Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUTU BUDOWNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUTU BUDOWNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUTU BUDOWNICTWA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Beata Szymańska

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 r. 2012 r. 2013 r. FUNDUSZ ZASADNICZY ,- 48 436,- 70 082,- DYDAKTYKA ,- ,- ,-4/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ,- 1/ ,- 2/ ,- 3/ GRANTY ,- ,- 71 890,- SPRZEDAŻ – PRZEMYSŁ ,- ,- ,- RAZEM ,- ,- ,- 1/ w tym 37% rezerwy Dziekana 2/ w tym około 10,85% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 12,68% rezerwy Dziekana 4/ w tym ,- dofinansowanie JM Rektora; ,- dofinansowanie z funduszu zasadniczego; 1000,- dofinansowanie Prorektora Sroki; pozostałe przychody

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 r. 2012 r. 2013 r. KOSZTY (ZŁ) % PŁACE (administracja + sprzątające) ,- I2 ,- I2 ,- I2 ,- AC ,- AC ,- AC ,- 43,4 ,- 44,1 ,- 38,9 ENERGIA ,- 23,7 ,- 33 ,- 39,3 AMORTYZACJA ,- 23,5 ,- 13,5 ,- 14,2 ROZMOWY TELEFONICZNE 36 351,- 2,6 29 023,- 2,3 32 471,- 2,4 ŚRODKI CZYSTOŚCI 9 258,- 0,6 1 12 897,- WYWÓZ ŚMIECI + TRANSPORT 17 390,- 1,3 19 679,- 1,6 21 862,- WYDATKI I-2 69 687,- 4,9 57 890,- 4,5 35 332,- OGÓŁEM WYDATKI ,- 100 ,- ,- LIMIT + ODPISY AMORTYZACYJNE ,- 62,8 ,- 57,2 ,- 52,9 ŚRODKI WYPRACOWANE 30,9 ,- 40 ,- BILANS ,- 6,3 ,- 2,8 ,- 23,4

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH BILANS = PRZYCHODY - WYDATKI (w zł )

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
ROZLICZENIE WYDATKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2013 Lp. Rodzaj wydatków Kwota (zł) 1 Materiały biurowe i komputerowe, tusze i tonery do drukarek. 11 473,- 2 Pozostałe materiały i drobne zakupy (niszczarka, wentylator, czajniki, klucz, baterie , kwiaty itp.) 1744,- 3 Usługi zewnętrzne - naprawy systemu alarmowego, oraz domofonu, naprawa i konserwacja ksero, usługi bankowe, audyt projektu 6 705,- 4 Catering, art. spożywcze, woda mineralna 5 316,- 5 Świadczenia na rzecz pracowników (okulary, odzież)   1 194,- 6 Koszty audytu PCA 7 454,- 7 Usługi wew., nekrologi, teczki, koperty, kartki świąteczne itp. 1 436,- RAZEM: 35 322,-

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH W ROKU 2013 ( w zł )

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
KOSZTY DYDAKTYKI INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2013 L.p. RODZAJ WYDATKÓW KOSZTY ( w zł ) 1 Opłaty członkowskie, akredytacyjne, licencyjne, aktualizacje oraz koszty audytów. 6 058 2 Koszty studentów i doktorantów 4 955 3 Materiały do laboratoriów dydaktycznych (kruszywa, cementy, piasek, żwir, materiały chemiczne , art. elektryczne itp.) 20 241 4 Usługi zewnętrzne: naprawy, wzorcowania i konserwacje urządzeń laboratoryjnych, dzierżawa butli ekspertyza budowlana 32 132 5 Delegacje krajowe i zagraniczne 7 286 6 Materiały biurowe, części komputerowe, normy 1 033 7 Wyposażenie (dalmierz laserowy, tarcza do betonu, waga, niszczarka, termohigrometr, zasilacz UPS, wiertarka, kątownik) 19 459 8 Usługi transportowe 1 724 9 Usługi wewnętrzne 960 10 Pozostałe drobne wydatki 466 RAZEM 94 314

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2013 ( w zł )

