Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław Elżbieta Hadyś-Grad 25 maja 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław Elżbieta Hadyś-Grad 25 maja 2013."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław Elżbieta Hadyś-Grad 25 maja 2013

2 Współczesny herb Wrocławia jest pięciopolowy.
25 maja 2013

3 W centrum tarczy mieści się srebrna misa z odciętą głową świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry wrocławskiej. 25 maja 2013

4 W prawym (kolejność heraldyczna, tj
W prawym (kolejność heraldyczna, tj. odwrócona) górnym rogu w czerwonym polu znajduje się ukoronowany Lew Czeski symbol przynależności do dawnej Korony Królestwa Czeskiego. 25 maja 2013

5 W lewym górnym rogu czarny Orzeł Śląski (zgorzelec) w złotym polu z białą przepaską henrykowską na piersi i skrzydłach zwieńczoną krzyżem. 25 maja 2013

6 W lewym dolnym, czerwonym polu osadzona na odwróconej koronie głowa świętego Jana Ewangelisty (patrona kaplicy na ratuszu) w nimbie (brana również za głowę św. Doroty) 25 maja 2013

7 W prawym dolnym, złotym polu znajduje się duża litera W od łacińskiej nazwy miasta Wratislavia.
25 maja 2013

8 Logo Wrocławia W 1996 roku został rozstrzygnięty konkurs na logo Wrocławia. Autorem zwycięskiego projektu jest Paweł Pawlak. Wschodnia elewacja ratusza jest wpisana w logo miasta i stanowi powszechnie rozpoznawaną wizytówkę miasta. 25 maja 2013

9 Zezwala się na umieszczenie herbu Miasta na tle flagi.
Flaga Wrocławia Flagą Miasta jest prostokątny płat tkaniny w kolorach czerwonym i żółtym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi: 5:8. Zezwala się na umieszczenie herbu Miasta na tle flagi. 25 maja 2013

10 Kalendarium 1000 r. Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu 1242 r. Lokacja miasta, odbudowanego po najeździe mongolskim, na prawie niemieckim. 1261 r. Wrocław otrzymuje prawo magdeburskie i radę miejską. 1299 r. Rozpoczęcie budowy murów miejskich, ukończonych w poł. XIV w. 1335 r. Po śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto i księstwa wrocławskie przechodzi pod panowanie korony czeskiej. 1523 r. Początek reformacji we Wrocławiu (kazanie Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny). 25 maja 2013

11 Kalendarium 1526 r. Po śmierci Króla Czech Ludwika Jagiellończyka, Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów; rozpoczęła się również trwająca do schyłku XVI w. budowa nowoczesnych fortyfikacji, które przetrwały do początków XIX w. 1648 r. Zakończenie wojny trzydziestoletniej – miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter. 1702 r. Powołanie Akademii Jezuickiej przez cesarza Leopolda I. 1741 r. Początek wojen śląskich, w wyniku których Wrocław i Śląsk przeszły pod panowanie pruskie. 1807 r. Zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzenia fortyfikacji miejskich. 1809 r. W wyniku reform w Prusach, we Wrocławiu zostaje powołany nowoczesny samorząd miejski. 25 maja 2013

12 Opera Budynek dawnego teatru miejskiego zrealizował Karl Ferdinand Langhans w latach Po pierwszym pożarze odbudował go Karl Lüdecke w latach , zaś po kolejnym pożarze Karl Schmidt w latach Dobudowę od strony placu Wolności wykonano w latach według projektu Andrzeja Frydeckiego. Budynek w obecnym kształcie bardzo odbiega od realizacji Langhansa. Pierwotnie była to dość monotonna czworoboczna bryła o gęstych osiach okiennych. Płaską nadbudowę od wschodu i zachodu nakrywały spłaszczone klasycyzujące tympanony (frontony). Konserwację gmachu wykonano w latach 25 maja 2013

