Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Urbaniak YSOFT SAFEQ 5 Zabezpieczenia Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna 24-25.04.2014 i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Urbaniak YSOFT SAFEQ 5 Zabezpieczenia Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna 24-25.04.2014 i."— Zapis prezentacji:

1 Adam Urbaniak YSOFT SAFEQ 5 Zabezpieczenia Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna 24-25.04.2014 i zarządzanie dostępem

2 Kluczowe korzyści

3 OszczędnośćBezpieczeństwo Wydajność Ekologia

4 Oszczędność Dzięki systemowi YSoft SafeQ oszczędzasz średnio 30% na kosztach drukowania

5 Eliminacja Wymuszanie Kompleksowe raporty pomagają zoptymalizować użycie i zmniejszyć koszty w całej organizacji. Automatyczne i przyjazne dla użytkownika kontrolki zmniejszają całkowitą liczbę wydruków. Drukowanie oparte na regułach pozwala kontrolować, czy wydruki są kolorowe, czy czarno-białe, jednostronne, czy dwustronne. Optymalizacja niepotrzebnych wydruków środowiska drukowania ekonomicznego drukowania

6 Bezpieczeństwo Wysoki stopień zabezpieczenia dokumentów to istotna część rozwiązania YSoft SafeQ

7 bezpieczeństwa dokumentów Kontrolowanie Monitorowanie Bez uwierzytelnienia użytkownika nie można wykonywać żadnych wydruków, kopii ani skanów. Możesz zdefiniować prawa drukowania/kopio wania/skanowania dla użytkowników, działów lub ról na podstawie indywidualnych obowiązków służbowych. Każda operacja jest monitorowana i zapisywana na potrzeby późniejszego raportowania i analizy. Ochrona praw dostępukażdego wydruku, kopii i skanu

8 Wydajność System YSoft SafeQ zwiększa produktywność pracowników i wydajność procesów korporacyjnych

9 Drukowanie mobilne Zarządzanie skanowaniem Użytkownicy mogą odbierać swoje wydruki na dowolnej drukarce w organizacji — bez ograniczeń geograficznych. Użytkownicy mogą wysyłać do wydruku pliki w popularnych formatach (Word, Excel, PDF, JPEG itd.) ze swoich smartfonów lub innych urządzeń przenośnych i odbierać je później na dowolnej drukarce w organizacji. Skanuj do poczty e-mail jednym kliknięciem. Możesz także tworzyć przepływy pracy skanowania, które upraszczają codzienne zadania skanowania (np. przetwarzanie faktur). Print Roaming

10 Ekologia System YSoft SafeQ pomaga zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i chroni środowisko

11 papieru i energii Śledzenie Statystyka System YSoft SafeQ pomaga zmniejszyć zużycie papieru, tonera i energii. Raporty ekologiczne pokazują osiągnięte przez firmę oszczędności dotyczące środowiska naturalnego w przeliczeniu m.in. na liczbę uratowanych drzew oraz ilość zaoszczędzonej energii. Statystyki oszczędności poczynionych w ciągu roku pozwalające płacić niższe podatki. Zmniejszenie zużycia oszczędności ekologicznych

12 Podstawowa architektura

13 Zasadnicza koncepcja tego oprogramowania polega na tym, że jest ono wirtualne. Oprogramowanie nie jest częścią poszczególnych drukarek — jest to aplikacja serwerowa. Serwer centralny Rozszerza standardowe funkcje każdej drukarki Analizuje każdy wydruk, skan oraz kopię i stosuje skonfigurowane reguły Zapisuje każda operację drukowania, kopiowania i skanowania

14 Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem Funkcje systemu YSoft SafeQ

15 Zarządzanie dostępem Ochrona dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem. Autoryzacja użytkowników na drukarce za pomocą karty, kodu PIN, nazwy użytkownika i hasła bądź kombinacji tych metod. Monitorowanie informacji „kto, co i kiedy” każdego wydruku, kopii i skanu. Przypisywanie praw do drukowania, kopiowania i skanowania każdemu użytkownikowi zgodnie z potrzebami. Zezwalanie na drukowanie w kolorze tylko tym pracownikom, którzy tego potrzebują. Przydzielanie praw dostępu do interfejsu internetowego zgodnie z obowiązkami służbowymi użytkownika. Pełne prawa dostępu dla administratora. Zabezpieczenia

16 Terminale systemu YSoft SafeQ umożliwiają identyfikację użytkowników i łatwy dostęp do ich zadań drukowania, a także zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów Użytkownicy mogą uwierzytelniać się za pomocą kodu PIN, karty identyfikacyjnej, nazwy użytkownika i hasła lub kombinacji tych metod. Użytkownicy mogą z łatwością przypisać nową kartę, wprowadzając kod PUK lub nazwę użytkownika i hasło na drukarce.

