Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze mity dotyczące państwa socjalnego Marek Radzikowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2014 10 maja 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze mity dotyczące państwa socjalnego Marek Radzikowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2014 10 maja 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze mity dotyczące państwa socjalnego Marek Radzikowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2014 10 maja 2014 r.

2 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

3 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

4 Wstęp Współzależność liniowa poziomów wydatków socjalnych i wydatków sfp Uwaga: Dane za 2007 r. lub najbliższy dostępny. Źródło: Radzikowski (2014, rys. 1).

5 Wstęp Współzależność liniowa zmian wydatków socjalnych i wydatków sfp Uwaga: W zależności od dostępności danych zmiany liczono od ok. roku 1950 lub innego (w nawiasach) do 2007 r. Źródła: patrz slajd 1.

6 Wstęp Poziom rozwoju a wydatki socjalne Uwaga: dane za 2007 r. lub najbliższy dostępny. Źródła: patrz slajd 1.

7 Wstęp Poziom rozwoju a wydatki socjalne Uwaga: dane za 2007 r. lub najbliższy dostępny. Źródła: patrz slajd 1.

8 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

9 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

10 Krzywa Rahna Źródło: Mitchell (2005, s. 4). Państwo socjalne a rozwój

11 Badania empiryczne nt. wpływu wydatków sfp na wzrost gospodarczy Autor(zy) Badany okres Badane krajeMetoda badawczaWyniki Scully (1989) 1960- 80 115 kraj ó w kapitalistycznych OLS, dane przekrojoweIstotny i ujemny wpływ Levine i Renelt (1992) 1974- 89 86 kraj ó w OLS, dane przekrojoweNieistotny wpływ Engen i Skinner (1992) 1970- 85 107 kraj ó w OLS i 2SIV, dane przekrojowe Istotny i ujemny wpływ Agell et al. (1997) 1970- 90 23 kraje OECD OLS, dane przekrojowe (efekty stałe) Nieistotny wpływ F ö lster i Henrekson (2001) 1970- 95 29 kraj ó w rozwiniętych 2SLS i IV, dane panelowe (efekty stałe) Ujemny i istotny wpływ Dar i AmirKhalkhali (2002) 1971- 99 19 kraj ó w OECD OLS, dane panelowe (efekty losowe) Ujemny i istotny wpływ w latach 1970-tych i 80- tych (nieistotny w 90- tych) oraz dla 16 (z 19) poszczeg ó lnych kraj ó w Źródło: opracowanie własne. Państwo socjalne a rozwój

12 Badania empiryczne nt. wpływu wydatków sfp na wzrost gospodarczy Autor(zy) Badany okres Badane krajeMetoda badawczaWyniki Fu, Taylor, Y ü cel (2003) 1983- 2002 Stany Zjednoczone VAR i ocena reakcji na strukturalne wstrząsy, szereg czasowy Ujemny i istotny wpływ wydatk ó w federalnych w proc. PKB Agell et al. (2006) 1970- 95 23 kraje OECD OLS, dane panelowe (efekty stałe) Ujemny i nieistotny wpływ Romero-Avila i Strauch (2008) 1960- 2001 15 kraj ó w UE GMM i IV, dane panelowe (efekty stałe) Ujemny i istotny wpływ Colombier (2009) 1970- 2001 21 kraj ó w OECD Estymator M (Yohai et al. 1991), dane panelowe (efekty stałe) Dodatni i istotny wpływ Afonso i Furceri (2010) 1970- 2004 28 kraj ó w OECD i UE OLS i IV, dane panelowe (efekty stałe) Ujemny i istotny wpływ Bergh i Karlsson (2010) 1970- 2005 27 kraj ó w OECD BACE (Doppelhofer et al. 2004), dane panelowe (efekty stałe) Ujemny i istotny wpływ Źródło: opracowanie własne. Państwo socjalne a rozwój Źródło: opracowanie własne.

13 Państwo socjalne a rozwój Ocena instytucji i polityki gospodarczej Uwagi: Wykorzystano średnie arytmetyczne danych za 2007 r. Ocena jest wyrażona jako indeks, który przyjmuje wartości od 0 (najsłabsza) do 10 (najwyższa). Obszar nazwany umownie „fiskalizmem” (w oryginale: Size of Government) obejmuje wartości: wysokość wydatków sfp na konsumpcję w proc. wydatków na konsumpcję, transfery i subsydia sfp w proc. PKB, udział przedsiębiorstw państwowych w PKB i inwestycji sfp w proc. inwestycji oraz najwyższe stawki krańcowe podatków i składek. Źródła: oprac. wł. na podst. Balcerowicz (2006) i danych z Gwartney, Hall i Lawson (2011).

14 Państwo socjalne a rozwój Konwergencja realna tygrysów azjatyckich Źródło: oprac. wł. na podst. bazy danych Maddisona (2010).

15 Państwo socjalne a rozwój Oszczędności i inwestycje w krajach rozwiniętych (średnia w latach 1980-2010) Źródło: oprac. wł. na podst. bazy danych IMF WEO.

16 Państwo socjalne a rozwój Podaż pracy w krajach rozwiniętych (średnia w latach 1980-2010) Źródło: oprac. wł. na podst. bazy danych The Conference Board.

17 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

18 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

19 Dwa problemy: asymetria informacji, sprawność. Zawodność rynku?

20 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

21 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

22 Wydatki sfp w krajach rozwiniętych jako proc. PKB Źródła: oprac. wł. na podst. Flora (1983), IMF GFS, Eurostat, OECD Economic Outlook. Państwo socjalne jest dla ubogich?

