Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel badań – Uzyskanie informacji jaką wiedzę posiadają mieszkańcy Krakowa na temat segregacji odpadów – Uzyskanie informacji w jaki sposób mieszkańcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel badań – Uzyskanie informacji jaką wiedzę posiadają mieszkańcy Krakowa na temat segregacji odpadów – Uzyskanie informacji w jaki sposób mieszkańcy."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Cel badań – Uzyskanie informacji jaką wiedzę posiadają mieszkańcy Krakowa na temat segregacji odpadów – Uzyskanie informacji w jaki sposób mieszkańcy Krakowa chcą pozyskiwać informację na temat nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami

4 Pytania badawcze – Jakie motywacje skłaniają mieszkańców Krakowa do segregowania odpadów? – Jakie przesłanki mogą mieszkańców Krakowa przekonać do segregowania odpadów w przyszłości ?

5 Hipotezy badawcze – Krakowianie segregują odpady – Krakowianie wiedzą, w jaki sposób segregować odpady – Krakowianie nie segregują odpadów

6 Metodologia badań – Metoda celowa – Wielkość próby n=1024

7 Obszar Śródmieście w obszar wchodzą dzielnice: Stare Miasto Grzegórzki Prądnik Czerwony Liczba mieszkańców 123.083* *Dane pochodzą z BIP Kraków

8 Obszar Krowodrza w skład wchodzą dzielnice: Prądnik Biały Krowodrza Bronowice Zwierzyniec Liczba mieszkańców 157.830* *Dane pochodzą z BIP Kraków

9 Obszar Podgórze w skład wchodzą dzielnice: Dębniki Borek Fałęcki – Łagiewniki Swoszowice Podgórze Duchackie Bieżanów – Prokocim Podgórze Liczba mieszkańców 252.774* *Dane pochodzą z BIP Kraków

10 Obszar Nowa Huta w skład wchodzą dzielnice: Czyżyny Mistrzejowice Bieńczyce Wzgórza Krzesławickie Nowa Huta Liczba mieszkańców 208.676* *Dane pochodzą z BIP Kraków

11

12

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa/dyrektywa odpadowa) Wymogiem dyrektywy jest ograniczenie produkowanych odpadów komunalnych oraz zorganizowanie odpowiedniego postępowania dotyczącego zbierania i odzyskiwania odpadów.

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa) Wymogiem dyrektywy jest ograniczenie ilości odpadów wywożonych na składowiska odpadów. I tak do: – 16 lipca 2006/2010 roku do 75% – 16 lipca 2009/2013 do 50% – 16 lipca 2016/2020 roku do 35% W stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywa opakowaniowa) Wymogiem dyrektywy jest osiągnięcie założonych poziomów odzyskiwania produktów wtórnych z odpadów. Odzyski ustalono do roku 2008/2014 na poziomie 60%, a recykling na poziomie 55% - 80% masy odpadów.

16 Najważniejszym dokumentem regulującym w Polsce prawo dotyczące gospodarki odpadami jest: Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

17

18 ` 66,4% mieszkańców Krakowa deklaruje, że segreguje odpady, w tym:

19 Procent osób, które deklarują segregację odpadów, w podziale na 4 rejony Krakowa

20 Procent osób, które deklarują segregację odpadów w podziale na kategorie wiekowe

21 Procent osób, które deklarują segregację odpadów w podziale na wykształcenie *Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym

22 Procent osób, które deklarują segregację odpadów, w podziale na rodzaj budynku, w którym mieszkają:

23 Najczęściej segregowane odpady Respondenci mogli wskazywać dwie odpowiedzi

24 Deklarowane motywacje segregowania odpadów

25 Deklarowana dostępność punktów do ………..segregowania odpadów

26

27 Powody nie segregowania odpadów

28 Deklarowane powody przez mieszkańców ………..Krakowa braku sensu segregowania odpadów

29

30 Prawie połowa mieszkańców wie, że zmienią się przepisy dotyczące wywożenia odpadów

31 Za pomocą jakiego źródła mieszkańcy Krakowa ………….chcą pozyskiwać wiedzę na temat nowych przepisów Respondenci mogli wskazywać dwie odpowiedzi

32

33 Przeszło połowa mieszkańców Krakowa deklaruje segregowanie odpadów, które wytwarza w swoich gospodarstwach domowych Najczęściej odpady segregują osoby, które mieszkają w domach, natomiast najrzadziej osoby mieszkające w kamienicach

34 60% mieszkańców Krakowa deklaruje, że wie, gdzie znajdują się punkty do gromadzenia odpadów – czyli tak zwane „dzwony” Mieszkańcy Krakowa chcą pozyskiwać wiedzę na temat „nowej ustawy śmieciowej” za pomocą kampanii w Internecie oraz kampanii społecznej przeprowadzanej w „telewizji miejskiej”

35


Pobierz ppt "Cel badań – Uzyskanie informacji jaką wiedzę posiadają mieszkańcy Krakowa na temat segregacji odpadów – Uzyskanie informacji w jaki sposób mieszkańcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google