Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „sieć e-mailowa jednostek samorządu terytorialnego” ma na celu nadanie wszystkim gminom, powiatom oraz województwom e-maili w domenach gminypolskie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „sieć e-mailowa jednostek samorządu terytorialnego” ma na celu nadanie wszystkim gminom, powiatom oraz województwom e-maili w domenach gminypolskie.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „sieć owa jednostek samorządu terytorialnego” ma na celu nadanie wszystkim gminom, powiatom oraz województwom i w domenach gminypolskie.pl powiatypolskie.pl wojewodztwapolskie.pl Dzięki temu przedsięwzięciu Związek Powiatów Polskich realizuje swoje postanowienia utworzenia sieci jednostek samorządu terytorialnego. Sieć owa jst

3 W projekcie uczestniczą: - powiaty oraz miasta na prawach powiatu (wszystkie są już podłączone) domena (www.powiatypolskie.pl)www.powiatypolskie.pl - województwa ( wszystkie są już podłączone) domena (www.wojewodztwapolskie.pl)www.wojewodztwapolskie.pl - gminy (ponieważ projekt trwa nadal, nie wszystkie gminy jeszcze są podłączone do sieci jst) domena (www.gminypolskie.pl)www.gminypolskie.pl

4 Każda jednostka otrzymuje : 1)konto pocztowe, 2)dostęp do edycji (gdzie sama dokonuje zmian i aktualizuje dane), 3)stronę www nadaną automatycznie przez system w domenie rejony.pl, 4)możliwość wpisywania imprez, ofert, przetargów, energii odnawialnej i prezentacji, która składa się z historii, mapy i 6 zdjęć, 5)możliwość korzystania z i zbiorczych (każda jednostka jst może wysyłać a do każdej innej jst na terenie Polski, jak również do kilku lub kilkudziesięciu naraz), 6)każda jednostka jst w Polsce może otrzymywać ważne informacje od organizacji i instytucji rządowych i samorządowych, które skontaktują się z ZPP. Sieć owa jst

5 Imprezy Sieć owa jst (dodatkowo powstał ogólnopolski portal

6 Oferty Sieć owa jst (dodatkowo powstał ogólnopolski portal

7 Przetargi Sieć owa jst (dodatkowo powstał ogólnopolski portal

8 Energia Odnawialna Sieć owa jst (powstał spis powiatów i gmin, które zrealizowały inwestycje z zakresu EO

9 Prezentacja gminy/powiatu Sieć owa jst (więcej informacji o każdej jst - historia, mapa, 6 zdjęć) historia mapa 6 zdjęć

10 Najważniejsze e zbiorcze: wiadomość przekazywana jest do województw Sieć owa jst

11 Inne e zbiorcze (województwapolskie): Przykłady praktycznego zastosowania sieci: - wiadomość otrzymują wszyscy marszałkowie (16), - wiadomość otrzymuje Marszałek Województwa Małopolskiego, podobnie dla pozostałych województw, zmienia się tylko nazwa województwa (malopolskie), Sieć owa jst

12 Najważniejsze e zbiorcze: wiadomość przekazywana jest do powiatów Sieć owa jst

13 Inne e zbiorcze (powiatypolskie): Przykłady praktycznego zastosowania sieci: wiadomość otrzymują wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu -wiadomość otrzymują wszystkie powiaty, - wiadomość otrzymują wszystkie miasta na prawach powiatu - wiadomość otrzymują wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu z województwa małopolskiego, podobnie dla pozostałych województw, zmienia się tylko nazwa województwa (malopolskie), - wiadomość otrzymuje starosta z powiatu Tarnowskie Góry w województwie śląskim, podobnie dla pozostałych powiatów i miasta na prawach powiatu zmienia się tylko numer rejestracyjny pojazdu powiatu (sta), Sieć owa jst

14 Najważniejsze e zbiorcze: wiadomość przekazywana jest do gmin Sieć owa jst

15 Inne e zbiorcze (gminypolskie): Przykłady praktycznego zastosowania sieci: - wiadomość otrzymują wszystkie gminy w Polsce (gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), - wiadomość otrzymują wszystkie gminy z województwa śląskiego, podobnie dla pozostałych województw, zmienia się tylko nazwa województwa (sląskie), - wiadomość otrzymują wszystkie gminy z powiatu Tarnowskie Góry w województwie śląskim, podobnie dla pozostałych powiatów, zmienia się tylko numer rejestracyjny pojazdu powiatu (sta), - wiadomość otrzymuje burmistrz z gminy Kalety w powiecie Tarnowskie Góry w województwie śląskim, podobnie dla wszystkich burmistrzów w Polsce, zmienia się tylko nazwa gminy miejskiej (kalety) oraz numer rejestracyjny pojazdu powiatu (sta), - wiadomość otrzymuje wójt z gminy wiejskiej Zbrosławice w powiecie Tarnowskie Góry w województwie śląskim, podobnie dla wszystkich wójtów w Polsce, zmienia się tylko nazwa gminy (zbroslawice) oraz numer rejestracyjny pojazdu powiatu (sta), - wiadomość otrzymuje prezydent z gminy Oświęcim w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim, podobnie dla wszystkich prezydentów w Polsce, zmienia się tylko nazwa gminy miejskiej (oswiecim) oraz numer rejestracyjny pojazdu powiatu (kos). Sieć owa jst

16 PRZYKŁAD: Powiat słupski – woj. pomorskie Sieć owa jst

17 Portal JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

18

19

20

21

22 Ranking gmin i powiatów

23

24

25

26 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Projekt „sieć e-mailowa jednostek samorządu terytorialnego” ma na celu nadanie wszystkim gminom, powiatom oraz województwom e-maili w domenach gminypolskie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google