Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór do gimnazjów Miasta Poznania w roku szkolnym 2011/12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór do gimnazjów Miasta Poznania w roku szkolnym 2011/12."— Zapis prezentacji:

1

2 Nabór do gimnazjów Miasta Poznania w roku szkolnym 2011/12

3 Uaktualnianie danych o szkole w elektronicznym informatorze gimnazjalnym: 17 – 21 stycznia 2011r. Uruchomienie informatora gimnazjalnego: 27 stycznia 2011r. Informator elektroniczny

4 1.Nabór wstępny 2. Nabór właściwy Etapy naboru

5 W tym naborze biorą udział gimnazja:  z oddziałami sportowymi  z oddziałami artystycznymi  z oddziałami dwujęzycznymi Nabór wstępny

6 Składanie dokumentów od 21 lutego do 4 marca 2011r. Przeprowadzanie egzaminów, sprawdzianów, przesłuchań od 28 lutego do 11 marca 2011r. Test z predyspozycji językowych 15 marca 2011r., godz.12.00 Przebieg naboru wstępnego

7 Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów 21 marca 2011r., godz.12.00 Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych uczniów 23 marca 2011r., godz.15.00 Wprowadzanie danych o przyjętych uczniach do systemu od 21 do 23 marca 2011r. Przebieg naboru wstępnego

8 Uwaga: Gimnazja biorące udział w naborze wstępnym, przyjmują uczniów do klas alternatywnych według własnych kryteriów naboru.

9 Przyjmowanie dokumentów od 28 marca do 8 kwietnia 2011r. Przebieg naboru właściwego

10 Składanie dokumentów Podanie – jednolite dla wszystkich gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań Oryginał świadectwa ukończenia klasy piątej Dokument potwierdzający oceny klasyfikacyjne z półrocza lub drugiego trymestru szóstej klasy Przebieg naboru właściwego

11 Uczniowie z obwodu Do gimnazjum przyjmowani są z urzędu! Uczniowie spoza obwodu Do gimnazjum spoza obwodu przyjmowani są uczniowie o największej liczbie punktów wyliczonych według zasad obowiązujących wszystkie gimnazja. Uwaga: Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia podania ucznia spoza obwodu w przypadku, gdy ocenę z zachowania ma niższą niż dobra. Procedura przydziału kandydatów

12 1.Punkty za oceny z przedmiotów z klasy V (maks.42 pkt.) Język polski – ocena x 2 (maks. 12.pkt.) Matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.) Historia i społeczeństwo – ocena (maks. 6 pkt.) Język obcy nowożytny – ocena (maks.6 pkt.) Przyroda – ocena (maks. 6 pkt.) 2. Średnia ocen z ww. pięciu przedmiotów; wyniki za półrocze lub II trymestr w VI klasie - (maks. 6 pkt.) Punktacja dla kandydatów spoza obwodu

13 3. Punkty wynikające z oceny z zachowania w klasie V (maks. 6 pkt.); - wzorowa – 6 pkt. - bardzo dobra – 3 pkt. - inne – 0 pkt. 4. Punkty wynikające ze świadectw z wyróżnieniem w klasie V (maks. 6 pkt) - tak – 6 pkt. - nie – 0 pkt. Razem: 60 pkt. Minimalna liczba punktów: 16 Dokładność wyliczeń : dwa miejsca po przecinku Punktacja dla kandydatów spoza obwodu

14 Ostateczne zamknięcie naboru Spotkanie dyrektorów gimnazjów i pracowników Wydziału Oświaty 15 kwietnia 2011r., godz.12.00 Gimnazjum nr 51, ul. K.Potockiej 38 Podsumowanie naboru

15 Publikacja wyników naboru 19 kwietnia 2011r., godz.15.00 Wyniki naboru będą podane do wiadomości w szkołach poprzez wywieszenie list z nazwiskami przyjętych uczniów, a także opublikowane zostaną na stronach internetowych: www.city.poznan.pl/oswiata www.nabor.poznan.pcss.pl Ogłoszenie wyników naboru

16


Pobierz ppt "Nabór do gimnazjów Miasta Poznania w roku szkolnym 2011/12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google