Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewolucja 1905 - 1907 w Rosji i Królestwie Polskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewolucja 1905 - 1907 w Rosji i Królestwie Polskim"— Zapis prezentacji:

1

2  Trwający w latach 1900-1903 kryzys ekonomiczny cechował drastyczny wzrost bezrobocia, ruinę wielu małych przedsiębiorstw oraz nieurodzaj na wsi.  Dochodziło do licznych manifestacji i strajków robotniczych a znaczenie partii lewicowych poważnie wzrosło.  Sytuację w Rosji zaostrzyła wojna rosyjsko-japońska lat 1904-1905. Zamiast spodziewanego zwycięstwa, wojna rosyjsko- japońska przyniosła Rosji pasmo klęsk i upokorzeń.  Wzrastały też trudności gospodarcze, wyrażające się m.in. 20-40% wzrostem cen.  Wśród szerokich mas społeczeństwa rosyjskiego nasilał się sprzeciw wobec przestarzałego i niesprawiedliwego ustroju Rosji.  Również burżuazja i bardziej światła część arystokracji opowiadała się za pewnymi przemianami, usprawniającymi funkcjonowanie państwa.

3 9 stycznia/22 stycznia1905 przed Pałacem Zimowym w Petersburgu miała miejsce pokojowa demonstracja robotników (pod przewodnictwem agenta prowokatora Ochrany Gieorgija Gapona), zmasakrowana przez policję, zabitych i rannych było ponad 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Krwawa niedziela pociągnęła za sobą falę niezadowolenia wielu grup społecznych w Rosji.

4  Robotnicy – przyczyny ekonomiczne i przeciwko wyzyskowi przez pracodawców.  Chłopi – przyczyny ekonomiczne.  Burżuazja i liberalna inteligencja – domagała się zmian politycznych w kierunku monarchii konstytucyjnej.  Podbite narody - w tych przypadkach na pierwsze miejsce wysuwała się kwestia narodowa

5 Partie lewicowe: - Socjaliści-Rewolucjoniści (eserowcy) Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (dzieląca się na bolszewików, kierowanych przez Włodzimierza Lenina, oraz mienszewików), opowiadały się za przekształceniem Rosji w republikę i reformami własnościowymi. Konstytucyjni Demokraci „kadeci” (wywodzący się z burżuazji liberałowie) opowiadali się za monarchią konstytucyjną z parlamentem oraz wolnością sumienia i zrzeszenia.

6 1. Wskaż elementy propagandowe rysunku. 2. Do jakich grup społecznych odowływali się eserowcy?

7  Na wieść o "krwawej niedzieli", strajki rozlały się na całą Rosję i wkrótce liczba ich uczestników sięgnęła niemal pół miliona.  Zamieszki na wsi, gdzie dochodziło do licznych wystąpień chłopów domagających się reformy rolnej.  Nastroje rewolucyjne dotarły także do armii i floty, będących głównymi podporami reżimu carskiego. W czerwcu 1905 roku doszło do buntu marynarzy na pancerniku "Kniaź Potiomkin Taurydzki".  19 (6) sierpnia 1905 roku car Mikołaj II zapowiedział utworzenie dumy (parlamentu).  Na początku października 1905 roku wybuchł w Rosji strajk powszechny. Stanęły fabryki, koleje i poczta.  W istniejącej sytuacji, Mikołaj II zgodził się na częściowy kompromis i 30 (17) października 1905 roku zapowiedział przyznanie swobód obywatelskich (wolność słowa i zgromadzeń) i utworzenie dumy ustawodawczej (parlamentu).  U schyłku 1905 roku władze carskie podjęły działania służące sterroryzowaniu ludności. Podjęta przez bolszewików próba powstania robotniczego w Moskwie w grudniu 1905 roku została po 8 dniach krwawo stłumiona, kończąc zbrojną fazę rewolucji 1905 roku.

