Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ZNICZ 2014” 31.10.2014 roku – 3.11.2014 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ZNICZ 2014” 31.10.2014 roku – 3.11.2014 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 „ZNICZ 2014” 31.10.2014 roku – 3.11.2014 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie

2 PORADY DLA KIEROWCÓW

3 - czy masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty i czy są one aktualne, - czy twój samochód jest sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony, - czy leki, które zażywasz pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem. Zasady bezpiecznego kierowcy Pamiętaj - tylko trzeźwy i przestrzegający przepisów prawa drogowego kierowca dojedzie bezpiecznie do celu. Przed wyjazdem sprawdź:

4 Kierowco zachowaj ostrożność w rejonach cmentarzy! pamiętaj, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu: stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze, samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, nie staraj się podjechać pod bramę cmentarza, korzystaj z komunikacji miejskiej, nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie, zwracaj baczną uwagę na pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy!

5 W rejonie cmentarzy usytuowanych przy drogach tranzytowych należy zachować szczególną ostrożność !!!

6

7 UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach, w dniach: 31 października 2014r. – w godz. 18.00 – 22.00, 1 listopada 2014r. – w godz. 8.00 – 22.00 obowiązuje zakaz ruchu na drogach pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton ( z wyłączeniem autobusów).

8 31 października oraz 1 i 2 listopada 2014 roku do koordynacji działań zostanie także wykorzystany policyjny śmigłowiec.

9 Utrudnienia na małopolskich drogach Informacje o utrudnieniach na drogach można uzyskać odwiedzając n/w strony internetowe:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie – www.krakow.gddkia.gov.pl www.krakow.gddkia.gov.pl  Autostrada A4 – www.autostrada-a4.pl  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – www.e-drogi.pl/zdwkr, www.wtatry.eu/kamerywww.e-drogi.pl/zdwkrwww.wtatry.eu/kamery

10 ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE KRAKOWSKICH CMENTARZY:

11 Cmentarz Rakowicki stąpią ulica Rakowicka zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 31 października od godz. 10:00 do 2 listopada  ulica Rakowicka wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Lubomirskiego do ul. Prandoty za wyjątkiem: Komunikacji Miejskiej w Krakowie, dojazdu do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 (dojazd tylko od ul. Lubomirskiego), pojazdów posiadających przepustkę ZIKiT.

12 Cmentarz Rakowicki stąpią ulica Olszańska zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 31 października od godz. 10:00 do 2 listopada  ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką;  zakaz parkowania na ul. Olszańskiej.

13 Cmentarz Rakowicki stąpią ulica Prandoty zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 31 października od godz. 22:00 do dnia 2 listopada  ulica wyłączona z ruchu; dopuszczeni do wjazdu: -pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, niepełnosprawni (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada); -zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania;

14 Cmentarz Rakowicki stąpią ulica Chrobrego i aleja Beliny-Prażmowskiego zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 31 października od godz. 22:00 do dnia 2 listopada  ulica Chrobrego jednokierunkowa od ulicy Łukasiewicza do ulicy Grochowskiej;  wyjazd z ulicy Chrobrego wyłącznie w aleję Beliny- Prażmowskiego lub w ulicę Grochowską (tylko w kierunku ul. Brodowicza);  w rejonie alei Beliny - Prażmowskiego dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

15 Cmentarz Rakowicki stąpią ulica Kamienna zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada  wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od al. 29 Listopada do przejazdu kolejowego;  od al. Słowackiego dojazd tylko do ul. Murowanej, dalej brak przejazdu; UWAGA: Parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany po prawej stronie do przejazdu kolejowego - dojazd od al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 01.11.2014r.).

16 Cmentarz Rakowicki stąpią Mapka udostępniona dzięki życzliwości ZIKiT

17 Cmentarz Batowice UWAGA: Parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy kaplicy.??????????? ulica Powstańców zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada  ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice;  dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.

18 Cmentarz Batowice  ulica Powstańców –obustronny zakaz zatrzymywania się w dniach 1-2 listopada 2014r. –niepełnosprawni mogą parkować przy kaplicy w Batowicach; –zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.  ulica Reduta –wyłącza z ruchu kołowego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Rozrywka) od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada.

19 Cmentarz Batowice ulica Strzelców zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada  Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Strzelców od ulicy Powstańców do Ronda Barei;  w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;

20 Cmentarz Batowice dodatkowy parking  ulica Rozrywka - dojazd tylko od al. 29 Listopada przez ulicę Powstańców i Strzelców, wyjazd tylko ul. Reduta, Sabały do ul. Marchołta.

