Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października 2008 1 Polski Grid.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października 2008 1 Polski Grid."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid

2 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października 2008 Polski Grid Polski Grid: Ogólnopolska Infrastruktura Gridowa dla Nauki Struktura i Status Jacek Kitowski Instytut Informatyki AGH-UST ACK CYFRONET AGH

3 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Podziękowania  ACK Cyfronet AGH / Katedra Informatyki AGH  Michał Turała, Kazimierz Wiatr, Marian Bubak, Krzysztof Zieliński, Tomasz Szepieniec, Marcin Radecki, Jacek Niwicki, Aleksander Kusznir, Andrzej Oziębło, Agnieszka Szymańska, Karol Krawentek  ICM Warszawa  Piotr Bała, Wojciech Wiślicki  PCSS Poznań  Norbert Meyer, Krzysztof Kurowski, Jarosław Nabrzyski  WCSS Wrocław  Józef Janyszek, Agnieszka Kwiecień, Jerzy Pankiewicz  TASK Gdańsk  Mścisław Nakonieczny, Rafał Tylman, Jarosław Rybicki

4 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid  Wprowadzenie  Polski Grid  Motywacja  Główne założenia  Projekt PL-Grid  Cele  Pakiety Robocze  Przykłady wykorzystania Gridu  Współpraca międzynarodowa Spis treści

5 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Co to jest Grid ?  Rozległa sieć maszyn obliczeniowych i innych zasobów zarządzanych w sposób rozproszony i niezależny –  szybki, niezawodny i bezpieczny system połączonych komputerów i innych urządzeń, który umożliwia łatwy dostęp do dużych, rozproszonych mocy obliczeniowych, zasobów danych i usług, bez względu na to, gdzie te zasoby są zlokalizowane  Jaki jest cel ? –  Zastąpienie jednego dużego i drogiego komputera w pewnej klasie zastosowań  Narzędzie i platforma szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej  Nauka w komputerze – paradygmat „e-Science”  Grid to nowy paradygmat realizacji usług informatycznych wykorzystujący zbiory nowych technologii informatycznych –  z takich sieci korzystają już fizycy, chemicy, biologowie, inżynierowie, lekarze, przedsiębiorcy – ci, którzy dla swych obliczeń sporadycznie potrzebują setek komputerów…  Europa traktuje grid jako na nowe, bardzo przydatne narzędzie, a Unia Europejska planuje utworzenie europejskiej infrastruktury gridowej. ACK: „Grid łączy”, Dziennik Polski Akademicki,

6 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Przykłady ACK: „Grid łączy”, Dziennik Polski Akademicki, Europejska Sieć Naukowa GEANT Różnorodność zasobów Infrastuktura Współpraca

7 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid e-Science: Nauka w komputerze

8 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Paradygmat e-Science  E-Science: collaborative research supported by advanced distributed computations  Multi-disciplinary, Multi-Site and Multi-National  Building with and demanding advances in Computing/Computer Sciences  Goal: to enable better research in all disciplines  System-level Science: beyond individual phenomena, components interact and interrelate  to generate, interpret and analyse rich data resources From experiments, observations and simulations Quality management, preservation and reliable evidence  to develop and explore models and simulations Computation and data at all scales Trustworthy, economic, timely and relevant results  to enable dynamic distributed collaboration Facilitating collaboration with information and resource sharing Security, trust, reliability, accountability, manageability and agility M. Atkinson, e-Science (...), Grid2006 & 2-nd Int.Conf.e-Social Science 2006, National e-Science Centre UK I. Foster, System Level Science and System Level Models, Snowmass, August 1-2, 2007

9 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Niezbędne elementy dla e-Science  zasoby obliczeniowe  dane  infrastruktura  Synergia pomiedzy  Problemem  Algorytmem i implementacją  Architekturą zasobu obliczeniowego

10 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Zasoby obliczeniowe Petascale is coming BlueGene/L, 596 TFlops peak, Low power, cheap processors Earth Simulator, 35 TFlops peak Vector processing Jaguar / Franklin, 120 / 100 TFlops peak, Vector processing Roadrunner, 1376 TFlops peak, Heterogeneous / Cell BE ACK: Hank Childs, Lawrence Livermore National Laboratory, ICCS cores cores

