Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaburzenia cyklu u krów w okresie powycieleniowym. Patofizjologia i leczenie Prof. Christian Hanzen Prof. Zdzislaw Gajewski Dr. Léonard Théron Université.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaburzenia cyklu u krów w okresie powycieleniowym. Patofizjologia i leczenie Prof. Christian Hanzen Prof. Zdzislaw Gajewski Dr. Léonard Théron Université."— Zapis prezentacji:

1 Zaburzenia cyklu u krów w okresie powycieleniowym. Patofizjologia i leczenie Prof. Christian Hanzen Prof. Zdzislaw Gajewski Dr. Léonard Théron Université de Liège Faculté de Médecine Vétérinaire Service de Thériogenologie des animaux de production E-mail : Christian.hanzen@ulg.ac.be Adres strony: http://www.therioruminant.ulg.ac.be/index.html Publikacje : http://orbi.ulg.ac.be/Christian.hanzen@ulg.ac.behttp://www.therioruminant.ulg.ac.be/index.htmlhttp://orbi.ulg.ac.be/

2 Założenia ogólne wiedzieć zrozumieć wyleczyć

3 Definicje i wiadomości ogólne

4 odmienne etapy cyklu w okresie przed- i po wycieleniu

5 Inwolucja Okres między ciążowy Anoestrus Okres zasuszenia Koniec ciąży Ciąża 0 +30 + 50+ 80 Okres przejściowy +20 - 20 - 60 Repro Wycielenie 2 100 najefektywniej wykorzystanych dni po wycieleniu

6 Przyczyny poporodowego anoestrus w korelacji z długością okresu międzyciążowego

7 7 Torbiele jajnika Funkcjonalny Fizjologiczny Pyometra Okres międzyciążowy : 50 – 60 dni ? 15 dni : krowa w okresie laktacji 30 dni : krowa karmiąca Brak reakcji na GnRH Brak cyklicznych fal wzrostu pęcherzyków oraz owulacji, obecność ciałka żółtego Brak cyklicznych fal wzrostu pęcherzyków oraz owulacji, obecność ciałka żółtego po zakończeniu okresu międzyciążowego Przeoczenie objawów rujowych przez farmera Patologiczny Wykrywanie rui objawy Brak lub słabo wyrażone objawy rujowe nieprawidłowy « prawidłowy »

8 Wykazywanie objawów rujowych korelacja pomiędzy wielkością produkcji mlecznej a długością czasu wykazywania objawów rujowych Lopez et al. Animal Reprod Sci. 2004, 81,209 Intensywność katabolizmu hormonów steroidowych jest proporcjonalna do poziomu produkcji mlecznej Wiltbank et al. Theriogenology 2006,65,17-29

9 przyczyny poporodowego anoestrus w korelacji z dynamiką cyklicznych fal wzrostu pęcherzyków Peter et al. Theriogenology 2009,71,1333-1342 Peter et al. Theriogenology 2009, 71, 1343-1357

10 Podczas prawidłowego cyklu rujowego : 2 fale wzrostu pęcherzyków 1 2345678910 11 12131415161718192021 00 -2-3 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm

11 Stadia dojrzewania pęcherzyków w trakcie trwania fali 123456789101112131415161718192021 00 -2-3 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm Pęcherzyk wzrastający < 9 mm Pęcherzyk dominujący 8 - 10 mm Pęcherzyk owulacyjny 10 - 20 mm

12 Anoestrus typ I (« nieaktywne jajniki ») 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm Podczas badania ultrasonograficznego widoczne niewielkie pęcherzyki (< 9 mm) bez obecności ciałka żółtego Brak dalszego rozwoju i dojrzewania pęcherzyków Do stadium pęcherzyka dominującego Etiologia : ciężkie niedożywienie prowadzi do zaburzeń wydzielania LH a w konsekwencji do zaburzeń dojrzewania pęcherzyków prawidłowo : < 10 % krów

13 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm Anoestrus typ II Rozwój pęcherzyków do stadium pęcherzyka dominującego i atrezji Kolejna fala wzrostu pęcherzyków następuje 2-3 dni po atrezji

14 Anoestrus typ III (« torbiele jajnika») 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm KF KFL KF A B

15 Diagnostyka różnicowa torbieli jajnika (USG >badanie rektalne) Torbiel pęcherzykowa 20 mm Torbiel luteinowa Ciałko żółte jamiste

16 Anoestrus typ IV 2 9 8 7 6 5 4 3 17 10 16 15 14 12 11 18 20 19 mm PGF Pyometra

17 Prawidłowy cykl jajnikowy A IV KF A III A II A I Podsumowanie

18 Częstotliwość występowania anoestrus

19 19 Zapobieganie występowaniu powycieleniowego anoestrus u krów mlecznych (%)

