Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek"— Zapis prezentacji:

1 Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek

2 Bo świat bez literatury byłby światem bez pragnień, ideałów i nieposłuszeństwa, światem automatów pozbawionych tego, co człowieka czyni człowiekiem: zdolności do wyjścia poza siebie, przemiany w drugiego, w innych, lepionych z gliny naszych marzeń. Mario Vargas Llosa (Pochwała czytania i fikcji literackiej – mowa noblowska)

3 Zawsze żyłem w książkach, dla książek, przez książki i wśród książek
Zawsze żyłem w książkach, dla książek, przez książki i wśród książek. (…) To dzięki nim po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że istnieją jakieś inne światy poza moim własnym; dzięki nim po raz pierwszy wyobraziłem sobie, jak by to było, gdybym był kimś innym.(…) Oboje rodzice byli nauczycielami, więc panował u nas bezwarunkowy szacunek dla książek i ich zawartości. Dorastałem w przekonaniu, że we wszystkich domach są książki, że to jest normalne. (Julian Barnes, Życie wśród książek)

4 KSIĄŻKA symbolizuje : - dociekanie prawdy
naukę nauczyciela mądrość, - ucieczkę od rzeczywistości - wolny czas spędzony w pokoju

5 Czytanie przekazów kultury utrwalonych w języku
(w tym dzieł literackich) to - zdaniem Barbary Myrdzik - rodzaj wędrówki, która prowadzi do rozwoju tożsamości kulturowej człowieka

6 CZYTANIE­ podróż w poszukiwaniu wartości
wg Barbary Myrdzik- Odbywanie podróży w celu poszukiwania przestrzeni duchowych stanowi sens czytania i budowania doświadczenia kulturowego. Podróż symbolizuje życie, drogę życia, potrzebę nowych doświadczeń, poszukiwanie duchowych celów

7 Podróż jest procesem, wiążącym się z dojrzałością człowieka, z kształtowaniem jego tożsamości Czytanie jako wędrowanie wymaga: Woli odbioru Przekonania, ze utwór należy przeczytać Wrażliwości Wiedzy i umiejętności interpretacyjnych

8 Portret współczesnego czytelnika XXI wieku
Jest to osoba, która znaczną część swojego życia spędza w świecie wirtualnym Dzisiejszy czytelnik rezygnuje z tradycyjnych książek na rzecz e-tekstu. Czytelnik online – wymagający i oczekujący nowej jakości, szybkiej, łatwej w użyciu, najlepiej darmowej.

9 Pochłania treści bezrefleksyjnie, szybko i pobieżnie.
Nowoczesny czytelnik dysponuje nadmiarem kanałów i informacji, wcale nie musi być mądrzejszy od tego, który kiedyś zaglądał do gazet, czasopism, encyklopedii. Może stać się użytkownikiem niewiele rozumiejącym świat i innych ludzi.

10 Jak zachęcać do czytania
Uczniowie muszą pragnąć stać się czytelnikami nie dlatego, że ktoś inny tego chce, ale dlatego, że pozwolono im dostrzec korzyści płynące z czytania. Muszą pojąć, jaką wartość ma czytanie. To się nie dzieje bez wysiłku. Uczniów trzeba poprowadzić.” (Kelly Gallagher)

11 Jak zmienić negatywne nastawienie do lektury?
Krok pierwszy: Technika czytania Na doskonalenie umiejętności czytania - w formie obowiązkowych zajęć głośnego czytania - musi znaleźć się czas nie tylko w szkole podstawowej, ale i w gimnazjum, i w liceum (nauczyciel musi czytać pięknie i sugestywnie, żeby zaciekawić uczniów i dać wzór poprawnej wymowy).

12 Krok drugi: Czytać dla przyjemności
Szybkie czytanie, nastawione na szukanie informacji przynosi zniechęcenie. Konieczny jest dwuetapowy odbiór dzieła literackiego: a) emocjonalny, b) intelektualny.

13 Krok trzeci: Dialog z tekstem
Poszukiwanie przez młodych ludzi czegoś o sobie, o realnym życiu (stwarzanie sytuacji motywacyjnych)

14 Krok czwarty: Chcę zrozumieć, nie musi się podobać
Uczenie postawy otwartości wobec odmiennych niż realistyczne sposobów kreowania świata

15 Jak zachęcać do czytania - propozycje
Polecić kolejno wszystkim uczniom odczytać zdanie najbardziej skłaniające do refleksji, na jakie natrafili podczas lektury (można dać uczniom kawałek papierowej taśmy, by zapisali na niej ulubione zdanie markerem i zawiesili je w klasie, można również przygotować gazetkę pt. „Tego nie wiedziałem” i zilustrować na niej to, czego nauczyli się podczas czytania).

16 Ulubione pierwsze zdania z przeczytanych książek (można stworzyć klasową tablicę informacyjną, na której powstanie kolaż ulubionych pierwszych zdań złożony z kolorowych pasków zawierających odpowiednie cytaty).

17 Minuta czytania interesującego fragmentu
tekstu (np. z gazet, powieści, podręczników, poezji), następnie zapisanie jednozdaniowego streszczenia. Każdy uczeń przeprowadza jedną Minutę czytania wybranego przez siebie tekstu (np. piękny, zabawny, przykład świetnego pisarstwa, niepokojący, irytujący, budzący ciekawość, zmuszający do innego myślenia itp.).

18 Wyznaczenie w klasie miejsca oznaczonego napisem: „Myśl tygodnia”.
Co tydzień inna sentencja wybrana przez nauczyciela lub klasę, którą uczniowie mają zapisać: ELITA CZYTA!!! Następnie inicjowana jest dyskusja pod koniec miesiąca lub kwartału; może być także temat wypracowania, bądź propozycja przygotowania trzyminutowego wystąpienia.

19 Warto zademonstrować uczniom, jakie książki znajdują się w naszej domowej biblioteczce (wymienić ich autorów – to powód do satysfakcji, dobrego samopoczucia: Jestem otoczony przez mężów stanu, pisarzy, sportowców, naukowców i artystów. ) POKAŻ MI KSIĄŻKI, KTÓRE MASZ W DOMU, A POWIEM CI KIM JESTEŚ.

20 Niech uczniowie przeprowadzą burzę mózgów i stworzą listę dziesięciu sławnych ludzi, z którymi chcieliby „mieszkać” w domu (jest szansa, że istnieje dobra książka na temat tych osób)

21 Nie ma jednej uniwersalnej metody, jak stwarzać sytuacje motywujące do przeczytania konkretnego dzieła, zależy to od specyfiki tekstu i od specyfiki zespołu klasowego (potrzeb i zainteresowań konkretnych uczniów). Ważne jest zaangażowanie emocjonalne. UWAGA! CZYTANIE WCIĄGA! WSTĘP NA WŁASNE RYZYKO

22 Dziękuję za uwagę Opracowała dr Dorota Karkut


Pobierz ppt "Pochwała czytania, czyli o wartości życia wśród książek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google