23 Źródła: oprac. wł. na podst. Flora (1983), IMF GFS, Eurostat, OECD Economic Outlook. Wydatki sfp w krajach rozwiniętych jako proc. PKB Państwo socjalne jest dla ubogich?

24 Źródła: oprac. wł. na podst. Flora (1983), IMF GFS, Eurostat, OECD Economic Outlook. Wydatki sfp w krajach rozwiniętych jako proc. PKB Państwo socjalne jest dla ubogich?

25 Źródła: oprac. wł. na podst. Flora (1983), IMF GFS, Eurostat, OECD Economic Outlook. Wydatki sfp w krajach rozwiniętych jako proc. PKB Państwo socjalne jest dla ubogich?

26 Wydatki socjalne Wlk. Brytanii przed I wojną światową (proc. PKB) Źródła: oprac. wł. na podst. Flora et al. (1983, s. 345-450). Państwo socjalne jest dla ubogich?

27 Wydatki socjalne Niemiec przed I wojną światową (proc. PKB) Źródła: patrz slajd 26. Państwo socjalne jest dla ubogich?

28 Dystrybucja wydatków socjalnych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Źródło: Collado i Iturbe-Ormaetxe (2008, s. 18-19). Kwintyle dochodowe ludności 1.2.3.4.5. Austria21 201821 Belgia2822171518 Dania3123171416 Finlandia2423191817 Francja1920191825 Niemcy20 19 21 Grecja192019 23 Irlandia312017 15 Włochy1519222124 Luksemburg1721242018 Holandia1920171826 Portugalia2120161726 Hiszpania2021192021 Szwecja2321201819 Wlk. Brytania252524241919161617 UE-1520212119182 USA2622191518 Państwo socjalne jest dla ubogich?

29 Dystrybucja wydatków socjalnych w Ameryce Łacińskiej Uwaga: * Wydatki na edukację i ochronę zdrowia. Źródło: ECLAC (2006, s. 143-146). Kwintyle dochodowe ludności 1.2.3.4.5. Argentyna1918202221 Boliwia1316172330 Brazylia1112172040 Chile*332619157 Kolumbia1415 1838 Kostaryka2119171825 Ekwador----- Gwatemala1417192129 Meksyk1619 23 Nikaragua*1418212027 Peru*1517182227 Urugwaj1213172137 Państwo socjalne jest dla ubogich?

30 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

31 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

32 każdemu to samo, każdemu według jego zasług, każdemu według jego dzieł, każdemu według potrzeb, każdemu według pozycji, każdemu według tego, co przyznaje prawo. Państwo socjalne = sprawiedliwość? Jak rozumieć sprawiedliwość (Chaim Perelman 1959, s. 22):

33 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

34 Plan prezentacji Wstęp Mit 1: Państwo socjalne jest korzystne dla rozwoju gospodarczego. Mit 2: Państwo socjalne jest konieczne z powodu zawodności rynku. Mit 3: Państwo socjalne jest ukierunkowane na ludzi ubogich i ogranicza ubóstwo. Mit 4: Państwo socjalne jest przejawem sprawiedliwości i solidarności społecznej. Mit 5: Państwo socjalne sprzyja rodzinie i dzietności.

35 Badania empiryczne nt. wpływu niektórych wydatków socjalnych na rozrodczość Autor(zy) Badany okres Badane kraje Metoda badawcza Wyniki Cigno i Rosati (1996) 1950-90 Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy OLS, szeregi czasowe Ujemny i istotny wpływ wysokości emerytur na rozrodczość we wszystkich krajach, dodatni i istotny wpływ wysokości świadczeń rodzinnych na rozrodczość w Wlk. Brytanii (w pozostałych krajach tego nie testowano) Cigno et al. (2003) 1960-95Niemcy OLS, szereg czasowy Ujemny i istotny wpływ wysokości emerytur na rozrodczość, dodatni i istotny wpływ wysokości świadczeń rodzinnych na rozrodczość, te dwa przeciwne efekty są podobnej wielkości Zhang i Zhang (2004) 1960-2000kraje rozwinięte OLS, dane przekrojowe Znaczący ujemny i istotny wpływ wydatk ó w na zabezpieczenie społeczne na rozrodczość Ehrlich i Kim (2005) 1960-92 57 kraj ó w OLS i 2SLS, dane panelowe Ujemny i istotny wpływ wydatk ó w publicznych na emerytury na rozrodczość, ten wpływ jest większy w krajach OECD niż w pozostałych Boldrin et al. (2005) 1997, 1960-97 104 kraje (przekrojowe), 8 kraj ó w (panelowe) OLS, dane przekrojowe i panelowe Znaczący ujemny i istotny wpływ wydatk ó w na zabezpieczenie społeczne na rozrodczość G á bos, G á l i K é zdi (2006) 1950-2005Węgry log difference, szereg czasowy Ujemny i istotny wpływ wydatk ó w publicznych na emerytury na rozrodczość, dodatni i istotny wpływ świadczeń rodzinnych na rozrodczość Galasso, Gatti i Profeta (2008) około 1995 100 kraj ó w OLS, dane przekrojowe Ujemny i istotny wpływ wydatk ó w publicznych na emerytury na rozrodczość, wpływ ten jest silniejszy w krajach z mniej rozwiniętymi rynkami kapitałowymi Źródło: opracowanie własne. Państwo socjalne a rodzina

36 Dziękuję za uwagę Marek Radzikowski


Pobierz ppt "Najważniejsze mity dotyczące państwa socjalnego Marek Radzikowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 2014 10 maja 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google