Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO. WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO. WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO."— Zapis prezentacji:

1

2 WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO

3 Urodziłem się 27 lutego 1976 roku w Pyrzycach, gdzie od urodzenia mieszkałem. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 (dzisiaj Gimnazjum). Następnie w wyniku osiągnięcia 8 miejsca w wojewódzkim konkursie olimpiady historycznej bez egzaminów przeszedłem do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zdobywałem wiedzę w klasie o profilu humanistycznym. Od zawsze interesowała mnie służba państwu i duży patriotyzm, dlatego też kolejnym etapem rozwoju edukacyjnego były Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończone z sukcesem w 2000 roku. Uzupełniając wykształcenie w 2004 roku uzyskałem Certyfikat Menadżerski w Agencji Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu. Po ukończeniu studiów przyszedł czas na poważne wyzwanie. Tak zaczęła się moja przygoda z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w której podjąłem pracę w 2001 roku. W tej instytucji pokonywałem kolejne szczeble zawodowe, których zwieńczeniem było stanowisko Dyrektora Oddziału Regionalnego. Następnie kilka miesięcy pracowałem jako Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Stargardzie Szczecińskim, po czym powierzono mi stanowisko Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu. W 2011 roku po wygranym konkursie objąłem stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Moje całe zawodowe życie poświęciłem pracy na rzecz rolników i mieszkańców wsi. Obecnie jestem Radcą Prezesa KRUS, dzięki czemu znam ich problemy a tym samym problemy małych społeczności. DANIEL ZAHORENKO

4 Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania jednostkami administracyjnymi każdego szczebla. Od lokalnego, przez wojewódzki, regionalny, samodzielny na krajowym kończąc. Zdobyłem zatem doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania od zagadnień zabezpieczenia społecznego, prewencji i rehabilitacji, po finanse, zasoby ludzkie, informatykę, inwestycje, zamówienia publiczne i zarządzanie jakością. Zarządzałem strukturami rozproszonymi terytorialnie i organizacyjnie. Wieloletnie doświadczenie, duża wiedza merytoryczna i strukturalna o administracji i zarządzaniu a także wykształcenie prawnicze w połączeniu z posiadanymi kompetencjami powodują, że podjąłem decyzję o kandydowaniu na Burmistrza Pyrzyc. Dzisiaj mieszkam w Szczecinie, ale chcę wrócić na stałe do Pyrzyc. W tym celu kupiłem działkę budowlaną przy ul. Lipiańskiej, naprzeciwko domu, w którym mieszkałem kilkanaście lat. DANIEL ZAHORENKO

5 Każde wybory, a szczególnie te samorządowe, to bardzo ważny moment w życiu każdej wspólnoty lokalnej. Coś się kończy i coś nowego zaczyna. To czas rozliczeń, ale przede wszystkim czas wyznaczania nowych celów. Czas zmienić Pyrzyce. Najwyższa pora powiedzieć „stop” destrukcyjnym działaniom prowadzonym przez całą kadencję przez Burmistrza Jerzego Marka Olecha i jego całkowitym braku kohabitacji z pozostałymi władzami samorządowymi i rządowymi. Działania te to wiele złych decyzji, które w konsekwencji doprowadziły do zahamowania wielu dziedzin życia społeczno – gospodarczego naszego Miasta. Proponuję swoją kandydaturę na Burmistrza Pyrzyc, osoby dobrze wykształconej, kompetentnej, skutecznej, uczciwej i wrażliwej społecznie. Dla mnie, dobro Pyrzyc i ich Mieszkańców jest priorytetem. Jest służbą publiczną, przedkładaną ponad partyjną legitymację, prywatny interes czy koteryjność grup popierających. Chcę łączyć. Tylko – Razem, bez straty czasu – możemy skutecznie i z sukcesem pracować dla naszego Miasta. W tym celu pragnę zrealizować program (zahorenko.pl), z którym pójdę do wyborów na okres kadencji – Jest to program nowego otwarcia – nowej perspektywy rozwojowej Pyrzyc i ich Mieszkańców! Za bezwzględny warunek, będący fundamentem rozwoju Miasta i Gminy Pyrzyce uważam współpracę z Pyrzyckim Powiatem. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje współpraca z gminami sąsiednimi, z władzami województwa i urzędu marszałkowskiego oraz władzami centralnymi w Warszawie. Sytuacja, która ma miejsce właściwie od początku funkcjonowania samorządu jest niedopuszczalna. Samorząd to przede wszystkim Mieszkańcy. To dla Obywateli istnieje gmina i urząd, po to by sprawnie dostrzegać Wasze potrzeby, załatwiać problemy i spełniać oczekiwania.