8  W marcu 1906 roku odbyły się wybory do I Dumy Państwowej, zbojkotowane przez SDPRR i częściowo przez eserowców. Duma została rozwiązana jako zbyt samodzielna.  Przed powołaniem II Dumy władze rozpętały kampanię terroru. Tym razem jednak lewica nie zbojkotowała wyborów, które zakończyły się porażką caratu. Z tego powodu, II Duma przetrwała zaledwie 3 miesiące (5 marzec - 16 czerwiec 1907) nim została rozwiązana.  Otwarta 29 listopada 1907 roku III Duma została powołana według jeszcze bardziej niedemokratycznych reguł. Dopiero dzięki temu carat zapewnił sobie w nowym parlamencie większość. Oznaczało to koniec rewolucji.

9  W wyniku rewolucji powołano Dumę Państwową, która mimo posiadania wyłącznie funkcji doradczych pojawiła się w rządzie z premierem.  Wiele partii politycznych zalegalizowano.  Życie polityczne się liberalizowało, czego wynikiem było złagodzenie rusyfikacji.  Autonomię dostało m.in. Wielkie Księstwo Finlandii.

10  Liga Narodowa spodziewała się, że osłabiony carat pójdzie na ustępstwa wobec Polaków, niepodległość zaś uznawała za nierealną. Gotowa była współpracować z Rosją w zamian za przywrócenie języka polskiego w szkołach i administracji oraz perspektywę autonomii.  Polska Partia Socjalistyczna (wraz z Organizacją Bojową) opowiadała się za poparciem stronnictw rosyjskich przeciwnych caratowi. Celem PPS stawała się walka o niepodległość, metodą powstanie.  SDKPiL dążyła wyłącznie do rewolucji nie formułując żadnych celów narodowych.

11  1 3 listopada 1904 roku Polska Partia Socjalistyczna zorganizowała w Warszawie manifestację przeciwko mobilizacji i za niepodległością Polski. Manifestacja zakończyła się wymianą strzałów między członkami Organizacji Bojowej PPS a policją.  W Warszawie w styczniu 1905 w starciach demonstrantów z wojskiem zginęło około stu osób. Śmiercią 32 osób zakończyła się warszawska demonstracja pierwszomajowa.  Zamach bombowy na XII Cyrkuł policji na Pradze – 26 marca 1905 (Stefan Okrzeja).  W Łodzi strajk włókniarzy przeobraził się w dwudniowe starcia (22-24 czerwca), w efekcie których zginęło i zostało rannych około dwóch tysięcy osób.  W Ostrowcu proklamowano 27 grudnia 1905 Republikę Ostrowiecką.  Krwawa środa – 15 sierpnia1906, seria zamachów na 80 urzędników rosyjskich, odpowiedzialnych za represje (OB PPS)  Napad na pociąg z pieniędzmi pod Rogowem – 8 listopada 1906. (OB PPS)  Akcja pod Bezdanami – 26 września 1908 (OB PPS)

12 Starcia na Placu Grzybowskim Akcja pod Rogowem

13 Pocztówka propagandowa PPS

14  Umasowienie partii politycznych.

15  Rozłamy w głównych ruchach politycznych: PPS dzieli się na PPS – Lewicę i PPS – Frakcję Rewolucyjną.  Prorosyjskość R. Dmowskiego skutkuje tzw. „Frondą” i „Secesją”.  Pojawiła się możliwość tworzenia polskich instytucji (ruchu spółdzielczego, Polskiej Macierzy Szkolnej itp.)  W wyniku przeprowadzonej przez Narodową Demokrację roku akcji składania wniosków o wprowadzenie języka polskiego do gmin, władze rosyjskie zmuszone zostały w czerwcu 1905 roku do dopuszczenia języka polskiego jako urzędowego na szczeblu gminnym.

16


Pobierz ppt "Rewolucja 1905 - 1907 w Rosji i Królestwie Polskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google