Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10 tel. +48 12 6375438, Struktura kopiowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10 tel. +48 12 6375438, Struktura kopiowanych."— Zapis prezentacji:

1 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10 tel. +48 12 6375438, biuro@cem.pl http://www.cem.pl Struktura kopiowanych materiałów w punktach kserograficznych dr hab. Jan Jerschina, emerytowany prof. UJ Elżbieta Lesińska Dorota Micek Łukasz Pytliński Kraków, maj 2014

2 Plan prezentacji  Informacja o wykonawcy – CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej  Informacja o badaniu – cele, metodologia i organizacja badania  Wyniki  Dyskusja 2

3 CEM – Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej  Założony w 1990 r. przez profesora Jana Jerschinę i grono jego współpracowników, pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W początkach działalności CEM wykonywał głównie sondaże społeczne i polityczne śledząc przemiany zachodzące w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. W kolejnych latach, dzięki współpracy z wybitnymi ekonomistami, wprowadziliśmy do naszej oferty badania rynkowe. Obecnie wykonujemy zarówno sondaże społeczne, jak i badania marketingowe z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik badawczych. Stosujemy nowoczesne techniki analizy i wizualizacji danych.  Własna pracownia wywiadów telefonicznych (CATI) i system do badań internetowych (CAWI) pozwalają na szybką realizację badań i minimalizację kosztów. Mamy także doświadczenie w prowadzeniu badań międzynarodowych.  Od początku istnienia przestrzegamy zasad kodeksu badań społecznych i marketingowych opracowanego przez ESOMAR – międzynarodową organizację działającą na rzecz rozwoju badań marketingowych. Uczestniczymy także w programie kontroli jakości pracy ankieterów OFBOR – polskiego stowarzyszenia firm badawczych. 3

4 INFORMACJE O BADANIU Nota metodologiczna 4

5 Wstęp i cele badania Cele badania:  Pierwotnym celem badania było oszacowanie udziałów poszczególnych typów utworów w całości zwielokrotnianych materiałach podlegających ochronie z tytułu praw autorskich.  Badanie uwzględniło oszacowanie udziału utworów autorów polskich, zagranicznych i tłumaczeń z języków obcych na polski.  Dodatkowo celem badania było ustalenie wydawców powielanych materiałów (w badaniach od 2007 r.).  Ustalenie kraju pochodzenia powielanych materiałów rozumianego jako kraju siedziby wydawcy (od 2007 r.).  Oszacowanie proporcji liczby stron kopiowanych utworów, które stanowią element książek w stosunku do liczby stron utworów zawartych w czasopismach (od 2008 r.).  W 2013 r. poszerzono cele badania o zakodowanie dziedziny nauki, której dotyczy kopiowany materiał. Ponadto wprowadzono następujące zagadnienia: – oszacowanie intensywności kopiowania utworów; – oszacowanie średniej ceny za kopię strony A4; – oszacowanie liczby kopii formatu A4 kopiowanych rocznie na terenie Polski. 5

6 Cele od fali 2008 Oszacowanie udziałów poszczególnych typów utworów w całości kopiowanych materiałów podlegających ochronie z tytułu praw autorskich Ustalenie wydawców kopiowanych materiałów Ustalenie kraju pochodzenia kopiowanych materiałów rozumianego jako kraju siedziby wydawcy Oszacowanie proporcji liczby stron kopiowanych utworów, które stanowią element książek w stosunku do liczby stron utworów zawartych w czasopismach Określenie dziedziny nauki materiałów naukowo-technicznychOszacowanie intensywności kopiowania oraz średniej ceny za kopię A4 6

7 Dobór miast w kolejnych falach 7 200620072008201020122013 WarszawaXXX PoznańXXX ŁódźXXX WrocławXXX KrakówXXXX KatowiceXX LublinX GdańskX BydgoszczX SzczecinX OlsztynX RzeszówX Największe ośrodki akademickieStopniowe rozszerzanie obszaru geograficznegoPowtarzanie pomiarów w miastach w kolejnych falachKumulacja danych z kolejnych fal

8 Dobór punktów obserwacji  Dobór punktów kserograficznych na uczelniach: – spis wszystkich uczelni i wszystkich jednostek uczelnianych w badanych miastach; – spis wszystkich punktów ogólnodostępnych kserograficznych we wszystkich jednostkach uczelni; – losowanie proste próby punktów kserograficznych.  Dobór punktów tzw. miejskich: – podział terytorium miast na prostokąty wg siatki geograficznej; – wyodrębnienie obszaru „centrum” i „poza centrum”; – losowanie prostokątów; – spis wszystkich ogólnodostępnych punktów kserograficznych w wylosowanych prostokątach; – losowanie do obserwacji. 8

