Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja - Helsingborg 28.11.2009 – 12.12.2009 Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja - Helsingborg 28.11.2009 – 12.12.2009 Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja - Helsingborg 28.11.2009 – 12.12.2009 Agnieszka Kochanek, Sabina Pietrzak, Marcin Dzierżanowski, Małgorzata Ustrzyńska Szwecja - Helsingborg 28.11.2009 – 12.12.2009 Agnieszka Kochanek, Sabina Pietrzak, Marcin Dzierżanowski, Małgorzata Ustrzyńska DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Rozpoznanie warunków do budowania sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2 Główni aktorzy szwedzkiej sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

3 Dział pomocy osobom starszym i chorym psychicznie – administracja - VOF Departament ds. pomocy osobom starszym i chorym psychicznie Dział usług socjalnych – administracja - SOF Departament usług socjalnych – miejsce pierwszego kontaktu Departament usług socjalnych – sekcja dorosłych 103 : am Kronan Psychosomaningen – Centrum Psychiatryczne Psychosomaningen – Centrum Psychiatryczne Sodermotaningen – Centrum Terapeutyczne - Oddział Dzienny Sodermotaningen – Centrum Terapeutyczne - Oddział Dzienny PO - Skane Dział Pomocy Osobom Bezdomnym i Obcokrajowcom – Administracja Departament Pomocy Osobom Bezdomnym i Obcokrajowcom HANTVERKSHUSHET DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

4 System wsparcia społecznego Departament Wsparcia Społecznego SOF DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

5 Adult Section- jest to sekcja zajmująca się osobami dorosłymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem pracy pracowników socjalnych jest AKTYWIZACJA osób zaburzonych-jest to priorytet. Pracownicy socjalni kładą nacisk na znalezienie zajęcia dla klienta (praca lub hobby, pobyt w dziennych domach pobytu). Pracownicy socjalni mają także za zadanie MONITOROWAĆ środowiska. Polega to na częstych wizytach w domach oraz na codziennym kontakcie telefonicznym lub smsowym. Adult Section- jest to sekcja zajmująca się osobami dorosłymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem pracy pracowników socjalnych jest AKTYWIZACJA osób zaburzonych-jest to priorytet. Pracownicy socjalni kładą nacisk na znalezienie zajęcia dla klienta (praca lub hobby, pobyt w dziennych domach pobytu). Pracownicy socjalni mają także za zadanie MONITOROWAĆ środowiska. Polega to na częstych wizytach w domach oraz na codziennym kontakcie telefonicznym lub smsowym. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

6 Klient z zaburzeniami psychicznymi w szwedzkim systemie pomocy społecznej na przykładzie SOF Sekcja ds. dorosłych Miejsce pierwszego kontaktu Miejsce do którego trafia klient-przeprowadzona jest pierwsza rozmowa, wstępna diagnoza. Miejsce przeprowadzania pogłębionego wywiadu W sekcji przeprowadzany jest kolejny, pogłębiony wywiad-nawet kilkugodzinny( badane są wszystkie aspekty życia) Planowanie pomocy Zespół pracowników planuje konkretną pomoc, wskazują plan działania- rozpoczyna się praktyczna pomoc. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

7 Pomoc dzieli się na 3 grupy tematyczne. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

8 Departament pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym VOF Szef departamentu Personel ekonomiczny, bezpośredni 3 szefów działu pomocy osób starszych i niepełnosprawnych Szef pomocy prewencyjnej Osoby starsze Serwis pomocy domowej Pomoc osobista dla starszych Krótkotrwałe zamieszkanie Wieczorna i nocna pomoc (patrol) Osoby starsze Serwis pomocy domowej Pomoc osobista dla starszych Krótkotrwałe zamieszkanie Wieczorna i nocna pomoc (patrol) Osoby niepełnosprawne Domy Pomocy Społecznej DPS – krótkoterminowe Dzienne Ośrodki Aktywności Osobisty Asystent (poniżej 65r.ż) Personel HSL-Rehabilitanci Osoby niepełnosprawne Domy Pomocy Społecznej DPS – krótkoterminowe Dzienne Ośrodki Aktywności Osobisty Asystent (poniżej 65r.ż) Personel HSL-Rehabilitanci Działania Prewencyjne Dzienne Centra Aktywności dla os. Starszych Punkty spotkań dla starszych Usługi dla klientów Villa Luise Praca wolontariuszy Działania Prewencyjne Dzienne Centra Aktywności dla os. Starszych Punkty spotkań dla starszych Usługi dla klientów Villa Luise Praca wolontariuszy DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

