Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOMASA. Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOMASA. Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy)"— Zapis prezentacji:

1 BIOMASA

2 Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów (np. plankton). Inny podział wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów, które składają się na całkowitą biomasę biocenozy. Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy. Konsumenci i rededucenci tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów. Co to jest biomasa ?

3

4 Produkcja biomasy Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka. Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną. Biomasa wyrażana jest w postaci świeżej masy (organizmów żywych lub naturalna masa organizmów żywych) oraz suchej masy (masa organizmów żywych po wysuszeniu lub odparowaniu wody). Biomasa wyrażana jest w jednostkach wagowych (np. gram lub kilogram) a także w przeliczeniu na węgiel organiczny lub w jednostkach energii (kaloria, dżul). Pomiar biomasy pozwala obliczyć produkcję biologiczną (zob. produktywność) poszczególnych jednostek organizacji biologicznej: osobnika, populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu czy całej biosfery.

5 Mobilna linia peletyzacji biomasy

6 Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:  drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe  odchody zwierząt  osady ściekowe  słomę, makuch uprawiane specjalnie w celach energetycznych  odpady organiczne np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny  oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. Rodzaje biomasy

7 W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:  wierzba wiciowa  ślazowiec pensylwański lub inaczej malwa pensylwańska  topinambur czyli słonecznik bulwiasty  róża wielokwiatowa znana też jako róża bezkolcowa, rdest sachaliński  trawy wieloletnie, jak np.:  miskant:  miskant olbrzymi czyli trawa słoniowa  miskant cukrowy  spartina preriowa  palczatka Gerarda  proso rózgowe

8 Rodzaje biomasy

9 Zalety : Wady: Zalety i wady - pewna dostaw surowca z kraju (w przeciwieństwie do importu ropy i gazu) - możliwość uzyskania dochodu przy nadprodukcji żywności - nowe miejsca pracy i aktywacja lokalnych społeczności (głównie na wsi) - zmniejszenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych, który (w przeciwieństwie do CO2 z biomasy) może zwiększać efekt cieplarniany - decentralizacja produkcji energii (bezpieczeństwo energetyczne) - ryzyko wprowadzenia monokultury w uprawie roślin - spalanie każdych paliw także biopaliw powoduje wydzielanie tlenków azotu (NO x ) - spalanie biomasy zawierającej pestycydy, tworzyw sztuczne czy związki chloropochodne powoduje powstanie związków o toksycznym i rakotwórczym działaniu

10 W Unii Europejskiej przemysł energetyczny ma obowiązek korzystania z biomasy jako paliwa. Ze względu na niewystarczającą podaż w Europie i wyższe ceny praktyczną konsekwencją tych regulacji jest import biomasy spoza Unii Europejskiej, np. z Afryki czy Azji, co niweczy korzyści związane z ograniczeniem emisji. W Polsce z importu pochodzi 85% biomasy. Przykładem może być elektrownia Dalkia Łódź, która importuje biomasę (zrębki drzewne) z Republiki Komi (Rosja), przewożąc co miesiąc około 7 tys. ton zrębków na odległość ponad 7 tys. km. Równocześnie znaczna część polskiej biomasy jest spalana przez elektrownie niemieckie. Regulacja rynku biomasy

11 Strony pomocnicze : -www.nazeleno.czwww.nazeleno.cz -http://pl.wikipedia.org/wiki/Biomasahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Biomasa -importzchin.chiny24.com -www.elb2.plwww.elb2.pl -www.ozenergia.com.plwww.ozenergia.com.pl -www.carabustrade.czwww.carabustrade.cz -www.est.net.plwww.est.net.pl -www.kierunekenergetyka.plwww.kierunekenergetyka.pl -http://www.kotlarskie.info/http://www.kotlarskie.info/


Pobierz ppt "BIOMASA. Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google