17 Ekonomiczny terminal dla urządzeń wielofunkcyjnych i małych drukarek sieciowych na potrzeby codziennego drukowania, kopiowania i skanowania w biurze. Ulepszone funkcje zwiększają produktywność i wygodę. Umożliwia użytkownikom zarządzanie zadaniami drukowania na drukarce — drukowanie, ponowne drukowanie, anulowanie, oznaczanie jako ulubione, kopiowanie, skanowanie. Rozwiązanie z wieloma funkcjami zintegrowane bezpośrednio z panelem interfejsu użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego. Obsługuje możliwość urządzenia wielofunkcyjnego do jednoczesnego wykonywania wielu operacji oraz zaawansowane funkcje zarządzania skanowaniem systemu YSoft SafeQ. Terminal UltraLightTerminal Professional Wbudowany terminal

18 Dostęp kontrolowany za pomocą praw dostępu na podstawie użytkownika, roli lub działu. Można ustawić prawa dostępu do interfejsu internetowego, drukarek lub określonych funkcji drukarek (kopiowanie, skanowanie, drukowanie).

19 Zarządzanie drukowaniem Funkcje systemu YSoft SafeQ

20 Zarządzanie zadaniami Zwiększenie bezpieczeństwa poufnych dokumentów. Umożliwienie członkom działów lub grup roboczych udostępniania zadań drukowania przy użyciu kolejek udostępnionych. Kierowanie zadań drukowania na dowolną drukarkę gdziekolwiek w firmie. Przechowywanie często używanych dokumentów jako ulubionych zadań, które można wydrukować jednym kliknięciem. Wybieranie zadań do ponownego wydrukowania bezpośrednio na panelu urządzenia wielofunkcyjnego. Łatwe usuwanie niepotrzebnych dokumentów z kolejek wydruku. Kolejki wydruku

21 Drukowanie mobilne Wymuszanie drukowania dużych dokumentów tylko na drukarkach ekonomicznych. Wymuszanie drukowania wiadomości e-mail tylko w formacie czarno-białym. Lepsze zabezpieczanie dokumentów poufnych dzięki automatycznym znakom wodnym z nazwiskami użytkowników. Wysyłanie zadania drukowania z urządzenia przenośnego za pośrednictwem interfejsu internetowego systemu YSoft SafeQ lub poczty e-mail. Obsługa wielu formatów. Drukowanie oparte na regułach

22 System YSoft SafeQ zarządza wszystkimi zadaniami drukowania za pośrednictwem własnej kolejki drukowania, z kilkoma typami kolejek obsługujących konkretne funkcje Bezpośrednia kolejka drukowania Zabezpieczona kolejka drukowania (Print Roaming) Udostępniona kolejka drukowania Asystent

23 Funkcja Print Roaming systemu YSoft SafeQ umożliwia użytkownikom drukowanie dokumentów na dowolnej drukarce w sieci — po uwierzytelnieniu

24 Użytkownicy mogą zarządzać swoimi zadaniami drukowania bezpośrednio na terminalu systemu YSoft SafeQ Informacje o dokumencie i podgląd Usuwanie, drukowanie, ponowne drukowanie, ulubione, skanowanie, kody rozliczeniowe

25 Drukowanie oparte na regułach umożliwia zdefiniowanie zestawu reguł do zarządzania zadaniami na podstawie warunków i akcji — oraz powiadamianie użytkownika

