Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Stosowanych Nauk Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

2  Dlaczego warto zostać pracownikiem socjalnym?

3 Fakty:  Ludzie będą wymagać pomocy, bo np.:  Społeczeństwo jest w coraz starszym wieku i wymaga większego dostępu do usług opiekuńczych poza domem;  Perspektywą są niskie emerytury na starość;  Dużo osób nie ma zatrudnienia;  Coraz więcej osób jest niepełnosprawnych i chorych;  Ludzie nie radzą sobie z życiowymi problemami;

4  Dlatego prestiż zawodu pracownika socjalnego stale wzrasta,  Pracy raczej nie zabraknie z uwagi na niską kondycję części społeczeństwa, braku samodzielnego radzenia sobie z problemami, konieczności uzyskiwania wsparcia profesjonalistów.

5  Pracownik socjalny – co to za zawód?  Cechy zawodu:  Zawód oparty na pracy z ludźmi;  Można poznać to, jak się ludziom układa w życiu i pomóc w razie potrzeby;  Zawód ciekawy, nie można się nudzić; każdy dzień w tej pracy jest inny;

6  Zawód regulowany przez prawo, tzn. istnieją polskie wymagania i standardy zawodowe, w tym trzeba skończyć studia;  Zawód umożliwiający dalsze doskonalenie, kiedy się już pracuje;  Zawód kształtujący osobowość;  Zawód dający satysfakcję z tego, że się komuś pomogło, że „wyszedł na prostą”;

7  Zawód o rosnącym prestiżu społecznym, mający „wiele twarzy”;  Zawód, w którym można znaleźć pracę w różnych placówkach świadczących pomoc;

8  Dla kogo jest ten zawód?  Dla osoby, która lubi innych ludzi;  Dla kogoś, kto lubi również siebie;  Dla osoby, która po studiach chce znaleźć pracę jak najbliżej swojego domu, ale także dla kogoś, kto chce być dalej od domu;  Dla osoby, której nie jest obojętna krzywda drugiego człowieka;  Dla kogoś, kto nie lubi matematyki;

9  Jakie cechy powinien posiadać pracownik socjalny?  Wiedzę i umiejętności pomagania innym;  Życzliwość;  Cierpliwość;  Wytrwałość;  Empatię;  Asertywność;

10  Jak zostać pracownikiem socjalnym?  Skończyć studia na kierunku praca socjalna (wystarcza licencjat) – studia oferuje APS;

11  Dlaczego warto wybrać studia na kierunku praca socjalna w APS?

12  Zalety kształcenia w APS na kierunku praca socjalna:  Kształcenie przyjazne studentowi;  Plan studiów w pełni dostosowany do wymagań przyszłej pracy, zgodny z europejskimi standardami kształcenia;  Kompetentni wykładowcy, jedni z najlepszych w Polsce, znający pracę socjalną z punktu widzenia wielu przydatnych obszarów;

13  Studia są przyjazne dla osób niepełnosprawnych;  Po studiach i rozpoczęciu pracy zawodowej jest możliwość uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych, przygotowujących do egzaminu państwowego na I i II stopień specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego;

14  Można studiować na tzw. studiach równoległych (drugi kierunek);  Studia te nadają trwałe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;

15  Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (zawody pokrewne, m.in.):  Opiekun środowiskowy;  Asystent rodziny;  Asystent osoby niepełnosprawnej;  Opiekun w domu pomocy społecznej;

16  Możliwości zatrudnienia w zawodzie:  Ośrodki pomocy społecznej;  Domy pomocy społecznej;  Szpitale;  Placówki opiekuńczo – wychowawcze;  Placówki interwencyjne;  Domy dla matek z dziećmi;  Noclegownie, domy dla bezdomnych;

17  Urzędy gminy (w tym urzędy miasta);  Starostwo powiatowe;  Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej;  Ministerstwo;  Powiatowy Urząd Pracy;  Centra Aktywności Lokalnej;  Centra Integracji Społecznej;  Kluby Integracji Społecznej;  Instytucje tzw. trzeciego sektora np. fundacje;  Pozostałe;

18  Inne potencjalne miejsca pracy:  Kraj (np. jako asystent osoby niepełnosprawnej po odbyciu stosownego szkolenia);  Inne państwa np. jako opiekun osobisty (inna rola niż w Polsce);


Pobierz ppt "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Stosowanych Nauk Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google