Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina."— Zapis prezentacji:

1

2 Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina

3  Czym jest psychologia inżynieryjna ?  Historia oraz badania time-and-motion

4  Psychologia inżynieryjna nazywana jest Humanistyczną inżynierią a także Ergonomią.

5  Psychologia inżynieryjna – zajmuje się projektowaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez ludzi w pracy oraz określeniem zachowań, które są potrzebne do efektywnego operowania maszyną.

6  Lata 40 XX w. początkiem myśli psychologii inżynieryjnej (do tego czasu maszyny i urządzenia były projektowane bez wiązania ich funkcji obsługowych z człowiekiem)

7  Badania time and motion jako prekursor psychologii inżynieryjnej umożliwiły dostosowanie maszyny do człowieka

8  Wojna i wyścig zbrojeń był kolejnym impulsem do dopasowania urządzeń i maszyn do człowieka w celu zwiększenia jego wydajności i precyzji

9  Liczne wypadki pomogły w rozwoju i wdrożeniu tej dyscypliny w różne dziedziny życia codziennego.

10  Psychologowie inżynieryjni zmodyfikowali szereg produktów, w tym narzędzia dentystyczne i chirurgiczne, kamery, szczoteczki do zębów, fotele samochodowe

11  Badania time-and-motion – pierwsze próby nowego podejścia do projektowania narzędzi pracy i sposobu wykonywania pracy zrutynizowanej i powtarzającej się.

12 Prekursorzy:  Frederick W. Taylor  Frank Gilbreth  Lillian Gilbreth (Moller)

13 Poradnik efektywnej pracy: 1. Zmniejszyć odległość pomiędzy pracownikiem a narzędziami, surowcami czy maszyna, na której wykonywana jest praca. 2. Obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie. Ruchy powinny być symetryczne.

14 3. Ręce nie powinny być bezczynne – poza okresami wyznaczonych przerw. 4. Ręce nie powinny wykonywać zadań które można wykonywać innymi częściami ciała – zwłaszcza nogami czy stopami.

15 5. Jeśli to tylko możliwe, mechaniczne urządzenia – a nie ręce – powinny podawać materiały na stanowisko pracy. 6. Stanowisko pracy czy blat powinny mieć taka wysokość, aby praca mogła być wykonywana w pozycji stojącej lub siedzącej. Inne pozycje prowadzą do zmęczenia

16

17  Bardzo duże znaczenie w projektowaniu systemu człowiek-maszyna ma wybór najefektywniejszego sposobu podawania informacji o stanie urządzenia.

18 Mogą to być informacje:  Słuchowe / dźwiękowe (uszy)  Wzrokowe / wizualne (oczy)  Wibracyjne / kinestetyczne (skóra)

19

20  komunikat jest długi, trudny i abstrakcyjny  w otoczeniu panuje hałas  podawanych jest zbyt dużo informacji słuchowych  wiele informacji musi być podanych jednocześnie

21  wyświetlacze ilościowe  wyświetlacze jakościowe  wyświetlacze odczytu kontrolnego

22  wyświetlacze informacji ilościowych podają konkretne wartości liczbowe wyświetlacze informacji ilościowych – to wyświetlacze, które prezentują dokładną wartość liczbową  np. szybkości, wysokości, temperatury

23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 30 40 50 max 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 35,5 % 27,5 % 11 % 0,5 % 16,6 % 0 1 2 3 4 5 6

24  Najłatwiej jednak odczytuje się dane z cyfrowych wyświetlaczy lub liczników

25 wyświetlacze informacji jakościowych – nie podają konkretnych wartości liczbowych, pokazują jedynie parametry systemu. Np.. niebezpieczeństwo, uwaga max., wyłącz norma max

26  przedziały pomiarów są często oznaczone różnymi kolorami  taki wyświetlacz pozwala na szybką i trafną weryfikację stanu systemu  Zmniejsza ilość informacji technicznych, które musiałby przetworzyć operator

27  Istotnym elementem przy odczytywaniu danych z kilku wyświetlaczy jakościowych - jest spójność ich rozmieszczenia X

28  Wyświetlacze odczytu kontrolnego należą do najprostszych urządzeń pomiarowych  Kontrolki informują operatora czy system jest włączony czy też wyłączony

29  jasność – na panelu pomiarowym światło ostrzegawcze powinno być 2 razy jaśniejsze niż tło – jeśli ma przyciągnąć uwagę operatora  umieszczenie kontrolki – powinna być ulokowana centralnie w polu widzenia  światło migające – łatwiej przyciąga uwagę

30

31  Informacja jest krótka, prosta i bezpośrednia  wiadomość jest pilna  w otoczeniu jest ciemno  praca operatora wymaga ruchu

32  Informacje słuchowe – są to alarmy lub sygnały ostrzegawcze  Informacje słuchowe mogą łatwiej przyciągać uwagę niż informacje wzrokowe

