplikacja serwerowa. Serwer centralny Rozszerza standardowe funkcje każdej drukarki Analizuje każdy wydruk, skan oraz kopię i stosuje skonfigurowane reguły Zapisuje każda operację drukowania, kopiowania i skanowania

14 Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem
Funkcje systemu YSoft SafeQ Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem

15 Zabezpieczenia Zarządzanie dostępem
Ochrona dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem. Autoryzacja użytkowników na drukarce za pomocą karty, kodu PIN, nazwy użytkownika i hasła bądź kombinacji tych metod. Monitorowanie informacji „kto, co i kiedy” każdego wydruku, kopii i skanu. Przypisywanie praw do drukowania, kopiowania i skanowania każdemu użytkownikowi zgodnie z potrzebami. Zezwalanie na drukowanie w kolorze tylko tym pracownikom, którzy tego potrzebują. Przydzielanie praw dostępu do interfejsu internetowego zgodnie z obowiązkami służbowymi użytkownika. Pełne prawa dostępu dla administratora.

16 Terminale systemu YSoft SafeQ umożliwiają identyfikację użytkowników i łatwy dostęp do ich zadań drukowania, a także zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów Użytkownicy mogą uwierzytelniać się za pomocą kodu PIN, karty identyfikacyjnej, nazwy użytkownika i hasła lub kombinacji tych metod. Użytkownicy mogą z łatwością przypisać nową kartę, wprowadzając kod PUK lub nazwę użytkownika i hasło na drukarce.

17 Wbudowany terminal Terminal UltraLight Terminal Professional
Ekonomiczny terminal dla urządzeń wielofunkcyjnych i małych drukarek sieciowych na potrzeby codziennego drukowania, kopiowania i skanowania w biurze. Ulepszone funkcje zwiększają produktywność i wygodę. Umożliwia użytkownikom zarządzanie zadaniami drukowania na drukarce — drukowanie, ponowne drukowanie, anulowanie, oznaczanie jako ulubione, kopiowanie, skanowanie. Rozwiązanie z wieloma funkcjami zintegrowane bezpośrednio z panelem interfejsu użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego. Obsługuje możliwość urządzenia wielofunkcyjnego do jednoczesnego wykonywania wielu operacji oraz zaawansowane funkcje zarządzania skanowaniem systemu YSoft SafeQ.

18 Dostęp kontrolowany za pomocą praw dostępu na podstawie użytkownika, roli lub działu.
Można ustawić prawa dostępu do interfejsu internetowego, drukarek lub określonych funkcji drukarek (kopiowanie, skanowanie, drukowanie).

19 Funkcje systemu YSoft SafeQ
Zarządzanie drukowaniem

20 Zarządzanie zadaniami
Kolejki wydruku Zarządzanie zadaniami Zwiększenie bezpieczeństwa poufnych dokumentów. Umożliwienie członkom działów lub grup roboczych udostępniania zadań drukowania przy użyciu kolejek udostępnionych. Kierowanie zadań drukowania na dowolną drukarkę gdziekolwiek w firmie. Przechowywanie często używanych dokumentów jako ulubionych zadań, które można wydrukować jednym kliknięciem. Wybieranie zadań do ponownego wydrukowania bezpośrednio na panelu urządzenia wielofunkcyjnego. Łatwe usuwanie niepotrzebnych dokumentów z kolejek wydruku.

21 Drukowanie oparte na regułach Drukowanie mobilne
Wysyłanie zadania drukowania z urządzenia przenośnego za pośrednictwem interfejsu internetowego systemu YSoft SafeQ lub poczty . Obsługa wielu formatów. Wymuszanie drukowania dużych dokumentów tylko na drukarkach ekonomicznych. Wymuszanie drukowania wiadomości tylko w formacie czarno-białym. Lepsze zabezpieczanie dokumentów poufnych dzięki automatycznym znakom wodnym z nazwiskami użytkowników.