11 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Podstawowa wartość naukowa – Dane Explosion of Data ExperimentsArchivesLiteratureSimulations Petabytes Doubling every 2 years ACK: Fabrizio Gagliardi, Microsoft, ICCS 2008

12 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid NETWORK. INFRASTRUCTURE GRID. INFRASTRUCTURE KNOWLEDGE. INFRASTRUCTURE e-Infrastructures in Europe:  Research Network infrastructure:  GEANT pan-European network interconnecting National Research and Education Networks  Computing Grid Infrastructure:  Enabling Grids for E-SciencE (EGEE project)  Transition to the sustainable European Grid Initiative (EGI) currently worked out through EGI_DS project  Data & Knowledge Infrastructure:  Digital Libraries (DILIGENT) and repositories (DRIVER-II)  A series of other projects :  Middleware interoperation, applications, policy and support actions, etc. Cyber-Infrastructures around the world:  Similar in US and Asia Pacific ACK: Fabrizio Gagliardi, Microsoft, ICCS 2008

13 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Przykład: Seismic Hazard Analysis (T. Jordan et al., SCEC) Seismic Hazard Model Seismicity Paleoseismology Local site effects Geologic structure Faults Stress transfer I. Foster, ibid

14 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Beyond Models An Integrated View of Simulation, Experiment, & Informatics *Simulation Information Management System + Laboratory Information Management System Database Analysis Tools Experiment SIMS* Problem Specification Simulation Browsing & Visualization LIMS + Experimental Design Browsing & Visualization I. Foster, ibid  Synergy between  Problem  Algorithm & implementation  Computer Architecture

15 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Pionier – Polski Internet Optyczny Podstawa rozwoju usług 15

16 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października 2008 Polski Grid Rozwój Struktury PL-Grid

17 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Motywacja aktywności CYFRONETU  6WINIT (IST ) ( )  IPv6 Wireless Internet IniTiative  CROSSGRID (IST ), coordinator ( )  Development of Grid Environments for Interactive Applications  PELLUCID (IST ) ( )  A Platform for Organizationally Mobile Public Employees  GridStart (IST ) ( )  Grid dissemination, standarisation, applications, roadmap...  Pro-Access (IST ) ( )  Improving Access to Advanced Concepts In Medical Informatics  EGEE I/II/III ( ) (running CE ROC)  Enabling Grids for e-Science in Europe (EU 6-7FP)  K-WfGrid (FP ) ( )  Knowledge-based Workflow System for Grid Applications  CoreGrid (FP6-IST ) ( )  European Research Network...  Virolab (FP ) ( )  A virtual laboratory for decision support in viral diseases treatment  Gredia ( FP ) ( )  Grid enabled access to rich media content  Int.eu.grid (FP ) ( )  Interactive European Grid  EGI_DS (FP7-RI ) ( ) (participation in Policy Board)  European Grid Initiative  PRACE (FP7-RI ) ( ) (subcontractor of PCSS)  Partnership for Advanced Computing in Europe  PIONIER (Polish Optical Network)  PROGRESS (SUN + GRID)  SGIgrid (SGI + GRID)  CLUSTERIX („cluster of clusters”)  KCT (Cracow Telemedicine Center)  KMD (National Data Storage) Projekty międzynarodoweProjekty narodowe Zaproszenie Partnerów do Konsorcjum Ścisla współpraca z Katedrą Informatyki AGH

18 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Motywacja pochodząca ze współpracy No.NazwaPeriodPolscy Partnerzy 1EUROGRID ICM 2PRO-ACCESS ACK Cyfronet AGH 3CROSSGRID ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS 4GRIP ICM 5Progress PCSS, ACK Cyfronet and others 6SGI Grid ACK Cyfronet AGH, PCSS, WCSS, TASK and others 7Clusterix Polish MANs 8Virolab ACK Cyfronet AGH 9EGEE I ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS, WCSS 10EGEE II ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS, WCSS 11EGEE III ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS, WCSS 12Int.eu.grid ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS 13K-Wf Grid ACK Cyfronet AGH 14 Ambient Networks ACK Cyfronet AGH 15GREDIA ACK Cyfronet AGH 16iTVP ACK Cyfronet AGH, ICM, PCSS

