Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w interpretacjach 2014 Poznań 30.08.2014. Art. 5 Zawodnicy: kontuzja Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu oraz zawodnicy, którym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w interpretacjach 2014 Poznań 30.08.2014. Art. 5 Zawodnicy: kontuzja Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu oraz zawodnicy, którym."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w interpretacjach 2014 Poznań 30.08.2014

2 Art. 5 Zawodnicy: kontuzja Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu oraz zawodnicy, którym udzielona zostaje pomoc pomiędzy rzutami wolnymi, mogą zostać zmienieni w wypadku kontuzji. W takiej sytuacji drużyna przeciwna ma prawo dokonania zmiany takiej samej liczby zawodników. Przykład. A1 jest faulowany przez B1 i ma wykonywać 2 rzuty wolne. Po pierwszym rzucie sędziowie odkrywają, że A1 krwawi i jest zastąpiony przez A6. W takim przypadku przeciwnicy mogą zmienić jednego zawodnika. Podobna procedura będzie miała zastosowanie jeśli kontuzjowany będzie zawodnik drużyny B.

3 Art. 8 Czas gry, wynik nierozstrzygnięty i dogrywki Uwaga! Sędziowie funkcyjni! Określono, kiedy rozpoczyna się przerwa w meczu: - 20 minut przed rozpoczęciem gry. - Kiedy sygnał zegara gry rozbrzmiewa na zakończenie części gry. Przykład. A1 jest faulowany równo z sygnałem na koniec kwarty i przyznane są 2 rzuty wolne. Przerwa w grze rozpoczyna się po zakończeniu rzutów wolnych.

4 Art. 9 Rozpoczęcie i zakończenie części meczu lub meczu Jeśli na początek drugiej połowy meczu, drużyna nie jest w stanie grać 5 zawodnikami (kontuzje, dyskwalifikacje), gra powinna być kontynuowana, gdyż przepis o konieczności 5 zawodników na boisku, dotyczy tylko rozpoczęcia meczu. W przypadku gdy jedna z drużyn kontynuuje grę w mniej niż 5 zawodników, sędziowie nie mogą wyrazić zgody, jeśli przeciwnicy (w myśl zasady fair play) chcą także grać mniejszą ilością graczy.

5 Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki Przykład A1 wyskakuje z piłką i jest legalnie zablokowany przez B1. Obaj gracze opadają na podłoże trzymając mocno jedną lub obie dłonie na piłce. W tej sytuacji powinna zostać orzeczona piłka przetrzymana. Przykład A1 i B1 mocno łapią piłkę w powietrzu. Po opadnięciu, A1 ląduje na linii ograniczającej boisko. Powinna zostać orzeczona piłka przetrzymana. Ta sama zasada ma zastosowanie jeśli A1 wyskoczyłby ze swojego pola ataku i trzymając piłkę z przeciwnikiem, opadł na pole obrony.

6 Art. 12 cd… Przykład A1 jest w akcji rzutowej, kiedy przeciwnik łapie mocno piłkę a następnie A1 wykonuje więcej kroków, niż zezwala na to przepis (obaj zawodnicy trzymają piłkę). Powinna zostać orzeczona piłka przetrzymana.

7 Art. 14 Posiadanie piłki Przykład Kiedy zawodnik, w ocenie sędziego, opóźnia wejście w posiadanie piłki podczas wprowadzenia piłki spoza boiska lub podczas rzutu wolnego, piłka staje się żywa, gdy sędzia położy piłkę na boisku, w miejscu wprowadzenia lub rzutu wolnego.

8 Art. 14 cd… Uwaga! Sędziowie funkcyjni!!! Przykład Drużyna A jest w posiadaniu piłki przez 15 sekund. A1 próbuje podać piłkę do A2 a ta zmierza poza boisko. B1 próbując ratować piłkę, wyskakuje z boiska ponad linię ograniczającą boisko i: a) Odbija piłkę jedną ręką b) Łapie piłkę obiema rękami Następnie piłka wraca na pole gry i jest złapana przez A2. a) Drużyna A pozostaje w posiadaniu piłki i pomiar 24 sekund powinien być kontynuowany. b) Drużyna B weszła na moment w posiadanie piłki. Czas 24 sekund powinien zostać zrestartowany.

