Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Podsumowująca XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Olsztyn, 24 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Podsumowująca XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Olsztyn, 24 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Podsumowująca XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Olsztyn, 24 października 2013 r.

2 Komitet Honorowy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski Metropolita Warmiński Główni Organizatorzy Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Oddział Okręgowy w Olsztynie Patronat medialny 2

3 Tegoroczne Dni Rodziny przebiegały w województwie warmińsko-mazurskim w dniach 16 maja - 12 czerwca 2013 r. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016, przyjętego Uchwałą Nr 12/139/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 marca 2012 r. 3

4 Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016 Cel główny Programu: Rodzina w województwie warmińsko-mazurskim silniejsza ekonomicznie, społecznie, kulturowo oraz wydolniejsza w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Cele szczegółowe Programu: I.Wzrost społecznej świadomości roli trwałego małżeństwa jako podstawy silnej i aktywnej rodziny II.Wzrost społecznej świadomości roli rodziny jako podstawowego środowiska funkcjonowania człowieka III.Wzrost umiejętności rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży IV.Rodzina bardziej samodzielna ekonomicznie oraz aktywniejsza społecznie i zawodowo V.Rodzina objęta szerszym i bardziej dostępnym wsparciem w środowisku życia 4

5 WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE XV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY I spotkanie Zespołu ds. przygotowania XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Olsztyn, 7 listopada 2012 r. Cel spotkania: wybór tematu, terminu oraz merytoryczne przygotowanie XV Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i in. 5

6 PROMOCJA DNI RODZINY Plakat promujący XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” 6

7 7 PROMOCJA DNI RODZINY Biuletyny nr 30 i 31 Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wydane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8 WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE XV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Seminarium „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Olsztyn, 6 lutego 2013 r. Cel spotkania: Omówienie przygotowań do XV Dni Rodziny oraz merytoryczne wprowadzenie koordynatorów przedsięwzięcia w jego tematykę. 8

9 WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE XV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Spotkanie koordynatorów przebiegu XV Dni Rodziny w środowiskach lokalnych Olsztyn, 25 kwietnia 2013 r. Cel spotkania: Zapoznanie z przykładami inicjatyw możliwych do podjęcia w ramach tegorocznych Dni Rodziny oraz nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych. 9

10 WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE XV WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY IIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Jak przygotować do małżeństwa?” Olsztyn, 9-10 maja 2013 r. Organizator spotkania: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10

11 76 samorządów z terenu województwa przekazało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację o wyznaczeniu powiatowych, miejskich i gminnych koordynatorów przebiegu XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Do Urzędu nadesłano również formularze dotyczące inicjatyw planowanych do podjęcia w ramach tegorocznych Dni. 11

12 Olsztyn, 16 maja 2013 r. Główni organizatorzy: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 12 Inauguracja XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

13 Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach XV Dni Rodziny na terenie powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego 18 maja 2013 r., Olsztyn – Inauguracja Olsztyńskich Dni Rodziny Organizator: m.in. Urząd Miasta Olsztyna, Rada Osiedla Pojezierze, MZPiTU 13 19 maja 2013 r., Gołdap – Festyn Zdrowa rodzina Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

14 Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach XV Dni Rodziny na terenie powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego 22 maja 2013 r. Olsztynek – Rodzina na starej fotografii Organizator: WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku 14 25 maja 2013 r., Olsztyn – Festyn rodzinny „Bądźmy razem. Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Organizator: Caritas Archidiecezji Warmińskiej

15 Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach XV Dni Rodziny na terenie powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego 26 maja 2013 r., Olsztyn – Marsz dla życia i rodziny Organizator: Diakonia życia – Ruch Światło-Życie 15 27 maja 2013 r., Ełk – II Ełckie dyktando o życiu, miłości, małżeństwie i rodzinie Organizatorzy: Rada Rodziny przy Prezydencie Miasta Ełku, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, W-M ODN w Olsztynie filia w Olecku, Stowarzyszenie Rodzina Rodzin.

