Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wodzisław Śląski, 18 lutego 2014 r. Marcin Kopczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wodzisław Śląski, 18 lutego 2014 r. Marcin Kopczyński."— Zapis prezentacji:

1 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wodzisław Śląski, 18 lutego 2014 r. Marcin Kopczyński

2 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Przy jakiej okazji wykorzystać „Lekcje z ZUS” -zajęcia przedmiotowe (wiedza o społeczeństwie) -zajęcia w ramach „godzin karcianych” lub projekt edukacyjny poszerzający treści szczegółowe przedmiotu -lekcje wychowawcze

3 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Treści nauczania wiedzy o społeczeństwie, a projekt „Lekcje z ZUS”

4 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wymagania szczegółowe – gimnazjum wiedza o społeczeństwie: Praca i przedsiębiorczość. Uczeń: - wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych; Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń: - przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

5 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wymagania ogólne – szkoła ponadgimnazjalna: Wykorzystanie i tworzenie informacji. - Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach na różnych forach publicznych i uzasadnia je Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. - Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania Współdziałanie w sprawach publicznych - Uczeń korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia społecznego

6 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wymagania szczegółowe – szkoła ponadgimnazjalna wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony: uczeń charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym sytuację młodych ludzi) rozważa możliwości ich rozwiązania

7 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Korzyści z zaangażowania się w projekt: dostęp do materiałów dydaktycznych (w tym multimedialnych) możliwość wykorzystania działania w procedurze awansowej (pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi; wykonywanie zadań na rzecz oświaty (…) we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami; umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej) poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły stałe wsparcie merytoryczne pracowników ZUS i metodyków PODN możliwość zgłoszenia swoich uczniów do konkursu stanowiącego podsumowanie projektu

8 Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lekcje z ZUS – uwagi metodyczne Wodzisław Śląski, 18 lutego 2014 r. Marcin Kopczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google