Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (Progman / Wolters Kluwer)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (Progman / Wolters Kluwer)"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (Progman / Wolters Kluwer)
iDziennik Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (Progman / Wolters Kluwer)

2 iDziennik ESZO ESZO – część webowa Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (ESZO) w ramach projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata : System uczniowski: Sekretariat, Elektroniczny Dziennik, Plan Lekcji, Zastępstwa, Obowiązek Szkolny / Nauki, System przedszkolny System ankiet i nadzoru pedagogicznego System analizy wyników egzaminów zewnętrznych

3 System uczniowski MAGISLUD NABÓR PŁACE ARKUSZ System uczniowski
iDziennik System uczniowski System uczniowski DYŻURY POKÓJ NAUCZYCIELSKI DZIENNIK PANEL LEKCYJNY ZASTĘPSTWA SEKRETARIAT OBOWIĄZEK PLAN LEKCJI NABÓR ARKUSZ MAGISLUD PŁACE

4 System uczniowski – rodzaje użytkowników
iDziennik System uczniowski System uczniowski – rodzaje użytkowników Administrator Dyrektor Wychowawca Nauczyciel Pedagog Sekretarz Opiekun Uczeń Urzędnik

5 Sekretariat System uczniowski
iDziennik System uczniowski Sekretariat Ewidencja uczniów uczęszczających do danej szkoły lub należących do obwodu szkoły; Ewidencja wychowawców; Automatyzacja procesu promocji; Kontrola wpłat uczniów; Wydruk legitymacji szkolnych; Zapis informacji o przyznanych stypendiach; Przygotowanie i wydruk wszelkich niezbędnych druków dla uczniów;

6 Przyjęcie ucznia do szkoły
System uczniowski Przyjęcie ucznia do szkoły Rejestracja ucznia w Sekretariacie Automatyczne przypisanie do dziennika klasy Tworzenie kont uczniów i rodziców

7 Dziennik – panel lekcyjny
System uczniowski Dziennik – panel lekcyjny

8 Dziennik – panel dla rodziców
System uczniowski Dziennik – panel dla rodziców

9 Wypełnianie Świadectw
System uczniowski Wypełnianie Świadectw iSekretariat – dane ucznia, dane szkoły iDziennik – informacje o ocenach i zachowaniu iŚwiadectwa – wybór wzoru i wydruk

10 System uczniowski Świadectwa

11 iZastępstwa – wspomaganie układania zastępstw
System uczniowski Układanie zastępstw iZastępstwa – wspomaganie układania zastępstw iDziennik – automatyczne nadawanie uprawnień nauczycielom iZastępstwa – rozliczanie GPW i godz.zastępstw doraźnych

12 System uczniowski Zastępstwa

13 iZastępstwa / Rozliczanie GPW
System uczniowski iZastępstwa / Rozliczanie GPW

14 Układanie i zmiany w planie
System uczniowski Układanie i zmiany w planie iPlan – układanie planu lub rejestracja zmian iDziennik – pobranie zmian w planie do rozkładu tygodniowego iDyżury – układanie planu dyżurów

15 System uczniowski Plan lekcji

16 Kompleksowy System Zarządzania Przedszkolem
iDziennik Kompleksowy System Zarządzania Przedszkolem

17 Kompleksowy system do Zarządzania Przedszkolem
Monitorowanie rozliczeń finansowych Nadzór nad jednostkami Statystyki i zestawienia Informacje o płatach Jadłospisy Zgłaszanie nieobecności Tablica ogłoszeń Komunikator Naliczanie opłat Publikacja opłat Współpraca z systemem bankowym Ewidencja dzieci i rodziców Ewidencja wejść i wyjść Dzienniki zajęć Komunikacja z rodzicami Przedszkole Zespół Administracji Organ prowadzący Rodzic ...przeglądarkę internetową: nie ma konieczności instalowania systemu i administrowania, nie obarcza się szkolnego informatyka dodatkowymi obowiązkami; ...prowadzącego: system pozwala na monitorowanie pracy placówek podległych; ...obszarach: zawarte sfery działalności, treści programowe, formy zajęć czy akcje, dotyczące pracy nauczycieli i funkcjonowania placówki, pozwalają na szybkie generowanie raportów, a generator ankiet pozwala na szybkie przygotowanie tego narzędzia do badania; ...w układzie wieloletnim: pewność dzięki bezpieczeństwu zewnętrznego serwera; (na szkolnym komputerze mogą różne rzeczy się wydarzyć) Monitoring... Audyt doręczenia, przeczytania ...oszczędność czasu: wszystkie czynności wykonuje się przy stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu, z dowolnego miejsca; ...uzyskanych danych: między innymi do obiektywizacji i wsparcia decyzji w ramach systemu motywacyjnego;

