Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska"— Zapis prezentacji:

1 mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska
Kodeks 2.0 Sp 4 chojnów mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska

2 1. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRACY DOMOWEJ Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU
SZKOŁA UDOSTĘPNIA INTERNET POPRZEZ: BIBLIOTEKĘ SALĘ KOMPUTEROWĄ PRACOWNIĘ PRZYRODNICZĄ

3 2. NIE KOPIUJEMY DOKUMENTÓW, ZDJĘĆ I INNYCH PLIKÓW Z INTERNETU BEZ UMIESZCZENIA ŹRÓDŁA MATERIAŁU I AUTORA. "Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił". Ks. Jan Twardowski Źródło - Beksiński 1983 rok Źródło -

4 3. W CZASIE LEKCJI PAMIĘTAMY O WYŁĄCZENIU TELEFONU
3. W CZASIE LEKCJI PAMIĘTAMY O WYŁĄCZENIU TELEFONU. ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA WYKORZYSTUJEMY TELEFON JAKO POMOC DYDAKTYCZNĄ.

5 4. NAUCZYCIELE KORZYSTAJĄ Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO.

6 5. RODZICE MAJĄ DOSTĘP DO OCEN I UWAG SWOICH DZIECI ZAPISANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 6. NAUCZYCIELE I RODZICE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA DO SIEBIE WIADOMOŚCI DROGĄ MAILOWĄ ZA POŚREDNICTWEM DZIENNIKA. Okno wiadomości Okno ocen i uwag

7 7. W NASZEJ SZKOLE DĄŻYMY DO TEGO, ABY ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KORZYSTALI NAUCZYCIELE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW.

8 8. KAŻDY NAUCZYCIEL MOŻE ZAPLANOWAĆ LEKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ.
6 stanowisk komputerowych 5-osobowych do prowadzenia zajęć; komputery z oprogramowaniem do wspomagania pracy ucznia

9 9. UCZNIOWIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINÓW KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWYCH.
1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela. 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela. 3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone. 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. 5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy. 6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator). 7. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej. 8. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi. 9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe. 10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 11. Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 12. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela. 13. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

10 10. UCZEŃ MA MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA LEKCJI DLA DOROSŁYCH I INNYCH UCZNIÓW.

11 11. W CZASIE WOLNYM MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z INTERNETU W SZKOLNEJ BIBLIOTECE.

12 12. NIE ZAMIESZCZAMY BEZMYŚLNIE ZDJĘĆ SWOICH ORAZ KOLEŻANEK I KOLEGÓW.

13 13. KORZYSTAJĄC Z INTERNETU NIE PODAJEMY ŻADNYCH DANYCH OSOBISTYCH.


Pobierz ppt "mgr Justyna Dziubak - Sobiechowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google