9 Metodologia badania  Jednostką analityczną pozwalającą identyfikować udziały poszczególnych typów utworów w tych badaniach była liczba stron utworu.  W przypadku materiałów o wielkości do A4 jednostką analityczną była strona utworu bez względu na to, ile ma znaków czy centymetrów kwadratowych. Natomiast w przypadku materiałów wielkoformatowych jednostką analityczną była powierzchnia równa stronie A4. W przypadku, gdy na jednej odbitce ksero znajdowały się dwie strony utworu (co jest często praktykowane w przypadku powielania książek), do celów analitycznych zostały przyjęte dwie strony utworu. W obliczeniach stosowano ułamkowe części stron w zależności od ich zapełnienia treścią.  W badaniach uwzględniono materiały w formie elektronicznej (wydruki komputerowe, kopie elektroniczne) – stanowiły one nadal niewielki udział w całości powielonego materiału. 9

10 Zestawienie liczby punktów obserwacji I fala 2006 II fala 2007 III fala 2008 IV fala 2010 V fala 2012 VI fala 2013 Liczba miast objętych obserwacją552354 Liczba prostokątów wylosowanych do spisu punktów ksero w każdym mieście 40 20 1 20 w tym w centrum888888 Łączna liczba prostokątów objętych spisem200 206010080 Liczba obserwowanych punktów w mieście20 10 2 5 Liczba punktów „uczelnianych” w mieście20 20/15 Łączna liczba obserwowanych punktów w mieście 40 30 25/20 3 10 1 Tylko w mieście nowowłączonym do badania (Katowice). 2 Tylko w centrum. 3 Założona liczba obserwowanych punktów w dużym mieście/Liczba obserwowanych punktów w mniejszym mieście.

11 Metoda podwójnej kopii – możliwie bliskie odwzorowanie rzeczywistości 11

12 Obserwacje punktów  Dni tygodnia oraz godziny badania zostały dla każdego punktu ksero dobrane losowo.  W przypadku, gdy w okresie badania dany punkt sprzedawał materiały powielone wcześniej, zadaniem badacza było uzyskanie drugiej kopii takiego sprzedawanego materiału lub, w przypadku niemożności uzyskania kopii, dokładnych informacji o powielonym materiale.  Obserwacji podlegały wszystkie urządzenia reprograficzne w wylosowanych punktach ksero (standardowe maszyny kserograficzne, kserografy wielkoformatowe, skanery, plotery, drukarki, kopiarki nośników elektronicznych) bez względu na ich liczbę w danym punkcie.  Badacze oprócz pozyskiwania drugiej kopii mieli za zadanie wypełnić kwestionariusze opisujące powielane materiały (m.in. rodzaj powielonego materiału, dane bibliograficzne, liczba stron). Kwestionariusze stanowiły podstawę kodowania w przypadku braku możliwości uzyskania drugiej kopii.  Obserwację w 5 fali prowadzono w okresie od 21 października od 1 grudnia 2013 r. 12

13 Kodowanie materiału – typ utworu 13  Na podstawie przygotowanej listy kodowej, opracowanej w pierwszych falach badań w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kopipol oraz Kancelarią Traple, Konarski, Podrecki, zakwalifikowano powielone utwory do różnych kategorii, których ochrona należy do zainteresowanych stowarzyszeń. Lista kodowa uwzględniała rodzaj utworu:  (STL) Utwory twórców ludowych;  (KOPIPOL) Utwory naukowo-techniczne;  (ZAIKS) Utwory muzyczne, słowno-muzyczne i literackie;  (SARP) Utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne;  (ZPAF) Utwory fotograficzne;  (ZPAP) Utwory plastyczne;  Inne, takie których nie można zakwalifikować. Lista kodowa uwzględniała rodzaj utworu:  (STL) Utwory twórców ludowych;  (KOPIPOL) Utwory naukowo-techniczne;  (ZAIKS) Utwory muzyczne, słowno-muzyczne i literackie;  (SARP) Utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne;  (ZPAF) Utwory fotograficzne;  (ZPAP) Utwory plastyczne;  Inne, takie których nie można zakwalifikować.

