Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 6 – latek w świetlicy szkolnej Opracowanie: Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 6 – latek w świetlicy szkolnej Opracowanie: Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 6 – latek w świetlicy szkolnej Opracowanie: Małgorzata Korchowiec

2 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Psychofizyczne cechy dziecka 6 - 7 letniego. Organizacja zajęć z dziećmi 6 – letnimi.

3 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

4 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa ruchliwy, hałaśliwy i pełen energii lubi zabawy ruchowe, ale szybko się męczy często zmienia pozycję chce się głównie bawić choć zna ogólnie przyjęte normy zachowania jest spontaniczny i kieruje się emocjami ulega gwałtownym emocjom – od radości do złości jest uparty, czasem oszukuje jakakolwiek negacja powoduje obrażanie i odmowę wykonania zadania chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy,...naj...naj…

5 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Skok rozwojowy Duża ilość zmian w organizmie zachodzi w stosunkowo krótkim czasie. I skok rozwojowy 5,6 – 6,6 rok życia. II skok rozwojowy – okres dorastania.

6 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Przyczyny skoku rozwojowego Uaktywnienie układu hormonalnego i zmiany w wydzielaniu hormonów. Uaktywnienie przysadki mózgowej – wzmożone wydzielanie hormonu wzrostu. Hormon wzrostu ma wpływ na: – rozrost kośćca, – rozrost mięśni, – wydzielanie innych hormonów.

7 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 5-latki: średni wzrost około 110 cm, średnia waga-około 19 kg 6-latki:średni wzrost wynosi około 117 cm, średnia waga – około 21 kg 7-latki odpowiednio:123 cm,24 kg

8 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Obserwuje się istotne zmiany w rozwoju kośćca i mięśni oraz narządów wewnętrznych. Rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka (kończy się w wieku ok. 10 lat), ale kościec jest nadal słaby. Mięśnie stają silniejsze, ale nadal nie są odporne na zmęczenie, np. występuje silne napięcie mięśni rąk. Zwiększa się potrzeba ruchu; dziecko lepiej chodzi, biega, skacze, rzuca i chwyta.

9 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Układ kostno - mięśniowy Wydłużają się i twardnieją kości kończyn, zmieniają się proporcje ciała. Rozrost mięśni. Wzrost dużych grup mięśniowych – większa odporność na zmęczenie. – Chłopcy – „głód ruchu” – zwiększone zapotrzebowanie na ruchu. Mniejsza zdolność czynności precyzyjnych. Wzmocnienie mięśni psa barkowego. – Dziewczęta większy rozwój mięśni ręki – większa precyzja manualna i precyzja ruchów. Wzmocnienie mięśni pasa miednicowego.

10 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Proporcje ciała zmieniają się na tyle, że dziecko może m.in. wykonywać skoordynowane ruchy rękami pod kontrolą wzroku( koordynacja wzrokowo-ruchowa na odpowiednim poziomie jest niezbędna przy wszelkich szkolnych czynnościach).

11 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wzrasta u dzieci siła mięśni i odporność na zmęczenie (nieco dłużej mogą stać, siedzieć w ławce itp.). Jest to pierwszy etap kostnienia nadgarstka – ręce stają się bardziej odporne na zmęczenie. Znacząco poprawia się jakość ruchów dziecka i jakość ruchów rąk( „ lepsze „jest sterowanie nerwowe pracą mięśni): – dzieci lepiej utrzymują równowagę, lepsza jest koordynacja ruchów, ruchy stają się zwinne, płynne, – polepsza się płynność ruchów rąk, dzięki czemu dzieci lepiej i starannej piszą w zeszytach, ręka jest bardziej odporna na zmęczenie.

12 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Narządy wewnętrzne 5 – 6 latek duże zapotrzebowanie na jedzenie. Rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne, zwiększa się pojemność żołądka (dziecko przyjmuje większe posiłki, ale je rzadziej). Polepsza się kontrola pęcherza. Dzieci stają się bardziej odporne na choroby. Lepsze oddychanie – zmniejsza się liczba oddechów.