20 Częstotliwość występowania torbieli jajnika Fourichon et al., 2000 : meta-analyse (20.000 krów w 196 stadach mlecznych) : 12 % (pomiędzy 3 a 29 %) Lubbers 1998 (Holandia) : 12.626 laktacji podczas 10 lat w 39 stadach : 7,2 % (1,9 do 11,3 % w zależności od stada) Erb et Martin, 1980 i Kinsel et Etherington, 1998 (Kanada) 24.356 laktacji : 9,3 % jeżeli > 10 % : problem dotyczy stada

21 Etiopatogeneza anoestrus

22 22 Ujemny bilans energetyczny ENVAlfort Wpływ na anoestrus typ 1, 2, i 3 oddziaływanie poprzez inhibicję syntezy i/lub uwalniania LH

23 23 Krowa karmiąca cielę Wpływ na anoestrus typ 1, 2, i 3 oddziaływanie poprzez hamowanie syntezy i/lub uwalniania LH

24 24 Patologie w okresie poporodowym zatrzymanie łożyska, ostre zapalenie macicy, kliniczne zapalenie macicy Wpływ na anoestrus typ 4 (pyometra) oddziaływanie poprzez inhibicję syntezy PGF

25 Czynniki ryzyka w przypadku powstawania torbieli jajnika Spadek LH/FSH Ujemny bilans energetyczny Spadek leptynyspadek IGF1Hipoglikemia Żywienie Ściana pęcherzyka środowisko Oś podwzgórzowo -przysadkowa Hipoinsulinemia Spadek GnRH Wzrost NEFA I ciał ketonowych zwierzę Liczba laktacji Poziom produkcji mlecznej Okres poporodowy Nieprawidłowości w okresie poporodowym Genetyka Pora roku Stres Kortyzol Hamowanie LH

26 Strategie postępowania -możliwości metody zootechniczne (hodowlane) : odsadzenie i kontrola żywienia programy hormonalne : PGF, GnRH, hCG, ecG, progestageny

27 Możliwości leczenia hormonalnego poporodowego anoestrus

28 właściwe rozpoznanie dotyczącego ustalenia przyczyn poporodowego anoestrus na podstawie wywiadu, badania rektalnego, badania ultrasonograficznego, BCS i badania vaginoskopowego Pierwsze zalecenie Drugie zalecenie Unikać leczenia hormonalnego każdego anoestrus ( z wyjątkiem pyometry) podczas pierwszych 50 do 60 dnie po wycieleniu. Trzecie zalecenie Szybkie rozpoznawanie i leczenie zakażeń macicy (m.in. pyometra). Czwarte zalecenie Unikać leczenia hormonalnego u krów z BCS niższym niż 2.5

29 Anoestrus typ I (« nieaktywne jajniki ») Patologiczny funkcjonalny anoestrus stopień 1 Anoestrus typ II : wzrost pęcherzyków ale bez owulacji Patologiczny funkcjonalny anoestrus stopień 2 Anoestrus typ III (« torbiele jajnika») Anoestrus typeIV : (pyometra) Rozpoznanie anoestrus (podczas cyklu ) Brak wskazań do leczenia hormonalnego : wzrost BCS Progestageny Wraz z GnRH, eCG PGF, GnRH, hCG, ProgestagenyPGFPGF (różne protokoły) stosowanie oestradiolu jest zabronione w Europie Monoterapia GnRH jest nieefektywna w przypadku anoestrus typu I i II

30 Główne zasady 5 4 3 2 1 usunięcie PRID/CIDR/implantuPGF2a896 eCG GnRH7 10

31 Możliwości leczenia hormonalnego anoestrus typu II

32 zastosowanie progestagenów w terapii anoestrous PRID CEVA (progesterone relasing intravaginal device : progesterone 1,5 g) : X

33 zastosowanie progestagenów w terapii anoestrous Easi-breed CIDR Pfizer (Controlled internal drug releasing device : progesterone 1,38 g)

34 zastosowanie progestagenów w terapii anoestrous Crestar (norgestomet 3 mg) : Intervet

35 Progestageny (Progesterone/norgest) (7 - 9 dzień) 2448567296 AI podczas zaobserwowanych objawów rujowych Czas AI GnRH eCG 500 UI GnRH Jałówki i krowy nie wykazujące objawów cyklu Jałówki i krowy podejrzane o występowanie cyklów PGF2a Zastosowanie progestagenów w programach hormonalnych (protokołach) w terapii anoestrous

36 Możliwości leczenia hormonalnego anoestrus typu III (torbiele jajnika)

37 Leczenie torbieli pęcherzykowych hCG lub GnRH PGF2aGnRH Oestrus 2 -5 dzień7 -14 dzień

38 Leczenie torbieli pęcherzykowo-luteinowych PGF2aGnRH Oestrus 2 - 5 dzień

39 Możliwości : progestagen-GnRH-PGF Bartolome et al. Theriogenology, 2005,63,1643-1658. PRID/CIDR (7 j) GnRH GnRH d9 Oestrus PGF2a d7 TAI 16 godzin

