Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, listopad 2014. MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF. Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada: Inwestycje Inwestycje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, listopad 2014. MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF. Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada: Inwestycje Inwestycje."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, listopad 2014

2 MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF. Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada: Inwestycje Inwestycje w wyselekcjonowane podmioty publiczne i niepubliczne, ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży IT, ICT, e-commerce itp. Długoterminowy wzrost Długoterminowy wzrost wartości rynkowej posiadanych aktywów. Wspieranie firm Wspieranie firm w procesie pozyskiwania kapitału na rozwój oraz na potrzeby finansowania bieżących inwestycji. Udzielanie merytorycznego wsparcia Udzielanie merytorycznego wsparcia spółkom należącym do Grupy MBF, będących na wczesnych etapach rozwoju oraz transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju. Dokapitalizowanie spółek Dokapitalizowanie spółek zmierzających na giełdę oraz organizacja Pre-IPO / IPO.

3 Dominujące obszary działalności spółek z Grupy MBF: Aplikacje mobilne - Aplikacje mobilne - projektowanie i produkcja aplikacji mobilnych na zamówienie. Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – badania i rozwój, handel na własny rachunek oraz sprzedaż gotowych narzędzi przeznaczonych na rynki giełdowe, walutowe i towarowe. Inwestycje alternatywne – Inwestycje alternatywne – inwestycje w rynek sztuki, obrazy, numizmatykę, filatelistykę i inne. Inwestycje kapitałowe - Inwestycje kapitałowe - udział w ofertach IPO oraz seed. Wsparcie kapitałowe biznesu na wczesnym etapie rozwoju. Organizacja finansowania i poszukiwanie sponsorów projektu na zewnątrz. Usługi finansowe – Usługi finansowe – pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek, zarządzania wierzytelnościami oraz zgodna z obowiązującym prawem optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji. Konferencje - Konferencje - organizacja konferencji, targów i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

4 Zarząd MBF Group S.A. Handel algorytmiczny Badania i rozwój Systemy na zamówienie Inwestycje własne Inwestycje Alternatywne Rynek sztuki Numizmatyka Surowce i towary Inne Kapitałowe Rynek publiczny Rynek niepubliczny Aplikacje Mobilne Gry i rozrywka Biznes Aplikacje komercyjne Usługi Finansowe Pożyczki krótkoterminowePośrednictwo Lokata Kredyt Leasing Konferencje Szkolenia Targi e-Learnig Public Relations

5

6 1.618.000 1.618.000 Seria E 8.000 Seria B 8.000 Seria C 6.000 Seria D 40.000 Seria A Kapitał zakładowy Spółki składa się z 1.680.000 (milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii A, B, C i D są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7

8 MBF GROUP S.A. Kamea Consulting Sp. z o.o. (47,06%) AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (55,00%) Getbol Sp. z o.o. (26,00%)Instytut Biznesu Sp. z o.o. (34,23%)OLS S.A. (30,00%)Promo Polska (48,72%)Rara Avis Sp. z o.o. (78,27%)Y-Mobile Games Sp. z o.o (66,66%)

9 AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym, kredytowym i leasingowym. Firma realizuje strategię rozwoju usług w obrębie aglomeracji śląskiej, a docelowo na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych. Rozwojowi firmy sprzyjać będzie ogromne doświadczenie pozostałych dwóch udziałowców AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. działających od kilku lat w branży pośrednictwa finansowego, kredytowego i leasingowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 55,00% udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe.

10 Getbol Sp. z o.o. Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały opracowane w latach 90. XX wieku. Dyscyplina zaliczana jest do grona najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol. Firma Getbol Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji telewizyjnych. Do tego bardzo łatwo można go skomercjalizować na poziomie klubów sportowych oraz przy produkcji programów rozrywkowych. Oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji TV. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 26,00% udziałów w spółce Getbol.

11 Instytut Biznesu Sp. z o.o. Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe w innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne: Rearden Technology S.A. – projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony. Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów. Getbol Sp. z o.o. – projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 555.000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 11.100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 34,23% udziałów w spółce Instytut Biznesu.

12 Kamea Consulting Sp. z o.o. Kamea Consulting świadczy nowoczesne usługi księgowe, finansowe oraz doradcze firmom oraz organizacjom pozarządowym. Oferuje doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracuje z zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą. Obsługuje i przygotowuje raporty dla firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada doświadczenie w wykonywaniu transakcji oraz przy zakładaniu dedykowanych podmiotów przez spółki cypryjskie, maltańskie, luksemburskie, węgierskie, szwajcarskie, panamskie, holenderskie, angielskie oraz USA i wiele innych jurysdykcji. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 2.040 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Ads Promotion.