9 Ustawodawstwo regulujące system działań pomocy społecznej w Helsingborgu -SoL – dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym oraz starszym po 65 r.ż. -HSL – dotyczy pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym i starszym. - LSS – skupia się na podwyższeniu standardu życia osobom niepełnosprawnym przed ukończeniem 65 r.ż. -SoL – dotyczy pomocy osobom niepełnosprawnym oraz starszym po 65 r.ż. -HSL – dotyczy pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym i starszym. - LSS – skupia się na podwyższeniu standardu życia osobom niepełnosprawnym przed ukończeniem 65 r.ż. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

10 Psykosomattagningen Centrum dla osób z psychozami DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

11 Czym się zajmuje? Psychiatryczna pomoc medyczna – 24h/dobę Rozpoznawanie objawów choroby Psychoedukacja pacjentów Edukacja rodzin Czym się zajmuje? Psychiatryczna pomoc medyczna – 24h/dobę Rozpoznawanie objawów choroby Psychoedukacja pacjentów Edukacja rodzin Klienci: Osoby chore psychicznie z psychozami Klienci: Osoby chore psychicznie z psychozami Personel: Psychiatrzy Pielęgniarki Terapeuci Psycholodzy Pracownicy socjalni Personel: Psychiatrzy Pielęgniarki Terapeuci Psycholodzy Pracownicy socjalni Źródło finansowania: Państwo, Region - województwo Źródło finansowania: Państwo, Region - województwo Partnerzy współdziałający: Pracownicy socjalni Szpitale psychiatryczne Policja Partnerzy współdziałający: Pracownicy socjalni Szpitale psychiatryczne Policja Zaplecze techniczne: Oddział dzienny Oddział zamknięty Zaplecze techniczne: Oddział dzienny Oddział zamknięty Akt Prawny: HSL Akt Prawny: HSL DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

12

13

14 Sodermottaningen Centrum terapeutyczne – oddział dzienny Centrum terapeutyczne – oddział dzienny DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

15 Czym się zajmują? Diagnozowanie pacjentów Prowadzenie systematycznej terapii Czym się zajmują? Diagnozowanie pacjentów Prowadzenie systematycznej terapii Klienci: Chorzy psychicznie Uzależnieni od narkotyków i alkoholu Klienci: Chorzy psychicznie Uzależnieni od narkotyków i alkoholu Personel: Lekarze psychiatrzy Pielęgniarki terapeuci Personel: Lekarze psychiatrzy Pielęgniarki terapeuci Źródło finansowania: Gmina Źródło finansowania: Gmina Grupy współpracujące: Pracownicy socjalni z sekcji dorosłych Szpitale Lekarze pierwszego kontaktu Grupy współpracujące: Pracownicy socjalni z sekcji dorosłych Szpitale Lekarze pierwszego kontaktu Zaplecze techniczne: Główna instytucja Zaplecze techniczne: Główna instytucja Akt prawny: HSL DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

16 PO-Skane Organizacja pozarządowa DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

17 Czym się zajmują: aktywnością klienta Monitoringiem działań klienta – próby zachęcenia klienta do udziału w Dziennym Centrum Aktywności, Czym się zajmują: aktywnością klienta Monitoringiem działań klienta – próby zachęcenia klienta do udziału w Dziennym Centrum Aktywności, Klienci: Chorzy na schizofrenię, Z paranoją bezdomni Klienci: Chorzy na schizofrenię, Z paranoją bezdomni Personel: Doświadczony w pracy z tego typu klientami Personel: Doświadczony w pracy z tego typu klientami Źródła finansowania: Rząd Źródła finansowania: Rząd Grupy współpracujące: Pracownicy socjalni Zaplecze techniczne: Domy pracowników – prace administracyjne Domy klientów – praca bezpośrednia Zaplecze techniczne: Domy pracowników – prace administracyjne Domy klientów – praca bezpośrednia Akty prawne: Socjal services act Akty prawne: Socjal services act DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

18 103:an Klub dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

19 Uczestnictwo jest dobrowolne i nie wymaga żadnej decyzji ani zgody Klienci wspólnie z pracownikami opracowują plan na najbliższy miesiąc W klubie jest możliwość korzystania z pracowni plastycznej, kącika komputerowego, sali telewizyjnej. Uczestnicy płacą symboliczne kwoty za kawę i herbatę, wykupują również obiady - bardzo popularne są tzw. obiady niedzielne na które przychodzą również osoby na co dzień nie uczęszczające do klubu. W klubie znajduje się mini sklepik z odzieżą używaną gdzie również za symboliczną kwotę można kupić ubrania które przynoszą mieszkańcy miasta. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