19 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Motywacja pochodząca ze współpracy No.NazwaPeriodPolscy Partnerzy 17 Cracow Telemedicine Center ACK Cyfronet AGH, Depts. of Computer Science and of Telecommunications AGH, Depts. of Collegium Medicum UJ 18UniGrids ICM 1919CoreGrid ACK Cyfronet AGH, PCSS 20BalticGrid IFJ PAN, PCSS 21BalticGrid-II IFJ PAN, PCSS 22RINGrid PCSS 23EXPReS PCSS, Astronomy Center 24Phosphorus PCSS 25DORII PCSS 2626Euforia PCSS 2727g-Eclipse PCSS 2828PRACE PCSS (subcontractors: ACK Cyfronet AGH, ICM, TASK, WCSS)

20 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Motywacja pochodząca ze współpracy No.NazwaPeriodPolscy Partnerzy 29 National Data Storage PCSS, ACK Cyfronet AGH, TASK, WCSS and others 30e-IRGSP PCSS 31 Porta Optica Study PCSS 32GridLab PCSS 33InteliGrid PCSS 34HPC-Europa PCSS 35BREIN PCSS 3636BEinGRID PCSS 37ACGT PCSS 38OMII-EUROPE PCSS 3939QosCosGrid PCSS 40Chemomentum ICM

21 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Siła środowisk naukowych Środowisko / Ośrodek % udział w polskich publikacjach Warszawa / ICM29,0 % Kraków/ Cyfronet16,4 % Wrocław / WCSS11,1 % Poznań / PCSS10,1 % Gdańsk / TASK6,8 % SUMA 73,4 % Polska100 % Distribution of Polish publications in period – according to Science Citation Index Expanded + Social Science Citation Index + Arts & Humanities Citation Index

22 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Możliwości obliczeniowe środowisk Power (Gflops) Computer Peak Performance (GFlops) and Storage Systems (TB) CYFRONETICM UWPCSSCI TASKWCSS R peak SMP 1849 vector Clusters ~30000 ~ Total~32000~ Storage (TB)

23 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Europejskie projekty narodowe i współpraca  Ongoing European and Worldwide consolidation  EGEE  EGI_DS, EGI  DEISA  PRACE   Rozwój e-Science

24 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Inicjatywa PL-Grid Odpowiedź na potrzeby polskich naukowców i bieżących aktywności gridowych w Polsce, w innych krajach europejskich i na całym świecie, podjęta przez Polskie Centra z inicjatywy Cyfronetu  Motywacja  Paradygmat E-Science  Europejska aktywność EGI w oparciu o gridy narodowew  Utworzenie konsorcjum PL-Grid:  Podpisanie porozumienia styczeń 2007  PL-Grid Projekt ( )  Złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś 2.3 ( )  Partnerzy GEANT2 ♦ Academic Computer Center Cyfronet AGH (ACK CYFRONET AGH) -- Coordinator ♦ Poznań Supercomputing and Networking Center (PCSS) ♦ Wrocław Centre for Networking and Supercomputing (WCSS) ♦ Academic Computer Center in Gdańsk (TASK) ♦ Interdisciplinary Center for Math. and Computat. Modelling, Warsaw University (ICM )

25 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Cele i założenia PL-Grid  Głównym celem inicjatywy budowy ogólnopolskiej infrastruktury gridowej jest rozwój i stworzenie w Polsce, stabilnej infrastruktury zasobów obliczeniowych i gromadzenia danych, a także podstawowych usług dla nauki - w pełni kompatybilnej i interoperabilnej z gridem europejskim i światowym  Polski Grid będzie miał wspólną bazową infrastrukturę – podobnie do rozwiązań zastosowanych w innych krajach  Dziedzinowe systemy gridowe – włącznie z usługami i narzędziami zorientowanymi na specyficzne typy aplikacji – będą konstruowane na tej infrastrukturze

26 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Uzasadnienie PL-Grid Podejście e-Science do badań naukowych  Eksperymenty komputerowe  Olbrzymie, rozproszone i różnorodne w strukturze dane  Narzędzia dostępu do danych, ich integracji i przetwarzania  Różnorodność dziedzin i dyscyplin: fizyka, astronomia, astrofizyka, chemia, biologia, bioinformatyka, meteorologia, klimatologia, medycyna, nauki o Ziemi, zaawansowane przetwarzanie tekstu, przetwarzanie i zarządzanie wiedzą, e-learning.