13 Opera Wnętrze opery 25 maja 2013

14 Kalendarium 1811 r. Powołanie państwowego, pruskiego uniwersytetu we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski). 1821 r. Podporządkowanie biskupstwa wrocławskiego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. 1840 r. Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej. 1842 r. Otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej (Wrocław – Oława) początkiem rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego. 1848 r. Wydarzenia rewolucji Wiosny Ludów we Wrocławiu. 1875 r. Rozpoczęcie działalności przez zakłady przemysłu metalowego „Archimedes”. 25 maja 2013

15 Kalendarium 1877 r. Uruchomienie pierwszych linii tramwajów konnych (funkcjonowały do 1910 r., zastępowane po 1891 r. elektrycznymi). 1891 r. Początki elektryfikacji Wrocławia – w Rynku pojawiają się pierwsze latarnie elektryczne. 1901 r. Ukończenie budowy kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Popowicach. 1903 r. Wielka powódź, która dokonała dużych szkód w mieście, ale również spowodowała przyspieszenie wielkich prac regulacyjnych, w wyniku których powstał ostatecznie funkcjonujący do dziś kształt systemu wrocławskiego węzła wodnego. 1910 r. Otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz Mostu Grunwaldzkiego. 1911 r. Fuzja dwóch przedsiębiorstw, która doprowadziła do powstania kombinatu Linke_- Hoffmann-Werke, potentata w produkcji taboru kolejowego. 25 maja 2013

16 Ratusz Powstanie pierwszego Ratusza związane było z lokacją Wrocławia w 1261 r. na prawie magdeburskim. Powstały u schyłku XIII w. Ratusz był parterowym budynkiem, z piwnicami i dostawioną od zachodu wieżą. Odbywały się tu doroczne zgromadzenia mieszczan, na których wybierano jedenastu ławników i ośmiu radnych. 25 maja 2013

17 Wrocławska fontanna przy Hali Stulecia ul. Wystawowa 1
Największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 4 czerwca 2009 roku przy okazji dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Usytuowana w malowniczym krajobrazie Parku Szczytnickiego, przy historycznym kompleksie Hali Stulecia oraz Wrocławskim Centrum Kongresowym, wzbudza zainteresowanie turystów z kraju i zagranicy. Zajmuje powierzchnię bliską 1 ha, a na jej dnie umieszczono aż 800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych. Widowisko wody i ognia wzbogacą obrazy rzucane przez projektor na ekran wodny, a także światła laserów i dźwięki muzyki. Wodne show zsynchronizowane jest z muzyką dając niesamowite wrażenie artystyczne. 25 maja 2013

18 Kalendarium 1913 r. Wystawa Stulecia Pruskiej Wojny Wyzwoleńczej, ukończenie budowy Hali Ludowej. r. Wrocław, jako twierdza na zapleczu frontów I wojny światowej. 1918 r., listopad przejęcie władzy w mieście przez socjaldemokratów. 1920 r., marzec Próba przejęcia władzy w mieście przez siły kontrrewolucyjne w czasie puczu Kappa i Lüttwitza. 1920 r. Do grona konsulatów dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. 1926 r. Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego. 25 maja 2013

19 Kalendarium 1928 r. Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów. 1933 r. Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów, początki terroru hitlerowskiego. 1938 r., 9/10 listopada Wrocławska „kryształowa noc”, największy z pogromów na ludności żydowskiej. 1944 r. Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą ("Festung Breslau"). 1945 r., styczeń Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności. 1945 r., luty Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców. 25 maja 2013

20 Panorama Racławicka Panorama Racławicka we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt XIX-wiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło, o wymiarach 15 m x 114 m, dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, kręte, zaciemnione podejście) „przenosi” widza w inną rzeczywistość i inny czas. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. 25 maja 2013