26 Kreator pozwala na szybkie i łatwe zdefiniowanie każdej reguły za pomocą ustawień warunków, akcji i powiadomień

27 AkcjaPowiadomienie Jeśli użytkownik jest Jeśli drukarka jest Jeśli tytuł zadania Jeśli zadanie zostało wysłane do kolejki Jeśli zadanie jest Jeśli rozmiar zadania jest Bieżący stan zadania to Jeśli zadanie zawiera [ ] stron [o rozmiarze papieru ] Jeśli całkowita liczba [wydrukowanych, skopiowanych] [czarno- białych, kolorowych, A3, A4, wszystkich] stron w ciągu jest Jeśli bieżący jest Jeśli całkowita liczba stron jest przekonwertuj zadanie na [skalę szarości, wydruk dwustronny] zmień liczbę kopii dodaj znak wodny zawierający przy użyciu w położeniu dodaj/zmodyfikuj nagłówek PJL umieść zadanie ponownie w kolejce odrzuć wydruk/sesję kopiowania (uwierzytelnienie) wymuś czarno-białą sesję kopiowania (odmów kopiowania w kolorze) wyślij wiadomość do [użytkowników z rolą, użytkowników w centrach kosztów, użytkowników z listy, właściciela zadania/sesji} przy użyciu Warunek

28 Za pomocą serwera drukowania mobilnego można wysyłać zadania do systemu YSoft SafeQ za pośrednictwem smartfona lub przesyłać je przy użyciu interfejsu internetowego — system YSoft SafeQ automatycznie konwertuje te zadania do formatów, które można drukować Pocztą e-mail do wydruku Przez Internet do wydruku Obsługuje wiele formatów:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.odp,.ods,.odt,.html,.htm,.mhtml,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.pdf Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie do konwersji na format przeznaczony do wydruku

29 Monitorowanie i raportowanie Funkcje systemu YSoft SafeQ

30 Raportowanie Monitorowanie wszystkich operacji drukowania, kopiowania i skanowania na wszystkich urządzeniach wielofunkcyjnych i małych drukarkach sieciowych. Szczegółowe i dokładne księgowanie zgodnie z określonym typem urządzenia wielofunkcyjnego/drukarki. Kompleksowe raporty zawierają informacje o wszystkich operacjach wykonanych w całym środowisku drukowania. Raporty standardowe, niestandardowe i ekologiczne dostarczają dokładnie tych informacji, które są potrzebne. Raporty automatyczne mogą być generowane w zdefiniowanych przedziałach czasu i eksportowane do formatu.xml,.xls lub.pdf. Monitorowanie Wielopoziomowe kody rozliczeniowe Kody rozliczeniowe umożliwiają księgowanie i raportowanie kosztów według projektu Obsługa wielu poziomów projektu Kody rozliczeniowe można przypisać do użytkownika lub centrum kosztów

31 Internetowy pulpit nawigacyjny systemu YSoft SafeQ prezentuje istotne informacje dotyczące zarządzania systemem i monitorowania Konfiguracja za pomocą widgetów Tryb kompaktowy Wybór układów

32 Monitorowanie Monitorowanie uwierzytelniania użytkowników na drukarkach i w interfejsie internetowym systemu YSoft SafeQ. Śledzenie informacji „kto/kiedy/co” dla każdej wydruku, włącznie z podglądem zadań i tworzeniem kopii zapasowych dokumentów. Monitorowanie całego systemu — drukarek, terminali i usług. Monitorowanie dostępuoperacjisystemu

33 System YSoft SafeQ zapewnia różne typy księgowania w zależności od możliwości konkretnej drukarki Księgowanie lokalne/offline Księgowanie online Księgowanie natywne Pokrycie tonerem

34 Stosowane, jeśli drukarka nie obsługuje monitorowania natywnego ani online. Zadania drukowania są księgowane natychmiast po wysłaniu na drukarkę, niezależnie od tego, czy wydruki zostały wykonane. Gdy użytkownik się zaloguje, wszystkie operacje są monitorowane, a informacje o nich są zapisywane na drukarce. Gdy użytkownik się wyloguje, drukarka przesyła te informacje na serwer YSoft SafeQ. System YSoft SafeQ komunikuje się bezpośrednio z drukarką za pomocą protokołu SNMP i księguje dokładną liczbę wydrukowanych stron. Wykonywana jest analiza pokrycia tonerem na każdej stronie zadania drukowania. Księgowanie lokalne/offlineKsięgowanie online Księgowanie natywnePokrycie tonerem

35 System YSoft SafeQ oferuje wstępnie zdefiniowane raporty, które dostarczają informacji według użytkownika, drukarki, centrum kosztów lub kodu rozliczeniowego