18 Automatyczna rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu
System do Zarządzania Przedszkolem Automatyczna rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu ...przeglądarkę internetową: nie ma konieczności instalowania systemu i administrowania, nie obarcza się szkolnego informatyka dodatkowymi obowiązkami; ...prowadzącego: system pozwala na monitorowanie pracy placówek podległych; ...obszarach: zawarte sfery działalności, treści programowe, formy zajęć czy akcje, dotyczące pracy nauczycieli i funkcjonowania placówki, pozwalają na szybkie generowanie raportów, a generator ankiet pozwala na szybkie przygotowanie tego narzędzia do badania; ...w układzie wieloletnim: pewność dzięki bezpieczeństwu zewnętrznego serwera; (na szkolnym komputerze mogą różne rzeczy się wydarzyć) Monitoring... Audyt doręczenia, przeczytania ...oszczędność czasu: wszystkie czynności wykonuje się przy stanowisku komputerowym z dostępem do Internetu, z dowolnego miejsca; ...uzyskanych danych: między innymi do obiektywizacji i wsparcia decyzji w ramach systemu motywacyjnego;

19 Przedszkole – panel dla rodziców

20 ESZO – II etap (prawo oświatowe)
iDziennik ESZO ESZO – II etap (prawo oświatowe) Dostęp do modułów prawa oświatowego zarówno lokalnego jak i krajowego w ramach portalu CMS Prawo Oświatowe to serwis internetowy tworzony przez wysokiej klasy specjalistów m.in. pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, kierowników jednostek samorządu terytorialnego. Głównym jej założeniem jest kompleksowe dostarczanie informacji prawnej, niezbędnej w zarządzaniu szkołami i placówkami oświatowymi. Cele te są realizowane poprzez codzienną aktualizację.

21 Zawartość: Bogata baza ujednoliconych aktów prawnych oraz orzecznictwa rozstrzygającego najbardziej kontrowersyjne sprawy z zakresu funkcjonowania szkół oraz praw i obowiązków nauczycieli niewątpliwie stanowi nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów. Wykaz ważnych terminów, przygotowany w formie kalendarza szkolnego, obligujący Użytkowników, szczególnie dyrektorów szkół i placówek do podjęcia stosownych działań w związku z realizacją zadań oświatowych. Komentarze praktyczne, poruszające różnorodność tematyki prawa oświatowego, od zarządzania i funkcjonowania placówek, organizacji nauczania, awans zawodowy, po zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie nauczycieli stanowią doskonałe uzupełnienie  wiedzy praktycznej dyrektorów. Dokumentacja szkolna oraz kadrowa, regulaminy, instrukcje oraz procedury szkolne, rozliczanie urlopów i wynagrodzeń nie jest już dla kadry zarządzającej tak uciążliwe i problematyczne, zawiera szeroką gamę specjalistycznych wzorów powszechnie stosowanych w praktyce szkolnej. Wyszukiwarka i wygodny układ działów oznacza błyskawiczne dotarcie do potrzebnych informacji i to niezależnie od umiejętności w zakresie obsługi komputera. Odpowiedzi na pytania – Baza liczy ponad 19 tysięcy odpowiedzi. Specjaliści z prawa oświatowego zapewniają gwarancje satysfakcji oraz profesjonalizm udzielonej odpowiedzi.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Elektroniczny System Zarządzania Oświatą (Progman / Wolters Kluwer)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google