Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business coaching for leaders

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business coaching for leaders"— Zapis prezentacji:

1 Business coaching for leaders

2 Model T-GROW GROW TOPIC (temat) GOALS (Cele) OPTION (Opcje)
Czego oczekujesz? Jaki masz cel? Co chciałbyś osiągnąć? GROW GOALS (Cele) REALITY (Rzeczy-wistość) OPTION (Opcje) WILL (Wybór) Jaka jest Twoja decyzja? Co jeszcze możesz zrobić? Jak teraz wygląda sytuacja? Co do tej pory uczyniłeś? Jak inaczej możesz to zrobić? Czym się kierujesz?

3 Tematy TRANSAKCYJNY TRANSFORMACYJNY
Zapisać się na siłownię i chodzić na zajęcia dwa razy w tygodniu, Poprowadzić dobrą prezentację dla zarządu Odkryć, jaki rodzaj aktywności fizycznej sprawia mi radość, i w czym mogę wytrwać Poszerzyć wiedzę o tym, na czym polega efektywność pokazu, i stosować ją bez wysiłku w każdej swojej prezentacji

4 Tematy TRANSAKCYJNY TRANSFORMACYJNY
Przeprowadzić oceny pracowników do końca lutego Odbyć rozmowę kwalifikacyjną Rozwinąć moje zrozumienie procesu zarządzania, rozwinąć umiejętności zarządzania i stosować je za każdym razem Potrafić zaprezentować siebie w sposób spójny i robiący dobre wrażenie w każdej sytuacji, w której uwaga jest skoncentrowana na mnie oraz kiedy współzawodniczę z innymi

5 Model WARTO W / wymierne – konkretne i mierzalne A / Ambitnie – stanowiące wyzwanie R / Realistycznie –osiągalne T /Terminowo – określone w czasie, posiadające ostateczny termin realizacji O / Opłacalne – realizacja celu przyniesie korzyści, wpłynie na realizację celów strategicznych

6 Temat -> Cel – goal z GROW
Nad czym chcesz dzisiaj popracować? Z czym chcesz wyjść z dzisiejszej sesji? (Powiedz to w jednym, pozytywnie skonstruowanym zdaniu) Po czym poznasz, że cel został osiągnięty? W jakim celu chcesz osiągnąć cel? Jak Twój cel komponuje się z Tobą/ Twoim trybem życia/ wartościami? Co Ci to da?

7 Sesja coachingowa –

8 Weryfikacja motywacji
Co Ci da realizacja celu? Co jest dobrego w sytuacji, kiedy cel nie jest zrealizowany/osiągnięty? Co stracisz w momencie realizacji celu? Czy jesteś na to gotowy?

9 Motywacja Jaka jest Twoja motywacja? (skala)
Co Ci da realizacja celu? (wartości) Jakie korzyści osiągniesz z realizacji celu? Na co masz wpływ? (strefa wpływu) Co jesteś w stanie dać od siebie? (strefa wpływu) Co stracisz realizując cel? (poszerzanie perspektywy) Jakie jest ryzyko związane z wcieleniem zmian w życie? (poszerzenie perspektywy)

10 Motywacja W jakim stopniu zmiana wpłynie na … (mnie, na moje otoczenie, na moje postrzeganie siebie)? Matryca wpływu Jak się ma zmiana do mojego idealnego JA? Poszerzenie perspektywy Co się skończy? świadomość Jak wpłynie sukces na inne możliwości? Świadomość/perspektywa Jakich działań zaprzestanę? Świadomość/perspektywa Jak będę się czuł? Motywacja/perspektywa

11 Wzór na motywację Potencjalne korzyści ze zmiany
Potencjalny wysiłek/koszty Prawdopodobieństwo Sukcesu Niezadowolenie z obecnej sytuacji Motywacja do zmiany

12 Zaangażowanie Wpływ Decyzyjność Zasoby Atrakcyjność Zaangażowanie
Odpowiedzialność Wpływ Decyzyjność Zasoby Atrakcyjność Zaangażowanie

13 Sesja coachingowa –

14 Reality - Gdzie jesteśmy teraz
Jak jest teraz? Jak to działa? Czego próbowałeś do tej pory? Co doprowadziło cię do tego miejsca? Co jest najważniejsze w tej sytuacji?

15 Erin Shackell North American Journal of Psychology 2007, Mind over Matter: Mental Training Increases Physical Strenght

16 Wizualizacja – naciąganie gumy
Wyobraź sobie, że zrealizowałeś cel Co widzisz? Co słyszysz? Co odczuwasz/czujesz? Co robisz?

