Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10/8/2005 12:29:04 AM Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 (metro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10/8/2005 12:29:04 AM Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 (metro."— Zapis prezentacji:

1

2 10/8/2005 12:29:04 AM Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 (metro Pole Mokotowskie) tel. (0-22) 646 20 60 tel./fax (0-22) 646 34 18 www.wsiiz.pl e-mail: rekrutacja@wsiiz.pl. MENU Słowo od rektora Definicja infrastruktury Definicja zarządzania Oferta edukacyjna Praktyki Dodatek

3 10/8/2005 12:29:04 AM Słowo od Rektora Słowo od Rektora Drodzy Studenci Polska z chwilą akcesji do Unii Europejskiej znalazła się na kolejnym zakręcie historii. Stawia to przed Polakami szereg nowych wyzwań wynikających między innymi z tworzenia globalnego społeczeństwa. Jest to wynik trzeciej formy rozwoju cywilizacyjnego rozpoczętego 50 lat temu, zwanej epoką informacji i usług lub też gospodarką opartą na wiedzy. W epoce tej poszerza się obszar ludzkich możliwości i zwiększa się zakres wyboru. Dotyczy on tylko tych ludzi którzy nauczyli się rozpoznawać nowe szanse i z nich korzystać. Ukształtowany odpowiednio charakter Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania umożliwia poznanie tych szans. Stojąc w obliczu wyboru dalszej drogi kształcenia, wielu z Państwa zastanawia się, jaką uczelnię wybrać. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Dlatego od poziomu wykształcenia i zdobytego doświadczenia będzie zależała Państwa przyszłość. Mamy nadzieję, że Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania spełni Wasze oczekiwania, a my czekamy na ludzi otwartych, ambitnych, których przeciętność nie zadowala..

4 10/8/2005 12:29:04 AM Definicja infrastruktury Reasumując infrastruktura zajmuje pierwszoplanową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym, a planowanie i zagospodarowanie przestrzeni opiera się w głównej mierze na prawidłowym i przemyślanym projektowaniu infrastruktury, uwzględniającym uwarunkowania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Infrastruktura to element przestrzeni związany z planowaniem i projektowaniem urządzeń obsługi technicznej i społecznej ludności. Dotyczy to w szczególności sieci uzbrojenia przestrzeni, komunikacji oraz przesyłania różnego rodzaju mediów, a także sieci uzbrojenia społecznego służącej do obsługi ludności. Gospodarka przestrzenna jako dyscyplina ekonomiczna zajmuje się m.in. zależnościami i powiązaniami, przenikaniem i prawidłowością współdziałania poszczególnych elementów infrastruktury, a także planowaniem jej rozwoju i prognozowaniem korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z tego planowania..

5 10/8/2005 12:29:04 AM Definicja zarządzania Definicja zarządzania Zarządzanie jest rodzajem działania człowieka znanym od czasu, kiedy ludzie uzmysłowili sobie, że praca zespołowa tworzy rezultaty znacznie większe niż indywidualny wysiłek każdego z uczestników grupy. Współcześnie, wraz z powstaniem dużych przedsiębiorstw i organizacji, wyposażonych w skomplikowane urządzenia i zespoły realizatorów „zarządzanie” jest zjawiskiem wszechobecnym. Zawód menadżera natomiast, nabrał szczególnej rangi społecznej i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Odpowiedzialność ta dotyczy bowiem wszystkich interesariuszy danej organizacji, a więc: właścicieli, pracowników i ich rodzin, klientów i samych wreszcie menadżerów..

6 10/8/2005 12:29:04 AM Oferta edukacyjna Gospodarka Przestrzenna Zarządzanie i Marketing administracja i gospodarka regionalna, Szczegółowe informacje o proponowanych studiach, ich tematyce, zakresie, czasie trwania uzyskają państwo w Dziale rekrutacji i promocji celnictwo, przedsiębiorczość i rozwój miast, urbanistyka, wycena, obrót i zarządzanie nieruchomościami, kształtowanie i zarządzanie przestrzenią, informatyka w gospodarce przestrzennej. internet w zarządzaniu, logistyka,. zarządzanie małą firmą, zarządzanie projektami europejskimi, zarządzanie turystyką i rekreacją, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie gastronomią i hotelarstwem..

7 10/8/2005 12:29:04 AM praktyki praktyki ścieżki kariery ścieżki kariery biuro współpracy z zagranicą biuro współpracy z zagranicą Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania prowadzi Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego. Ideą, jaka przyświeca jego tworzeniu, było przybliżenie naszym studentom realiów rynku pracy. Aby umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, tak często oczekiwanego przez pracodawców, uczelnia nasza wdrożyła program praktyk zawodowych..

8 10/8/2005 12:29:04 AM CZEŚĆ! CO SŁYCHAĆ? : X 00 0X0 0XX


Pobierz ppt "10/8/2005 12:29:04 AM Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania ® 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 (metro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google