6 WRACAM BY ŁĄCZYĆ – BO ZGODA BUDUJE!
HASŁO WYBORCZE

7 Wykorzystamy potencjał Naszych Mieszkańców!
WRACAM BY ŁĄCZYĆ Aby podkreślić fakt, że to do mieszkańców należy decydujący głos w kwestii tego co jest gminie potrzebne wprowadzę BUDŻET OBYWATELSKI, gdzie to Pyrzyczanie w trakcie demokratycznego procesu dyskusji i podejmowania decyzji, zdecydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego. Z wyodrębnionej części budżetu gminy zostanie zrealizowanych klika inwestycji, które mieszkańcy uznają za najwłaściwsze do realizacji. Sami też będą brać udział w kreowaniu pomysłów w tym zakresie. Zastanów się, czego brakuje w Pyrzycach? Masz pomysł? Podziel się nim! Pieniądze można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencjach gminy. Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić? Czy potrzebne są nowe inwestycje, a może jakieś nowe działania kulturalne czy edukacyjne? Wykorzystamy potencjał Naszych Mieszkańców! DANIEL ZAHORENKO

8 BUDŻET GMINY Właściwa gospodarka finansami gminy musi zakładać zbilansowany budżet. Budżet realny i oparty na faktycznych możliwościach Pyrzyc i ich mieszkańców. Nie należy zbytnio ekscytować się „deszczem unijnych pieniędzy” w sytuacji, gdy nie stać gminy na współfinansowanie unijnych dotacji. Dlatego najważniejszą zasadą działania wszelkich władz powinien być zrównoważony budżet. Wydajemy tyle, ile zbierzemy z podatków i innych dochodów. Ani złotówki więcej. Jeśli nie stać nas na inwestycje, po prostu nie inwestujemy. Jeśli chcemy zainwestować w coś droższego, to możemy te pieniądze najzwyczajniej zaoszczędzić. Nie zadłużajmy przyszłych pokoleń podatników, bo to nieuczciwe i niemoralne! Niestety taka filozofia obca jest zarówno polskim władzom w Warszawie, jak i na szczeblu samorządowym. I to się w końcu zemści, tak jak zemściło się na Grecji, której papierów wartościowych nikt już nie chciał kupować. Bo nie można zadłużać się w nieskończoność. Nie powinny być realizowane inwestycje gminne (nawet te współfinansowane z unijnych pieniędzy), jeśli gminy najzwyczajniej w świecie nie stać na nie. DANIEL ZAHORENKO

9 WRACAM BY ŁĄCZYĆ – BO ZGODA BUDUJE!
STOP KORUPCJI Celem polityki antykorupcyjnej będzie wyeliminowanie zagrożeń związanych z korupcją poprzez wdrożenie odpowiednich procedur wchodzących w skład systemu zarządzania jakością i kodeksu etyki wdrożonych w Urzędzie Gminy. Zrealizuje wskazany cel poprzez: przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz właściwych wymagań ustawowych i przepisów, podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości identyfikowania i przeciwdziałania występującym zagrożeniom korupcyjnym, określenie i stosowanie sankcji w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych, monitorowanie procesów w zakresie identyfikacji ryzyk wystąpienia korupcji i podejmowanie odpowiednich środków zaradczych w przypadku ich wystąpienia. Deklaruję swoje osobiste zaangażowanie w realizację przyjętych celów ANTYKORUPCYJNYCH i zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych środków do ich realizacji. DANIEL ZAHORENKO

10 WRACAM BY ŁĄCZYĆ – BO ZGODA BUDUJE!
W obecnej sytuacji finansowej Gminy Pyrzyce składanie przesadnych obietnic wyborczych byłoby zwyczajnie nieuczciwe. Po analizie budżetu dochodzę do wniosku, że Pyrzyce stać na jedną dużą kilkumilionową inwestycję w trakcie kadencji. Przy czym nie dotyczy to inwestycji w infrastrukturę. Dlatego też, jeżeli taka będzie wola Pyrzyczan za mojej kadencji powstaną: pływalnia i wielofunkcyjne boisko sportowe przy Gimnazjum; budżet obywatelski jako narzędzie realizujące kreatywność Pyrzyczan; stabilna polityka fiskalna skierowana w stronę przedsiębiorców, mająca wspierać powstawanie nowych miejsc pracy; targowisko miejskie w miejscu społecznie akceptowanym i wybranym przez mieszkańców; spójna koncepcja promocyjna Gminy Pyrzyce w celu aktywizacji ruchu turystycznego i przedstawienia walorów turystycznych i gospodarczych miasta; nowa oferta kulturalna PDK skierowana do młodzieży z bezpłatnymi zajęciami grupowymi włącznie; plany zagospodarowania przestrzennego tylko w sytuacji gdy gminę stać będzie na dostosowanie terenów objętych planem do warunków w nim określonych; model (procedura) współdecydowania przez mieszkańców o kluczowych inwestycjach w gminie. DANIEL ZAHORENKO

11 WRACAM BY ŁĄCZYĆ – BO ZGODA BUDUJE!
Przedstawiłem Państwu priorytety zbliżającej się kadencji nowych władz samorządowych. Jestem głęboko przekonany, że główne zadania będą służyły przede wszystkim Mieszkańcom Pyrzyc. Moja dotychczasowa działalność na zawodowa, daje gwarancję na zrealizowanie postawionych celów. Będzie to nowe otwarcie sprawowania władzy samorządowej. Z tym przesłaniem 16 listopada poddam się ocenie Pyrzyczan. Wierzę, że mieszkańcy miasta i gminy obdarzą mnie zaufaniem i oddadzą swój głos na moją kandydaturę. Na osobę młodą, skuteczną i posiadającą wiedzę popartą doświadczeniem. DANIEL ZAHORENKO

12 DANIEL MARCIN ZAHORENKO
KANDYDAT NA BURMISTRZA PYRZYC

13


Pobierz ppt "WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO. WYBORY SAMORZĄDOWE DANIEL ZAHORENKO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google