9 Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość Wartość rzutu jest określana przez miejsce oddania rzutu. Rzut z obszaru 2 pkt zaliczamy za 2 pkt a z obszaru 3 pkt, za 3. Dotyczy to sytuacji, gdy piłka po rzucie drużyny atakującej wpada do kosza przeciwnika. Uwaga: W sytuacji przypadkowego rzutu do własnego kosza – zawsze przyznajemy 2 pkt (16.2.2)

10 Art. 16 cd… Przykład Jeśli piłka po rzucie 3 punktowym, zostaje legalnie dotknięta w locie wznoszącym, przez któregokolwiek zawodnika, który znajduje się w obszarze rzutów za 2 pkt, to jeśli wpadnie do kosza, powinny zostać zaliczone 3 punkty. Przykład Jeśli piłka po rzucie 2 punktowym, zostaje legalnie dotknięta w locie wznoszącym przez obrońcę, który wyskoczył z pola rzutów 3 punktowych, to jeśli wpadnie do kosza, powinny zostać zaliczone 2 punkty.

11 Art. 17 Wprowadzenie piłki Kilka uzupełnień i poprawek nie wpływających na sens poprzednich interpretacji oraz kilka nowych interpretacji. Przykład Zawodnik A1 wyrzuca piłkę z autu, podając do A2, który jedną nogą dotyka linii ograniczających boisko. W tym przypadku piłka powinna zostać wprowadzona do gry przez przeciwników najbliżej naruszenia przepisów, czyli tam, gdzie dotknął ją A2. Jeśli piłka wyjdzie bezpośrednio poza boisko – wznowienie z miejsca nieudanego wprowadzenia.

12 Art. 17 cd… Przykład Jeśli A1 wprowadza piłkę do gry spoza boiska, w pobliżu linii środkowej, to ma prawo wykonać jeden normalny krok równolegle do linii bocznej. Jeśli w wyniku tego zmieni swe umiejscowienie względem linii środkowej, to pierwotne położenie uprawnia go do wprowadzenia piłki na pole obrony i/lub ataku, czyli…

13 Art. 17 cd… Przykład Po rzutach/rzucie wolnym będącym karą za faul techniczny, niesportowy lub dyskwalifikujący wprowadzenie piłki powinno nastąpić z przedłużenia linii środkowej, naprzeciwko stolika sędziowskiego. Dotyczy to także ostatnich 2 minut meczu, jeśli po rzutach wolnych, a przed wprowadzeniem piłki, drużyna poprosi o przerwę na żądanie.

14 Art. 18/19 Przerwa na żądanie/zmiana Uwaga! Sędziowie funkcyjni! Jeśli w drugiej połowie meczu, drużynie nie przyznano przerwy na żądanie zanim do końca 4 kwarty pozostało 2:00, sekretarz powinien wykreślić 2 poziome linie w pierwszej rubryce przerw na żądanie w drugiej połowie.

15 Art. 18/19 cd… Uwaga! Sędziowie funkcyjni!!!! Przykład Na 2:09 przed końcem 4 kwarty trener drużyny prosi o pierwszą w tej połowie przerwę na żądanie. Gra jest zatrzymana z powodu wyjścia piłki poza boisko, gdy zegar gry pokazuje 1:58. Ponieważ przerwa na żądanie została przyznana na 1:58 przed końcem 4 kwarty, pierwsze rubryka powinna zostać wykreślona 2 poziomymi liniami, a przyznana przerwa wpisania do drugiej rubryki. Drużynie pozostanie w tym przypadku, jedna przerwa do wykorzystania.

16 Art. 24 Kozłowanie Przykład A1 kończy kozłowanie i: Traci równowagę i nie poruszając nogi obrotu, dotyka (raz lub dwukrotnie), trzymaną oburącz piłką parkietu. Przerzuca piłkę z ręki do ręki, nie odrywając nogi obrotu W obu przypadkach jest to akcja legalna.

17 Art. 24 cd… Przykład A1 rozpoczyna kozłowanie: rzucając piłkę ponad przeciwnikiem rzucając piłkę kilka metrów od siebie W obu przypadkach piłka dotyka parkietu, po czym A1 kontynuuje kozłowanie. Są to akcje legalne, ponieważ piłka dotyka parkietu, zanim A1 ponownie jej dotyka, podczas kozłowania.

18 Art. 25 Kroki Jeśli zawodnik jest faulowany w akcji rzutowej, po czym zdobywa kosz, popełniając jednak błąd kroków, to kosz nie powinien zostać zaliczony i powinny zostać przyznane rzuty wolne.

