Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KINGA NOWAKOWSKA OLGIERD KONIECZNY Szczecinek, 30 września 2014 r. BADANIE EWALUACYJNE STAŻE JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KINGA NOWAKOWSKA OLGIERD KONIECZNY Szczecinek, 30 września 2014 r. BADANIE EWALUACYJNE STAŻE JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH."— Zapis prezentacji:

1 KINGA NOWAKOWSKA OLGIERD KONIECZNY Szczecinek, 30 września 2014 r. BADANIE EWALUACYJNE STAŻE JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POCHODZENIA ROMSKIEGO

2 40 stażystów biorących udział w stażach oferowanych w ramach projektu „Cooltura równych szans” 40 przedstawicieli pracodawców organizujących dla nich staże 40 instytucji wsparcia (urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) 3 pracowników uczestniczących aktywnie w realizacji projektu. Uczestnicy badania

3 O KOLICZNOŚCI ORGANIZACJI STAŻU „(…)nie zidentyfikowano większych trudności z dotarciem do kandydatów na staż (…)” „(…) większym wyzwaniem było znalezienie odpowiednio licznej grupy pracodawców (…)”

4

5

6

7 Z GODNOŚĆ STAŻU Z POTENCJAŁEM UCZESTNIKA „O ocenę zgodności programu stażu z własnym potencjałem poproszono respondentów z grupy stażystów, pracodawców, czy pracowników instytucji wsparcia (…)”

8

9

10

11 S TAŻ JAKO POTENCJALNA SZANSA NA ZATRUDNIENIE „(…) Ostatecznym celem podjęcia stażu powinno być podjęcie pracy po jego zakończeniu(…)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 N IEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO BARIERA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ „Stażyści nie postrzegają swojej niepełnosprawności jako czynnika dyskryminującego ich w procesie aktywizacji zawodowej (…)” „(…) Stażyści nie spotkali się w czasie stażu z jakimkolwiek przejawem złego traktowania ze względu na to, że są osobami niepełnosprawnymi (…)”

22

23

24

25 P OCHODZENIE ETNICZNE JAKO BARIERA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ „(…) Stażyści nie postrzegają swojej romskiego pochodzenia jako czynnika dyskryminującego, przynajmniej w odniesieniu do pracodawców uczestniczących w projekcie „Cooltura równych szans”. „(…) O ile jednak z badania stażystów nie wynika, by pochodzenie etniczne było istotną barierą w aktywizacji zawodowej Romów, o tyle wyniki uzyskane od pozostałych badanych grup potwierdzają coś przeciwnego(…)”

26

27

28

29

30

31 Pracownikom instytucji wsparcia zadano pytanie wprost o bariery: „Czy może Pani/Pan wskazać najważniejsze bariery utrudniające niepełnosprawnym Romom funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy?”. Uzyskane odpowiedzi zostały pogrupowane w 6 typów barier

32 Najważniejsze bariery utrudniające niepełnosprawnym Romom funkcjonowanie na lokalnym rynku pracy - w opinii pracowników instytucji wsparcia: Pochodzenie etniczne Niepełnosprawność Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Potencjał osobisty Sytuacja na lokalnym rynku pracy

33 Korzyści z udziału w stażach „(…) jeśli stażyści, jako respondenci badania ewaluacyjnego nie identyfikują swoich zysków ze stażu w postaci nowych kompetencji lub wzrostu dotychczasowych, zapewne nie zrobią tego również w czasie rozmowy z potencjalnym pracodawcą (…)”. „(…) O ile zdobycie doświadczenia (jako korzyść z udziału w stażu) jest wskazywane równie często przez kobiety i mężczyzn, o tyle korzyści finansowe większe znaczenie mają dla kobiet (…)”

34

35

36

37 C O NIE POWINNO SIĘ ZDARZYĆ I CO NALEŻAŁOBY W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ ? „Nic?!”

38

39

40 Staże - propozycje zmian zaproponowane przez pracowników instytucji wsparcia Formuła prawna Zakaz organizacji staży w rodzinie Zachęty dla pracodawców Regulacje prawne dla grup etnicznych Równoległe wsparcie Skierowane do stażystówSkierowane do organizatorów staży Szersze działania edukacyjne Romowie i ich kultura Akcje antydyskryminacyjne Źródło: "Cooltura równych szans„,opracowanie własne

41 STAŻE JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POCHODZENIA ROMSKIEGO Dziękuję za uwagę! Więcej szczegółów na temat badania znajdziecie Państwo z Raporcie z badania ewaluacyjnego:


Pobierz ppt "KINGA NOWAKOWSKA OLGIERD KONIECZNY Szczecinek, 30 września 2014 r. BADANIE EWALUACYJNE STAŻE JAKO NARZĘDZIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google