14 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013 ORAZ REZERWY DYREKTORA

15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO 2013 Lp. Nazwa Kwota /zł/ 1 Dofinansowanie dydaktyki I-2 55 082,- 2 Inwestycje drobne remonty 15 000,- RAZEM 70 082,- B I L A N S ,-

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK Rozliczenie Rezerwy Dyrektora ( wyodrębnionej z działalności statutowej ) Lp. Rodzaj kosztów Kwota (zł) 1 Usługi wew. (czasopismo Studia Geotechnika) 405 2 Usługi zewnętrzne (wzorcowanie 3 szt. siłomierzy, naprawa komory klimatycznej, usługi transportowe) 13 185 3 Szkolenia i seminaria, konferencje 1 845 4 Aparatura (zestaw siłomierzy wzorcowych) 29 102 5 Materiały (piasek, normy) 8 294 6 Delegacje krajowe (np. na szkolenia) 660 RAZEM 53 491 Limit rezerwy ( 6,6%): ,- zł Wykorzystano brutto: ,- zł (kwota netto ,- + koszty pośrednie 8 130,-)

17 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W LATACH

18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w tys. zł) Wartość zleceń badawczych znacznie wzrosła w stosunku do roku 2012.

20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH (w szt.)

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW wszystkich zleceń realizowanych w 2013 roku ( w tys. zł)

23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – KOSZTY 2013 (w zł) Koszty 2013 Rodzaj kosztu Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Koszty w ramach zleceń z badaniami objetymi akredytacją Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem usługi zewnętrzne 27 046 6 26 353 konferencje - 1 500 materiały 513 2 985 delegacje 268 6 904 usługi wew. 23 320 aparatura+ wyposażenie 4 481 umowy o dzieło 41 725 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy naukowi 60 500 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy laboratorium w tym akredytowanego 46 020 90 300 Zwiększone wynagrodzenie pozostali pracownicy (administracja) 2 100 17 790 ZUS+ FP 20 064 89 872 koszty bezpośrednie 31 527 koszty ogólne 15 534 85 131 koszty wydziałowe 25 663 zysk 8 451

24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2013r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM PRZYCHODY 2013 (w tys. zł) Przychody 2013 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Sprzedaż ( kwota netto ) - Przychód ( sprzedaż - koszty ogólne )

25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS 2013 (w zł) Bilans 2013 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) minus Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją minus Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem minus Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem Bilans ( przychód - koszty bezpośrednie) 34113 222797

26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS AKREDYTACJI 2013 (w tys. zł) Przychody uzyskane w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją minus koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) W kosztach nie ujęto - wydatków na utrzymanie bieżące, w tym: sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, telefony. 2 587,-

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

28 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantów ,- ,- 71 890,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

29 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350303 Dr inż. W. Lorenc „Nośność zmęczeniowa ciągłych łączników otwartych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu ,- 0,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

30 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350310 Prof. H. Nowak „Termowizyjna identyfikacja cieplnych właściwości przegród budowlanych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu ,- 53 170,- 10 530,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350327 Prof. J. Hoła „Nowy nieniszczący sposób oceny przyczepności i odrywanie warstw w posadzkach betonowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 42 900,- 22 100,- 0,- 65 000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350334 Prof. B. Hoła „System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu ,- ,- 0,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350341 Prof. J. Jasieńko „Innowacyjne metody modyfikacji przekrojów dźwigarów z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu ,- ,- 52 000,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350358 Prof. E. Hotała „Badania prototypowych lekkich silosów metalowych do składowania biomasy w elektrowniach”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu ,- ,- 0,- ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
350365 Mgr inż. W. Misztal „Efektywność wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu widzenia konserwatorskiego”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 5 460- 57 360,- 9 360,- 86 480,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Grant badawczy w ramach POIG Funduszu Europejskiego Poddziałanie 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” Koordynator Krajowy - Politechnika Łódzka Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie Koordynator z ramienia PWr. - Prof. dr hab. inż. Jan Bień Temat Badawczy TB 7.2. „Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi „ Kierownik tematu badawczego z ramienia Instytutu Budownictwa - Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak . GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
GRANT EUROPEJSKI Dr hab. inż. W. Lorenc „Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach”. Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ECOBRIDGE Wartość ogółem ,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1004 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Mgr inż. Katarzyna Hamrol „Enhance mechanical properties of timber engineered wood products and timber structures”. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1101 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak „ Assessment, reinforcement and monitoring of timber structures”. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
GRANTY WEWNĘTRZNE 2013 GRANTY Dziekańskie 2012

