Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruń, ul. Polna 109/111 www.word.torun.pl Toruń, 25.04.2014 ANALIZA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE PRAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruń, ul. Polna 109/111 www.word.torun.pl Toruń, 25.04.2014 ANALIZA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE PRAWA."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruń, ul. Polna 109/111 www.word.torun.pl Toruń, 25.04.2014 ANALIZA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. B PRZEPROWADZONYCH W WORD W BYDGOSZCZY, TORUNIU I WŁOCŁAWKU W LATACH 2012-2013

2 CEL REFERATU Przedstawienie próby tworzenia podstaw metodyki analizy zdawalności egzaminów, do wykonywania przepisów o nadzorze nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (na przykładzie prawa jazdy kategorii B). Podstawa prawna: Ustawa z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (art.43 i 44) oraz rozporządzenie MTBiGM z 15.01.2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (paragraf 3 ust.3, pkt 1c) i ust. 4)

3 ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ – zjawisko edukacyjne, wyrażone określonym odsetkiem populacji kandydatów na kierowców, uzyskujących pozytywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy.

4 EGZAMINY TEORETYCZNE KAT. B PRZEPROWADZONE W LATACH 2012-2013 WORDIlość egz. w 2012 r. Ilość egz. w 2013 r. Zdawalność w 2012 r. Zdawalność w 2013 r. Bydgoszcz 246242178779,9%41,2% Toruń 292632903578,2%39,5% Włocławek 107441029176,2%39,0% Ogółem 646316111378,1%39,9%

5 EGZAMINY PRAKTYCZNE KAT. B PRZEPROWADZONE W LATACH 2012-2013 WORD Ilość egz. w 2012 r. Ilość egz. w 2013 r. Zdawalność w 2012 r. Zdawalność w 2013 r. Bydgoszcz 496823863726,4%25,3% Toruń 554444197929,0%30,8% Włocławek 202941359231,7%33,4% Ogółem 1254209420829,0%29,8%

6 WYNIKI NEGATYWNE Z ZADAŃ NA PLACU MANEWROWYM KAT. B W LATACH 2012-2013 WORD Ilość wyników negat. na placu man. w 2012 r. Procent z ogółu egz. praktycz. w 2012 r. Ilość wyników negat. na placu man. w 2013 r. Procent z ogółu egz. praktycz. w 2013 r. Bydgoszcz 1382127,8%957623,8% Toruń 1896034,2%1446034,5% Włocławek 539226,6% 339123,7% Ogółem 3817329,5%2742727,3%

7 WYNIKI NEGATYWNE Z ZADAŃ W RUCHU DROGOWYM DLA KAT. B W LATACH 2012-2013 WORD Ilość wyników negat. w ruchu drog. w 2012 r. Procent z ogółu egz. praktycz. w 2012 r. Ilość wyników negat. w ruchu drog. w 2013 r. Procent z ogółu egz. praktycz. w 2013 r. Bydgoszcz 2279645,9%1929450,7% Toruń 2042336,8%1459634,5% Włocławek 848941,8% 565741,1% Ogółem 5170841,5%3954742,1%

8 NIEPOWODZENIA EGZAMINACYJNE (WSTĘP DO ANALIZY)  Analizy dokonano w oparciu o próbki reprezentatywne, pobrane losowo z danych z WORD w Toruniu.  Okres objęty badaniem: kwiecień-grudzień 2012 r. oraz kwiecień-grudzień 2013 r., a dla wybranych starostw II półrocze 2013 r.  Źródła danych z WORD w Toruniu: „arkusze odpowiedzi” do egzaminu teoretycznego; „arkusze przebiegu egzaminu praktycznego”; protokoły egzaminacyjne oraz wybrane raporty z WORD-ów z programu „System WORD PWPW S.A.”

9 Problem pierwszy Jaka jest struktura błędnych odpowiedzi w teście, u egzaminowanych uzyskujących wynik negatywny z egzaminu teoretycznego kat. B ?

10 Błędne odpowiedzi, a zakres sprawdzanej wiedzy (wielkość próby; 394 egzaminy z 2012 r. oraz 361 egzaminów z 2013 r.) Zakres sprawdzanej wiedzy Procent błędnych odpowiedzi w próbie z 2012 r. Procent błędnych odpowiedzi w próbie z 2013 r. Pytania z wiedzy podstawowej 61,5%64,2% Pytania z wiedzy specjalistycznej 38,5%35,8%

11 Błędne odpowiedzi, a znaczenie pytań dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub porządku ruchu drogowego (wielkość próby: 361 egzaminów z 2013 r.) Znaczenie pytania dla brd lub porządku ruchu drogowego Procent błędnych odpowiedzi w badanej próbie egzaminów NISKIE 18,2% ŚREDNIE 23,4% WYSOKIE 58,4%

12 Problem drugi Jaka jest struktura błędów w egzaminie praktycznym, u egzaminowanych uzyskujących wynik negatywny z egzaminu kat. B ?