17 Wizualizacja Naciąganie gumy - schody
Wyobraź sobie, że zrealizowałeś cel – podjąłeś decyzję Co to oznacza? Co czujesz? Gdzie jesteś?

18 Sesja coachingowa –

19 Opcje

20 Options Jakie są możliwe trasy dotarcia do celu?
Co możesz z tym zrobić? Jakie są możliwości? Jak chcesz to osiągnąć? Co jeszcze? Jaki może być główny plan? Co jeszcze możesz zrobić? Wymień sześć potencjalnych rozwiązań. Kto może Cię wesprzeć? Co może Cię wesprzeć? Jeśli miałbyś nieograniczone zasoby, to co byś zrobił? Jak inaczej możesz to zrobić?

21 What Will You Do? Co zrobisz?
Z tych wariantów (backtracking), które wybierasz? Którą opcję wybierasz? Co możesz teraz zrobić? Co najpierw zrobisz? Jaki jest pierwszy krok? Co zamierzasz dokładnie zrobić i do kiedy? Podsumowując, co zrobisz w ciągu 24 godzin/w ciągu najbliższego dnia/tygodnia/miesiąca/roku?

22 Sesja coachingowa

23 Analiza 360 stopni Pomyśl o 3 osobach
Poproś te osoby aby napisały w jaki sposób widzą: Twoje talenty i mocne strony Twoje słabości/w jaki sposób się sabotujesz Porównaj odpowiedzi, jakie są podobieństwa?

24 – SŁABE STRONY (obszary do rozwoju)
JA STRENGHTS – MOCNE STRONY WEAKNESSES – SŁABE STRONY (obszary do rozwoju) OTOCZENIE OPPORTUNITIES - SZANSE THREATS – ZAGROŻENIA, RYZYKA Analiza SWOT

25 Sesja coachingowa –

26 Model GROW GROW GOALS (Cele) OPTION (Opcje) REALITY (Rzeczy-wistość)
Słowa klienta Odkrycie Wartości Motywacja GROW GOALS (Cele) REALITY (Rzeczy-wistość) OPTION (Opcje) WILL (Wybór) Czego oczekujesz? Jaki masz cel? Co chciałbyś osiągnąć? Definicje klienta Matryca wpływu Działania Cel na sesję Jaka jest Twoja decyzja? Co jeszcze możesz zrobić? Jak teraz wygląda sytuacja? Co do tej pory uczyniłeś? Co Ci to da? Symbol Jak inaczej możesz to zrobić? Czym się kierujesz? Wizualizacja Zagrożenia

27 Sesja coachingowa

28

29 Coaching Niedyrektywna forma wsparcia psychologicznego, zorientowana na przyszłość, skupiająca się na zasobach i możliwościach klienta, jako eksperta od swojego życia

30 Kontrakt

31 Proponowany scenariusz sesji kontraktowej zawierać może 3 elementy

32 Pierwszy element (tutaj coach występuje w roli przedsiębiorcy, wyjaśniając klientowi poniższe zagadnienia, pozwalając klientowi na zadawanie pytań, posiadanie wątpliwości czy sugestii)

33 Druga część spotkania to poinfomowanie klienta o tym, co może, co często się zdarza podczas pracy coachingowej, celem tej części jest pozwolenie klientowi z oswojeniem się i przygotowaniem na ewentualne wyzwania czy trudności, zapobieganie ich wystąpieniu

34 Trzecia część sesji kontraktowej to jeszcze nie sesja coachingowa a rozmowa coachingowa, podczas której klient ma okazję zapoznać się ze swoimi motywacjami, potrzebami i wartościami a coach ma szansę bliżej poznać swojego klienta

35 Pierwszy element (tutaj coach występuje w roli przedsiębiorcy, wyjaśniając klientowi poniższe zagadnienia, pozwalając klientowi na zadawanie pytań, posiadanie wątpliwości czy sugestii)

36 1. Wywiad coachingowy nt. dotychczasowych doświadczeń klienta związanych z coachingiem (jego własnych lub zasłyszanych) i odniesienie się do nich, szczególnie w sytuacji, kiedy klienta wiedza bazuje na doświadczeniach nazywanych coachingiem, ale nimi nie będącymi (np. w sytuacji, kiedy ktoś nazywa coachingiem doradztwo, ocenę pracowniczą czy informacje zwrotną dotyczącą obserwowanej pracy)

