Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje Moralne Wszystko to co w życiu ważne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje Moralne Wszystko to co w życiu ważne"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje Moralne Wszystko to co w życiu ważne Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie gdy się jest człowiekiem.„ A. Camus

2 Czym są kompetencje moralne?
moralność to szczególny rodzaj inteligencji polegający na umiejętności odróżniania dobra od zła i na podążaniu za dobrem. To gotowość i wysiłek aby dobrze postępować, ale przede wszystkim samo dobre postępowanie. To coś co powoduje, że jeden człowiek wydaje się bardziej ludzki i doskonalszy od drugiego i bez czego bylibyśmy słusznie oceniani jako nieludzcy. To umiejętność odróżniania zachowań, które nas rozwijają i cieszą, od zachowań, przez które krzywdzimy siebie i innych.

3 Człowiek pozbawiony moralności czyni zwykle to, co łatwiejsze, chociaż szkodliwe, a nie to, co wartościowsze i mądrzejsze. Postępuje tak dlatego, że łatwiej mu czynić zło niż dobro. Moralność, to "duchowa mądrość" trudnej sztuki asertywności, szacunku dla siebie i innych oraz dawania przykładu swoim zachowaniem. Tak jak GPS pozwala kierowcy nie zmylić drogi nawet w trudnym terenie, tak moralność, inteligencja moralna nie pozwala człowiekowi zagubić się w życiowych wyborach. Postępowanie zgodnie z nią przynosi osobistą satysfakcję i wcześniej, czy później sukces w każdej aktywności

4 Sprawdzian Kompetencji Moralnych
Do prezentacji dołączony jest „sprawdzian kompetencji moralnych” odnosi się on do 10 sfer, które można uznać za wskaźniki moralnego postępowania Postępowanie w zgodzie z zasadami, wartościami i przekonaniami. Mówienie prawdy. Obrona tego co słuszne. Dotrzymywanie obietnic. Ponoszenie odpowiedzialności za swoje wybory. Przyznawanie się do błędów i niepowodzeń. Pomaganie innym. Czynna troska o innych. Umiejętność wybaczania sobie własnych błędów. Umiejętność wybaczania błędów innym

5 Sprawdź się ! I przejdź do dalszej części prezentacji

6 najwyższy ogólny wynik (suma ogólna) jaki mogli uzyskać, to 100
najwyższy ogólny wynik (suma ogólna) jaki mogli uzyskać, to 100. Oznaczałby on, że każdemu z 40 stwierdzeń przyznali sobie maksymalną ilość punktów, czyli 5. Świadczyłoby to, że uważają się za osobę, która posiada wszystkie 10 ocenianych kompetencji w pełnym wymiarze. W związku z tym, że nikt nie jest tak doskonały, wynik tak świadczy raczej o problemach z uświadomieniem sobie swoich słabych stron niż o obiektywnej ocenie. Wynik najniższy to 20. Taki lub zbliżony, odzwierciedla raczej nadmierny samokrytycyzm, niż brak jakichkolwiek kompetencji moralnych. Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Moralnych sytuują się zazwyczaj na średnim poziomie między 60 a 70.

7 WYNIK OCENA 90 – bardzo wysoka 80 – wysoka 60 – przeciętna 40 – niska 20 – bardzo niska

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ponoszenie odpowiedzialności za swoje decyzje, to zgoda na ponoszenie konsekwencji wszystkich swoich czynów, zarówno tych oczekiwanych, jak i niespodziewanych Przyznawanie się do błędów pozwala unikać sytuacji, w których za nasze błędy będzie odpowiadał ktoś inny, pomaga w szukaniu nowych rozwiązań i przyczynia się do osobistego rozwoju. Wpływa raczej korzystnie na naszą reputację niż jej szkodzi. Do błędów i pomyłek wart się przyznawać nie tylko ze względów etycznych, lecz również praktycznych. Ukrywanie ich pochłania wiele czasu i energii, a w dodatku najczęściej pogarsza sytuację

9 Warto pamiętać, że choć przyznanie się do błędów jest ważne, to nie można go traktować jako "przyzwolenia". Nie zwalnia ono z odpowiedzialności za skutki pomyłek ani nie naprawia ich w jakiś magiczny sposób. Pomaganie innym, to niesienie pomocy w celu polepszenia sytuacji drugiej osoby, to reagowanie na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością Na marginesie warto wspomnieć, że osoby życzliwe innym - zostało to naukowo potwierdzone - zwykle żyją dłużej niż ludzie egoistyczni, skupieni jedynie na sobie i własnych potrzebach

10 EMPATIA Troska o innych, to umiejętność spojrzenia na problemy z punktu widzenia drugiej osoby, to praktyczne wspieranie ich osobistych dążeń, szanowanie nadziei i marzeń, pomaganie w ich realizacji

11 WYBACZANIE Wybaczanie sobie własnych błędów nie jest próbą usprawiedliwiania niewłaściwych zachowań. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wziąć odpowiedzialność za to co się zrobiło i postanowić, że w przyszłości postąpi się lepiej. Trzeba jednak wyzbyć się negatywnych myśli zaprzątających głowę, kiedy zawiedliśmy sami siebie. Rozmyślając o swoich frustracjach, niepokojach i poczuciu winy, nie pozostawiamy miejsca na wyciągnięcie wniosku z dokonanych złych wyborów. Jeśli sobie nie wybaczymy, będziemy tkwić w miejscu, pozbawiając się nowych doświadczeń i możliwości

12 Wybaczanie błędów innym nie oznacza akceptacji ich niewłaściwego postępowania, nie zwalnia od odpowiedzialności za nie. Jest jednak zamknięciem pewnego rozdziału i udzieleniem kredytu zaufania. Polega na patrzeniu na te osoby nie z perspektywy tego ci było, ale tego co być może. Jest daniem szansy zmiany na lepsze.

13 podsumowanie Poznałeś wartości, którymi powinien kierować się w swoim życiu każdy człowiek, spróbowałeś ocenić obiektywnie samego siebie ! Przemyśl czy jest coś co chcesz zmienić w sobie? W swoim otoczeniu? coś poprawić aby żyło się wszystkim lepiej? Przygotowała: mgr M. Paczkowska


Pobierz ppt "Kompetencje Moralne Wszystko to co w życiu ważne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google