36 System YSoft SafeQ pozwala na stosowanie ustawień filtra w celu utworzenia raportów niestandardowych

37 Raporty zarządzania dostarczają pełnych informacji za pomocą jednego kliknięcia i są specjalnie dostosowane do potrzeb kierownictwa wyższego szczebla

38 Raporty ekologiczne dostarczają informacji o tym, w jaki sposób użytkowanie systemu YSoft SafeQ pozytywnie wpływa na środowisko Oszczędności w przeliczeniu na CO2, wodę, drzewa i energię

39 Śledzenie kosztów drukowania projektów i podprojektów za pomocą wielopoziomowych kodów rozliczeniowych systemu YSoft SafeQ Śledzenie wielu poziomów projektów Importowanie projektów z plików CSV Przypisywanie projektów do konkretnych użytkowników lub centrów kosztów

40 Zarządzanie skanowaniem Funkcje systemu YSoft SafeQ

41 Rozwiązanie YSoft SafeQ — oprogramowanie + terminale — umożliwia bezpieczne i łatwe skanowanie oraz dostarcza szczegółowych informacji na potrzeby raportów Skanowanie do folderu Skanowanie do skryptu Skanowanie i wysyłanie na adres e-mail użytkownika jednym kliknięciem Skanowanie do folderu domowego użytkownika lub do innego wstępnie zdefiniowanego folderu Tworzenie przepływów zadań skanowania zawierających operacje, które mają być automatycznie wykonywane przez aplikacje zewnętrzne Skanowanie do poczty e-mail

42 Dzięki wbudowanemu terminalowi systemu YSoft SafeQ skany mogą zawierać metadane Na przykład wszystkie skanowane faktury mogą zawierać numer VAT i kwotę całkowitą, a następnie te informacje mogą być przetwarzane w innych celach.

43 Chmura prywatna Funkcje systemu YSoft SafeQ

44 Równoważenie obciążeniaCentralne raportowanie Centralne zarządzanie całym środowiskiem drukowania Automatyczna dystrybucja ustawień konfiguracji i aktualizacji do wszystkich lokalizacji Wydajne i niezawodne usługi drukowania dzięki automatycznej dystrybucji obciążenia i klastrowania serwerów Umożliwia systemowi YSoft SafeQ zarządzanie milionami stron miesięcznie. Podczas drukowania system YSoft SafeQ automatycznie ustala, który serwer powinien przyjąć dane zadanie, aby optymalnie podzielić obciążenie pracą. Automatyczne zbieranie informacji ze wszystkich oddziałów i biur organizacji Między centralą i oddziałami jest przesyłana tylko minimalna ilość wymaganych informacji, co pozwala zoptymalizować przepustowość/szybkość transmisji danych. Technologia rozproszona i tryb pracy awaryjnej

45 ORS systemu YSoft SafeQ Instalowany w każdej lokalizacji Konfigurowany za pośrednictwem centrum danych Centrum danych systemu YSoft SafeQ Administratorzy zarządzają całym środowiskiem drukowania przy użyciu interfejsu internetowego Administratorzy wykonują całą konfigurację tutaj

46 Gdy użytkownik drukuje, i tworzy bilet zadania ORS zapisuje dane drukowania na serwerze Do centrum danych jest przesyłany tylko bilet zadania Bilet zadania zawiera login użytkownika, tytuł zadania drukowania, rozmiar, szczegółową liczbę stron i odsyła go z powrotem Centrum danych dodaje informacje uwierzytelnienia ORS wysyła zadanie na drukarkę Gdy użytkownik uwierzytelnia się na terminalu, zadanie jest wysyłane do ORS

47 Co się dzieje w przypadku awarii sieci? zadanie jest wysyłane do ORS Gdy użytkownik drukuje, ze swojej pamięci podręcznej i drukuje zadanie ORS ładuje dane uwierzytelnienia Dane dotyczące drukowanego zadania są przechowywane w pamięci podręcznej Co się dzieje w przypadku awarii ORS? do momentu naprawienia ORS Centrum danych przejmuje funkcje ORS Co się dzieje w przypadku awarii centrum danych? Centrum danych obsługuje klaster aplikacji W przypadku awarii serwera pozostałe serwery w centrum danych przejmują wszystkie funkcje

48 w przedsiębiorstwie z wieloma lokalizacjami? Jak działa funkcja Print Roaming Bliskie lokalizacje Bilet zadania jest natychmiast synchronizowany z pobliskimi serwerami i użytkownik może od razu odebrać wydruki. Gdy użytkownik uwierzytelni się na terminalu, aby wydrukować zadanie, zadanie to jest przesyłane z oryginalnego miejsca docelowego do bieżącego. Dalekie lokalizacje Bilet zadania jest pobierany, kiedy użytkownik loguje się na terminalu. Centralne raportowanie Informacje z biletu zadania są zapisywane w centralnej bazie danych. Centralna baza danych udostępnia informacje na potrzeby raportowania.

