Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy zarządza się ewakuację ? 1.Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami) 2.Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy zarządza się ewakuację ? 1.Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami) 2.Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kiedy zarządza się ewakuację ? 1.Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami) 2.Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego) 3.Zagrożenie skażeniem chemicznym (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut) 4.Zagrożenie katastrofą budowlaną 5.Zagrożenie wybuchem gazu 6.Inne

4 W przypadku powstania pożaru każdy pracownik szkoły zobowiązany jest :  natychmiast przerwać pracę i ocenić stan zagrożenia  podjąć działania w celu likwidacji zagrożenia dostępnymi w szkole środkami  powiadomić dyrektora szkoły, sekretariat  powiadomić Straż Pożarną

5 WAŻNE TELEFONY 112- Centrum Powiadamiania Ratunkowego (alarmowy w całej Europie) 997-Policja 998- Straż Pożarna 999- Pogotowie Ratunkowe

6 W przypadku pożaru telefonując podajemy:  imię i nazwisko, numer telefonu z którego wzywamy służby ratunkowe  adres, nazwę obiektu, lokalizację pożaru - kondygnacja  co się pali, np. dach, pomieszczenie instalacja  czy istnieje zagrożenie ludzi  inne dodatkowe informacje PAMIĘTAJ ! Nie odkładaj pierwszy słuchawki Osoba przyjmująca zgłoszenie może potwierdzić je poprzez oddzwonienie

7 Kto może wszcząć alarm ?  dyrektor szkoły lub jego zastępca  sekretarka szkolna  inne osoby, jeśli uznają, że najistotniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi ma pośpiech w przeprowadzeniu ewakuacji

8 Sygnałem alarmowym do natychmiastowej ewakuacji są trzy krótkie dzwonki. Po sygnale dzwonkiem należy donośnym głosem zakomunikować rodzaj zagrożenia i jego miejsce. W przypadku odcięcia dopływu prądu (np. z powodu awarii) sygnałem alarmowym jest gong dzwonka ręcznego.

9

10 Do momentu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej akcją ewakuacyjną kieruje dyrektor z koordynatorem ewakuacji

11 ALARM PRZECIWPOŻAROWY Obowiązki nauczyciela podczas ewakuacji: 1.Otwiera drzwi, by zorientować się w sytuacji 2.Określa stan liczebny uczniów 3.Wylogowuje się z dziennika elektronicznego 4.Nakazuje zamknięcie okien 5.Wyłącza urządzenia elektryczne

12 6.Nakazuje uczniom ustawić się w pary (ławki opuszczają najpierw uczniowie pod ścianą, na końcu pod oknem) 7.Zezwala zabrać uczniom tylko drobne rzeczy osobiste, jeżeli nie opóźni to ewakuacji 8.Zamyka salę, zostawia klucz w drzwiach, pozostawia drzwi NIE ZAMKNIĘTE na klucz 9.Uformowaną grupę prowadzi zgodnie z kierunkami ewakuacji

13 10. Nauczyciel przeciwdziała panice, pomaga tym, którzy zasłabli lub są w szoku 11. Nie dopuszcza do ewakuacji samoczynnej, chaotycznej i przypadkowej 12. W szczególnych przypadkach ewakuacją może kierować przewodniczący klasy lub jego zastępca

14 A B C D E

15 WEJŚCIE A – biblioteka, sale 15,16,12, dyrekcja, sekretariat, portiernia

16 WYJŚCIE B – sale 101,102,103,104,106, pokój nauczycielski, sale 200,201,202,203, 204,205,206,209

17 WEJŚCIE C – sala gimnastyczna, balkon, szatnie

18 WYJŚCIE D – sala gimnastyczna, księgowość

19 sale 107,108,109 - gimnazjum

20 sale 207,208 - gimnazjum

21 przypadku silnego zadymienia należy: W przypadku silnego zadymienia należy:  zasłonić usta i nos wilgotną tkaniną  przemieszczać się w pozycji schylonej, trzymając głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy  przemieszczać się wzdłuż ścian, by nie tracić orientacji co do kierunku ruchu  osoby ewakuujące powinny poruszać się w miarę możliwości prawą stroną korytarzy

22 MIEJSCE ZBIÓRKI

23 PO WYJŚCIU Z BUDYNKU …  nauczyciel nakazuje ustawienie się uczniów w dwuszeregu  sprawdza stan liczebny klasy  składa meldunek osobie koordynującej ewakuację  pozostaje z klasą na miejscu zbiórki do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia

24 Podstawowe zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu bombowego i terrorystycznego otworzyć wszystkie okna i drzwi wyłączyć media zabrać ze sobą wszystkie osobiste rzeczy (tornistry)


Pobierz ppt "Kiedy zarządza się ewakuację ? 1.Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami) 2.Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google