20

21 „Hantverkshuset” Staż praktyczny DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

22 Czym się zajmuje: przywrócenie osoby potrzebującej (zagubionej w swoim życiu, niepełnosprawnej, wykluczonej, borykającej się z nerwicą, depresją, wymagającej bodźca by coś zmienić w swoim życiu) do społeczeństwa, doprowadzenie do usamodzielnienia w codziennym życiu (np. podjęcie pracy) Czym się zajmuje: przywrócenie osoby potrzebującej (zagubionej w swoim życiu, niepełnosprawnej, wykluczonej, borykającej się z nerwicą, depresją, wymagającej bodźca by coś zmienić w swoim życiu) do społeczeństwa, doprowadzenie do usamodzielnienia w codziennym życiu (np. podjęcie pracy) Ośrodek jest bogato wyposażony w sprzęt potrzebny do wykonywania prac związanych m.in. z rzeźbieniem, stolarstwem, malowaniem, modelowaniem, szyciem, haftem, tkactwem, szydełkowaniem itp. Część osób przebywa w H. krótko, inni nawet całymi latami, odchodzi się gdy jest się gotowym. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

23 Wszystkie wykonywane przez grupę przedmioty trafiają na sprzedaż, jedynie w piątki uczestnicy mogą wykonać coś dla siebie. Spotkania są szeroko uzgadniane przez grupę i osoby prowadzące zajęcia, Każdy dział ma swojego prowadzącego – osobę zatrudnioną w celu szkolenia grupy z konkretnej dziedzinie, są to osoby nieprzypadkowe. Każdy może opowiedzieć o swoich problemach, lecz nie musi jeśli nie chce. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

24

25

26

27 KRONAN Mieszkania Chronione DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

28 Social secretary Pracownik socjalny pierwszego kontaktu DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

29 Przeprowadza wnikliwy, kilkunastostronicowy wywiad i decyduje jaka jest najlepsza droga dla klienta, kieruje do odpowiednich jednostek pomocowych - najczęściej do kilku specjalistów Istnieją 3 drogi trafienia klienta do biura: 1.Klient dzwoni do biura lub przychodzi osobiście. 2.Pracownik socjalny otrzymuje informację dotyczącą klienta potrzebującego pomocy od kogoś z rodziny, sąsiadów itp. 3.Pracownik socjalny udziela jednorazowej porady lub informacji i praca kończy się na jednym spotkaniu. Istnieją 3 drogi trafienia klienta do biura: 1.Klient dzwoni do biura lub przychodzi osobiście. 2.Pracownik socjalny otrzymuje informację dotyczącą klienta potrzebującego pomocy od kogoś z rodziny, sąsiadów itp. 3.Pracownik socjalny udziela jednorazowej porady lub informacji i praca kończy się na jednym spotkaniu. Pracownicy socjalni (social secretary) współpracują ze szpitalami, nauczycielami, policją i lekarzami W instytucji SOF pracuje 12 pracowników jako social secretary - 9 z rodzinami i dziećmi i 3 z osobami starszymi oraz 5 pracowników pracuje wieczorem i nocą. DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

30 Pracownicy socjalni DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

31 Pracownik socjalny pomaga osobie która zgłasza że potrzebuje pomocy, jeśli nie chce pomocy a wymaga jej wówczas działają służby medyczne Pracownicy socjalni zawierają kontrakty z klientami na 6 miesięcy po których następuje ocena Pracowników pomocy społecznej obowiązuje tajemnica zawodowa nawet między instytucjami za której złamanie grozi 2 lata więzienia. Pracownicy z każdym razem muszą mieć zgodę klienta na podanie informacji do innej instytucji DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

32 Ustawą na podstawie której pracują pracownicy socjalni jest Social Service Act która zawiera 2 oddzielne sekcje dla osób starszych i niepełnosprawnych. W instytucji SOF pracuje 16 pracowników socjalnych którzy pracują ze 160 klientami Pracownicy socjalni nie zajmują się przyznawaniem i udzielaniem pomocy finansowej, zajmuje się tym inny dział. Zadaniem pracownika socjalnego jest aktywizacja klienta, pomoc społeczna pomaga w ostatniej kolejności kiedy klient wyczerpie już wszystkie inne możliwości DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

33 Poznawanie szwedzko - duńsko- czeskiej kultury Kopenhaga Helsingor „Staropramen” Kopenhaga Helsingor „Staropramen”

34

35

36

37

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "Doświadczenia ponad granicami gdyńsko – helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych Szwecja - Helsingborg 28.11.2009 – 12.12.2009 Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google