Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego."— Zapis prezentacji:

1 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego

2 W ramach programu nawiązano współpracę ze szkołami wyższymi na rzecz poszerzania wiedzy i zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki.

3 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Główne cele : podnoszenie kwalifikacji obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej szkolenie wykładowców akademickich w ramach prowadzonej tematyki zwiększenie konkurencyjności uczelni stosowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych wspierających procesy zarządcze oraz ograniczanie ryzyka upowszechnianie wiarygodności finansowej w biznesie zwiększenie bezpieczeństwa oraz szybkości płatności i rozliczeń bezgotówkowych ograniczenie ryzyka biznesowego w bankach i całej gospodarce

4 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego W programie uczestniczy 118 uczelni

5 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Wykłady: Łącznie odbyło się ponad 300 wykładów 80 (w tym 80 w ostatnich 5 miesiącach)

6 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Wykłady: W wykładach uczestniczyło ponad 17 500 studentów

7 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Podczas wykładów 6700 studentów wypełniło ankietę Przykładowe tematy prowadzonych wykładów:  Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce  System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie – rola BIK  System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie - zastosowanie analiz statystycznych  Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich  System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON  Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki - e-faktura, e-podpis, e-płatności

8 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Cykle wykładowe Przykładowe Uczelnie na których zorganizowano cykle wykładów programu NZB: 1.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2.Uniwersytet Szczeciński 3.Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 4.Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 5.Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

9 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego „Drzwi Otwarte” - to projekt w ramach programu NZB polegający na połączeniu punktu informacyjnego z wykładem lub konferencją uczelnianą. Jest to okazja do bezpośredniego spotkanie ze studentami i przekazania informacji oraz materiałów informacyjnych o Partnerach Programu NZB. Podczas spotkań zachęcamy studentów do rozwiązania testu, dotyczącego działalności Partnerów Programu. Drzwi otwarte: Ponad 8 500 osób odwiedziło stoisko

10 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Drzwi otwarte: W kończącym się roku akademickim zorganizowaliśmy już 33 spotkania w ramach „drzwi otwartych”.

11 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Drzwi otwarte: Dotychczas test rozwiązało ponad 2800 osób, ok. 90% osób zostawiło swój adres mailowy i wyraziło zgodę na otrzymywanie newslettera programu NZB

12 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Dotychczas zorganizowano 7 szkoleń dla pracowników naukowych Szkolenia dla wykładowców: Celem organizowanych szkoleń jest podnoszenie wiedzy w zakresie tematów Programu NZB

13 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Szkolenia dla wykładowców: Razem z dzisiejszym szkokleniem Uczestniczyło w nich ponad 180 osób

14 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Tylko w tym roku uczestniczyliśmy w 15 konferencjach naukowych, sympozjach i spotkaniach na Uczelniach Uczestnictwo i współorganizacja sympozjów i konferencji:

15 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Uczestniczyliśmy w konferencjach organizowanych m.in. przez: 1.Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 2.Studenckie Koło Naukowe Finansistów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej 3.Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 4.Państwową Wyższą Szkołę zawodową w Płocku 5.Uniwersytet Szczeciński

16 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Wybrane dodatkowe działania: 1. Konkurs Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim. 2.Zaproszenie do prac Rady Biznesu działającej przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. 3.Uczestnictwo w pracach Rady Programowej działającej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 4.Współpraca w ramach rozwoju gry edukacyjnej BANKRISK: Program prowadzi Warszawski Instytut Bankowości w ramach konkursu centralnego dla kilkunastu zespołów studenckich. W ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał projekt realizacji rozszerzonej, zmodyfikowanej wersji gry, która realizowana jest na kilkudziesięciu uczelniach.

17 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Promocja programu przez uczelnie

18 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego „Baza Wiedzy” – strona internetowa z materiałami dla pracowników naukowych oraz dla studentów: www.aleBank.pl/NZB

19 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego W ramach programu NZB Związku Banków Polskich udostępnia nieodpłatnie pracownikom naukowym i studentom bieżące numery i całość archiwum specjalistycznych pism branżowych. Wiedza on-line” dla uczestników Programu NZB

20 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Newsletter Od kwietnia 2014 roku rozpoczęto wysyłkę newslettera programu do ponad 15 000 studentów i pracowników naukowych Uczelni

21 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Rozwój projektu NZB w najbliższych miesiącach Zwiększenie liczby prowadzonych wykładów w tym w szczególności wykładów prowadzonych bezpośrednio przez pracowników naukowych Uczelni Zwiększenie liczby konferencji akademickich z udziałem programu NZB Zwiększanie liczby tematycznych cykli wykładowych programu NZB Organizacja cykli interaktywnych wykładów on-line z profesjonalistami rynku finansowego Organizacja cykicznej wiosennej i jesiennej szkoły NZB Poszerzanie tematyki prowadzonego programu NZB Organizacja konferencji regionalnych programu NZB Nawiązanie współpracy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości Uatrakcyjnienie przedstawianych materiałów (filmy prezentacyjne, komiksy tematyczne) Nawiązanie szerszej współpracy z mediami akademickimi w tym ogólnopolską TV międzyuczelnianą (organizacja szkolenia dla dziennikarzy akademickich) Bliższa współpraca Uczelni uczestniczących w programie z pismami Wydawnictwa CPBiI oraz portalem aleBank.pl Organizacja pierwszych praktyk dedykowanych studentom uczestniczącym w Programie NZB

22 Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Koordynator projektu: Partnerzy projektu:


Pobierz ppt "Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google