21 Panorama Racławicka Pomysłodawcą Panoramy był znany lwowski malarz Jan Styka ( ), który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę - Wojciecha Kossaka ( ). Pomagali im: Ludwik Boller, Tadeusz Popiel, Zygmunt Rozwadowski, Teodor Axentowicz, Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski i Michał Sozański. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze - z udziałem kosynierów – pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki ( ), z wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez generała Tormasowa. „Krzepiąca serca” bitwa racławicka miała, dla będącego wówczas w niewoli narodu, niezwykłe znaczenie. 25 maja 2013

22 Kalendarium 1945 r., 6 maja Kapitulacja "Festung Breslau".
Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską r. – Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce. 1945 r., 8 września Przedstawieniem „Halki” Stanisława Moniuszki rozpoczyna działalność Opera Wrocławska. 1945 r., 15 listopada Inauguracja pierwszego roku akademickiego w powojennym, polskim Wrocławiu. 1946 r., 21 lipca Sprowadzenie ze Lwowa do Wrocławia części zbiorów Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej. 1948 r., 21 lipca Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych 25 maja 2013

23 Kalendarium 1948 r., 25 sierpnia
Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (delegaci z 46 krajów) 1951 r., 29 lipca Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń katedry św. Jana Chrzciciela. 1963 r., sierpień Epidemia czarnej ospy. Miasto objęte kwarantanną. 1966 r., 9 sierpnia Rozpoczęcie I Festiwalu Muzyki Oratoryjno–Kantatowej „Wratislavia Cantans” – trwającej do dziś, największej i najbardziej znanej cyklicznego wydarzenia kulturalnego w mieście. 1980 r., 26 sierpnia Wrocławskie zakłady pracy przyłączają się do trwających w kraju strajków powszechnych, które doprowadzą do powstania NSZZ „Solidarność”. 1981 r., 13 grudnia Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80-tych Wrocław pozostanie jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce. 25 maja 2013

24 Kalendarium 1983 r., 21 czerwca Wizyta we Wrocławiu Papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do kraju, msza św. i spotkanie z Wrocławianami na terenie Toru Wyścigów Konnych na Partynicach. 1985 r., 14 czerwca Otwarcie odrestaurowanej Panoramy Racławickiej. 1989 r., 4 czerwca Wrocławianie biorą masowy udział w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, początek końca systemu komunistycznego. 1990 r., 27 maja Pierwsze wolne wybory samorządowe. Wybrana została Rada Miejska, której pierwszym przewodniczącym został prof. Stanisław Miękisz. Prezydentem został Bogdan Zdrojewski. 1990 r., 19 czerwca Rada Miejska przywraca historyczny herb Miasta Wrocławia, co jest symbolicznym pogodzenia się współczesnych, polskich mieszkańców miasta z jego dawną, także niemiecką przeszłością. 1993 r., 18 stycznia Lotnisko wrocławskie przekształca się w Międzynarodowy Port Lotniczy. 25 maja 2013

25 Kalendarium 1995 - 1996 r., 28 grudnia – 2 stycznia
Europejskie Spotkania Młodych Chrześcijan z Taize we Wrocławiu. 1997 r., 21 maja – 1 czerwca 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Papieża Jana Pawła II. 1997 r. Zakończenie wielkiej renowacji Rynku. 1997 r., lipiec Wielka powódź we Wrocławiu, która obok zniszczeń przyczynia się także do przyśpieszenia odbudowy i modernizacji infrastruktury miejskiej. 2000 r., czerwiec Uroczyste obchody Milenium Wrocławia. 2002 r., 19 listopada Funkcję Prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz. 25 maja 2013

26 Dane geograficzne Położenie: Powierzchnia ogółem: Użytki rolne:
centrum Niziny Śląskiej ' szerokości płn ' dł. wsch. Położenie: 293 km2 Powierzchnia ogółem: 132 km2 Użytki rolne: 25 maja 2013

27 Dane geograficzne cd. 25 maja 2013 tereny komunikacyjne 24,48 km2
wody: 10,07 km2 lasy i zadrzewienia: 16,5 km2 nieużytki: 3,9 km2 rozciągłość wsch. - zach.: 26,3 km rozciągłość płn. - płd.: 19,4 km tereny osiedlowe: 85,08 km2 długość granic administracyjnych miasta: 106,7 km 25 maja 2013