13 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Układ nerwowy Powiększają się ciała komórek nerwowych, wydłużają się wypustki nerwowe. Doskonalą się szlaki nerwowe, powstają lepsze połączenia między jedną a drugą półkulą mózgową – wzrasta m. innymi tempo przesyłania impulsów – wzrasta szybkość uczenia się.

14 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa dojrzewają zakończenia nerwowe w narządach zmysłowych – poprawia się: ostrość wzroku, różnicowanie smaków, zapachów, dźwięków, precyzja dotyku, dziecko odbiera więcej bodźców z otoczenia, dokładniejszy jest też odbiór bodźców.

15 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dojrzewanie układu nerwowego poprawia: – zdolność do zapamiętywania (lepsza pamięć trwała, a więc łatwiejsze przypominanie sobie potrzebnych informacji). Dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za procesy myślowe – początki myślenia konkretno-wyobrażeniowego operacyjnego na konkretach.

16 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nadal przeważa uwaga mimowolna – dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, odrywa się od jednej czynności i przechodzi do następnej. Potrafi skupić uwagę przez ok. 15 min, ale dość silna koncentracja wywołuje duże zmęczenie. Nie potrafi skupić uwagi na kilku czynnościach jednocześnie (nie potrafi pisać i słuchać w tym samym czasie).

17 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wyobraźnia dziecka jest ściśle związane z jego spostrzeżeniami i w tym okresie ma charakter mimowolny (odtwórczy), choć jej cechy są na pozór sprzeczne – dzieci z jednej strony odtwarzają w zabawach, to co widziały, a drugiej zmyślają różne fakty i zdarzenia(bujna wyobraźnia). Spostrzeganie w tym wieku cechuje jeszcze synkretyzm czyli spostrzeganie globalne. W rozwoju spostrzegania szczególną rolę odgrywa wrażliwość analizatorów na różne bodźce zewnętrzne, stąd bardzo ważne jest działanie praktyczne.

18 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nadal przeważa:  pamięć mimowolna – dziecko zapamiętuje to, co samo zwróciło jego uwagę i zostaje utrwalone bez udziału woli,  pamięć mechaniczna dziecko zapamiętuje to, co jest często powtarzane, charakterystyczne jest zjawisko reminiscencji – po pewnym czasie materiał jest dokładniej odtworzony niż za pierwszym razem, dlatego tak ważne jest wykorzystywanie w nauce wielu zmysłów(nauka przez działanie), częste powtarzanie i utrwalanie.

19 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Myślenie ma jeszcze formę konkretno- wyobrażeniową (oparte jest na bezpośrednich spostrzeżeniach i wyobrażeniach, okres przedoperacyjny) Dziecko nie ma jeszcze w pełni opanowanych operacji umysłowych, takich jak abstrahowanie i uogólnianie (trudno mu operować pojęciami)

20 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziecko nie ma ukształtowanych wielu pojęć i ma w tym zakresie kłopoty komunikacyjne. Nie rozróżnia pojęć czasowych (miesiące, dni tygodnia, pory dnia), więc często nie rozumie, co do niego mówimy. Myli pojęcie „kura” i „kogut”, bo dla niego jest to to samo, tylko inaczej wygląda.

21 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Widoczna jest rozbieżność między wyobrażeniami stanów i przekształceń (nie ukształtowane pojęcie zachowania stałości). Myślenie nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności tzn., że trudno dziecku „myślowo” odwrócić proces przekształceń. Odwracalność jest kryterium poziomu operacyjnego myślenia.

22 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Obserwujemy początki myślenia przyczynowo- skutkowego. Dziecko próbuje uzasadniać swoje sądy, udowadniać swoje racje, ale robi to w sposób naiwny i mało krytyczny, opierając się na wyobraźni i fantazji.

