Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWAKUACJA SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWAKUACJA SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1 EWAKUACJA SZKOŁY

2 Kiedy zarządza się ewakuację ?
Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami) Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego) Zagrożenie skażeniem chemicznym (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut) Zagrożenie katastrofą budowlaną Zagrożenie wybuchem gazu Inne

3 W przypadku powstania pożaru każdy pracownik szkoły zobowiązany jest :
natychmiast przerwać pracę i ocenić stan zagrożenia podjąć działania w celu likwidacji zagrożenia dostępnymi w szkole środkami powiadomić dyrektora szkoły, sekretariat powiadomić Straż Pożarną

4 WAŻNE TELEFONY - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (alarmowy w całej Europie) 997- Policja - Straż Pożarna - Pogotowie Ratunkowe

5 W przypadku pożaru telefonując podajemy:
imię i nazwisko, numer telefonu z którego wzywamy służby ratunkowe adres, nazwę obiektu, lokalizację pożaru - kondygnacja co się pali, np. dach, pomieszczenie instalacja czy istnieje zagrożenie ludzi inne dodatkowe informacje PAMIĘTAJ ! Nie odkładaj pierwszy słuchawki Osoba przyjmująca zgłoszenie może potwierdzić je poprzez oddzwonienie

6 Kto może wszcząć alarm ? dyrektor szkoły lub jego zastępca sekretarka szkolna inne osoby, jeśli uznają, że najistotniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi ma pośpiech w przeprowadzeniu ewakuacji

7 Sygnałem alarmowym do natychmiastowej ewakuacji są trzy krótkie dzwonki.
Po sygnale dzwonkiem należy donośnym głosem zakomunikować rodzaj zagrożenia i jego miejsce. W przypadku odcięcia dopływu prądu (np. z powodu awarii) sygnałem alarmowym jest gong dzwonka ręcznego.

8 Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu
w szkole

9 Do momentu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej akcją ewakuacyjną kieruje dyrektor z koordynatorem ewakuacji

10 ALARM PRZECIWPOŻAROWY
Obowiązki nauczyciela podczas ewakuacji: Otwiera drzwi, by zorientować się w sytuacji Określa stan liczebny uczniów Wylogowuje się z dziennika elektronicznego Nakazuje zamknięcie okien Wyłącza urządzenia elektryczne

11 Nakazuje uczniom ustawić się w pary (ławki opuszczają najpierw uczniowie pod ścianą, na końcu pod oknem) Zezwala zabrać uczniom tylko drobne rzeczy osobiste, jeżeli nie opóźni to ewakuacji Zamyka salę , zostawia klucz w drzwiach, pozostawia drzwi NIE ZAMKNIĘTE na klucz Uformowaną grupę prowadzi zgodnie z kierunkami ewakuacji

12 10. Nauczyciel przeciwdziała panice, pomaga
tym, którzy zasłabli lub są w szoku 11. Nie dopuszcza do ewakuacji samoczynnej, chaotycznej i przypadkowej 12. W szczególnych przypadkach ewakuacją może kierować przewodniczący klasy lub jego zastępca

13 D C B A E

14 WEJŚCIE A – biblioteka, sale 15,16,12, dyrekcja, sekretariat, portiernia

15 WYJŚCIE B – sale 101,102,103,104,106, pokój nauczycielski, sale 200,201,202,203, 204,205,206,209

16 WEJŚCIE C – sala gimnastyczna, balkon, szatnie

17 WYJŚCIE D – sala gimnastyczna, księgowość

18 sale 107,108,109 - gimnazjum

19 sale 207,208 - gimnazjum

20 W przypadku silnego zadymienia należy:
zasłonić usta i nos wilgotną tkaniną przemieszczać się w pozycji schylonej, trzymając głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy przemieszczać się wzdłuż ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu osoby ewakuujące powinny poruszać się w miarę możliwości prawą stroną korytarzy

21 MIEJSCE ZBIÓRKI

22 PO WYJŚCIU Z BUDYNKU … nauczyciel nakazuje ustawienie się uczniów
w dwuszeregu sprawdza stan liczebny klasy składa meldunek osobie koordynującej ewakuację pozostaje z klasą na miejscu zbiórki do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia

23 Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu bombowego i terrorystycznego
otworzyć wszystkie okna i drzwi wyłączyć media zabrać ze sobą wszystkie osobiste rzeczy (tornistry)


Pobierz ppt "EWAKUACJA SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google