40 Leczenie torbieli jajnika z zastosowaniem protokołu Ovsynch 16 – 24 godziny AI GnRH 07 PGF2a 9 GnRH

41 Porównanie różnych strategii leczenia hormonalnego torbieli jajnika (Hanzen et al. Ann.Med.Vet. 2008) Zastosowane leczenieNPR (%) PRID (12d) + OB6314 do 28 GnRH (J0)-PGF(J14)628 do 16 GnRH-PGF (J0)-PGF(J14)6522 do 36 OVSYNCH79117 GnRH(J0)-Ovsynch(J8)8930

42 Możliwości leczenia hormonalnego anoestrus typu IV (pyometra) - PGF jest lekiem z wyboru, zalecane jest jedno- lub dwukrotne podanie, w odstępie 7- 10 dni, po zastosowaniu preparatów wewnątrzmacicznych podczas indukcji rui stosowanie progestagenów nie jest rekomendowane

43 Możliwości leczenia hormonalnego wykrytego anoestrous (krowy wykazujące objawy cyklu)

44 Zalecenia ogólne Podanie PGF2a doprowadzi do luteolizy w przypadku obecności ciałka żółtego (> 2cm) – Brak reakcji w metoestrus, prooestrus czy oestrus – Należy zawsze wykluczyć ciążę – Im wcześniej PGF2 zostanie zastosowany podczas dioestrus, tym krótszy będzie interwał czasowy do momentu wejścia w estrus Dwie możliwości – Podejście indywidualne w celu indukcji rui – Podejście grupowe w celu synchronizacji rui

45 45 Dlaczego PGF2a nie zawsze wykazuje aktywność ? PGF2a : 100 % Oestrus 65 % Iniekcja : IM Warunki przechowywania Trafność rozpoznania środowisko : T° ? Badanie rektalne : 75%US/P4 : 90 %

46 46 Porównanie dinolytiku i cloprostenolu Stevenson JS, Phatak AP. Theriogenology, 2010, 73, 1127-1138 (doświadczenie 1 : 1077 krów i doświadczenie 2 : 396 krów) CloprostenolDinoprost Doświadczenie 1 : % luteolizy86,691,3 Doświadczenie 1 : % ciąż36.737.8 Doświadczenie 2 : % luteolizy 69.178.5 Doświadczenie 2 : % ciąż 31.332.8

47 różne protokoły 12345607 89 12 - 1401412 GnRHSelect synchGnRH 10 OvsynchGnRH Cosynch GnRH PGF2a Presynch PGF2aECP Heatsynch

48 Protokoły inseminacyjne 24486065728096 jałówka 24486072758496 krowa TAI (jednokrotna lub dwukrotna) Wykrywanie rui Protokół Ovsynch : TAI (Timed Artificial insemination) 16 do 18 lub 16 do 20 godzin po iniekcji GnRH PGF2a po PGF

49 Wnioski na podstawie metaanalizy (71 doświadczeń opublikowanych w 53 czasopismach ) 1. Wskaźnik zapłodnień i ciąż uzyskanych w wyniku zastosowania prostaglandyn, Select Synch, i zmodyfikowanego Ovsynch (m.in. presynch i CoSynch). Programy te wykazywały podobną skuteczność do Ovsynch 2. Ovsynch program jest korzystny w przypadku krów mlecznych. Manipulacje bez wykrycia rui jeżeli CR i PR ulegną zwiększeniu. 3 koszty związane z wycieleniem i zastosowaniem hormonów powinny zostać poddane szczegółowej analizie w momencie rozważania decyzji o ich wprowadzeniu do rutynowego postępowania.

50 Wnioski Powycieleniowy anoestrus jest najważniejszą przyczyną wzrostu liczby dni wolnych. Badanie rektalne i ultrasonograficzne są najskuteczniejszymi metodami do wykrywania powycieleniowego anoestrus Wyżej wymienione metody wraz z analizą BCS powinny być stosowane pomiędzy 20 a 50 dniem i po 50 do 70 dni w w sytuacji, gdy krowa nie wykazuje objawów rujowych Metody hormonalne pozostają relatywnie drogie i mniej skuteczne wobec właściwego zarządzania rozrodem stada oraz hodowlą.


Pobierz ppt "Zaburzenia cyklu u krów w okresie powycieleniowym. Patofizjologia i leczenie Prof. Christian Hanzen Prof. Zdzislaw Gajewski Dr. Léonard Théron Université."

Podobne prezentacje


Reklamy Google