23 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Posługuje się swobodnie mową potoczną, używając wszystkich części mowy i form gramatycznych; tworzy neologizmy. Buduje zdania z 5-7 wyrazów z uwzględnieniem czasów i przypadków; częściej są to zdania współrzędnie złożone niż podrzędnie złożone. Mogą występować błędy w stosowaniu form fleksyjnych. Obserwuje się nasiloną aktywność werbalną (gadulstwo; okres pytań).

24 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wskutek niepełnej dojrzałości układu nerwowego i niewykształconych jeszcze procesów hamowania obserwujemy u dzieci labilność uczuciową. Dzieci nie są emocjonalnie dojrzałe i zrównoważone. Duża wrażliwość emocjonalna – nawet słabe bodźce mogą spowodować różne stany emocjonalne. Kryzys uczuciowy.

25 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Choć lubi, to trudno mu pracować w zespole, bo lubi zmieniać grupy w zależności od potrzeby czy zainteresowania. Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami; tworzą się stałe przyjaźnie. Unika wzajemnych kontaktów z płcią przeciwną – segregacja płciowa. Jest świadome norm, ale nie zawsze je przestrzega.

26 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa W związku z silnym rozwojem kory mózgowej między 6,5 – 7,5 rokiem życia: dziecko potrafi dłużej skupić uwagę, mniej się męczy - początki uwagi dowolnej (niezbędna do systematyczności w nauce) dziecko staje się zdolne do częściowego panowania nad ekspresją emocji

27 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Reasumując 7 – latek: jest silniejszy i bardziej odporny na zmęczenie, dziewczynki są dokładniejsze i prace są bardziej estetyczne, lepiej panuje nad emocjami – bywa apatyczny, spostrzega i słyszy lepiej, myślenie jest konkretno – wyobrażeniowe.

28 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Marek Kaczmarzyk, Pracowania Dydaktyki Biologii Uniwersytet Śląski

29 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Pamiętajmy, że 6/7 latek: chętnie uczy się nowych rzeczy, ma naturalną ciekawość świata, uczy się prze de wszystkim po przez działanie i zabawę, ma ogromną potrzebę ruchu, myśli konkretnie.

30 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Cechy dzieciPorady dla nauczycieli Mają dużo zapału i lubią rywalizować Są pełne energii Organizuj gry i zabawy, które nie wymagają rywalizacji, ale współpracy Wymagaj absolutnej ciszy tylko wówczas, gdy to jest konieczne Raczej wykorzystuj ich zapał i wzmacniaj dobre zachowania zamiast upominania i pokazywania, co robią źle Są ruchliwe i hałaśliwe Szybko się męczą Lubią zabawę poza salą lekcyjną Dbaj o częste przerwy i zmiany aktywności Pozwól im pracować na stojąco albo na podłodze (nie tylko w ławce) Modeluj poprawne zachowania (np. jak cicho przesunąć krzesło)

31 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Bardziej interesuje ich samo działanie niż jego efekt Zniechęcają się, gdy działanie jest zbyt skomplikowane, długotrwałe, bez widocznych efektów Lubią malować i rysować Lubią odgrywać role Coraz lepiej rozumieją związki czasowe i przyczynowo- skutkowe Dziel zadania na małe kroki, konkretne czynności do wykonania po drodze (zwłaszcza na początku, przy pierwszych zadaniach, później pomóż dzieciom planować samodzielnie). Pozwól działać wg prostych instrukcji W miarę możliwości dostarczaj jak najbardziej różnorodnych materiałów do oglądania, badania, obserwowania, ilustrowania, opisywania i wykorzystania w praktyce, pracuj metodą krótkich projektów Stwarzaj możliwości zabawy w odgrywanie ról