22 System YSoft SafeQ zarządza wszystkimi zadaniami drukowania za pośrednictwem własnej kolejki drukowania, z kilkoma typami kolejek obsługujących konkretne funkcje Bezpośrednia kolejka drukowania Zabezpieczona kolejka drukowania (Print Roaming) Udostępniona kolejka drukowania Asystent

23 Funkcja Print Roaming systemu YSoft SafeQ umożliwia użytkownikom drukowanie dokumentów na dowolnej drukarce w sieci — po uwierzytelnieniu

24 Użytkownicy mogą zarządzać swoimi zadaniami drukowania bezpośrednio na terminalu systemu YSoft SafeQ
Informacje o dokumencie Usuwanie, drukowanie, ponowne drukowanie, ulubione, i podgląd skanowanie, kody rozliczeniowe

25 Drukowanie oparte na regułach umożliwia zdefiniowanie zestawu reguł do zarządzania zadaniami na podstawie warunków i akcji — oraz powiadamianie użytkownika

26 Kreator pozwala na szybkie i łatwe zdefiniowanie każdej reguły
za pomocą ustawień warunków, akcji i powiadomień

27 Warunek Akcja Powiadomienie
Jeśli użytkownik jest <użytkownik, rola>  Jeśli drukarka jest <urządzenie, w grupie, model drukarki>  Jeśli tytuł zadania <zawiera tekst>  Jeśli zadanie zostało wysłane do <bezpośredniej, zabezpieczonej, udostępnionej, automatycznej, [nazwanej]> kolejki Jeśli zadanie jest <włączone, wyłączone> <PCL, PostScript, PDF, Prescribe, RPCS, CPCA, inny/nierozpoznany tag> Jeśli rozmiar zadania jest <większy niż, równy, mniejszy niż, pomiędzy> <x> <kb, Mb, Gb> Bieżący stan zadania to <odebrane/zbuforowane/w toku/wydrukowane/błąd/usunięte itd.>  Jeśli zadanie zawiera <więcej niż, równo, mniej niż, pomiędzy> <x> [<wszystkie,czarno-białe, kolorowe>] stron [o rozmiarze papieru <duży, mały>] Jeśli całkowita liczba [wydrukowanych, skopiowanych] [czarno- białych, kolorowych, A3, A4, wszystkich] stron <użytkownika, właściciela zadania> w ciągu <bieżącego dnia, tygodnia, miesiąca, roku> jest <większa niż, mniejsza niż, równa, pomiędzy> <x> Jeśli bieżący <dzień tygodnia/dzień miesiąca> jest <przed/dokładnie/po/między/w nazwanym okresie> <x> Jeśli całkowita liczba stron <urządzenia> jest <większa niż, równa, mniejsza niż, pomiędzy> <x> przekonwertuj zadanie na [skalę szarości, wydruk dwustronny] zmień liczbę kopii dodaj znak wodny zawierający <tekst ze zmiennymi> przy użyciu <ustawienia czcionki> w położeniu <po lewej, po prawej,u góry, na dole, pośrodku> dodaj/zmodyfikuj <zdefiniowany> nagłówek PJL   umieść zadanie ponownie w kolejce <nazwa> odrzuć wydruk/sesję kopiowania (uwierzytelnienie)  wymuś czarno-białą sesję kopiowania (odmów kopiowania w kolorze) wyślij <dostosowaną> wiadomość do [użytkowników z rolą, użytkowników w centrach kosztów, użytkowników z listy, właściciela zadania/sesji} przy użyciu <adres > 

28 Za pomocą serwera drukowania mobilnego można wysyłać zadania do systemu YSoft SafeQ za pośrednictwem smartfona lub przesyłać je przy użyciu interfejsu internetowego — system YSoft SafeQ automatycznie konwertuje te zadania do formatów, które można drukować Pocztą do wydruku Przez Internet do wydruku Obsługuje wiele formatów: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .ods, .odt, .html, .htm, .mhtml, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .pdf Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie do konwersji na format przeznaczony do wydruku

