Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STEREOTYPY NA TEMAT STAROŚCI Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STEREOTYPY NA TEMAT STAROŚCI Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany."— Zapis prezentacji:

1 STEREOTYPY NA TEMAT STAROŚCI Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Stereotyp to pewien schemat, który reprezentuje daną grupę społeczną wyodrębnioną poprzez jakąś łatwą do uchwycenia cechę: rasę, płeć, narodowość, wiek, czy zawód;

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Cechy stereotypu: jest zawsze nadmiernie uproszczony, przerysowany i nie oddaje obiektywnej rzeczywistości; zawiera jedynie uogólnioną wizję rzeczywistości, nie jest nabywany przez człowieka w drodze indywidualnego procesu poznawczego, bezpośredniej obserwacji innych ludzi, czy osobistego doświadczenia, stereotyp jest przekazywany przez rodzinę i środowisko w procesie wychowania, jest zawsze związany z określonym ładunkiem emocjonalnym, jest oporny na zmiany, nieelastyczny, długotrwały i może nieraz trwać przez wiele generacji.

4 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Jakie są stereotypy na temat starości i starego człowieka?

5 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Negatywne stereotypy ludzi starych eksponują takie cechy jak: zły stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność fizyczna i intelektualna, samotność, wycofanie z aktywności, gderliwość, brzydota ciała, niechęć do zmian i uczenia się.

6 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Stereotypy na temat starości (ogólnie) emeryci zachowują się biernie, ponieważ długo w swoim życiu pracowali, teraz chcą odpoczywać, seniorzy są zależni od pomocy i rady innych przerywanie pracy zawodowej oznacza wycofanie się z kontaktów społecznych i izolacje, właściwe przygotowanie do starości nie jest potrzebne, starzy pracownicy nie nadają się do nowych technologii, mają więcej wypadków i są mniej produktywni ludzie w podeszłym wieku są jak dzieci - mają obniżoną wydolność umysłową i fizyczną; do wszystkich starszych osób powinno się zwracać powoli, prostymi zdaniami, wyręczać we wszystkim niezależnie od rzeczywistej potrzeby, nie traktować ich wypowiedzi poważnie (stereotyp infantylizacji).

7 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Negatywne stereotypy na temat człowieka starszego: słaby - zapominający, powolny, nieaktywny seksualnie, bezbronny - biedny, lękliwy, skromnie żyjąca ofiara wyłudzeń, oszust i przestępstw, osamotniony - nieufny, żyjący przeszłością, konserwatywny, zacofany, niezaangażowany społecznie - chory, wymagający opieki i pomocy, wdzięczny za nią, powolny i słaby, nieznośny - skąpy, chciwy, plotkarz, oschły, snob, zniechęcony - budzący współczucie, w smutku oczekujący śmierci, przewrażliwiony hipochondryk, złośnik i sknera - zgorzkniały, bez poczucia humoru, zawistny w stosunku do młodych, egoista.

8 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Stereotypy nt starości Lęk przed śmiercią Kult młodości

9 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Ageizm zjawisko dyskryminowania ludzi ze względu na wiek, to wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów, dotyczących jednostek lub grup, a skoncentrowanych na ich wieku twórcą tego pojęcia był gerontolog Robert Butler, który w 1969 r. publicznie nazwał i określił problem.

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Źródłami ageizmu są następujące zjawiska: negatywne stereotypy starości, kult młodości, brak rzetelnej wiedzy o starości wśród pracodawców i decydentów (skutkujący nasilającym się w tym przedziale wiekowym bezrobociem i wykluczeniem społecznym)

11 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Formy ageizmu: Forma indywidualna (gerontofobia) - irracjonalna obawa przed ludźmi starymi, wszelkimi kontaktami z nimi jak również przed samym procesem starzenia się, przemijania; to wrogość lub nienawiść do ludzi starych. Forma instytucjonalna – polityka instytucji bądź cechy struktury społecznej dyskryminujące osoby starsze. – pozytywnym przykładem jest gerontokracja, gdzie system zarządzania i porządek społeczny ustanawiany jest przez seniora; – negatywnym przykładem może być odmawianie procedur medycznych z uwagi na wiek, zakaz prowadzenia samochodów czy przymusowy wiek emerytalny.

12 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Cztery sposoby przystosowywania się seniorów do ageizmu: akceptacja - ograniczenie zaangażowania i aktywności społecznej czy nawet wycofanie się z życia społecznego. wypieranie - nieuznawanie siebie za osobę starszą i udowadnianie wszelkimi środkami i zabiegami sobie i otoczeniu że jest się wiecznie młodym. unikanie - ucieczki w alkohol, izolacje, w skrajnych przypadkach samobójstwa, reformowanie się - czynne przystosowywanie się do ageizmu poprzez osobisty kontakt seniorów z osobami uprzedzonymi – pomaga to w eliminacji dystansu, rezerwy i niechęci, a w konsekwencji szkodliwego wpływu stereotypu na otoczenie.

13 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Stereotyp jest sądem wartościującym (negatywnym lub pozytywnym); Jakie znamy pozytywne stereotypy na temat ludzi starych?

14 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Pozytywne stereotypy: "Wzorowy dziadek": – mądry, zdolny, wyrozumiały, zadowolony, szczęśliwy, potrzebny, zdrowy, aktywny, korzystający z życia, uczestniczący w życiu rodzinnym, odważny, otwarty, pomocny; "Mędrzec": – interesujący, inteligentny, skoncentrowany na ważnych zadaniach, snujący plany na przyszłość, znający historię, kochający; "Liberalna głowa rodziny": – dojrzały emocjonalnie i społecznie, przewodzący życiu rodzinnemu, podejmujący problemy rodziny.

15 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "STEREOTYPY NA TEMAT STAROŚCI Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google