33

34  Uszy są zawsze gotowe na przyjęcie bodźców, a oczy nie  Informacje słuchowe możemy odbierać ze wszystkich kierunków  komunikat słuchowy często działa szybciej

35  Przełączniki  Przyciski  Dźwignie  Korby  Koła sterowe  Pedały nożne  Myszy komputerowe  Trackball’e  Gałki  Pióro świetlne  Piloty  Klawiatury

36

37  Dopasowanie urządzeń kontrolnych do możliwości fizycznych  Zgodność wykonywanego ruchu z reakcją urządzenia kontrolowanego  Łączenie podobnych funkcji kontrolnych  Wygodne rozmieszczenie  Odpowiedni, łatwy do rozpoznania kształt

38  System, w którym urządzenie i człowiek działają razem w celu wykonania zadania.

39 Percepcja zmysłowa Układ kontrolny Urządzenia pomiarowe Kontrolowanie Przetwarzanie informacji przez człowieka Przetwarzanie informacji przez maszynę Zakłócenia w relacji człowiek-maszyna

40 Zalety maszyn: 1. Maszyny mogą wykrywać takie bodźce, czego nie potrafi człowiek, 2. Maszyny mogą długo i rzetelnie monitorować sytuację-zgodnie z wcześniejszym ich zaprogramowaniem, 3. Maszyny mogą dokonywać szybkich, bezbłędnych i skomplikowanych obliczeń,

41 Zalety maszyn: 4. Maszyny mogą rzetelnie przechowywać i odtwarzać wielką ilość informacji, 5. Maszyny mogą działać z dużą siłą fizyczną-w sposób ciągły i doraźny, 6. Maszyny mogą powtarzać te same operacje bez pogorszenia ich jakości, jeśli prawidłowo podtrzymuje się pracę urządzenia.

42 Wady i ograniczenia maszyn: 1. Maszyny są mało elastyczne, nie dostosowują się do warunków zewnętrznych, 2. Maszyny nie uczą się na błędach i nie modyfikują swojego funkcjonowania pod wpływem doświadczeń, 3. Maszyny nie mogą improwizować. Nie potrafią ani badać niezaprogramowanych alternatyw.

43 3 reguły badań time-and-motion dotyczące projektowania miejsca pracy: 1. Wszystkie materiały, narzędzia i surowce potrzebne pracownikowi powinny być umieszczane w takim porządku, w jakim są używane. Dzięki temu ruchy pracownika będą ciągłe. Gwarantuje to oszczędność czasu.

44 2. Narzędzia powinny być ustawione w taki sposób, aby można było je łatwo chwytać i wykorzystać. 3. Wszystkie części i narzędzia powinny znajdować się w dogodnym zasięgu (ok. 71 cm).

45  Dział psychologii inżynieryjnej, który zajmuje się pomiarem fizycznej struktury ciała.

46 Miliony pracowników wykorzystuje w swej pracy komputery. Efektem ignorowania potrzeb człowieka w projektowaniu terminali komputerowych i odpowiednich doń mebli jest napięcie mięśni oraz poczucie dyskomfortu.

47 Dyskomfort fizyczny w pracy operatorów komputerowych: 1. Napięcie mięśni oczu 2. Poczucie stresu 3. Ból ramion, szyi i pleców 4. Syndrom kanału nadgarstka

48  Właściwa pozycja ciała przy pracy z komputerem.

49  Właściwa pozycja ciała przy pracy z komputerem (odległości).

50 Roboty. Kontrolowane przez komputer mechaniczne ramiona, które można zaprogramować do przenoszenia części, operowania narzędziami i wykonywania wielu rutynowych czynności.

51 Roboty sprawdzają się przy wykonywaniu prac: 1. Zrutynizowanych 2. Powtarzających się 3. W trudnych warunkach 4. W hałasie 5. W wysokich i niskich temperaturach

52 Zalety robotów: 1. Nie odczuwają zmęczenia 2. Nie popełniają błędów 3. Nie potrzebują świadczeń socjalnych 4. Nie potrzebują urlopów 5. Nie składają skarg 6. Nie podejmują strajku

53 Psychologowie inżynieryjni uczestniczą w projektowaniu hardwaru i softwaru robotów przemysłowych. Hardware projekt urządzeń kontrolnych, wykorzystania przestrzeni, umiejscowienia operatora, oświetlenia i innych cech fizycznych systemy człowiek-maszyna.

54 Software obejmuje oprogramowania komputerowe, język komputera oraz sposoby przekazywania informacji o stanie systemu

55 Psychologia inżynieryjna zajmuje się projektowaniem narzędzi, urządzeń i przestrzeni pracy oraz dopasowaniem tych czynników do możliwości ludzi.

56  System człowiek-maszyna  Badania time-and-motion  Antropometria humanistyczna  Wyświetlacze danych  Kontrolowanie maszyn  Roboty

57 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy Duane Schultz, Sydney Ellen Schultz D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002

58 Dziękujemy za uwagę !!! Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina Kopiowanie zabronione


Pobierz ppt "Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google