Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia Inżynieryjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia Inżynieryjna"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia Inżynieryjna
Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina Psychologia Inżynieryjna

2 Wprowadzenie Czym jest psychologia inżynieryjna ?
Historia oraz badania time-and-motion

3 Czym jest psychologia inżynieryjna ?
Psychologia inżynieryjna nazywana jest Humanistyczną inżynierią a także Ergonomią.

4 Czym jest psychologia inżynieryjna ?
Psychologia inżynieryjna – zajmuje się projektowaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez ludzi w pracy oraz określeniem zachowań, które są potrzebne do efektywnego operowania maszyną.

5 Historia Lata 40 XX w. początkiem myśli psychologii inżynieryjnej
(do tego czasu maszyny i urządzenia były projektowane bez wiązania ich funkcji obsługowych z człowiekiem)

6 Historia Badania time and motion jako prekursor psychologii inżynieryjnej umożliwiły dostosowanie maszyny do człowieka

7 Historia Wojna i wyścig zbrojeń był kolejnym impulsem do dopasowania urządzeń i maszyn do człowieka w celu zwiększenia jego wydajności i precyzji

8 Historia Liczne wypadki pomogły w rozwoju i wdrożeniu tej dyscypliny w różne dziedziny życia codziennego.

9 Historia Psychologowie inżynieryjni zmodyfikowali szereg produktów, w tym narzędzia dentystyczne i chirurgiczne, kamery, szczoteczki do zębów, fotele samochodowe

10 Badania time-and-motion
Badania time-and-motion – pierwsze próby nowego podejścia do projektowania narzędzi pracy i sposobu wykonywania pracy zrutynizowanej i powtarzającej się.

11 Badania time-and-motion
Prekursorzy: Frederick W. Taylor Frank Gilbreth Lillian Gilbreth (Moller)

12 Badania time-and-motion
Poradnik efektywnej pracy: Zmniejszyć odległość pomiędzy pracownikiem a narzędziami, surowcami czy maszyna, na której wykonywana jest praca. Obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie. Ruchy powinny być symetryczne.

13 Badania time-and-motion
Ręce nie powinny być bezczynne – poza okresami wyznaczonych przerw. Ręce nie powinny wykonywać zadań które można wykonywać innymi częściami ciała – zwłaszcza nogami czy stopami.

14 Badania time-and-motion
Jeśli to tylko możliwe, mechaniczne urządzenia – a nie ręce – powinny podawać materiały na stanowisko pracy. Stanowisko pracy czy blat powinny mieć taka wysokość, aby praca mogła być wykonywana w pozycji stojącej lub siedzącej. Inne pozycje prowadzą do zmęczenia

15 Urządzenia pomiarowe – prezentowanie informacji

16 Wprowadzenie Bardzo duże znaczenie w projektowaniu systemu człowiek-maszyna ma wybór najefektywniejszego sposobu podawania informacji o stanie urządzenia.

17 Rodzaje prezentowanych informacji
Mogą to być informacje: Słuchowe / dźwiękowe (uszy) Wzrokowe / wizualne (oczy) Wibracyjne / kinestetyczne (skóra)

18 Informacje wzrokowe

19 Informacje wzrokowe podawane są wtedy, gdy:
komunikat jest długi, trudny i abstrakcyjny w otoczeniu panuje hałas podawanych jest zbyt dużo informacji słuchowych wiele informacji musi być podanych jednocześnie

20 3 sposoby podawania informacji wzrokowych:
wyświetlacze ilościowe wyświetlacze jakościowe wyświetlacze odczytu kontrolnego

21 Wyświetlacze ilościowe:
wyświetlacze informacji ilościowych podają konkretne wartości liczbowe wyświetlacze informacji ilościowych – to wyświetlacze, które prezentują dokładną wartość liczbową np. szybkości, wysokości, temperatury

22 Wyświetlacze ilościowe:
11 % 16,6 % 3 2 4 1 5 6 27,5 % max 35,5 % 0,5 %

23 Wyświetlacze ilościowe:
Najłatwiej jednak odczytuje się dane z cyfrowych wyświetlaczy lub liczników

24 Wyświetlacze informacji jakościowych:
wyświetlacze informacji jakościowych – nie podają konkretnych wartości liczbowych, pokazują jedynie parametry systemu. Np.. niebezpieczeństwo, uwaga max., wyłącz norma max

25 Wyświetlacze informacji jakościowych:
przedziały pomiarów są często oznaczone różnymi kolorami taki wyświetlacz pozwala na szybką i trafną weryfikację stanu systemu Zmniejsza ilość informacji technicznych, które musiałby przetworzyć operator

26 Wyświetlacze informacji jakościowych:
Istotnym elementem przy odczytywaniu danych z kilku wyświetlaczy jakościowych - jest spójność ich rozmieszczenia X

27 Wyświetlacze odczytu kontrolnego:
Wyświetlacze odczytu kontrolnego należą do najprostszych urządzeń pomiarowych Kontrolki informują operatora czy system jest włączony czy też wyłączony

28 Światła ostrzegawcze:
jasność – na panelu pomiarowym światło ostrzegawcze powinno być 2 razy jaśniejsze niż tło – jeśli ma przyciągnąć uwagę operatora umieszczenie kontrolki – powinna być ulokowana centralnie w polu widzenia światło migające – łatwiej przyciąga uwagę

29 Informacje słuchowe

30 Komunikaty słuchowe stosuje się, gdy:
Informacja jest krótka, prosta i bezpośrednia wiadomość jest pilna w otoczeniu jest ciemno praca operatora wymaga ruchu

31 Komunikaty słuchowe: Informacje słuchowe – są to alarmy lub sygnały ostrzegawcze Informacje słuchowe mogą łatwiej przyciągać uwagę niż informacje wzrokowe