37 2. Zarys celu pracy coachingowej i jej założeń (uwzględnij sytuację w której klient nie ma zupełnie świadomości na temat celu, jego misji itp - pozwól mu to znaleźć)

38 3. Informacja o długość procesu coachingowego (np
3. Informacja o długość procesu coachingowego (np. 10 spotkań i ewaluacja) - coaching to proces

39 4. Informacja o częstotliwości spotkań (na początku częściej, np
4. Informacja o częstotliwości spotkań (na początku częściej, np. 1 raz w tygodniu, po ok. 4 sesjach co 2 tygodnie)

40 5. Informacja o tym czym jest coaching (przeczytanie przykładowych definicji coachingu i danie możliwości klientowi wybranie tej, która do niego najbardziej przemawia) - poniżej przykładowe definicje coachingu, które można zaproponować klientowi.

41 6. Informacja o etyce profesji i zasadzie poufności

42 7. Uzgodnienie formy płatności (zwyczajowo
biznes coaching rozliczenie miesięczne lub 50/50, life coaching po każdej sesji lub w pakietach płatnych z góry)

43 8. Ustalenie miejsca spotkania (wybiera klient - sugerowane miejsce poza miejscem pracy i zamieszkania klienta, szczególnie na początku miejsce, gdzie klient czuje się w bezpiecznie i może swobodnie się wypowiadać)

44 9. Ustalenie metody sprawdzania postępów (np
9. Ustalenie metody sprawdzania postępów (np. kwestionariusz ewaluacyjny przed i po procesie, ewaluacja w połowie procesu, rozmowa po każdej sesji itp.)

45 10. Jasna informacja o głównym ciężarze pracy między sesjami i o odpowiedzialności coacha, o tym, ze ja jako coach się tez angażuje i tego samego oczekuje.

46 10. Jasna informacja o głównym ciężarze pracy między sesjami i o odpowiedzialności coacha, o tym, ze ja jako coach się tez angażuje i tego samego oczekuje.

47 11. Zasady i formy odwoływania sesji (np. do 24h przed sesją)

48 COACHING jest podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.

49 COACHING jest to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby - coacha - poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

50 COACHING jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału

51 Druga część spotkania

52 O czym klient wiedzieć powinien przed rozpoczęciem pracy:

53 Sesje kontraktowa jest darmowa, na koniec obydwie strony podejmują decyzję o ewentualnej, dalszej współpracy

54 o możliwym spadku motywacji - ok 2-4 sesji - tzw. kryzys 3
o możliwym spadku motywacji - ok 2-4 sesji - tzw. kryzys 3. sesji - można poprosić klienta o podzielenie się swoim doświadczeniem - co na niego najlepiej działa, kiedy spada mu motywacja (patrz. proces zmiany w 1 rozdziale podręcznika)

55 o możliwości przerwania procesu coachingowego ze względu na wystąpienie konieczności wsparcia się inną, bardziej w tym momencie efektywną, formą pracy - szkolenie, warsztaty, terapia itp. (przerwać mogą obie strony)

56 o możliwości rekontraktowania procesu coachingowego, tj
o możliwości rekontraktowania procesu coachingowego, tj. zaproponowaniu spotkania w połowie procesu (lub ok 3 sesji, najlepiej po niej) - tzw. pit- stopu, czyli postoju na kanale, sprawdzenia czy wszystko działa, naprawieniu usterek w procesie. Spotkania 20minutowego, na którym obie strony występują w roli partnerów w rozmowie i wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, potrzebami wprowadzenia zmian w systemie pracy (np. wyłączeniu kamery na skype, wprowadzeniu większej liczby narzędzi wykorzystujących przestrzeń czy skorzystaniu z terapii)

57 o możliwości zakończenia procesu "bez wyrobienia" liczby sesji - ze względu na nasycenie działaniami, celami i planami

58 o powrocie do procesu w momencie, kiedy klient będzie na to gotowy (follow up) lub kontynuowaniu pracy coachingowej po zakończonym procesie w formie pojedynczych sesji follow up'owych

59 o wzajemnym szacunku do swojej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z odwoływaniem spotkań)

60 o byciu narzędziem coachingowym w rękach klienta, czyli o ekologii pracy samego coacha i o możliwości zmiany coacha, jeżeli któraś ze stron zauważy, że dalsza współpraca może być dla niej niekorzystna

