Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich?"— Zapis prezentacji:

1 Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich?
   Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle ul. Szkolna 38 Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich? Patrycja Kolbusz Mateusz Koba Szymon Michałowski Opiekun Marta Dąbkowicz – Błasik

2 Jak pracowaliśmy nad projektem
To my Patrycja Mateusz Szymon Jesteśmy uczniami klasy 6 ISP Nr 12 w Jaśle. W tym roku szkolnym pracowaliśmy nad projektem „Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich?” Nawiązaliśmy współpracę z pięcioma bankami jasielskimi, by porównać oferty każdego z nich.

3 zadanie 1 Wybranie najkorzystniejszej lokaty bankowej.
Nasze działania rozpoczęliśmy od zapoznania z procentami i sposobem ich obliczania. Następnie zgromadziliśmy informacje na temat lokat i sposobu obliczania odsetek.

4 Lokata to umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Rodzaje lokat: lokata terminowa – zawarta na określony czas lokata dynamiczna – klient może wypłacać i wpłacać środki bez konsekwencji utraty odsetek lokata rentierska – długoterminowa lokata na której odsetki są wypłacane klientowi jak renta. Oprocentowanie lokat jest podawane w skali roku. Musimy jeszcze zapłacić podatek Belki. Nazwiskiem profesora Marka Belki nazywany jest podatek pobierany od zysków z lokat bankowych i wynosi 19 %. Podatek wprowadzono w 2002 r., kiedy Marek Belka był ministrem finansów.

5 Pieniądze w banku mogą być ulokowane na procent prosty i procent złożony.
Procent prosty – odsetki są naliczane raz, odsetek nie dodaje się do kapitału PRZYKŁAD: Wpłacamy do banku kwotę 500zł. Oprocentowanie wynosi 6,5 % w skali roku. Ile uzyskamy odsetek po roku? Odsetki obliczamy według wzoru: więc Odsetki wyniosą 32,50 zł.

6 PROCENT SKŁADANY – odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i składają się na zysk w okresie następnym. W praktyce odsetki są wyliczane przez informatyczny system bankowy. Przykład: kwota PLN, oprocentowanie 4% , termin lokaty 93 dni Obliczenie odsetek: PLN * 4% = 400 zł : 365 dni = 1,0958 PLN * 93 dni = 101,91 PLN - 19% = 82,55 PLN Po upływie terminu lokaty klient otrzyma ,55 zł. Kwota lokaty ( ) * % = ( ) : 365 dni = ( ) * tyle ile wynosi termin lokaty = ( ) – 19% (podatek Belki) = suma odsetek.

7 Sposób naliczania odsetek złożony występuje w lokatach, gdzie odsetki dopisywane są w czasie trwania lokaty. Przykład: lokata na 9 miesięcy z kwartalnym dopisywaniem odsetek 3 mies. np.: 1% 3 mies. np.: 2% 3 mies. np.: 3% Lokata nieodnawialna zł * 1% = 100 zł : 365 dni = 0,2739 zł *93 dni = 25,479 zł – 19% = 20,63 zł. zostanie dopisane 20,63 zł, więc klient po 3 miesiącach będzie miał ,63 zł. 10 020,63 zł * 2% = 200,41 zł : 365 dni = 0,5490 * 93 dni = 51,06 zł – 19% = 41,36 zł zostanie dopisane do depozytu itd.

8 Oprocentowanie lokat w wybranych bankach jasielskich
Zebraliśmy informacje Oprocentowanie lokat w wybranych bankach jasielskich Nazwa banku Lokata 3-miesięczna Lokata 6-miesięczna Lokata 12-miesięczna Lokata dwuletnia 0,70 % 1,00 % 2,15 % 2,70 % 2,20 % 2,60 % 3,02 % 2,4 % 2,7 % 2,9 % 3,0 % 1,7 % 3,25 % 2,5 % 2,53 % 2,56 % 2,77 % -

9 Rozwiązaliśmy zadanie:
Jeżeli klient ulokuje 15 000 zł na 1 rok w bankach jasielskich, to po tym okresie na jego koncie będzie kwota wyliczona następująco: Lokata roczna na 15 000 zł, oprocentowanie 2.70 % ( negocjowane, ustalane indywidualnie dla klienta ) 15 000 zł × 2.70 % = 405 zł 405 zł – 19 % = 328, 05 zł ( odsetki od ulokowanej kwoty ) Podatek potrącony od zarobionych odsetek wynosi 76,95 zł Klient po roku czasu tj. 365 dniach otrzyma ulokowany kapitał wraz z odsetkami w kwocie ,05 zł.