28 Dane geograficzne 25 maja 2013
Najwyższy punkt miasta 155 m npm. (Maślice) Najniższy punkt miasta 105 m. npm. (Pracze Odrzańskie) 25 maja 2013

29 Dane geograficzne - klimat
roczna suma opadów: 620 mm średnia temperatura roczna : 9,1 0C umiarkowany z przewagą wpływów oceanicznych temperatura maksymalna : 35,4 0C temperatura minimalna: - 21,7 0C średnie zachmurzenie (w oktantach): 5,7 25 maja 2013

30 Dane geograficzne - rzeki
długość rz. Odry w granicach miasta: 26 km długość rz. Widawy w granicach miasta: 20 km długość rz. Ślęzy w granicach miasta: 16 km długość rz. Bystrzycy w granicach miasta: 15 km długość rz. Oławy w granicach miasta: 8 km 25 maja 2013

31 Sky Tower Budowa wieżowca osiągnęła właśnie 101 m, stając się tym samym najwyższym budynkiem we Wrocławiu. 25 kondygnacji wieży przerosło nawet archikatedrę, od czasów II wojny światowej najwyższy budynek we Wrocławiu. 25 maja 2013

32 WROCŁAWSKIE KRASNALE Wrocławskie krasnoludki już tak głęboko wtopiły się w lokalny krajobraz i tak mocno zaprzyjaźniły z mieszkańcami, że mało kto zadaje sobie dziś pytanie: skąd się one wzięły? Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. 25 maja 2013

33 WROCŁAWSKIE KRASNALE Życzliwek
To jeden z najpopularniejszych wrocławskich krasnali. Wszędzie go pełno – promuje ideę życzliwości, prowadzi bloga, jest obecny również na Facebooku. Doczekał się nawet swojego święta. O tym, że 21 listopada to Dzień Życzliwości (a jednocześnie święto Życzliwka) wiedzą już chyba wszyscy wrocławianie. Adres: Rynek 25 maja 2013

34 WROCŁAWSKIE KRASNALE Syzyfki
Gdyby urządzić konkurs na najpopularniejsze krasnale we Wrocławiu, Syzyfki z pewnością znalazłyby się w pierwszej trójce laureatów. Z biegiem czasu te dwa pracowite krasnale zaczęły wyrastać na jeden z głównych symboli Wrocławia. Znają je doskonale mieszkańcy miasta i turyści, którzy niezmiennie darzą je ogromną sympatią. Choć niezbyt rozgarnięte, Syzyfki z łatwością zdobyły sobie serca ludzi. Adres: ul .Świdnicka 25 maja 2013

35 WROCŁAWSKIE KRASNALE Żaczek
Żaczek, co oczywiste, za swoje lokum wybrał szkołę. Jak każdy uczeń, nie może doczekać się końca lekcji, dlatego zaopatrzony w tradycyjny dzwonek pilnuje, by punktualnie po 45 minutach obwieścić wszystkim uczniom zasłużoną przerwę. Czasem pójdzie na rękę dzieciom i skróci jakąś lekcję o minutę czy dwie, ale o tym sza! Adres: ul. Mennicza 25 maja 2013

36 WROCŁAWSKIE KRASNALE Bartonik
Bartonik objada się przy lodziarni Barton, lodami oczywiście. Nie wiemy wprawdzie, jakie smaki preferuje, ale widać, że jest wniebowzięty. Oby tylko nie przesadził z tymi kaloriami i nie rozchorował się na gardło. Adres: ul. Sukiennice 25 maja 2013

37 Innych obywateli z RODU KRASNALI można odnaleźć na poniższej stronie
25 maja 2013

38 Dziękuję za uwagę 25 maja 2013


Pobierz ppt "Wrocław Elżbieta Hadyś-Grad 25 maja 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google