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „Badania reologiczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych CFRP poddanych działaniu różnej temperatury" Mgr inż. Ewelina Kusa 12 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Określenie efektywności współpracy cięgno-zaprawa we wzmacnianiu historycznych murów Kamiennych z zastosowaniem aplikacji cięgien ze stali nierdzewnej w spoiny murowe połączone”. Mgr inż. Witold Misztal 10 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Analiza numeryczna pierścienia ceglanego wzmocnionego po stronie zewnętrznej z uwzględnieniem sprężenia”. Mgr inż. Krzysztof Raszczuk 10 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Efektywność wzmacniania łuków murowanych z cegły wzmacnianych różnymi materiałami kompozytowymi”. Dr inż. Łukasz Bednarz 17 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Modele numeryczne belek żelbetowych”. Dr inż. Michał Musiał 14 250,- GRANTY Dziekańskie 2013

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Sztywność żelbetowych elementów belkowych poddanych obciążeniu momentem skręcającym”. Dr inż. Wojciech Pawlak 14 250,- GRANTY Dziekańskie 2013

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
KONFERENCJE INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W DUŻYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Pustków 23-27 września 2013 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
XXVII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „Wojanów 2013” maja 2013r. Przewodniczący Komitetu Naukowego : Prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 2013

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe 26 osób, 25 referatów w tym: w/na Republice Czeskiej - 4 referaty International Interdyscyplinary PhD Workshop’2013, Brno Mgr inż. Adelajda Pala Dr inż. Łukasz Sadowski 43rd International Conference and NDT Technique Exposition, Ołomuniec 10th Conference on Local Mechanical Properties, Kutna Hora Afryce Południowej - 3 referaty Events in Structural Engineering, Mechanics and Computation SEMC’2013 International Conference, Cape Town Dr inż. Marek Maj

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Wietnamie - 1 referat Sustainable Built Environment for Now and the Future, Hanoi Dr inż. Andrzej Moczko Włoszech referaty 2nd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS’13, Trento Prof. dr hab. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Dr inż. Łukasz Bednarz Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering computing, Cagliari Dr inż. Łukasz Sadowski Węgrzech referat International Conference – Design, Fabrication and Economy of Metal Structures, Miskolc Prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski Mgr. inż. Michał Redecki

53 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Rosji - 4 referaty International Conference - Integration, Partnership and Innovations In Construction, Sciences and Education, Moskwa Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Andrzej Moczko International Conference EUCEET’2013 – Civil Engineering Education: are we meeting the needs of the industry and society, Moskwa International Conference IFAC MIM’2013, Saint Petersburg Dr hab. inż. Zdzisław Hejducki Japonii - 2 referaty The International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies SCMT3, Kyoto Dr inż. Dominik Logoń SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013

54 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Litwie referaty 11th International Conference – Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST’2013, Wilno Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr. Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. PWr. Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Krzysztof Gawron Dr inż. Łukasz Sadowski Mgr inż. Mateusz Maszczak Rumunii referat The Eight International Conference Bridges In Danube Basin, Timisoara Dr hab. inż. Wojciech Lorenc

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Kanadzie referat International Workshop on Smart Materials, Structures, SHM and NDT for the Energy Industry, Calgary Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Dr inż. Łukasz Sadowski Wielkiej Brytanii - 1 referat Designe Builder Simulation Conference’2013, Londyn Dr inż. Łukasz Nowak Austrii referat 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna. Prof. dr hab. inż. Nowak Henryk