13 Struktura błędów na placu manewrowym do egzaminu kat. B Zadanie i rodzaj błędu Częstość wystąpienia w próbie z 2012 r. Częstość wystąpienia w próbie z 2013 r. Przygotowanie do jazdy 7,3%9,4% Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu 65,9%76,5% Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu 26,8%14,1%

14 Struktura błędów na egzaminie praktycznym kat. B Zakres umiejętności (zadanie) w ruchu drog. Częstość wystąpienia błędu w próbie z 2012 r. Częstość wystąpienia błędu w próbie z 2013 r. Parkowanie5,3%2,7% Zawracanie7,2%2,7% Włączanie się do ruchu2,4%2,2% Jazda drogami dwukier. i jednokierunkowymi 4,5%10,3% Przejazd przez skrzyżowania 23,6%26,1% Przejazd przez skrzyż. o ruchu kierowanym 17,6%11,0% Zachowanie wobec pieszych i rowerzystów 5,0%4,9% Zachowanie wobec znaków drogowych 11,6%20,1% Wyprzedzanie, omijanie, zmiana kierunku jazdy 3,8%5,4% Zmiana pasa ruchu8,7%6,5% Inne (np. zagroż. brd)10,3%8,1%

15 Problem trzeci Czy występują związki między ilościowym udziałem OSK z poszczególnych starostw w „rynku egzaminów” danego WORD-u, a poziomem zdawalności egzaminów odniesionej do średniej zdawalności w tym WORD?

16 Ilość a jakość ? Próba analizy z obszaru działania WORD w Toruniu (wybrane starostwa, II półrocze 2013 r.) StarostwoIlość egzam. prakt. B Udział procent. w całości Zdawal ność Ranga wg udziału procent. Ranga wg zdawalnoś ci Pozycja wg śred. zdawalności dla WORD m. Bydgoszcz450,3%31,1%65- 3,2% pow. Bydgoszcz150,1%26,7%76- 7,6% m. Grudziądz152310,4%39,9%21+ 5,6% pow. Grudziądz1681,2%32,7%54- 1,6% Inowrocław5713,9%24,5%48- 9,8% m. Toruń333422,9%38,1%12+ 3,8% pow. Toruń6214,3%33,2%33- 1,1% m. Włocławek120,08%25,0%87- 9,3% WORD TORUŃ14582100%34,3%---

17 Ilość a jakość ? Próba analizy z obszaru działania WORD we Włocławku (wybrane starostwa, II półrocze 2013 r.) StarostwoIlość egzam. prakt. B Udział procent. w całości Zdawal ność Ranga wg udziału procent. Ranga wg zdawalności Pozycja wg śred. zdawalności dla WORD m. Bydgoszcz30,07%66,7%62+ 26,8% m. Grudziądz10,02%100%71+ 60,1% pow. Inowrocław 511,2%39,2%35- 0,7% m. Toruń110,3%27,3%46- 12,6% pow. Toruń80,2%12,5%57- 27,4% m. Włocławek238054,9%42,7%13+ 2,8% pow. Włocławek 81418,8%39,9%24= WORD Włocławek 4336100%39,9%---

18 Ilość a jakość ? Próba analizy z obszaru działania WORD w Bydgoszczy (wybrane starostwa, II półrocze 2013 r.) StarostwoIlość egzam. prakt. B Udział procent. w całości ZdawalnośćRanga wg udziału procent. Ranga wg zdawalnoś ci Pozycja wg śred. zdawalności dla WORD m. Bydgoszcz476836,5%31,2%12+ 4,9% pow. Bydgoszcz10798,3%27,3%33+ 1,0% m. Grudziądz60,05%16,7%45- 9,6% pow. Inowrocław12239,4%18,3%24- 8,0% m. Włocławek10,008%100%51+ 73,7% WORD Bydgoszcz 13078100%26,3%---

19 Wnioski  Szkolenie teoretyczne powinno objąć szczególnie tematykę zadań o wysokim znaczeniu dla brd.  Najwyższa częstość występowania błędów w pytaniach testowych uwidacznia się w strukturze błędów w ruchu drogowym (tzn. przejazd przez skrzyżowania, zachowanie wobec znaków drogowych, ruch kierowany).  Szkolenie praktyczne w zakresie placu manewrowego wciąż jest niewystarczające.  Jawność zadań egzaminacyjnych i powtarzalność tras egzaminu jednak nie zapewnia oczekiwanej efektywności (poziomu zdawalności).  Średnia zdawalność egzaminu praktycznego jest niższa dla OSK (w większości starostw) od poziomu zdawalności dla określonego WORD.  Istnieje potrzeba monitorowania jakości egzaminów wewnętrznych w OSK, ilustrujących egzamin państwowy.

20 Wnioski  Istnieje pilny postulat skupienia nadzoru nad sposobem prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych przez instruktorów i wykładowców, w OSK o niższych od średniego poziomach zdawalności.  Próby reprezentatywne nie powinny być próbami małymi, tzn. nie mniejsze niż 30 egzaminów, a optymalne są próby wyczerpujące lub powyżej 100 egzaminów.

21 Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu: egz.nadzorujacy@word.torun.pl Tadeusz Muszyński, WORD Toruń


Pobierz ppt "Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruń, ul. Polna 109/111 www.word.torun.pl Toruń, 25.04.2014 ANALIZA ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH W ZAKRESIE PRAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google