29 Funkcje systemu YSoft SafeQ
Monitorowanie i raportowanie

30 Monitorowanie Raportowanie Wielopoziomowe kody rozliczeniowe
Monitorowanie wszystkich operacji drukowania, kopiowania i skanowania na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych i małych drukarkach sieciowych. Szczegółowe i dokładne księgowanie zgodnie z określonym typem urządzenia wielofunkcyjnego/drukarki. Kompleksowe raporty zawierają informacje o wszystkich operacjach wykonanych w całym środowisku drukowania. Raporty standardowe, niestandardowe i ekologiczne dostarczają dokładnie tych informacji, które są potrzebne. Raporty automatyczne mogą być generowane w zdefiniowanych przedziałach czasu i eksportowane do formatu .xml, .xls lub .pdf. Wielopoziomowe kody rozliczeniowe Kody rozliczeniowe umożliwiają księgowanie i raportowanie kosztów według projektu Obsługa wielu poziomów projektu Kody rozliczeniowe można przypisać do użytkownika lub centrum kosztów

31 Internetowy pulpit nawigacyjny systemu YSoft SafeQ prezentuje istotne informacje dotyczące zarządzania systemem i monitorowania Konfiguracja za pomocą widgetów Tryb kompaktowy Wybór układów

32 Monitorowanie Monitorowanie Monitorowanie dostępu operacji systemu
Monitorowanie uwierzytelniania użytkowników na drukarkach i w interfejsie internetowym systemu YSoft SafeQ. Śledzenie informacji „kto/kiedy/co” dla każdej wydruku, włącznie z podglądem zadań i tworzeniem kopii zapasowych dokumentów. Monitorowanie całego systemu — drukarek, terminali i usług.

33 System YSoft SafeQ zapewnia różne typy księgowania w zależności od możliwości konkretnej drukarki
Księgowanie lokalne/offline Księgowanie online Księgowanie natywne Pokrycie tonerem

34 Księgowanie lokalne/offline Księgowanie online
Stosowane, jeśli drukarka nie obsługuje monitorowania natywnego ani online. Zadania drukowania są księgowane natychmiast po wysłaniu na drukarkę, niezależnie od tego, czy wydruki zostały wykonane. System YSoft SafeQ komunikuje się bezpośrednio z drukarką za pomocą protokołu SNMP i księguje dokładną liczbę wydrukowanych stron. Księgowanie natywne Pokrycie tonerem Gdy użytkownik się zaloguje, wszystkie operacje są monitorowane, a informacje o nich są zapisywane na drukarce. Gdy użytkownik się wyloguje, drukarka przesyła te informacje na serwer YSoft SafeQ. Wykonywana jest analiza pokrycia tonerem na każdej stronie zadania drukowania.

35 System YSoft SafeQ oferuje wstępnie zdefiniowane raporty, które dostarczają informacji według użytkownika, drukarki, centrum kosztów lub kodu rozliczeniowego

36 System YSoft SafeQ pozwala na stosowanie ustawień filtra w celu utworzenia raportów niestandardowych

37 Raporty zarządzania dostarczają pełnych informacji za pomocą jednego kliknięcia i są specjalnie dostosowane do potrzeb kierownictwa wyższego szczebla

38 Raporty ekologiczne dostarczają informacji o tym, w jaki sposób użytkowanie systemu YSoft SafeQ pozytywnie wpływa na środowisko Oszczędności w przeliczeniu na CO2, wodę, drzewa i energię

39 Śledzenie kosztów drukowania projektów i podprojektów za pomocą wielopoziomowych kodów rozliczeniowych systemu YSoft SafeQ Śledzenie wielu poziomów projektów Importowanie projektów z plików CSV Przypisywanie projektów do konkretnych użytkowników lub centrów kosztów