14 Kodowanie utworów naukowo-technicznych – dziedzina nauki  Obszar nauk humanistycznych – Dziedzina nauk humanistycznych  Dziedzina nauk teologicznych  Obszar nauk społecznych dziedzina nauk społecznych – Dziedzina nauk społecznych – Dziedzina nauk ekonomicznych – Dziedzina nauk prawnych  Obszar nauk ścisłych – Dziedzina nauk matematycznych – Dziedzina nauk fizycznych – Dziedzina nauk chemicznych  Obszar nauk przyrodniczych – Dziedzina nauk biologicznych – Dziedzina nauk o Ziemi 14  Obszar nauk technicznych – Dziedzina nauk technicznych  Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – Dziedzina nauk rolniczych – Dziedzina nauk leśnych – Dziedzina nauk weterynaryjnych  Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – Dziedzina nauk medycznych – Dziedzina nauk farmaceutycznych – Dziedzina nauk o zdrowiu – Dziedzina nauk o kulturze fizycznej

15 Zasady kodowania  Ponadto utwory klasyfikowano według języka oryginału (utwór polski, utwór obcojęzyczny w oryginale, tłumaczenie, przy czym w szczególności wyróżniono następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, norweski).  Procedura polegała na przeglądaniu wszystkich stron powielonych utworów i klasyfikowaniu poszczególnych jego elementów – w przypadku przynależności poszczególnych elementów utworu do różnych kategorii, dokonywano pomiaru powierzchni tych elementów i klasyfikowano na podstawie tego pomiaru. Jeśli element kwalifikował się jednocześnie do dwóch kategorii, zostały przypisywany do nich po połowie.  W przypadku braku drugiej kopii powielonego utworu, koderzy, na podstawie zebranych informacji w punktach kserograficznych, udawali się do bibliotek i tam dokonywali przeglądu materiału, o którym wiadomo, że był powielony w trakcie badań.  Procedura kodowania była przeprowadzono dwukrotnie, przez dwa zespoły koderów, w celu zminimalizowania efektu subiektywnej oceny. 15

16 Ważenie danych do struktury punktów  Konieczność ważenia danych wynikała ze wstępnego przyjęcia równych liczebności punktów do badań ze względu na miasta oraz ich położenie w centrum oraz poza centrum.  Ponadto, ze względu na szczególne znaczenie punktów uczelnianych, zrealizowano uszczegóławiające odrębne badanie tylko takich punktów (równe liczebności w miastach).  Taka sztuczna struktura zrealizowanej próby musiała być skorygowana przez odniesienie do rzeczywistej. Przyjęto, że dostatecznym przybliżeniem struktury rzeczywistej jest oszacowana struktura ze względu na uwzględnione kryteria.  Ważenie polegało na utworzeniu w bazach (punktów kserograficznych oraz utworów) dodatkowej zmiennej (wagi), przez którą przemnażane były wyniki w trakcie liczenia. Obliczano ją w zależności od tego, w jakiego typu segmencie zrealizowana była obserwacja. Jej wartość stanowił stosunek udziału danego segmentu w rzeczywistej strukturze punktów (wg oszacowania) do udziału tego typu punktów w zrealizowanej próbie. Ponieważ jednostką analizy była strona, tak obliczoną wagę przypisywano każdej stronie w zależności od typu punktu.  Procedurę ważenia zastosowano do obserwacji wszystkich fal łącznie. Wyniki prezentowane dalej są oparte na połączonej bazie danych z wynikami obserwacji trzech fal z uwzględnieniem ważenia. 16

17 WYNIKI BADANIA 17

18 Kopiowanie na uczelniach i poza uczelniami  Najwięcej kopii wykonuje się w punktach ksero zlokalizowanych na uczelniach lub w obszarze ich oddziaływania. 18 Udział stron kopii ksero (bez względu na typ dokumentu) wykonanych w trakcie badań na uczelniach i poza nimi (próba ważona 2007 ‑ 2013)

19 Udział utworów w kopiowaniu  W punktach ksero kopiuje się głównie utwory. 19 Udział stron A4 utworów i innych dokumentów w całości powielonych materiałów (próba ważona 2007-2013)

20 Kopiowanie utworów 20  Utwory kopiuje się głównie na uczelnia lub w obszarze ich oddziaływania. Udział stron kopii utworów wykonanych w trakcie badań na uczelniach i poza nimi w okresie półgodzinnym (próba ważona 2007-2013)

21 Udział utworów naukowo-technicznych 21  Wśród powielanych utworów dominują utwory naukowo-techniczne Udział stron kopii utworów naukowo-technicznych i innych typów utworów łącznie (próba ważona 2007-2013)

22 Oszacowanie struktury utworów 22

23 Oszacowanie struktury utworów 23

24 Dziedzina nauki  Wśród utworów naukowo-technicznych dominują utwory z dziedziny nauk humanistycznych. 24

25 Proporcja książek i czasopism lub gazet 25 Szacunkowa proporcja kopii wykonanych z książek i czasopism lub gazet (próba ważona skorygowana na danych 2008-2013)

26 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10 tel. +48 12 6375438, biuro@cem.pl http://www.cem.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-102 Kraków, ul. Syrokomli 10 tel. +48 12 6375438, Struktura kopiowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google