32 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Lubią wiersze, sentencje, rymowanki Zadają wiele pytań, aby wiedzieć, jak, dlaczego, po co Potrafią mówić o tym, co myślą, wyrażać opinie, tłumaczyć, jak coś „działa”, domyślać się i przewidywać Każdego dnia ucz ich krótkich wierszyków, rymowanek, wyliczanek Zadbaj o czas na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, nie zbywaj ich, nie zniechęcaj Stwarzaj sposobność do rozmowy na temat zachowań, ich skutków, zdarzeń, uczuć, emocji

33 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

34 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa classdojo

35 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Metoda „słoik z makaronem”

36 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Organizacja zajęć z dziećmi 6 – letnimi Baza lokalowa: – sale wyposażone w kąciki tematyczne, – sale do pracy cichej, sale do zabaw, – plac zabaw. – dzieci sześcioletnie w osobnych salach świetlicowych lub w swojej sali lekcyjnej.

37 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Kadra Stałe osoby do grupy 6 – latków – 1 – 2 wychowawców. Dobieramy osoby mające doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

38 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Grupy świetlicowe Jeśli to możliwe jednorodna grupa wiekowa: – podobne możliwości psychofizyczne dzieci; organizacja dnia podobna dla całej grupy dzieci, duża ruchliwość i męczliwość grupy.

39 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Grupy różnowiekowe + Dużo szybciej uczą się zasad i reguł panujących w szkole i świetlicy. Szybciej stają się samodzielne i pewne siebie. Szybciej uczą się panowania nad emocjami. Szybciej adaptują się w budynku szkolnym. Starsi uczniowie stają się wsparciem dla dzieci i nauczyciela. - Anonimowość. Zagubienie. Onieśmielenie. Lęk przed wyrażaniem swoich potrzeb. Zdarza się również, że starsi uczniowie mają niewłaściwy wpływ na najmłodszych.

40 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zajęcia świetlicowe W świetlicy szkolnej: – nie realizuje się podstawy programowej, – nie obowiązują programy nauczania, – nie stosuje się oceniania szkolnego, – nie pracuje się w systemie szkolno-lekcyjnym. Zajęcia w świetlicy wymagają planowania i mają swoje cele.

41 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zajęcia świetlicowe Dostosować do możliwości percepcyjnych dzieci: – ruch – zabawy ruchowe, ruch na świeżym powietrzu – zabawa w kącikach, – zabawa swobodna, – zajęcia tematyczne – zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

42 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zbieżność zajęć świetlicowych i zajęć wychowania przedszkolnego. Stosowanie metod wspomagających wielozmysłowe poznanie świata. Świetlice wyposaża się w zabawki i pomoce dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci. Zajęcia zaplanowane dla sześciolatków nie powinny przekraczać 30 minut, bo jest to optymalny czas ich koncentracji uwagi.

43 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Wychowawca świetlicy 6 – latka powinien zapoznać się: podstawą programową wychowania przedszkolnego – umiejętności absolwenta przedszkola, podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

44 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Metody i techniki polecane dla 6 – latków: pedagogikę zabawy, pedagogikę cyrku, zajęcia z wykorzystanie „metody dobrego startu” – zabawy z wykorzystaniem piachu, kaszy, konstruowanie gier wg prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, Papieroplastyka,

45 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa zabawy muzyczne z wykorzystaniem metody Carla Orffa, aktywne słuchanie metodą Battii Strauss, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne zabawy rozwijające twórcze myślenie, piachoterapia.

46 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Miejsce zajęć: sala świetlicowa, sale lekcyjne dostępne po zajęciach – praca cicha, czytelnia, plac zabaw, boisko szkolne, sala komputerowa.

47 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Bibliografia Prezentacja – „Sześciolatek uczniem klasy I” – doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej WCIES Trendy nr 1 – 2014 – internetowe czasopismo ORE – art. Danuty Kmity Prezentacja WOM Bielsko – Biała Jolanta Biernat

48 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Dziękuję za uwagę malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 6 – latek w świetlicy szkolnej Opracowanie: Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google