49 Payment System Funkcje systemu YSoft SafeQ

50 Aplikacja YSoft Payment System + system YSoft SafeQ to pełne rozwiązanie do płacenia za wydruki dla instytucji edukacyjnych, bibliotek publicznych i innych organizacji pobierających opłaty za usługi drukowania, kopiowania i skanowania. YSoft Payment System Autonomiczna aplikacja, która umożliwia użytkownikom doładowywanie ich kont Łatwa instalacja Łatwa integracja z systemem YSoft SafeQ, bramami płatności innych firm (np. usługą PayPal) lub istniejącymi systemami obsługi środków

51 Machine Trzy metody doładowywania kont i możliwość łatwego dodania kolejnych YSoft PaymentBrama usługi PayPal Miejsce, w którym znajduje się obsługiwany przez pracownika komputer podłączony do sieci z dostępem do aplikacji Cash Desk i opcjonalnym czytnikiem kart USB Samoobsługowe urządzenie Payment Machine, zwykle ustawiane na korytarzu, które akceptuje monety i banknoty w wybranej walucie Korzystając z usługi PayPal, użytkownicy mogą doładować swoje konta za pomocą kont usługi PayPal lub kart kredytowych z personelem doładowywania Miejsce

52 Interfejs administracji aplikacji YSoft Payment System

53 Interfejs internetowy aplikacji YSoft Cash Desk

54 Zalety rozwiązania do płacenia za wydruki YSoft SafeQ: Studenci i pracownicy mogą deponować pieniądze na swoich kontach Studenci i pracownicy mogą używać tego samego konta ze środkami do drukowania, kopiowania i korzystania z innych usług w organizacji Monitorowanie kosztów drukowania, kopiowania i skanowania Konfigurowanie cen dla każdego typu zadań Konfigurowanie różnych cen wydruków dla pojedynczych użytkowników lub grup użytkowników Automatyczne regularne doładowywanie wybranych kont lub grup kont

55 Licencjonowanie systemu YSoft SafeQ 5

56 System YSoft SafeQ jest skonstruowany na zunifikowanej platformie Rejestracja internetowa Przejrzyste informacje Zestaw funkcji systemu YSoft SafeQ jest oparty na kupionych modułach Rejestrowanie i rozszerzanie licencji jest wykonywane za pośrednictwem aktywacji internetowej Informacje o zainstalowanej wersji są przechowywane w bazie danych na potrzeby wygodnej pomocy technicznej dla usługi Skalowalny system

57 Jedyne, co trzeba znać, aby sprzedać system YSoft SafeQ 5 klientowi, to liczba urządzeń wielofunkcyjnych i innych drukarek sieciowych oraz potrzeby i oczekiwania klienta. Tworząc licencję, kieruj się następującymi prostymi zasadami: 1.Poznaj potrzeby i oczekiwania klienta. 2.Uzyskaj liczbę urządzeń wielofunkcyjnych/drukarek w sieci klienta. 3.Zdecyduj, który typ terminala systemu YSoft SafeQ będzie używany: sprzętowy czy wbudowany.

58 Aby udostępnić klientowi rozbudowane rozwiązanie zapewniające maksymalną efektywność drukowania i oszczędności, wybierz ofertę YSoft SafeQ Suite Korzyści wynikające z oferty YSoft SafeQ Suite: Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna Payment System

59 Jeśli klient nie potrzebuje rozbudowanej oferty YSoft SafeQ Suite, możesz zachować przystępną cenę, wybierając tylko te moduły, których klient potrzebuje Uwierzytelnianie Chargeback Zarządzanie skanowaniem Drukowanie oparte na regułach Raportowanie Print Roaming Drukowanie mobilne Licencje na moduły