40 Funkcje systemu YSoft SafeQ
Zarządzanie skanowaniem

41 Rozwiązanie YSoft SafeQ — oprogramowanie + terminale — umożliwia bezpieczne i łatwe skanowanie oraz dostarcza szczegółowych informacji na potrzeby raportów Skanowanie do poczty Skanowanie do folderu Skanowanie do skryptu Skanowanie i wysyłanie na adres użytkownika jednym kliknięciem Skanowanie do folderu domowego użytkownika lub do innego wstępnie zdefiniowanego folderu Tworzenie przepływów zadań skanowania zawierających operacje, które mają być automatycznie wykonywane przez aplikacje zewnętrzne

42 Dzięki wbudowanemu terminalowi systemu YSoft SafeQ skany mogą zawierać metadane
Na przykład wszystkie skanowane faktury mogą zawierać numer VAT i kwotę całkowitą, a następnie te informacje mogą być przetwarzane w innych celach.

43 Funkcje systemu YSoft SafeQ
Chmura prywatna

44 Równoważenie obciążenia Centralne raportowanie rozproszona
Technologia Równoważenie obciążenia Centralne raportowanie rozproszona i tryb pracy awaryjnej Centralne zarządzanie całym środowiskiem drukowania Automatyczna dystrybucja ustawień konfiguracji i aktualizacji do wszystkich lokalizacji Wydajne i niezawodne usługi drukowania dzięki automatycznej dystrybucji obciążenia i klastrowania serwerów Umożliwia systemowi YSoft SafeQ zarządzanie milionami stron miesięcznie. Podczas drukowania system YSoft SafeQ automatycznie ustala, który serwer powinien przyjąć dane zadanie, aby optymalnie podzielić obciążenie pracą. Automatyczne zbieranie informacji ze wszystkich oddziałów i biur organizacji Między centralą i oddziałami jest przesyłana tylko minimalna ilość wymaganych informacji, co pozwala zoptymalizować przepustowość/szybkość transmisji danych.

45 Konfigurowany za pośrednictwem centrum danych
ORS systemu YSoft SafeQ Instalowany w każdej lokalizacji Konfigurowany za pośrednictwem centrum danych Centrum danych systemu YSoft SafeQ Administratorzy zarządzają całym środowiskiem drukowania przy użyciu interfejsu internetowego Administratorzy wykonują całą konfigurację tutaj

46 Gdy użytkownik uwierzytelnia się na terminalu, Gdy użytkownik drukuje,
ORS wysyła zadanie na drukarkę zadanie jest wysyłane do ORS ORS zapisuje dane drukowania na serwerze i tworzy bilet zadania Bilet zadania zawiera login użytkownika, tytuł zadania drukowania, rozmiar, szczegółową liczbę stron Do centrum danych jest przesyłany tylko bilet zadania Centrum danych dodaje informacje uwierzytelnienia i odsyła go z powrotem

47 Co się dzieje w przypadku awarii ORS?
Gdy użytkownik drukuje, zadanie jest wysyłane do ORS Centrum danych obsługuje klaster aplikacji ORS ładuje dane uwierzytelnienia W przypadku awarii serwera pozostałe serwery w centrum danych przejmują wszystkie funkcje ze swojej pamięci podręcznej i drukuje zadanie Dane dotyczące drukowanego zadania są przechowywane w pamięci podręcznej Co się dzieje w przypadku awarii ORS? Co się dzieje w przypadku awarii centrum danych? Co się dzieje w przypadku awarii sieci? Centrum danych przejmuje funkcje ORS do momentu naprawienia ORS

48 Jak działa funkcja Print Roaming
w przedsiębiorstwie z wieloma lokalizacjami? Dalekie lokalizacje Bliskie lokalizacje Bilet zadania jest pobierany, kiedy użytkownik loguje się na terminalu. Bilet zadania jest natychmiast synchronizowany z pobliskimi serwerami i użytkownik może od razu odebrać wydruki. Gdy użytkownik uwierzytelni się na terminalu, aby wydrukować zadanie, zadanie to jest przesyłane z oryginalnego miejsca docelowego do bieżącego. Centralne raportowanie Informacje z biletu zadania są zapisywane w centralnej bazie danych. Centralna baza danych udostępnia informacje na potrzeby raportowania.