32 Komunikaty słuchowe:

33 Komunikaty słuchowe - skuteczniejsze:
Uszy są zawsze gotowe na przyjęcie bodźców, a oczy nie Informacje słuchowe możemy odbierać ze wszystkich kierunków komunikat słuchowy często działa szybciej

34 Urządzenia kontrolne:
Przełączniki Przyciski Dźwignie Korby Koła sterowe Pedały nożne Myszy komputerowe Trackball’e Gałki Pióro świetlne Piloty Klawiatury

35 Urządzenia kontrolne:

36 Zasady w korzystaniu z kontrolerów:
Dopasowanie urządzeń kontrolnych do możliwości fizycznych Zgodność wykonywanego ruchu z reakcją urządzenia kontrolowanego Łączenie podobnych funkcji kontrolnych Wygodne rozmieszczenie Odpowiedni, łatwy do rozpoznania kształt

37 Systemy człowiek-maszyna
System, w którym urządzenie i człowiek działają razem w celu wykonania zadania.

38 Systemy człowiek-maszyna Rys. System człowiek-maszyna
Percepcja zmysłowa Urządzenia pomiarowe Zakłócenia w relacji człowiek-maszyna Przetwarzanie informacji przez człowieka Przetwarzanie informacji przez maszynę Kontrolowanie Układ kontrolny

39 Zadania operatorów i maszyn
Zalety maszyn: Maszyny mogą wykrywać takie bodźce, czego nie potrafi człowiek, Maszyny mogą długo i rzetelnie monitorować sytuację-zgodnie z wcześniejszym ich zaprogramowaniem, Maszyny mogą dokonywać szybkich, bezbłędnych i skomplikowanych obliczeń,

40 Zadania operatorów i maszyn
Zalety maszyn: Maszyny mogą rzetelnie przechowywać i odtwarzać wielką ilość informacji, Maszyny mogą działać z dużą siłą fizyczną-w sposób ciągły i doraźny, Maszyny mogą powtarzać te same operacje bez pogorszenia ich jakości, jeśli prawidłowo podtrzymuje się pracę urządzenia.

41 Zadania operatorów i maszyn
Wady i ograniczenia maszyn: Maszyny są mało elastyczne, nie dostosowują się do warunków zewnętrznych, Maszyny nie uczą się na błędach i nie modyfikują swojego funkcjonowania pod wpływem doświadczeń, Maszyny nie mogą improwizować. Nie potrafią ani badać niezaprogramowanych alternatyw.

42 Projektowanie miejsca pracy
3 reguły badań time-and-motion dotyczące projektowania miejsca pracy: Wszystkie materiały, narzędzia i surowce potrzebne pracownikowi powinny być umieszczane w takim porządku, w jakim są używane. Dzięki temu ruchy pracownika będą ciągłe. Gwarantuje to oszczędność czasu.

43 Projektowanie miejsca pracy
Narzędzia powinny być ustawione w taki sposób, aby można było je łatwo chwytać i wykorzystać. Wszystkie części i narzędzia powinny znajdować się w dogodnym zasięgu (ok. 71 cm).

44 Antropometria humanistyczna
Dział psychologii inżynieryjnej, który zajmuje się pomiarem fizycznej struktury ciała.

45 Wpływ komputerów Miliony pracowników wykorzystuje w swej pracy komputery. Efektem ignorowania potrzeb człowieka w projektowaniu terminali komputerowych i odpowiednich doń mebli jest napięcie mięśni oraz poczucie dyskomfortu.

46 Wpływ komputerów Dyskomfort fizyczny w pracy operatorów komputerowych:
Napięcie mięśni oczu Poczucie stresu Ból ramion, szyi i pleców Syndrom kanału nadgarstka

47 Właściwa pozycja ciała przy pracy z komputerem.

48 Właściwa pozycja ciała przy pracy z komputerem (odległości).

49 Roboty przemysłowe Roboty. Kontrolowane przez komputer mechaniczne ramiona, które można zaprogramować do przenoszenia części, operowania narzędziami i wykonywania wielu rutynowych czynności.

50 Roboty przemysłowe Roboty sprawdzają się przy wykonywaniu prac:
Zrutynizowanych Powtarzających się W trudnych warunkach W hałasie W wysokich i niskich temperaturach

51 Roboty przemysłowe Zalety robotów: Nie odczuwają zmęczenia
Nie popełniają błędów Nie potrzebują świadczeń socjalnych Nie potrzebują urlopów Nie składają skarg Nie podejmują strajku

52 Roboty przemysłowe Psychologowie inżynieryjni uczestniczą w projektowaniu hardwaru i softwaru robotów przemysłowych. Hardware projekt urządzeń kontrolnych, wykorzystania przestrzeni, umiejscowienia operatora, oświetlenia i innych cech fizycznych systemy człowiek-maszyna.

53 Roboty przemysłowe Software obejmuje oprogramowania komputerowe, język komputera oraz sposoby przekazywania informacji o stanie systemu

54 Podsumowanie Psychologia inżynieryjna zajmuje się projektowaniem narzędzi, urządzeń i przestrzeni pracy oraz dopasowaniem tych czynników do możliwości ludzi.

55 Podsumowanie System człowiek-maszyna Badania time-and-motion
Antropometria humanistyczna Wyświetlacze danych Kontrolowanie maszyn Roboty

56 Wykorzystano: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy
Duane Schultz, Sydney Ellen Schultz D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002

57 Dziękujemy za uwagę !!! Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian
Kopiowanie zabronione Dziękujemy za uwagę !!! Bajerska Aleksandra Błaszczykiewicz Sebastian Chamela Witold Kurek Karolina


Pobierz ppt "Psychologia Inżynieryjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google