19 Art. 28 8 sekund Reguła Odliczanie 8 sekund powinno być kontynuowane, jeśli drużyna będąca w posiadaniu piłki ma ją wprowadzić spoza boiska, na przedłużeniu linii środkowej, naprzeciwko stolika sędziowskiego lub z wysokości pola obrony. Sędzia, oddając piłkę do dyspozycji zawodnika, powinien poinformować go ile sekund pozostało z okresu 8 sekund.

20 Art. 28 cd… Przykład A1 kozłuje piłkę na polu obrony przez 4 sekundy, kiedy zaczyna się bójka. Zmiennicy z obu drużyn są zdyskwalifikowani za wejście na boisko a wszystkie kary okazują się równe i są skasowane. Gra ma być wznowiona wprowadzeniem piłki przez A2 z przedłużenia linii środkowej. A2 podaje piłkę do A3 na polu obrony. Drużyna A ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki na pole ataku.

21 Art. 28 cd… Przykład Jeśli ma miejsce faul obustronny, w sytuacji gdy drużyna posiada piłkę na polu obrony to grę wznawiamy najbliżej miejsca naruszenia przepisów i jeśli będzie to na polu obrony, kontynuujemy odliczanie 8 sekund.

22 Art. 29 24 sekundy Uwaga! Sędziowie funkcyjni!!! Reguła Po tym gdy piłka dotknęła obręczy z jakiegokolwiek powodu, zegar czasu akcji powinien być ustawiony na 14 sekund, jeśli w posiadanie piłki wchodzi drużyna, która była w nim zanim piłka dotknęła obręczy. (nie dotyczy wrzutu z autu)

23 Art. 29 cd… Przykład Gdy, po podaniu od A1 do A2 piłka dotknie obręczy a następnie złapie ją A3, pomiar 24 sekund powinien być ustawiony na 14 sekund.

24 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry, gdy zegar czasu akcji wyświetla: 4 sekundy 20 sekund Piłka dotyka obręczy, A 2 zbiera piłkę i ustanawia nowe posiadanie piłki. W obu przypadkach zegar czasu akcji powinien być ustawiony na 14, bez względu na to czy posiadanie piłki zostanie ustanowione na polu ataku czy polu obrony.

25 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka dotyka obręczy. B1 dotyka piłki a następnie A2 wchodzi w nowe posiadanie. Zegar czasu akcji powinien być ustawiony na 14, jak tylko A2 wszedł w posiadanie piłki.

26 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka dotyka obręczy. B1 dotyka piłki, która wychodzi poza boisko. Drużyna A wprowadzi piłkę najbliżej wyjścia jej poza boisko i otrzyma 14 sekund na rzut, bez względu czy będzie to na polu obrony czy ataku.

27 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka dotyka obręczy a podczas zbiórki B3 fauluje A2. Jest to 3 faul drużyny B w tej kwarcie. Piłkę wprowadzi drużyna A najbliżej miejsca popełnienia faula i otrzyma 14 sekund na rzut.

28 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka wpada do kosza a B2 fauluje A2. Jest to 3 faul drużyny B. Piłkę wprowadzi drużyna A najbliżej miejsca popełnienia faula i otrzyma 14 sekund na rzut.

29 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka dotyka obręczy i jest orzeczona piłka przetrzymana. Strzałka wskazuje drużynę A. Piłkę wprowadzi drużyna A najbliżej miejsca gdzie orzeczono piłkę przetrzymaną i otrzyma 14 sekund na rzut.

30 Art. 29 cd… Przykład A1 rzuca z gry. Piłka zatrzymuje się między obręczą a tablicą. Strzałka wskazuje drużynę A, a zegar czasu akcji – 8 sekund do rzutu. Drużyna A będzie miała po wznowieniu 8 sekund na rzut.

31 Art. 29 cd… Przykład A1 podaje piłkę na alley-hoop do A2. Nie sięga on jednak piłki, która dotyka obręczy, po czym jest złapana przez A3. Zegar akcji rzutowej powinien być ustawiony na 14, gdy A3 wejdzie w posiadanie piłki. Jeśli A3 dotyka piłki na polu obrony – jest to powrót piłki na pole obrony.

32 Art. 29 cd… Przykład Po zbiórce w obronie, A1 chce podać piłkę do A2. B1 wybija piłkę z jego rąk, po czym piłka dotyka obręczy i jest złapana przez B2. Ponieważ piłka nie była w posiadaniu tej samej drużyny, która była w nim, zanim piłka dotknęła obręczy, zegar czasu akcji powinien zostać ustawiony na 24 sekundy.