49 Funkcje systemu YSoft SafeQ
Payment System

50 Aplikacja YSoft Payment System + system YSoft SafeQ to pełne rozwiązanie do płacenia za wydruki dla instytucji edukacyjnych, bibliotek publicznych i innych organizacji pobierających opłaty za usługi drukowania, kopiowania i skanowania. YSoft Payment System Autonomiczna aplikacja, która umożliwia użytkownikom doładowywanie ich kont Łatwa instalacja Łatwa integracja z systemem YSoft SafeQ, bramami płatności innych firm (np. usługą PayPal) lub istniejącymi systemami obsługi środków

51 Trzy metody doładowywania kont i możliwość łatwego dodania kolejnych
Miejsce YSoft Payment Brama usługi PayPal doładowywania Machine Korzystając z usługi PayPal, użytkownicy mogą doładować swoje konta za pomocą kont usługi PayPal lub kart kredytowych z personelem Samoobsługowe urządzenie Payment Machine, zwykle ustawiane na korytarzu, które akceptuje monety i banknoty w wybranej walucie Miejsce, w którym znajduje się obsługiwany przez pracownika komputer podłączony do sieci z dostępem do aplikacji Cash Desk i opcjonalnym czytnikiem kart USB

52 Interfejs administracji aplikacji YSoft Payment System

53 Interfejs internetowy aplikacji
YSoft Cash Desk

54 Zalety rozwiązania do płacenia za wydruki YSoft SafeQ:
Studenci i pracownicy mogą deponować pieniądze na swoich kontach Studenci i pracownicy mogą używać tego samego konta ze środkami do drukowania, kopiowania i korzystania z innych usług w organizacji Monitorowanie kosztów drukowania, kopiowania i skanowania Konfigurowanie cen dla każdego typu zadań Konfigurowanie różnych cen wydruków dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników Automatyczne regularne doładowywanie wybranych kont lub grup kont

55 Licencjonowanie systemu
YSoft SafeQ 5

56 System YSoft SafeQ jest skonstruowany na zunifikowanej platformie
Skalowalny system Rejestracja internetowa Przejrzyste informacje Zestaw funkcji systemu YSoft SafeQ jest oparty na kupionych modułach Rejestrowanie i rozszerzanie licencji jest wykonywane za pośrednictwem aktywacji internetowej Informacje o zainstalowanej wersji są przechowywane w bazie danych na potrzeby wygodnej pomocy technicznej dla usługi

57 Jedyne, co trzeba znać, aby sprzedać system YSoft SafeQ 5 klientowi, to liczba urządzeń wielofunkcyjnych i innych drukarek sieciowych oraz potrzeby i oczekiwania klienta. Tworząc licencję, kieruj się następującymi prostymi zasadami: Poznaj potrzeby i oczekiwania klienta. Uzyskaj liczbę urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek w sieci klienta. Zdecyduj, który typ terminala systemu YSoft SafeQ będzie używany: sprzętowy czy wbudowany.

58 Aby udostępnić klientowi rozbudowane rozwiązanie zapewniające maksymalną efektywność drukowania i oszczędności, wybierz ofertę YSoft SafeQ Suite Korzyści wynikające z oferty YSoft SafeQ Suite: Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna Payment System

59 Jeśli klient nie potrzebuje rozbudowanej oferty YSoft SafeQ Suite, możesz zachować przystępną cenę, wybierając tylko te moduły, których klient potrzebuje Licencje na moduły Uwierzytelnianie Chargeback Zarządzanie skanowaniem Drukowanie oparte na regułach Raportowanie Print Roaming Drukowanie mobilne