27 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Realizacja – cele szczegółowe PL-Grid Wizja PL-Grid:  Umożliwienie realizacji modelu e-Science w poszczególnych dziedzinach naukowych poprzez:  Budowę infrastruktury gridowej w pełni kompatybilnej i interoperabilnej z gridem europejskim i światowym dzięki współpracy z zespołami rozwijającymi grid europejski (EGEE, DEISA, OMII, C-OMEGA, ESFRI),  Zapewnienie działania tej infrastruktury w trybie produkcyjnym,  Umożliwienie działania gridów dziedzinowych,  Stosowanie i propagowanie standardów w odniesieniu do usług gridowych,  Dostosowywanie PL-Gridu do wymagań użytkowników,  Integrację, testowanie, składanie i instalowanie w PL-Gridzie oprogramowania pochodzącego z wiodących projektów gridowych (polskich i zagranicznych),  Organizowanie wsparcia dla użytkowników PL-Gridu (szkolenia, helpdesk i doradztwo),  Bieżące zarządzanie.

28 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Infrastruktura PL-Grid Dziedzinowe systemy gridowe będą rozwijane i utrzymywane w ramach odrębnych projektów. Takie podejście umożliwi efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Infrastruktura gridowa (usługi gridowe) PL-Grid Aplikacja Klastry Komputery dużej mocyRepozytoria danych Krajowa sieć komputerowa PIONIER Grid Dziedzi nowy Zaawansowane Platformy Usługowe Grid Dziedzi nowy

29 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid EGEE08 Istanbul, Turkey EGI Infrastructure … International Scientific and Research Collaboration National Grid Initiative 1 National Grid Initiative 2 National Grid Initiative N Middleware A Middleware B Middleware X gLite UNICORE ARC EGI.org European-level Grid Services

30 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Struktura PL-Grid Infrastruktura PL-Grid będzie bazą dla Gridów dziedzinowych, obejmujących usługi i narzędzia zorientowane na specyficzne typy aplikacji Użytkownicy Krajowa sieć komputerowa Warstwa dostępowa/ tworzenia aplikacji System Wirtualnych organizacji i bezpieczeństwa Podstawowe usługi gridowe Usługi gridowe LCG/gLite (EGEE) UNICORE (DEISA) Other Systemy gridowe Zasoby gridowe Rozproszone zasoby obliczeniowe Portale gridowe, narzędzia programistyczne Rozproszone repozytoria danych

31 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Struktura PL-Grid Oprogramowanie PL-Gridu obejmuje:  narzędzia użytkownika, takie jak: portale, systemy zarządzania i monitorowania aplikacji, wizualizacji wyników i innych zgodnych z używanym w PL-Grid oprogramowaniem niższych warstw;  biblioteki programistyczne;  system wirtualnych organizacji: podsystemy certyfikatów i kont, system zarządzania danymi: katalogi metadanych, zarządzanie replikami, transfer plików;  system zarządzania zasobami: zarządzanie zadaniami, monitorowanie aplikacji, usług gridowych i infrastruktury, zarządzanie licencjami, zarządzanie lokalnymi zasobami.

32 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid PLANOWANIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ P2 Koordynacja Architektura Rozpowszechnianie informacji ZARZĄDZANIE P1 CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA P6 Szkolenia WSPARCIE DLA GRIDÓW DZIEDZINOWYCH P5 P4 ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA DZIEDZINOWEGO I NARZĘDZI UŻYTKOWNIKA EGEEDEISA …. CENTRUM OPERACYJNE P3 Projekt PL-Grid jest podzielony na kilka pakietów roboczych Planowana realizacja celów: Projekt PL-Grid Główne wskaźniki Projektu: Peak Perf.: 215 Tflops Disk Storage: 2500 TB

