Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE „JANOSIKOWEGO” MUSZĄ REALIZOWAĆ WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE „JANOSIKOWEGO” MUSZĄ REALIZOWAĆ WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 1 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE „JANOSIKOWEGO” MUSZĄ REALIZOWAĆ WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

2 2 W SEJMIE SĄ DWA PROJEKTY: PROJEKT MF PROJEKT POSELSKI

3 3 PROJEKT MINISTERSTWA FINANSÓW NIE REALIZUJE WYROKU TRYBUNAŁU PROJEKT POSELSKI REALIZUJE WYROK TRYBUNAŁU

4 4 POTWIERDZAJĄ TO: Analiza finanso wa Eksperty za prawna

5 5 niezgodny z art. 190 ust. 1 w związku z art. 190 ust. 3 Konstytucji RP – pomija systemowe ujęcie problematyki i wprowadza rozwiązanie incydentalne – na 2 lata Art. 25 a projektu ustawy jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP. Projektowana ustawa nie stanowi wystarczającej w świetle standardów konstytucyjnych realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 13/11. EKSPERTYZA PRAWNA dotycząca projektu MF

6 6 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: NOWE PRZEPISY MUSZĄ BYĆ SYSTEMOWE I KOMPLEKSOWE

7 7 MF: PROJEKT TYLKO NA 2 LATA PP: DOCELOWY PROJEKT, w którym lata 2015- 17 objęte są przepisami przejściowymi

8 10 lipca 2014 r. 8 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: „brak jakichkolwiek regulacji zabezpieczających samorząd przed nadmiernym ubytkiem dochodów własnych”

9 10 lipca 2014 r. 9 MF proponuje próg w wysokości 35 proc. dochodów, ale na podstawie dochodów sprzed dwóch lat SKUTEK FINANSOWY: w latach 2012, 2013, 2014 próg w ogóle by nie zadziałał Próg w wysokości 25 proc. bieżących dochodów podatkowych SPRZECZNE Z ZASADĄ JEDNOROCZNOŚCI BUDŻETU!!! JANOSIKOWE PŁACONE JEST Z DOCHODÓW BIEŻĄCEGO ROKU, DO NICH TEŻ POWINIEN ODNOSIĆ SIĘ PRÓG!!! ILUZORYCZNE BEZPIECZEŃSTWO

10 10 lipca 2014 r. 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: „JANOSIKOWE” NIE MOŻE POCHŁANIAĆ ŚRODKÓW NIEZBĘDNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU

11 11 najpierw rozdziela środki rządowego wsparcia dla samorządów (subwencja wyrównawcza – 1,2 mld zł) RZĄD Nie dostaje bo jest najbogatszym regionem (średnia liczona na podstawie dochodów podatkowych) Mazowsze Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych ETAP I: subwencja wyrównawcza Efekt: tworzy się nowy „ranking biednych i bogatych”, którego stary system i projekt MF nie uwzględniają

12 12 Teraz Mazowszu jako najbogatszemu regionowi każe się oddawać lwią część dochodów dla innych województw UWAGA! Algorytm, który wylicza wysokość „janosikowego” NIE BIERZE POD UWAGĘ, PIENIĘDZY, KTÓRE INNE WOJEWÓDZTWA DOSTAŁY OD RZĄDU Mazowsze Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych ETAP II: subwencja regionalna czyli „janosikowe” PROJEKT POSELSKI PORZĄDKUJE TĘ SYTUACJE: pieniądze z „janosikowego” dzielone są po uwzględnieniu subwencji rządowej (a nie równolegle – tak jak w projekcie MF).

13 13 MF ZMIENIA W ALGORYTMIE WYSOKOŚĆ PROGÓW, CO NIE MA WPŁYWU NA MAZOWSZE, TRACI ZA TO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE SKUTEK FINANSOWY: np. w 2013 r. Mazowsze i tak musiałoby pożyczyć 100 mln zł na zapłacenie „janosikowego” ZAMIAST WSKAŹNIKÓW W i WW PROPONOWANE SĄ WR i WWR – ALGORYTM NALICZAJACY WYSOKOŚĆ „JANOSIKOWEGO” OCENIA „BOGACTWO” WOJEWÓDZTW PO FINANSOWYM WSPARCIU OD RZĄDU, A NIE PRZED TYM TRANSFEREM!

14 14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY: Wysokość janosikowego musi odnosić się do aktualnych, rzeczywistych dochodów województwa

15 15 zamiast naliczania „janosikowego” na podstawie bieżących, rzeczywistych wpływów MF proponuje mechanizm korygujący w wysokości 10 proc. SKUTEK FINANSOWY w przeciągu ostatnich 10 lat mechanizm obniżyłby „janosikowe” zaledwie 3 razy i to zaledwie o ok. 50 mln zł odejście od równych miesięcznych rat na rzecz systemu zaliczek, płaconych na podstawie rzeczywiście osiąganych dochodów, rozliczane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

16 10 lipca 2014 r. 16 „JANOSIKOWE” TO NADAL TZW. WYDATEK BIEŻĄCY Skutek finansowy: „janosikowe” jest niewidoczne dla UE, GUS itp. czyli Mazowsze jako teoretycznie bogaty region dostaje w dalszym ciągu mniejsze środki np. z UE „JANOSIKOWE” NIE JEST WYDATKIEM BIEŻĄCYM, ALE KOREKTĄ DOCHODÓW SAMORZĄDU, nie służy przecież realizacji zadań u płatnika, ale u beneficjenta

17 17 ROK OBECNY ALGORYTM PROJEKT MFPROJEKT POSELSKI 2014646 527 895497 297 135323 263 947 2015502 622 153372 359 573251 300 974 2016502 555 962369 144 769251 288 116 2017517 982 218240 513 837 2018536 547 525257 757 363 2019555 783 708274 897 698 2020574 852 568287 426 284 SYMULACJA WPŁAT (na podstawie województwa mazowieckiego):

18 18

19 17 PRZEPISY DOT. ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA JST OPRACOWAŁA STRONA RZADOWA CZAS POKAZAŁ, ŻE PIENIEDZY JEST ZA MAŁO W STOSUNKU DO ZADAŃ JAKIE PRZEKAZANO SAMORZADOM JEŚLI SAMORZADY WOJEWÓDZTW NIE MAJA BYĆ STRATNE PO ZMIANIE PRZEPISÓW – STRONA RZĄDOWA MUSI WZIĄĆ NA SIEBIE CZĘŚĆ KOSZTÓW

20 18 PROJEKT RZĄDOWY KOSZTOWAĆ BĘDZIE BUDŻET PAŃSTWA 100 MLN ZŁ PROJEKT POSELSKI KOSZTOWAĆ BĘDZIE BUDŻET PAŃSTWA 250 MLN ZŁ

21 19 WYBÓR POSELKIEGO PROJEKTU NIE BĘDZIE OZNACZAĆ WZROSTU WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA WYRÓWNYWANIE DYSPROPORCJI ROZWOJOWYCH UWAGA!!!!

22 20 2014 BUDŻET PAŃSTWA NA WYRÓWNYWANIE DYSPROPORCJI WYDAŁ 1,2 MLD ZŁ (SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA – PIENIADZE DLA WSZYSTKICH WOJEWÓDZTW OPRÓCZ MAZOWSZA) 2015 BUDŻET PAŃSTWA WYDA NA TEN CEL 900 MLN ZŁ (A ZATEM O 300 MLN MNIEJ)!


Pobierz ppt "1 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE „JANOSIKOWEGO” MUSZĄ REALIZOWAĆ WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google