61 o możliwości wystąpienia sytuacji, kiedy działania pomiędzy sesjami nie będą realizowane, kiedy klient będzie "uciekał" przed sesją - bardzo istotna informacja dla samego procesu - klient musi wiedzieć, że rolą coacha nie jest rozliczanie z zadań domowych, ich nierobienie niesie ze sobą bardzo dużą dawkę wiedzy na temat klienta, jego motywacji, prawdziwości, wagi i pilności samego celu - warto zająć się więc tym na kolejnym spotkaniu

62 o możliwości podjęcia pracy coachingowej z innym coachem, z różnych powodów - klient ma pełne prawo zdecydować sie na coaching z coachem który JEMU odpowiada (płcią, wiekiem, wykształceniem czy kolorem oczu ;) - istotne jest, aby dać mu przestrzeń)

63 o pełnej odpowiedzialności za efekty coachingu spoczywającej po stronie klienta - nikt za klienta żył jego życiem nie będzie, nikt nie ma jego doświadczenia, emocji i potrzeb

64 o pełnej odpowiedzialności za efekty coachingu spoczywającej po stronie klienta - nikt za klienta żył jego życiem nie będzie, nikt nie ma jego doświadczenia, emocji i potrzeb

65 o pracy na wartościach, celach klienta, nie sąsiadów, rodziców, teściów, współmałżonka czy ogólnie przyjętych za stosowne (warto klientowi dać przestrzeń i na początku procesu mocno skupić się na budowaniu relacji, która stworzy klientowi możliwość do wyrażania myśli, których czasami sam przed sobą nie wypowiadał)

66 o braku dobrych odpowiedzi - im bardziej odpowiedzi są klienta tym lepiej

67 o możliwości nieodpowiadania na pytania (np
o możliwości nieodpowiadania na pytania (np. wyobraź sobie, że już odpowiedziałeś na to pytanie lub odpowiedz sobie w myślach).

68 Trzecia część sesji kontraktowej to jeszcze nie sesja coachingowa a rozmowa coachingowa, podczas której klient ma okazję zapoznać się ze swoimi motywacjami, potrzebami i wartościami a coach ma szansę bliżej poznać swojego klienta

69

70 Kluczowe wartości w coachingu

71 Synergia to przepis na lepsze i łatwiejsze do uzyskania rezultaty
Coaching jest synergią, która sprzęga naturę klienta i coacha

72 2. Kiedy ludzie są do końca wysłuchani i zrozumiani, rozwijają się stale Bez tego ludzie zwykle zwalniają albo nawet zastygają w życiu. Słuchaj odpowiednio długo a usłyszysz jaki jest problem, słuchaj dalej - usłyszysz jakie jest jego rozwiązanie.

73 3. Każda sytuacja może zostać zoptymalizowana, odwrócona albo ulepszona
Z udziałem coacha może stać się to o wiele szybciej

74 4. Mniej problemów zdarza się osobom o silnych podstawach osobowościowych

75 5. Każdy może mieć idealne życie
Nie oczerniaj tego, dopóki nie spróbowałeś - Idealnego Programu na Życie

76 6. Jako ludzie wykorzystujemy 1% albo i mniej naszego potencjału
Coaching podnosi tą liczbę

77 7. Sukces to podstawowe ludzkie prawo
Sukces nie ma nic wspólnego z zasługiwaniem, przywilejami czy pochodzeniem

78 8. Kiedy klient właściwie dla niego zdefiniuje sukces, coaching nabiera rozpędu
Ta wiedza wyposaża naturalnie klienta w zwiększenie efektywności przy mniejszym wysiłku

79 9. Większość ludzi nie wie czego tak naprawdę chce
Coach może pomóc klientowi odkryć, czego tak naprawdę on chce - jest to przyjemny i prosty proces, trzeba go tylko rozpocząć

80 10. Kiedy klient cierpliwie coś znosi, ponosi potworne koszty
Tolerowanie pochłania mnóstwo energii, zasobów i ducha

81 11.Wszyscy jesteśmy Picassami w trakcie nauki
Świat czeka na każdego, aby odkrył. wyraził i podzielił się swoją kreatywnością

82 Jak coach nauczyłem się …..

83 Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w przyszłym roku, ale można nauczyć się paru rzeczy, które świat próbował zdziałać w przeszłości i, gdzie nie podołał, a gdzie mu się powiodło.

84 Kamila Pępiak – Kowalska kamila@profibiznesgroup.pl
Dziękuję za uwagę Kamila Pępiak – Kowalska


Pobierz ppt "Business coaching for leaders"

Podobne prezentacje


Reklamy Google