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Wyjazdy na zaproszenie partnerskich instytucji naukowych w celu wygłoszenia cyklu wykładów 3 wyjazdy, 7 osób HISZPANIA INCOSA Ingenieria Zaragoza Dr inż. Berkowski Piotr NIEMCY Universitat der Bundeswehr Munchen Dr inż. Berkowski Piotr, Mgr inż. Misztal Witold, Dr inż. Nowak Tomasz Brandenburgische Technische Universitat Cottbus

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych European Cooperation in Science and Technology (COST) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Architecural Heritage (ISCARSAH) International Wood Committee (IWC) International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) dr inż. Moczko Andrzej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych UNESCO World Heritage Center Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET) Dr inż. Piotr Berkowski Romualdo del Bianco Foundation

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział w realizacji Projektów Międzynarodowych 4 projekty, 10 wyjazdów Europejski Projekt COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz, Dr inż. Łukasz Bednarz, Mgr inż. Witold Misztal Europejski Projekt COST FP1101 Assessment, reinforcement and monitoring of timber Structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz Europejski Program ERASMUS - Projekt „CHESS”2013 European Summer School on Construction History Dr inż. Berkowski Piotr, Dr inż. Tomasz Nowak, Mgr inż. Witold Misztal

60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali „ECOBRIDGE” Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach Dr hab. inż. Lorenc Wojciech Dr inż. Maciej Kożuch Dr inż. Sławomir Rowiński

61 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych Międzynarodowa Konferencja MuRiCo 2014 Universita di Bologna – Bolonia, Włochy Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – członek Steering Committee Międzynarodowa Konferencja SHATIS 2015 „Structural Health Assesment of Timber Structures” Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – Przewodniczący Steering Committee oraz Scientific Committee

62 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział we współpracy naukowej 8 wyjazdów (18 osób), w tym: 1 wyjazd (5 osób) do Aalto University (Finlandia) Dr hab. inż. Hoła Bożena, Prof. dr hab. inż. Hoła Jerzy, Prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław, Mgr inż. Maszczak Mateusz, Dr inż. Sadowski Łukasz 1 wyjazd (1 osoba) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nowa Zelandia) Dr inż. Bednarz Łukasz 1 wyjazd (3 osoby) do Padowa University (Włochy) Dr inż. Bednarz Łukasz, Mgr inż. Misztal Witold, Mgr inż. Raszczuk Krzysztof 1 wyjazd (3 osoby) do Perugia University (Włochy) Dr inż. Bednarz Łukasz, Mgr inż. Misztal Witold, Mgr inż. Raszczuk Krzysztof 1 wyjazd (1 osoba) do SSF Ingenieure (Niemcy) Dr inż. Kożuch Maciej

63 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Udział we współpracy naukowej c.d. 1 wyjazd (1 osoba) do Chalmers University of Technology (Szwecja) Dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd (3 osoby) do Trento University (Włochy) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Bednarz Łukasz, Dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd (1 osoba) do University of Innsbruck (Austria) Dr inż. Nowak Łukasz

64 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej 2 wyjazdy (3 osoby),w tym: 1 wyjazd (2 osoby) do Beijing Jiaotong University (Chiny) Prof. dr hab. inż. Hoła Jerzy, Dr inż. Moczko Andrzej 1 wyjazd (1 osoba) do National University of Civil Engineering Hanoi (Wietnam) Dr inż. Moczko Andrzej Wizyty gości z zagranicy łącznie 12 osób (Chiny- 3 osoby, Francja – 2 osoby, Niemcy – 7 osób)

65 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA ORAZ PRZEWODY DOKTORSKIE 2013

66 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Publikacje pracowników Instytutu w roku 2013 W roku ukazało się ogółem 184 publikacji, w tym m.in.  - 16 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 2 w ACME - 64 artykuły w pozostałych czasopismach z listy MNiSW - 1 referat z konferencji zagranicznych oraz 3 artykuły punktowane w bazie Web of Science Szczegółowiej struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa została przedstawiona na poniższych wykresach. Struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa PWr

