Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE WG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE WG"— Zapis prezentacji:

1 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE WG
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE WG. KLASYFIKACJI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I ZABURZEŃ ZACHOWANIA W ICD-10 Upośledzenie umysłowe jest stanem zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu, które charakteryzuje się zwłaszcza uszkodzeniem umiejętności ujawniających się w okresie rozwoju i składających się na ogólny poziom inteligencji – to jest: zdolności poznawczych, mowy, ruchowych i społecznych.

2

3 Kody upośledzenia umysłowego obejmują zakres od F70 do F79
F Upośledzenie umysłowe lekkie F Upośledzenie umysłowe umiarkowane F Upośledzenie umysłowe znaczne F Upośledzenie umysłowe głębokie F Inne upośledzenie umysłowe F Upośledzenie umysłowe, nie określone

4 F70 – Upośledzenie umysłowe lekkie (I.I. = 50 – 69)
Mowa nieco opóźniona, ale zachowana zdolność porozumiewania się w codziennych sytuacjach, podtrzymywania rozmowy, uczestniczenia w wywiadzie klinicznym; Zachowana niezależność w samoobsłudze (jedzenie, mycie się, ubieranie, kontrola zwieraczy) w praktycznych i domowych czynnościach. Tempo wykonania tych czynności może być jednak znacznie wolniejsze niż w normie; Główne trudności dotyczą nauki szkolnej; Większość osób lekko upośledzonych jest potencjalnie zdolna do pracy wymagającej raczej praktycznych niż szkolnych umiejętności; Inne nazwy: Ociężałość umysłowa Lekki niedorozwój umysłowy (lekkie opóźnienie umysłowe) Lekka oligofrenia debilizm

5 F71 – Upośledzenie umysłowe umiarkowane (I.I. = 35 – 49)
Powolny rozwój zdolności mowy i ograniczone zdolności porozumiewania się; Możliwości w zakresie samoobsługi i umiejętności ruchowych są upośledzone i niektórzy wymagają nadzoru przez całe życie; Postępy w nauce są bardzo ograniczone, ale pewna część dzieci jest w stanie opanować podstawowe umiejętności potrzebne do czytania i pisania; Większość osób umiarkowanie upośledzonych jest zdolna do prostych, praktycznych prac, jeśli są one dobrze ustrukturalizowane i wykonywane pod nadzowem; Inne nazwy: Umiarkowany niedorozwój umysłowy (umiarkowane opóźnienie umysłowe) Umiarkowana oligofrenia imbecylizm

6 F72 – Upośledzenie umysłowe znaczne (I.I. = 20 – 34)
W obrazie klinicznym ta grupa jest podobna do osób z umiarkowanym upośledzeniem. Mają jednak niższe poziomy osiągnięć w każdym z obszarów; Większość osób z tym rozpoznaniem wykazuje wyraźnego stopnia uszkodzenia aparatu ruchowego i inne towarzyszące deficyty, wskazujące na klinicznie istotne uszkodzenia lub nieprawidłowości rozwoju ośrodkowego układu nerwowego; Inne nazwy: Znaczny niedorozwój umysłowy (znaczne opóźnienie umysłowe) Znaczna oligofrenia imbecylizm

7 F73 – Upośledzenie umysłowe głębokie (I.I. = 0 – 19)
Poważne ograniczenia zdolności porozumiewania się, brak zdolności rozumienia i spełniania poleceń lub instrukcji; Brak zdolności samoobsługi; Znacznie ograniczone zdolności ruchowe (większość osób z tej kategorii nie potrafi poruszać się samodzielnie), nie są w stanie wykonywać prac; W większości wypadków występują ciężkie wady neurologiczne lub fizyczne, padaczka oraz uszkodzenia wzroku i słuchu; Inne nazwy: Głęboki niedorozwój umysłowy (głębokie opóźnienie umysłowe) Głęboka oligofrenia idiotyzm

8 F78 – Inne upośledzenie umysłowe
Ta kategoria powinna być używana tylko wówczas, kiedy ocena stopnia upośledzenia intelektualnego przy zastosowaniu normalnych procedur jest szczególnie trudna lub niemożliwa z powodu towarzyszących zmian w zakresie czucia zmysłowego lub zmian fizycznych, jak w przypadku osób niewidomych, głuchoniemych, głęboko zaburzonych w zakresie zachowania i fizyczne niesprawnych. Są specjalne metody psychometryczne, które w części tych przypadków pozwalają na ocenę stopnia upośledzenia umysłowego. Zajmuje się tym tzw. Defektologia.

9 F79 –Upośledzenie umysłowe, nie określone
Tę kategorię stosujemy wówczas, gdy istnieją dowody na obecność upośledzenia umysłowego, ale brak jest dostatecznych informacji, aby zaliczyć pacjenta do jednej z powyższych kategorii. Inne określenia: Upośledzenie umysłowe BNO Niedorozwój umysłowy BNO Oligofrenia BNO


Pobierz ppt "UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE WG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google