60 Aby zeskanować dokument, użytkownik może uwierzytelnić się na terminalu systemu YSoft SafeQ i wybrać wstępnie zdefiniowany przepływ zadań. Zarządzanie skanowaniem Użytkownik może wydrukować zadanie i odebrać je z dowolnej drukarki w sieci systemu YSoft SafeQ. Użytkownik może anulować i ponownie drukować zadania drukowania oraz oznaczać je jako ulubione. Udostępniane kolejki pozwalają użytkownikom odbierać zadania drukowania za siebie nawzajem. Print Roaming Gdy drukowane są zadania użytkowników, są do nich automatycznie stosowane wstępnie zdefiniowane reguły (np.: konwersja z trybu jednostronnego na dwustronny, konwersja druku kolorowego na czarno-biały). Drukowanie oparte na regułach Dostęp użytkowników do drukarek jest zabezpieczany. Użytkownik uwierzytelnia się na terminalu systemu YSoft SafeQ, aby odblokować drukarkę i wykonać kopie lub wydruki. Uwierzytelnianie Gdy użytkownik drukuje zadanie, jest obciążany ceną obliczoną na podstawie stosowanego cennika. Można utworzyć i przypisać wiele cenników. Użytkownicy mogą korzystać z kodów rozliczeniowych. Chargeback Administrator i inni autoryzowani użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do kompleksowych raportów, standardowych i przeznaczonych dla kierownictwa. Administrator może konfigurować automatyczne raporty i definiować raporty niestandardowe. Administrator może konfigurować ceny dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania. Raportowanie Użytkownik może wysłać zadanie drukowania z urządzenia przenośnego pocztą e-mail lub przesłać je do interfejsu internetowego Drukowania mobilnego i używać tego interfejsu do drukowania zadań na konkretnej drukarce za pośrednictwem kolejki bezpośredniej. Drukowanie mobilne Wymagany moduł Uwierzytelnianie

61 Zabezpieczenia i zarządzanie dostępem Print Roaming Uwierzytelnianie Zarządzanie drukowaniem Print Roaming Drukowanie oparte na regułach Uwierzytelnianie Drukowanie mobilne Monitorowanie i raportowanie Print Roaming Uwierzytelnianie Chargeback Raportowanie Zarządzanie skanowaniem Uwierzytelnianie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna Payment System Uwierzytelnianie Print Roaming Chargeback Udostępniana ze wszystkimi licencjami systemu YSoft SafeQ

62 Model licencjonowania bazuje wyłącznie na liczbie drukarek Nie trzeba wybierać wersji Nie trzeba znać architektury sieci ani liczby potrzebnych ORS Nie trzeba znać liczby serwerów w klastrze licencja z wbudowanym terminalemlicencja bez wbudowanego terminala

63 PRZYKŁAD: Duży klientMały klient Rozwiązanie z wszystkimi funkcjami dla 50 urządzeń wielofunkcyjnych (40 z wbudowanym terminalem, 10 z terminalem Terminal Professional) Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem SUITE 40 szt. Licencja YS SQ5 bez wbudowanego terminala SUITE 10 szt. Tylko funkcja zabezpieczeń dla 5 urządzeń wielofunkcyjnych z wbudowanym terminalem Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem UWIERZYTELNIANIE 5 szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem PRINT ROAMING 5 szt.

64 Moduł Raportowanie to jedyny moduł, którego można używać niezależnie z dowolną licencją PRZYKŁAD: Klient chce mieć funkcje bezpiecznego drukowania i raportowania na 10 urządzeniach wielofunkcyjnych. Klient ma 3 drukarki sieciowe, na których nie jest potrzebne bezpieczne drukowanie, ale raportowanie jest wymagane. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, UWIERZYTELNIANIE, 1 urządzenie.......10 szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, PRINT ROAMING, 1 urządzenie.......10 szt. Licencja YS SQ5 z wbudowanym terminalem, RAPORTOWANIE, 1 urządzenie.......13 szt.

65 Oferta YSoft SafeQ Suite daje Twojemu klientowi dostęp do wszystkich zalet drukowania zarządzanego. Jeśli jednak zdecydujesz się na kupno pojedynczych modułów, dobieraj je uważnie, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania klienta.


Pobierz ppt "Adam Urbaniak YSOFT SAFEQ 5 Zabezpieczenia Zarządzanie drukowaniem Monitorowanie i raportowanie Zarządzanie skanowaniem Chmura prywatna 24-25.04.2014 i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google