60 Drukowanie oparte na regułach
Uwierzytelnianie Chargeback Drukowanie oparte na regułach Dostęp użytkowników do drukarek jest zabezpieczany. Użytkownik uwierzytelnia się na terminalu systemu YSoft SafeQ, aby odblokować drukarkę i wykonać kopie lub wydruki. Gdy użytkownik drukuje zadanie, jest obciążany ceną obliczoną na podstawie stosowanego cennika. Można utworzyć i przypisać wiele cenników. Użytkownicy mogą korzystać z kodów rozliczeniowych. Gdy drukowane są zadania użytkowników, są do nich automatycznie stosowane wstępnie zdefiniowane reguły (np.: konwersja z trybu jednostronnego na dwustronny, konwersja druku kolorowego na czarno-biały). Drukowanie mobilne Wymagany moduł Uwierzytelnianie Użytkownik może wysłać zadanie drukowania z urządzenia przenośnego pocztą lub przesłać je do interfejsu internetowego Drukowania mobilnego i używać tego interfejsu do drukowania zadań na konkretnej drukarce za pośrednictwem kolejki bezpośredniej. Print Roaming Raportowanie Użytkownik może wydrukować zadanie i odebrać je z dowolnej drukarki w sieci systemu YSoft SafeQ. Użytkownik może anulować i ponownie drukować zadania drukowania oraz oznaczać je jako ulubione. Udostępniane kolejki pozwalają użytkownikom odbierać zadania drukowania za siebie nawzajem. Administrator i inni autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do kompleksowych raportów, standardowych i przeznaczonych dla kierownictwa. Administrator może konfigurować automatyczne raporty i definiować raporty niestandardowe. Administrator może konfigurować ceny dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania. Wymagany moduł Uwierzytelnianie Zarządzanie skanowaniem Aby zeskanować dokument, użytkownik może uwierzytelnić się na terminalu systemu YSoft SafeQ i wybrać wstępnie zdefiniowany przepływ zadań.

61 Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem Monitorowanie i raportowanie
Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie Print Roaming Print Roaming Raportowanie Zarządzanie drukowaniem Chargeback Uwierzytelnianie Chmura prywatna Print Roaming Drukowanie oparte na regułach Udostępniana ze wszystkimi licencjami systemu YSoft SafeQ Drukowanie mobilne Payment System Zarządzanie skanowaniem Uwierzytelnianie Uwierzytelnianie Print Roaming Zarządzanie skanowaniem Chargeback

62 Model licencjonowania bazuje wyłącznie na liczbie drukarek
Nie trzeba wybierać wersji Nie trzeba znać architektury sieci ani liczby potrzebnych ORS Nie trzeba znać liczby serwerów w klastrze licencja z wbudowanym terminalem licencja bez wbudowanego terminala

63 PRZYKŁAD: Duży klient Mały klient
Rozwiązanie z wszystkimi funkcjami dla 50 urządzeń wielofunkcyjnych (40 z wbudowanym terminalem, 10 z terminalem Terminal Professional) Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem SUITE 40 szt. Licencja YS SQ5 bez wbudowanego terminala SUITE 10 szt. Tylko funkcja zabezpieczeń dla 5 urządzeń wielofunkcyjnych z wbudowanym terminalem Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem UWIERZYTELNIANIE 5 szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem PRINT ROAMING

64 Moduł Raportowanie to jedyny moduł, którego można używać niezależnie z dowolną licencją
PRZYKŁAD: Klient chce mieć funkcje bezpiecznego drukowania i raportowania na 10 urządzeniach wielofunkcyjnych. Klient ma 3 drukarki sieciowe, na których nie jest potrzebne bezpieczne drukowanie, ale raportowanie jest wymagane. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, UWIERZYTELNIANIE, 1 urządzenie szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, PRINT ROAMING, 1 urządzenie szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, RAPORTOWANIE, 1 urządzenie szt.

65 Oferta YSoft SafeQ Suite daje Twojemu klientowi dostęp do wszystkich zalet drukowania zarządzanego. Jeśli jednak zdecydujesz się na kupno pojedynczych modułów, dobieraj je uważnie, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klienta.


Pobierz ppt "YSOFT SAFEQ 5 Adam Urbaniak Monitorowanie i raportowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google