10 Nazwa banku lokata Oprocentowanie 0kres Stan wkładu po okresie rozliczeniowym 2,15 % 1 rok 15 261,23 zł 2,70 % 15 328,05 zł 2,90 % 15 352,38 zł 2,50 % 15 303,75 zł 2,77 % 15 336,00 zł Tabela pokazuje, że najkorzystniej jest ulokować pieniądze w wysokości zł na 1 rok w Podkarpackim Banku Spółdzielczym

11 Wybranie banku umożliwiającego oszczędzanie dzieciom i młodzieży
Zadanie 2 Wybranie banku umożliwiającego oszczędzanie dzieciom i młodzieży Pomysł by najmłodsi uczyli się oszczędzać ma bardzo długą historię. W XIX wieku w Europie powstały pierwsze szkolne kasy, do których uczniowie mogli wpłacać swoje kieszonkowe. Również w Polsce od początku XX wieku podejmowano kroki w  celu przeszczepiania tego pomysłu. W 1925 r. minister Grabski wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało między innymi tworzenie Szkolnych Kas Oszczędności czyli SKO. Pierwsze z nich powołano w 1927 r. Obecnie PKO Bank Polski próbuje przywrócić Szkolne Kasy Oszczędności

12 Rok szkolny 2010/2011 to wprowadzenie projektu do Internetu.
Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski uczestniczy ponad 4500 społeczności szkolnych z całego kraju (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce). W naszej szkole SKO działa od ponad 10 lat. Członkiem SKO jest też Samorząd Uczniowski. W ostatnim roku uczniowie klas młodszych zaczęli oszczędzać również poprzez Jest to specjalne konto umożliwiające indywidualne gromadzenie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat. Na tym koncie dziecko zyskuje 4,5 % w skali roku (do kwoty zł; 2% od nadwyżki ponad zł) tygodniową kapitalizację odsetek dostęp do serwisu internetowego SKO.

13 Zadanie Jeżeli uczeń ulokuje 2 000 zł na 1 rok w bankach jasielskich, to po tym okresie na jego koncie będzie: Nazwa banku lokata Oprocentowanie 0kres Stan wkładu po okresie rozliczeniowym 2 000 zł SKO-Konto dla ucznia 4,50 % 1 rok 2 072,90 zł 1,87 % 2 032,86 zł 3,80% 2 061,56 zł 1,70% 2 027,75 zł 2,77% 2 044,88 zł

14 Tabela pokazuje, że najkorzystniej jest umieścić swoje oszczędności w banku PKO Bank Polski na lokacie

15 Wybranie kredytu gotówkowego na dowolny cel
Zadanie 3 Wybranie kredytu gotówkowego na dowolny cel Kredyt bankowy – umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem Kredyt gotówkowy - jest to kredyt  udzielany na dowolny cel. Osoba, która ubiega się o kredyt musi posiadać zdolność kredytową. Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości dochodów. Osoba ubiegająca się o kredyt to kredytobiorca, a bank to kredytodawca. Rodzaje kredytów 1. klasyfikacja ze względu na walutę kredytu kredyty złotówkowe kredyty dewizowe

16 2. klasyfikacja ze względu na okres wykorzystania i spłaty kredytu
kredyty krótkoterminowe - do 1 roku kredyty średnioterminowe - od 1 roku do 3 lat kredyty długoterminowe - powyżej 3 lat 3. klasyfikacja ze względu na przeznaczenie kredytu kredyty na działalność gospodarczą ( obrotowe i inwestycyjne ) kredyty dla ludności ( konsumpcyjne ) 4. klasyfikacja ze względu na sposób zabezpieczenia kredyt lombardowy kredyt hipoteczny 5. Dokonując podziału kredytów według przedmiotu wyróżnia się: kredyty obrotowe – udzielane na sfinansowanie potrzeb wynikających z bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; kredyty inwestycyjne – udzielane na finansowanie przedsięwzięć, mających na celu powiększenie lub ulepszenie majątku trwałego przedsiębiorstwa; kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych – udzielane na ściśle określone zamierzenia inwestycyjne.

