Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypoczynek 2014 ogólne zasady. Dokumenty niezbędne do rejestracji W CHORĄGWI: * oryginały zawartych umów podpisane obustronnie: wolontariackich, o dzieło,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypoczynek 2014 ogólne zasady. Dokumenty niezbędne do rejestracji W CHORĄGWI: * oryginały zawartych umów podpisane obustronnie: wolontariackich, o dzieło,"— Zapis prezentacji:

1 Wypoczynek 2014 ogólne zasady

2 Dokumenty niezbędne do rejestracji W CHORĄGWI: * oryginały zawartych umów podpisane obustronnie: wolontariackich, o dzieło, zleceń (podpisanych wcześniej przez zainteresowaną osobę i komendanta i skarbnika chorągwi) - wcześniej do chorągwi winien być przekazany wykaz osób, które podczas HAL pracować będą na umowę zlecenie i o dzieło (zgodnie z wykazem). * oświadczenia do umów cywilno-prawnych

3 Dokumenty niezbędne do rejestracji * wykaz kadry 2 egz. (1-ze wskazaniem rodzaju zatrudnienia, 2-zał. do raportu, pełny) * protokół kwalifikacyjny (lista wpłat, podpisany przez sporządzajacego), * preliminarz obozu, * kserokopia polisy ubezpieczeniowej * raport przedobozowy - książka pracy obozu * lista uczestników - z numerami ewidencyjnymi * kserokopie potwierdzenia kwalifikacji kadry (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia szkoły, książeczka instruktorska) – przy zgłoszeniu do KO

4 Dokumenty niezbędne do rejestracji * * dokument określający zasady korzystania z obiektu (umowa), * potwierdzenie noclegu (dotyczy obozów wędrownych), * zaświadczenie o rejestracji wypoczynku w kuratorium * lista uczestników * kserokopie potwierdzenia kwalifikacji kadry (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia szkoły, książeczka instruktorska) – przy zgłoszeniu do KO

5 w kuratorium *zestawienie danych z formularza będącego zał. 1 lub 2 do Rozporzadzenia MEN *szkic terenu *opinia właściwej PSP

6 Czy zgłoszeniu podlega wypoczynek w miejscu zamieszkania taki jak: lato w mieście, półkolonie? NOWE ZASADY!!!!!!! TAK. Organizatorzy wypoczynku, który odbywa się w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży w formach takich jak lato w mieście albo półkolonie, powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym. Wypoczynek organizowany w miejscu zamieszkania będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

7 Czy zgłoszeniu jako wypoczynek podlega wakacyjny wyjazd trwający jeden dzień ? TAK. Organizatorzy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym "wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy". Wypoczynek ten będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

8 W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka medyczna dla uczestników wypoczynku? Nie ma aktu prawnego regulującego kwestie konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taka opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego. W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami (Rozdział VII § 38 i § 39).

9 W jaki sposób zgłaszać informację o wycieczce zagranicznej organizowanej w ramach programu wypoczynku krajowego?? Informacja na ten temat, z dokładnym terminem wycieczki, trasa przejazdu i planowanym miejscem pobytu uczestników (miejscowość, kraj) powinna zostać podana w polu dotyczącym programu wypoczynku. Nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyjazdu zagranicznego jako odrębnego wypoczynku.

10 Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?. TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

11 Czy wypoczynek organizowany podczas ferii świątecznych tez podlega zgłoszeniu?. TAK. Zgodnie z ustawa o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, ze czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

12 Kontrole autokarów Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz zostało wyznaczone miejsce, w którym codziennie będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów i dokumentację kierowców. Pod numerem 085 745-59- 97 organizatorzy wyjazdu mogą zgłosić autokar do kontroli, która odbywa się na ul. 1000-lecia Państwa Polskiego ( teren dawnej giełdy warzywnej ).

13 Autobusy wyjeżdżające spoza granic administracyjnych miasta, będą kontrolowane w miejscu wyjazdu. Na telefony czekamy co najmniej trzy dni przed wyjazdem. Prosimy podać godzinę, o której autobus będzie podstawiony, jego numer rejestracyjny, cel podróży oraz nazwę organizatora wycieczki. Wyznaczenie tego miejsca skróci czas oczekiwania na przyjazd patrolu policji. Do tej pory w zgłoszeniach dokonywanych przez rodziców wyjeżdżających dzieci jak i przez uczestników, pojawiały się sprzeczne informacje na temat godziny i miejsca odjazdu. O zgłoszenia prosimy tylko organizatorów wycieczek. Każdorazowo po kontroli kierowca autobusu otrzyma od policjanta zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli, które powinien okazać na żądanie organizatora wycieczki lub rodziców dzieci.


Pobierz ppt "Wypoczynek 2014 ogólne zasady. Dokumenty niezbędne do rejestracji W CHORĄGWI: * oryginały zawartych umów podpisane obustronnie: wolontariackich, o dzieło,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google