16 Wybrane przedsięwzięcia zrealizowane w ramach XV Dni Rodziny na terenie powiatów i gmin województwa warmińsko-mazurskiego 2 maja 2013 r. Dźwierzuty – Inauguracja Gminnych Dni Rodziny Organizator: GOPS i GOK w Dźwierzutach, Parafia Ewangelicko-Augsburska 16 8 czerwca 2013 r., Pieniężno – Festyn rodzinny „Rodzina to my” Organizator: Zespół Szkolno- Przedszkolny i Szkoła Podstawowa w Pieniężnie 29 maja 2013 r., Płoskinia – Gminne Dni Rodziny Organizatorzy: GOPS i Zespół Szkół w Płoskini

17 Zapowiedzi i relacje z wydarzeń organizowanych w ramach XV Dni Rodziny były sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://portal.warmia.mazury.pl w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA, w dziale RODZINA – ŚWIADCZENIA, POMOC. 17

18 Kandyty, 12 czerwca 2013 r. Główni organizatorzy: Urząd Gminy Górowo Iławeckie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zespół Szkół w Kandytach Zakład Karny w Kamińsku 18 Zakończenie XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

19 X Wojewódzki Konkurs Literacki: „Rodzina przekazicielem tradycji i norm moralnych” Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” - Oddział Okręgowy w Olsztynie Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne” Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego 19 W Konkursie uczestniczyło 228 osób. Jury nagrodziło 19 osób, a 16 przyznano wyróżnienia.

20 X Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej: „Rodzina z tradycjami” Organizatorzy: Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Współorganizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 30 Spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”, Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pałac Młodzieży w Olsztynie 20 Dominik Olszewski, SOSW, Ostróda

21 X Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej: „Rodzina z tradycjami” Na Konkurs nadesłano 383 prace. Jury przyznało 4 nagrody i 8 wyróżnień za grafikę komputerową oraz 14 nagród i 7 wyróżnień za prace plastyczne. 21 Oliwia Pawlak, SSP nr 3, Iława Korneliusz Czajkowski, ZSZ, Ostróda Michał Nowak, Gimnazjum nr 3, Olsztyn Wybrane prace nagrodzonych laureatów

22 XIX Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 2012/2013 Konkurs promuje wolontariat dzieci i młodzieży. Organizowany jest corocznie przez warszawską Fundację „Świat na TAK”. 22

23 XIX Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Rzeszów, 7-9 czerwca 2013 r. 23 W gronie Ośmiu Wspaniałych znalazł się m.in. przedstawiciel naszego województwa – Damian Kosmala z II LO w Ełku.

24 Zasięg wydarzeń organizowanych w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny 24

25 Liczba relacji nadesłanych w 2013 r. wg powiatów – łącznie 364 relacji 25

26 Przykładowe formy realizacji wydarzeń podczas XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 26 Festyny – 116 Konkursy – 98 Imprezy sportowe – 73 Wykłady/warsztaty/seminaria/konferencje – 56 Spektakle teatralne/koncerty – 66 Wystawy – 61 Lekcje w szkole – 19 Projekcje filmowe – 12 ROPS Urzędu Marszałkowskiego został poinformowany o zorganizowaniu łącznie 1.050 wydarzeń w ramach Dni Rodziny.

27 Partnerstwo w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 27

28 Wydarzenia w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 28

29 XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny – 2014 29 Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące przyszłorocznych, XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, wyboru tematu przewodniego i terminu ich przebiegu będzie miało miejsce 7 listopada 2013 r. O szczegółach dotyczących spotkania samorządy lokalne, osoby zainteresowane oraz te, które skontaktują się z ROPS Urzędu Marszałkowskiego, zostaną powiadomione pisemnie.

30 Dziękuję za uwagę! Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 30


Pobierz ppt "Konferencja Podsumowująca XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” Olsztyn, 24 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google