33 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Pakiety Robocze PL-Grid  Pakiet 1 Zarządzanie (włącznie z architekturą PL- Grid i rozpowszechnianiem informacji) – koordynowany przez ACK CYFRONET AGH (Kraków),  Pakiet 2 Planowanie i rozwój infrastruktury sprzętowej – TASK (Gdańsk),  Pakiet 3 Centrum operacyjne – ACK CYFRONET AGH,  Pakiet 4 Rozwój oprogramowania gridowego i narzędzi użytkownika – PCSS (Poznań),  Pakiet 5 Wsparcie dla gridów dziedzinowych – ICM (Warszawa),  Pakiet 6 Centrum bezpieczeństwa – WCSS (Wrocław)

34 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P1 - Zarządzanie  Zadania  Koordynacja  Planowanie rozwoju strategicznego architektury PL-Grid  Rozpowszechnianie informacji

35 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P2 - Planowanie i rozwój infrastruktury sprzętowej  Zadania:  przygotowanie technicznej specyfikacji dotyczącej sprzętu zgodnie z kierunkiem rozwoju PL-Gridu,  informowanie o możliwościach technicznych instalacji w poszczególnych ośrodkach,  koordynowanie zakupów sprzętowych,  koordynacja instalacji sprzętu i „lokalnego” oprogramowania,  utrzymania zainstalowanej infrastruktury.

36 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P3: Centrum Operacyjne PL-Grid  Zadania  ustanowienie i utrzymywanie stabilnej infrastruktury gridowej produkcyjnej;  dostarczanie oprogramowania systemowego;  dostarczanie oprogramowania dla gridu produkcyjnego typu EGEE i DEISA  zarządzanie wdrażaniem oprogramowania – certyfikacja;  monitorowanie infrastruktury i usług;  rozliczania z wykorzystania zasobów;  pomoc techniczna dla użytkowników i administratorów. Middleware EGI Produkcyjny Middleware EGI Testowy

37 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P4: Rozwój oprogramowania gridowego i narzędzi użytkownika  Zadania  analiza wymagań użytkowników i określenie niezbędnych narzędzi i usług w ramach PL-Grid,  analiza dostępnych narzędzi i wybór narzędzi do repozytorium;  reinżynieria oprogramowania oraz integracja z platformami w PL-Grid,  budowa repozytorium oprogramowania pośredniego oraz wspomagającego użytkowników i twórców aplikacji,  rozwój i integracja nowych narzędzi i usług.

38 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P5 - Wsparcie dla gridów dziedzinowych  Zadania  zorganizowanie trwałego i wszechstronnego wsparcia dla użytkowników Gridu, zespołów rozwijających aplikacje i serwisy gridowe dla aplikacji, w zakresie użytkowania gridu, rozwoju aplikacji, przydziałów zasobów, współpracy gridów i VO z różnych dziedzin nauki, techniki, administracji i biznesu,  organizacja działalności szkoleniowej, dydaktycznej i upowszechniającej wiedzę w zakresie technologii przetwarzania danych na Gridzie,  opracowanie i wdrożenie procedur udostępniania oprogramowania komercyjnego na Gridzie.

39 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid P6 - Centrum bezpieczeństwa  Zadania  opracowanie wymagań bezpieczeństwa dla ośrodków PL-Gridu,  opracowanie procedur reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa,  cykliczne przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa.  utrzymywanie struktury CA/RA w Polsce dla PL-Gridu,  zapewnienie istnienia spójnego mechanizmu autentykacji i autoryzacji w gridzie PL-Grid,  pro-aktywne monitorowanie infrastruktury gridu.