33 Art. 29 cd… Przykład Drużyna A wchodzi w nowe posiadanie piłki gdy zegar gry wyświetla 23 sekundy do końca kwarty. Gdy zostało 19 sekund A1 rzuca z gry, piłka dotyka obręczy, po czym jest zebrana przez A2. Zegar czasu akcji powinien być wyłączony, gdy drużyna A weszła w pierwsze posiadanie. Jednakże, powinien być ustawiony na 14 sekund jak tylko A2 wejdzie w posiadanie piłki podczas zbiórki.

34 Art. 29 cd… Przykład: Jeśli w ostatnich dwóch minutach czwartej kwarty lub dogrywki, drużyna A jest faulowana na własnym polu obrony, gdy zegar czasu akcji wskazuje 19 sekund, a gra ma być wznowiona wrzutem z autu, to: - jeśli drużyna A poprosi o przerwę na żądanie – zagramy z pola ataku i dogramy 19 sekund, - jeśli drużyna B skorzysta z przerwy, to z pola obrony i zegar czasu akcji będzie zresetowany na nowe 24.

35 Art. 29 cd… Przykład: 30 sekund przed końcem 4 kwarty, A1 kozłuje piłkę na polu ataku. B1 wybija piłkę na pole obrony drużyny A, gdzie łapie ją A2. Wtedy A2 jest faulowany przez B2, w momencie, gdy zegar czasu akcji wyświetlał 8 sekund. Drużynie A przyznano następnie przerwę na żądanie. Gra powinna być wznowiona, wprowadzeniem piłki przez drużynę A, z linii wprowadzenia na polu ataku, z okresem 14 sekund na oddanie rzutu.

36 Art. 30 Powrót piłki na pole obrony Przykład A1 wprowadza piłkę na rozpoczęcie 2 kwarty, podając do A2. Ten wyskakuje z pola ataku, łapie piłkę w powietrzu i opada: a) obiema stopami na pole obrony b) okrakiem nad linią środkową c) okrakiem nad linią środkową, po czym podaje lub kozłuje na pole ataku. W każdym z tych przypadków, drużyna A popełnia błąd, gdyż cały czas jest w posiadaniu piłki.

37 Art. 30 cd… Przykład Jeśli A1 stoi na swoim polu obrony, blisko linii środkowej i podaje piłkę do znajdującego się w takiej samej pozycji partnera A2 tak, że piłka odbija się od pola ataku, to nie jest to błąd powrotu piłki na pole ataku. Jednakże w momencie gdy piłka dotyka pola ataku, powinno być zakończone odliczanie 8 sekund i wznowione od nowa, gdy A2 złapie piłkę. Taka sama decyzja powinna być podjęta, gdy piłka podana przez A, z pola obrony, odbija się od sędziego na polu ataku i wraca na pole obrony, po czym jest złapana przez zawodnika A.

38 Art. 30 cd… Przykład Drużyna A jest w posiadaniu piłki na polu ataku. Piłki równocześnie dotykają A1 i B1, po czym piłka wraca na pole obrony, gdzie jako pierwszy dotyka ją A2. Drużyna A popełnia błąd powrotu piłki na pole obrony.

39 Art. 31 Nielegalne dotykanie piłki i ingerencja w jej lot Reguła Kiedykolwiek mniej więcej w tym samym czasie, mają miejsce przeciwstawne decyzje sędziów lub naruszenia przepisów a jedną z kar jest niezaliczenie kosza, to ta kara na pierwszeństwo i punkty nie powinny być zaliczone. Przykład Piłka po rzucie kosza A1, piłkę będącą w locie opadającym dotykają równocześnie A2 i B2. Następnie piłka: Wpada do kosza Nie wpada do kosza W obu przypadkach nie zaliczamy kosza. Jest to sytuacja rzutu sędziowskiego.

40 Art. 35 Faul obustronny Reguła Aby dwa faule były uznane za faul obustronny konieczne jest aby: Oba faule były faulami zawodnika Oba wynikały z kontaktu fizycznego Miały miejsce pomiędzy przeciwnikami Miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie.

41 Art. 35 cd… Przykład a) A1 i B1 popychają się wzajemnie b) Podczas zbiórki A1 i B1 popychają się wzajemnie c) Walcząc o pozycję wobec podawanej piłki, A1 i B2 popychają się wzajemnie Odgwizdane są faule osobiste, dlatego też są to faule obustronne.

