Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mniejszości narodowe w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mniejszości narodowe w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Mniejszości narodowe w Polsce
-Niemcy

2 Spis treści Co to jest mniejszość narodowa?
Historia mniejszości niemieckiej w Polsce Występowanie i liczebność Aktywność kulturalna Organizacje zrzeszające

3 Mniejszość narodowa Liczebność jest mniejsza niż pozostała część ludności, która zamieszkuje obecne terytorium RP; Jej przodkowie zamieszkiwali terytorium obecnej Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; utożsamia się narodem zorganizowanym we własnym państwie; posiada świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i chroni ją; stara się zachować swoją kulturę, tradycję i język odróżnia się pod względem kulturowym od większości obywateli.

4 Historia Niemców w Polsce
Powstanie Państwa zakonu krzyżackiego na terenach Ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Odpadnięcie od Polski Śląska, Pomorza Zachodniego oraz ziemi Lubuskiej. Wieloletnie panowanie dynastii niemieckich na tym obszarze. Kolonizacja na prawie niemieckim Rozbiory upadek państwa polskiego. Masowe osadnictwo niemieckie na terenach zaboru pruskiego. Masowe wysiedlanie ludności niemieckiej pod koniec II WŚ. Zmiany granic po drugiej wojnie światowej.

5 Liczebność mniejszości w Polsce
Mniejszość niemiecka to największa liczebnie mniejszość narodowa w Polsce Według spisu powszechny z 2011r osób zadeklarowało narodowość niemiecką Z czego:

6 Ludność niemiecka w II RP

7 Ludność niemiecka dziś w Polsce
Główne skupiska Niemców w Polsce to obszary przygraniczne i województwa:

8 Aktywność kulturalna Dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989r. zaczęły powstawać pierwsze organizacje i stowarzyszenia łączące Niemców w Polsce.

9 Przykłady aktywności kulturalnej w Polsce
Nauka języka niemieckiego w szkołach podstawowych Powstawanie grup kulturalnych i artystycznych Organizowanie festiwali, przeglądów czy wykładów poświęconych tematyce niemieckiej

10 Język niemiecki w Polsce
W gminach, w których jest nie mniej niż 20% osób należących do danej mniejszości można wprowadzić jej język jako pomocniczy. W przypadku Niemców jest tak w 22 gminach m.in Cisek Prószków Walce. W tych gminach nazwy miejscowości i ulic mają podwójne nazewnictwo.

11 Podwójne nazewnictwo miejscowości i ulic po polsku i niemiecku

12 Religie mniejszości niemieckiej w Polsce
Dominującą religią Niemców w Polsce jest katolicyzm, aczkolwiek ci z północnej Polski deklarują przynależność do kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

13 Organizacje i stowarzyszenia
 Największym stowarzyszeniem mniejszości niemieckiej w Polsce jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) Zajmuję się głównie promowaniem kultury niemieckiej

14 Organizacje i stowarzyszenia
Jedyną organizacją Mniejszości Niemieckiej w Polsce, która nie jest finansowana przez rząd niemiecki tylko przez jej członków jest to Rada Niemców Górnośląskich. Podejmuję istotne decyzję dot. m.in pielęgnacji języka niemieckiego rozwoju kultury niemieckiej na Śląsku powszechności języka niemieckiego w szkołach powszechnych

15 Czasopisma Do najważniejszych gazet zajmujących się tematyką mniejszości niemieckich można zaliczyć: Schlesisches Wochenblatt- tygodnik Masurische Storchenpost- miesięcznik Hoffnung- miesięcznik Mitteilungsblatt- miesięcznik

16 Konkurs niemieckiej piosenki młodzieżowej organizowany jest co roku

17 Imprezy kulturalne mniejszości niemieckiej
Do największych wydarzeń kulturalnych mających związek z Niemcami w Polsce zaliczamy: Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Przegląd Kapel oraz Orkiestr Mniejszości Niemieckiej, odbywa się w Leśnicy, Spotkania Letnie Stowarzyszenia Mazurskiego, odbywają się w Pieckach, Rozmowy Mazurskie, odbywają się w Mrągowie.

18 Zakończenie Prezentacje wykonali: Kacper Zembrzuski Mateusz Marchewa
Grzegorz Kwiatkowski Michał Chodkowski Stanisław Szczerbiński


Pobierz ppt "Mniejszości narodowe w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google