40 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Rozpowszechnienie informacji  EGI_DS – Coordinator activity  Policy Board (deputy: M. Turala)  NGI Observers -- „Polish Experts” (WP3, WP5) participation in Workshops, resulted in EGI_DS draft deliverables, use-cases...  EGEE  From Cyfronet: chairing Resource Allocation Group in EGEE-III – trying to influence EGI Manage current process of resource allocation in EGEE and propose better model for future More: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/EGEE/RAG  E-IRG – Coordinator activity  Workshops  Discussions on EGEE – EGI – NGI future  EU Unit F3 "Research Infrastructures„  Experts in Program Committee (M. Bubak, J. Kitowski)  ENPG seminar in Cracow (2008)  Others  CGW 2007, 2008  Cyfronet Users’ Annual Conference (2008)  Cyfronet Open Day (2007, 2008)

41 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Działalności wpływające na PL-Grid  Computational Chemistry in EGEE  Third CPU power consumer Nearly 3 million of jobs executed during 2007  Lead by Cyfronet since 2006 Recently management of Computational Chemistry Cluster of Excellence  In parallel current effort include: Grid ports of commercial and non commercial software packages with particular focus on their parallel version Development of “experiment centric” grid web portal for chemists  EGEE III / CE ROC

42 Enabling Grids for E-sciencE EGEE-II INFSO-RI Bob Jones 2008 Users and resources distribution

43 Enabling Grids for E-sciencE EGEE-II INFSO-RI Bob Jones 2008 European Grid Initiative Need to prepare permanent, common Grid infrastructure Ensure the long-term sustainability of the European e-Infrastructure independent of short project funding cycles Coordinate the integration and interaction between National Grid Infrastructures (NGIs)‏ Operate the production Grid infrastructure on a European level for a wide range of scientific disciplines EGI_DS since 2007 (Cyfronet’s participation in Policy Board) NGIs in Europe Involved in EGI 38 European NGIs ASI, US, Latin America PRACE OGF Europe

44 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid EGEE-III / CE ROC CE ROC – coordinator: ACK CYFRONET-AGH Consortium consists of institutes from 7 countries: Austria (2), Croatia (3), Czech (1), Hungary (5), Poland (4), Slovakia (1), Slovenia (1) Operate, maintain and support EGEE Grid Infrastructure in CE region Virtual Organizations supported in Central European region: HEP, computational chemistry, biomedicine, pharmacology, astrophysics, earth science and regional users (VOCE VO) Poznan-PSNC Cracow-CYFRONET Warsaw-ICM cores storage Published by sites

45 PRACE Objective: Prepare creation of a persistent pan- European High Performance Computing (HPC) service Project started Consortium partners (14 countries) –Austria, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom Two years, MEUR volume Prototypes for petaflop computing during Cyfronet Participation (as PCSS „subcontractor”): –Distributed Computing –Software Benchmarking –Dissemination Activities tier-0 tier-1 tier-2 PRACE DEISA EGEE

46 Academic Computer Centre CYFRONET AGH Mariusz Sterzel CGW'08 Kraków, 13 October Computational Chemistry Determination of chemical reaction paths Grid web portal for chemists The aim: –… to build an environment for chemists with integrated tools which:  enable convenient and natural management of computational processes and experiment data  without changing chemist’s way of thinking  and not being distracted by technology  enables cooperation between scientists Comparing to any other grid portal our product is experiment- centric not grid-centric Extensive reuse of tools developed by ViroLab

47 Academic Computer Centre CYFRONET AGH Mariusz Sterzel CGW'08 Kraków, 13 October Web portal for chemists

48 Academic Computer Centre CYFRONET AGH Mariusz Sterzel CGW'08 Kraków, 13 October High Energy Physics Very active two ATLAS groups in Krakow –Tau physics group – responsible for preparing algorithms for and studying hadronic Tau decays in p-p collisions at LHC energies – Heavy Ion physics group – responsible for preparing document for Atlas detector performance in studies of global observables in heavy ion collisions at LHC energies Both groups used local resources for their work: –Tau group has been running reconstruction on p-p simulations with validation of results reported to Atlas  Processed several TB of data and used 1100 CPU days –Heavy Ion group has been running private production with full chain processing, from simulations thru reconstruction  Simulated several thousands events and used 1050 days

49 Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października Polski Grid Wnioski  Konsorcjum utworzone  Wniosek o finansowanie złożony do PO IG 2.3  Silna współpraca międzynarodowa w zakresie wspierającym PL-Grid  Przekonanie o konieczności stworzenia PL-Grid uzasadnione


Pobierz ppt "Dzień Otwarty Cyfronetu 27 października 2008 1 Polski Grid."

Podobne prezentacje


Reklamy Google