Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przetwarzania danych do PEFS Katowice, 06.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przetwarzania danych do PEFS Katowice, 06.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przetwarzania danych do PEFS Katowice, 06.10.2014 r.

2 Założenia sprawozdawczości PEFS MIiRR gromadzi dane o beneficjentach ostatecznych w postaci elektronicznej. Wymagana jest zgodność danych pomiędzy formularzem PEFS (druk: WZK-1) i e-formularzem PEFS. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale odmowa przekazania uniemożliwia udzielenie wsparcia. (Patrz oświadczenie – druk: WZK-2).

3 Obieg informacji do PEFS Osoby prowadzące rekrutację w szkołach posiadają właściwe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Osoby prowadzące rekrutację w szkołach wpisują dane do e-formularza PEFS i przesyłają te formularze do BP. Pracownik BP przygotowuje łączną „paczkę” zawierającą dane ze wszystkich szkół i przesyła wraz z wnioskiem o płatność do UMWŚl.. Przekazywane dane podlegają weryfikacji.

4 Terminy przekazywania danych Szkoły przekazują e-formularze PEFS do BP: – Do 31.10.2014 (piątek), – Do 31.12.2014 (środa), – Do 31.03.2015 (środa), – Do 30.06.2015 (wtorek). Ponadto przekazanie testowe do BP: – Do 24.10.2015 (piątek) dane jednej lub 2 osób. – W ciągu 3 dni od przesłania wiadomość zwrotna.

5 Sposób przekazywania danych Dane przesyłane są e-pocztą jedynie w postaci zaszyfrowanego pliku (z hasłem). Hasło do pliku nie może być przesyłane wraz z plikiem danych.

6 Jakie sytuacje wymagają odnotowania w formularzu PEFS uczestnik przystępuje do projektu; ulegają zmianie dane personalne uczestnika; uczestnik zostaje objęty kolejną formą wsparcia; uczestnik przerywa udział w projekcie; uczestnik kończy udział w projekcie; Wymagana jest zgodność danych pomiędzy formularzem PEFS i e-formularzem PEFS (druk: WZK-1).

7 Nazwa pliku z formularzem PEFS_WZK_ISZ_RRRR-MM-DD_N, gdzie: PEFS_WZK – stały fragment nazwy pliku; ISZ – trzyliterowy identyfikator szkoły; RRRR-MM-DD – dzień, na który formularz jest sporządzany albo słowo „test”. N – kolejny numer sporządzonej wersji pliku Przykład 1: PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.xls Przykład 2: PEFS_WZK_ZO1_test_1.xls

8 Szyfrowanie plików Do formatu ZIP z hasłem; Można używać do zaszyfrowania bezpłatnego programu 7-Zip (ostatnia wersja 9.20); Po zaszyfrowaniu plik zmienia rozszerzenie nazwy z xls na zip.

9 Szyfrowanie plików – przykład nazw Przed zaszyfrowaniem: PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.xls Po zaszyfrowaniu: PEFS_WZK_ZO1_2014-10-31_1.zip Przesyłać wolno tylko zaszyfrowane pliki. Używane hasło ma być skomplikowane.

10 Cechy hasła Minimalna ilość znaków: 8 Minimalna ilość małych liter: 2 Minimalna ilość wielkich liter: 2 Minimalna ilość znaków specjalnych: 2 ZABRONIONE JEST UŻYWANIE HASEŁ MNIEJ SKOMPLIKOWANYCH

11 pliki z formularzem Formularze proszę wysyłać na adres: wzk@szih.pl Sugestia: Wszystkie kolejne pliki formularzy powinny być przechowywane do końca projektu. Uwaga: Plik zawiera dane osobowe. Jako taki podlega specjalnej ochronie.

12 Poufność danych O wszelkich wypadkach ujawnienia, udostępnienia danych osobom nieupoważnionym (lub o podejrzeniu takiego działania) należy niezwłocznie poinformować kierownictwo projektu. Naruszenie wymienionych zasady naraża na odpowiedzialność dyscyplinarną i karną wynikającą z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

13 Co może nastręczać problem Wskazanie formy wsparcia (może być sytuacja, że ta sama forma będzie wymieniona dwa razy); Błędy w numerze PESEL; Problem z właściwym określeniem obszaru miasto-wieś: http://stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

14 Co może nastręczać problem

15 Program pobiera się np. ze strony: http://www.7-zip.org/

16 Szyfrowanie za pomocą 7-Zip

17 http://www.efs.slaskie.pl `` Odnośnik w sekcji „na skróty”

18 Podręcznik użytkownika PEFS


Pobierz ppt "Zasady przetwarzania danych do PEFS Katowice, 06.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google