17 Zadanie Jeżeli osoba dorosła zaciągnie kredyt w wysokości 10 000 zł na okres 36 miesięcy, to jej zobowiązania będą wyglądać następująco: Nazwa banku kredyt Oprocen-towanie 0kres Koszt kredytu Do spłaty 16 % 36 mies. 2 770,47 zł 12 770,47 zł 9,99 % 1 614,02 zł 11 614,02 zł 15 % 2 318,58 zł 12 318,58 zł BANK ŚLĄSKI 2 485,76 zł 12 485,76 zł 7 % 1 363,43 zł 11 363,43 zł

18 Tabela pokazuje, że najtańszym dla kredytobiorcy będzie kredyt zaciągnięty
w Banku Spółdzielczym

19 Wybór kredytu hipotecznego
zadanie 4 Wybór kredytu hipotecznego Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt zwykle wykorzystywany do sfinansowania zakupu mieszkania lub budowy domu, zabezpieczony hipoteką, czyli zastawem na nieruchomości. To znaczy, że w przypadku odmowy spłaty kredytu bank, który go udzielił, może przejąć i sprzedać zastawioną nieruchomość. Kredyt hipoteczny to środki przekazywane na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

20 Sposób spłacania kredytu i jego koszty
Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych, które mogą być malejące albo równe w okresie od roku do lat 30. Raty stałe zmieniają się wyłącznie ze zmianą oprocentowania, zaś malejące na początku są wyższe od rat stałych, ale wraz z upływem czasu maleją. Koszty kredytu składają się z kosztów jednorazowych, kosztów stałych i opłat dodatkowych. Koszty jednorazowe to najczęściej: prowizje za rozpatrzenie wniosku kredytowego, za udzielenie kredytu, za wcześniejszą spłatę kredytu, opłaty za zmianę umowy kredytowej z tytułu ustanowienia zabezpieczeń. Koszty stałe to odsetki spłacanego kredytu w formie rat stałych lub malejących. Opłaty dodatkowe to opłaty skarbowe, sądowe.

21 Jeżeli osoba dorosła, posiadająca zdolność kredytową zaciągnie kredyt w wysokości 50 000 zł na okres 10 lat, to w zależności od rodzaju spłat będzie musiała liczyć się z następującymi kosztami: Raty stałe Nazwa banku kredyt Oprocen-towanie 0kres Koszt kredytu Do spłaty 50 000 zł 4,47 % 10 lat 12 013,46 zł 62 013,46 zł 4,01 % 10 775,60 zł 60 775,60 zł tylko na 8 lat BANK ŚLĄSKI 5,09 % 13 943,20 zł 63 943,20 zł

22 Raty malejące Nazwa banku kredyt 0kres Koszt kredytu Do spłaty
Oprocen-towanie 0kres Koszt kredytu Do spłaty 50 000 zł 4,47 % 10 lat 11 194,77 zł 61194,77 zł 4,01 % 10108,54 zł 60108,54 zł tylko na 8 lat BANK ŚLĄSKI 5,09 % 12862,19 zł 62862,18 zł 6,07% 14769 zł 64769,15 zł

23 Analiza danych zawartych w obydwu tabelach pokazuje, że najtańszy kredyt hipoteczny na 10 lat oferuje Bank Pekao SA

24 Serdecznie dziękujemy panu Arturowi Domasławskiemu
za pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnej pracownikom banków Bank Pekao SA Oddział I Jasło ul. Staszica 6, Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział Jasło ul. Stroma 2, ING Bank Śląski S.A. Oddział Jasło ul. Słowackiego 4, PKO Bank Polski, Oddział 1 Jasło ul. Staszica 23, Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Jasło ul. Szkolna a szczególnie panu Jarosławowi Kobie za merytoryczną pomoc w realizacji projektu.


Pobierz ppt "Jak wybrać korzystną ofertę w bankach jasielskich?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google