21 Cmentarz Batowice Mapka udostępniona dzięki życzliwości ZIKiT

22 ulica Kocmyrzowska zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada  wprowadzony jeden kierunek ruchu od ulicy Łowińskiego do ulicy Architektów;  objazd od strony Proszowic przez ulice Morcinka, Mistrzejowicką lub przez ulicę Architektów, Jagiełły, Petöfiego i Łowińskiego;  dopuszczone parkowanie równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów - w dniach 1 i 2.11.2014r. w godz. 5:00 - 20:00, po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania się. Cmentarz Grębałów

23 wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych w Krzesławicach od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Jagiełły; ulica Darwina wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej od dnia 1.11.2014r. od godz. 5:00 do dnia 2.11.2014r. dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zakaz zatrzymywania się na ul. Darwina na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej w dniach 1-2.11.2014r; Cmentarz Grębałów

24 parking dla uprawnionych wyznaczony przed bramą główną i boczną cmentarza: dojazd do parkingu od ul. Kocmyrzowskiej i ul. Blokowej; wyjazd z parkingu tylko do ul. Blokowej. Cmentarz Grębałów

25

26 Inne krakowskie cmentarze Cmentarz Podgórski zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada ulice Ludowa i Wapienna wyłączone z ruchu; zaopatrzenie stoisk handlowych do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania; wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Swoszowickiej od ulicy Kamieńskiego do ulicy Robotniczej; ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu; parking: ulica Wielicka - pod Urzędem Miasta Krakowa.

27 Inne krakowskie cmentarze Cmentarz Salwator  zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada  ulice św. Bronisławy i Malczewskiego wyłączone z ruchu; dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00. zakaz zatrzymywania się na ul. św. Bronisławy

28 Inne krakowskie cmentarze Cmentarz Salwator dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: Komunikacja Miejska w Krakowie; taxi; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT. na ul. Malczewskiego zakaz zatrzymywania się po prawej stronie od ul. Ks. Józefa w kierunku kopca.

29 Inne krakowskie cmentarze Cmentarz przy ulicy Bieżanowskiej zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada ul. Podmiłów - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Bieżanowskiej w kierunku ul. Młodzieży; ul. Młodzieży - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Podmiłów w kierunku ul. Bieżanowskiej; ul. Bieżanowska - zakaz zatrzymywania się pojazdów w rejonie cmentarza.

30 Inne krakowskie cmentarze Cmentarz przy ulicy Wspólnej zmiany w organizacji ruchu obowiązują od dnia 1 listopada od godz. 5:00 do dnia 2 listopada ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska); dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych. wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej), Jastrzębiej i Wspólnej (na ślepym odcinku).

31 Pozostałe cmentarze zakazy zatrzymywania się wprowadzone przy następujących cmentarzach w dniach 1-2.11.2014 r.: przy ulicy Niewodniczańskiego; przy ulicy Sodowej; przy ulicy Niebieskiej; przy ulicy Mała Góra (również na odcinku ul. Ks. Łaczka); przy ulicy Glogera; przy ulicy Balickiej; przy ulicy Olszanickiej; przy ulicy Igołomskiej; przy ulicy Zawiłej; przy ulicy Wolskiego.

32 PORADY DLA PIESZYCH

33 Pieszy, a elementy odblaskowe Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - - od 31 sierpnia 2014 roku elementy odblaskowe obowiązkowe dla wszystkich pieszych! Treść artykułu 11 ust. 4a brzmi następująco: "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”

34 Posiadając jakikolwiek element odblaskowy, po zmroku jesteś widoczny dla kierującego z odległości około 150 m. Gdy odblasku nie posiadasz kierowca zobaczy Cię dopiero w odległości około 30 m. Swoją widoczność na drodze poprawisz ubierając jasną lub jaskrawą odzież! CHCESZ BYĆ WIDOCZNY I BEZPIECZNY NA DRODZE – OBOWIĄZKOWO UŻYWAJ ODBLASKÓW! Droga hamowania pojazdu Źródło Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”

35 Zachowaj ostrożność w rejonach cmentarzy! stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze, zwracaj baczną uwagę na poruszające się pojazdy. stosuj zasady bezpiecznego poruszania się po drodze:  jeśli idziesz po poboczu lub po jezdni jesteś zobowiązany iść lewą stroną,  nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,  nie wchodź na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, ograniczającej widoczność drogi.

36 Bezpiecznej drogi Życzą małopolscy policjanci.


Pobierz ppt "„ZNICZ 2014” 31.10.2014 roku – 3.11.2014 roku Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google