42 Art. 35 cd… Przykład Po zbiórce A1 prowokuje słownie B1, który uderza pięścią A1. To nie jest faul obustronny. A1 popełnia faul techniczny a B1 faul dyskwalifikujący. Gra powinna być wznowiona 1 rzutem dla drużyny B a następnie dwoma rzutami i posiadaniem dla drużyny A.

43 Art. 35 cd… Przykład W walce o pozycję, B1 popychając A1 popełnia faul osobisty. Mniej więcej w tym samym czasie A1 uderza łokciem w twarz B1, co jest faulem niesportowym. Jest to faul obustronny. Jako, że drużyna A miała posiadanie piłki, gra powinna być wznowiona wrzutem z autu przez tę drużynę.

44 Art. 35 cd… Przykład A1 i B2 popychają się nawzajem i są odgwizdane faule osobiste. Jest to 2 faul drużyny A i 5 faul drużyny B w tej kwarcie. Faul obustronny. Nie przyznaje się żadnych rzutów wolnych.

45 Art. 36 Faul techniczny Uwaga! Sędziowie funkcyjni!!! Reguła Gracz jest zdyskwalifikowany jeśli popełni 2 faule techniczne. Przykład Jeśli zawodnik popełni 2 faule techniczne, musi udać się do szatni lub opuścić budynek. Za 2 faul techniczny wykonywana jest tylko kara za ten faul. Nie ma dodatkowej kary za dyskwalifikację. Sekretarz jest odpowiedzialny za natychmiastowe powiadomienie o tym, że gracz popełni dwa faule niesportowe.

46 Art. 38 Faul dyskwalifikujący Reguła Będąc zdyskwalifikowanym nie jest się członkiem drużyny lub personelu ławki drużyny. Dlatego nie można ukarać takiej osoby za dodatkowe niesportowe zachowanie. Przykład Jeśli A1 jest zdyskwalifikowany i opuszczając boisko obraża słownie sędziów, to nie może być dodatkowo ukarany. Zajście powinno zostać szczegółowo opisane przez sędziów lub komisarza.

47 Art. 38 cd… Reguła Kara za faul dyskwalifikujący jest taka sama, niezależnie czy wynika z kontaktu z przeciwnikiem czy nie. Przykład A1 po odgwizdanych krokach, słownie obraża sędziego. Karą za faul dyskwalifikujący są 2 rzuty i posiadanie piłki.

48 Art. 38 cd… Reguła Jeśli zmiennik, zawodnik wykluczony lub członek drużyny jest zdyskwalifikowany i trenerowi zalicza się faul techniczny jako B, kara za faul techniczny jest taka jak za każdy inny faul techniczny. Przykład A1 popełnia 5 faul, po czym sfrustrowany obraża sędziego. Sędzia dyskwalifikuje A1. Faul zapisuje się trenerowi jako B. Karą jest 1 rzut i posiadanie piłki przez drużynę A.

49 Art. 42 Sytuacje specjalne Przykład B1 popełnia faul niesportowy na A1. Zaraz po tym faule techniczne popełniają trenerzy A i B. Skasowane mogą być tylko równe kary, dlatego kary za faule techniczne trenerów się znoszą, a gra powinna być wznowiona 2 rzutami i posiadaniem piłki dla A.

50 Art. 42 cd… Przykład B1 popełnia faul niesportowy na rzucającym celnie A1. Następnie A1 popełnia faul niesportowy. 2 punkty zaliczamy. Kary za faul niesportowy i techniczny są takie same, więc należy je skasować. Grę wznawiamy jak po celnym koszu z gry.

51 Art. 42 cd… Przykład W walce o pozycję B1 popycha A1 i jest odgwizdany faul osobisty. Jest to 3 faul drużyny B w kwarcie. Później (ale nie mniej więcej w tym samym czasie) A1 uderza łokciem w B1 i jest odgwizdany faul niesportowy. Nie jest to faul obustronny, jako, że faule mają miejsce w różnym czasie. Gra powinna zostać wznowiona 2 rzutami dla B1 i posiadaniem piłki dla B.

52 Art. 46 Sędziowie: obowiązki i uprawnienia Określenie procedury korzystania z systemu powtórek video (IRS).

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w interpretacjach 2014 Poznań 30.08.2014. Art. 5 Zawodnicy: kontuzja Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu oraz zawodnicy, którym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google