13 OLS S.A. OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem 49,00% udziałów w spółce pod firmą Szybka Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w firmie zajmującej się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek. W drodze przeprowadzonego due dilligence w spółce OLS S.A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której OLS S.A. posiada 49,00% udziałów powinny znajdować się wierzytelności w wysokości ok. 1.900.000 zł. Szczegółowe badanie dokumentów w spółkach: OLS S.A. i Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wykazało brak ww. wierzytelności. Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał powołanego pełnomocnika celem odzyskania wyprowadzonego majątku. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. MBF Group S.A. posiada 30,00% udziałów w spółce OLS.

14 Promo Polska Sp. z o.o. Promosalons Polska (obecnie: Promo Polska), to założona w 1993 roku firma będąca polską delegaturą Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą – stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach świata. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 54.600 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 78 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 48,72% udziałów w spółce Promo Polska.

15 Rara Avis Sp. z o.o. Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. „art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 110.00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 78,27% udziałów w spółce Rara Avis.

16 Y-Mobile Games Sp. z o.o. Pierwszym etapem w działalności Y-Mobile Games Sp. z o.o. będzie stworzenie niezależnego studia deweloperskiego specjalizującego się w produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Przedmiotem działalności spółki będzie ponadto projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier na rynek urządzeń mobilnych, w tym gier społecznościowych, reklamowych i marketingowych (advergames). Przewiduje się, że gry będą sprzedawane przez dedykowane centra dystrybucji aplikacji mobilnych: App Store, Android Market, Windows Phone Marketplace Kapitał zakładowy spółki wynosi: 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Y-Mobile Games.

17 Utrzymanie dynamiki rozwoju – Utrzymanie dynamiki rozwoju – zachowanie rosnącej dynamiki przychodów ze sprzedaży (2,0 mln PLN w 2014 r. wobec 1,2 mln PLN w 2013 r.) i zysku netto. Program motywacyjny – Program motywacyjny – wdrożenie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej i kluczowych pracowników spółki uzależnionego od wyniku finansowego i kursu giełdowego. Inwestycje – Inwestycje – poszukiwanie korzystnych możliwości inwestycyjnych wśród spółek zmierzających na giełdę oraz negocjacje w sprawach dokapitalizowania biznesów na wczesnym etapie rozwoju. Handel algorytmiczny – Handel algorytmiczny – organizacja i rozwój zespołu zajmującego się automatycznymi systemami transakcyjnymi. Optymalizacja podatkowa – Optymalizacja podatkowa – doradztwo finansowe i prawne w zakresie dozwolonej prawem optymalizacji podatkowej, w tym organizacja jednostek prawnych pod jurysdykcjami innych państw o mniejszym reżimie podatkowym.

18 Niniejszy dokument skierowany został wyłącznie do jego adresata w celach promocyjnych i zawiera informacje poufne, które nie mogą być ujawniane, przekazywane ani w żaden inny sposób udostępniane żadnym podmiotom innym niż adresat niniejszego dokumentu. Ujawnienie lub przekazanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podmiotowi nieuprawnionemu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przyjmując niniejszy dokument lub zapoznając się z jego treścią, wyrażają Państwo zgodę na określone w nim ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejszy dokument nie zawiera i nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Dokument nie jest poradą i nie jest rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przedstawione w niniejszym dokumencie analizy i szacunki zostały dokonane jedynie w celach marketingowych, co nie oznacza, że obrazują stan rzeczywisty Grupy MBF, ani nie stanowią wiążącej analizy rozwoju Grupy MBF. Wyniki finansowe osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Informacje i dane szacunkowe oparte są na założeniach przyjętych przez Grupę MBF dotyczące prognozowanego rozwoju Grupy MBF. Spółka dołożyła najwyższej staranności w celu przedstawienia w niniejszym dokumencie rzetelnych informacji obrazujących stan Grupy MBF. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianie bez żądnego późniejszego zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku zapewnić odbiorcom niniejszego dokumentu jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego dokumentu. Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument zawiera prezentację opartą na szacunkowych danych i analizach, które nie muszą pokrywać się z rzeczywistym kierunkiem rozwoju Grupy MBF, niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji nabycia papierów wartościowych, ani jakichkolwiek aktywów Grupy MBF. W celu uzyskania rekomendacji z sugeruje się by zainteresowane osoby dokonały własnych analiz i badań oraz skorzystały z niezależnego doradztwa finansowego, podatkowe, inwestycyjnego lub prawnego. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio na terytorium USA, Australii, Kanady i Japonii.

19 MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa Tel: +48 22 350 70 98 | Fax: +48 22 350 70 13 E-mail: biuro@mbfgroup.pl biuro@mbfgroup.pl Web: www.mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 4.200.000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy) w całości opłacony.


Pobierz ppt "Warszawa, listopad 2014. MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF. Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada: Inwestycje Inwestycje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google