67 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
LOKALIZACJA PUBLIKACJI PUNKTOWANYCH WEDŁUG LISTY MNiSW

68 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data obrony Promotor 1 Maciej KOŻUCH Nośność stalowych łączników otwartych typu MCL w belkach zespolonych stalowo-betonowych r. Dr hab. inż Wojcieh LORENC 2 Piotr KMIECIK Wpływ zbrojenia zszywającego na nośność zespolonych konstrukcji żelbetowych r. Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI 3 Łukasz SADOWSKI Nieniszcząca ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych r. Prof. dr hab. inż Jerzy HOŁA 4 Sławomir ROWIŃSKI Wytrzymałość zmęczeniowa łącznika stalowego w innowacyjnym zespoleniu belki stalowo – betonowej r. Prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK 5 Kamil PAWŁOWSKI Obciążenia stożkowych lejów i cylindrycznych płaszczy silosów z blachy falistej od składowanego zboża r. Dr hab. inż Eugeniusz HOTAŁA prof. PWr. 6 Łukasz JANIGA Dobór naciągów wstępnych odciągów masztów o trzonach trójpasowych r.

69 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data otwarcia przewodu Promotor 1 Magdalena IŻYKOWSKA - KUJAWA Metodyka oceny stanu bezpieczeństwa pracy na placu budowy r. Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr. 2 Agata ANISZCZYK Obciążenia walcowych płaskodennych silosów o podatnych lub wiotkich płaszczach Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. PWr. 3 Mateusz KUŚNIEREK Obciążenia płaskich den i podatnych walcowych płaszczy silosów stalowych od składowanej biomasy Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. PWr./ Dr inż. Łukasz SKOTNY

70 Data zamknięcia przewodu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE ZAMKNIĘTE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data zamknięcia przewodu Promotor 1 Ornella BEHR Nośność konstrukcji wsporczych z elementów giętych współpracujących z lekką obudową obiektów budowlanych r. Dr hab. inż Bronisław GOSOWSKI, prof. PWr. 2 Hanna DUDZIAK - OWCA Przestrzenna utrata stateczności trójpasowego łuku prętowego Prof. dr hab. inż Zbigniew KOWAL 3 Tomasz DZIENDZIEL Wpływ promieniowania cieplnego na warunki pracy na stanowiskach ogniowych w przemyśle Doc. Dr hab. inż Lech ŚLIWOWSKI 4 Tadeusz GRABAREK Stateczność miejscowa środnika belki dwuteowej w przypadku występowania sil skupionych w polach między żebrami Doc. dr hab. inż Leszek WIŚNIEWSKI 5 Sebastian JANUCHOWSKI Harmonogramowanie równoległych kompleksów robót z zastosowaniem systemu komputerowego Prof. dr hab. inż Juliusz MROZOWICZ 6 Edward KOZIOŁEK Losowa nośność graniczna dwukrzywiznowych powłok prętowych obciążonych siłami skupionymi Prof. dr hab. inż Zbigniew KOWAL 7 Piotr NAPIERAŁA Zróżnicowanie materiałowe elementów obiektów zabytkowych ze szczególnym zastosowaniem w badaniach metody termowizji 8 Grzegorz SZEWCZYK Koncentracja naprężeń w spoinie łączącej żebro z tarczą Doc. Dr hab. inż Kazimierz RYKALUK 9 Piotr WILCZEWSKI Nośność nietypowych styków montażowych pełnościennych elementów konstrukcji metalowych

71 Data zamknięcia przewodu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK PRZEWODY DOKTORSKIE ZAMKNIĘTE W ROKU 2013 c.d. Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data zamknięcia przewodu Promotor 10 Jan Lech ZIOBERSKI Stateczność ściskanego pręta cienkościennego z uwzględnieniem imperfekcji r. Doc. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK 11 Piotr ADRIAN Teoretyczno – doświadczalna analiza szerokości współpracującej płyt stropowych współpracujących z belkami stalowymi w stropach zespolonych r. Dr hab. inż. Ernest KUBICA, prof. PWr. 12 Mirosław FUCZKO Badanie skuteczności osuszania zawilgoconych murów ceglanych metodą mikrofalową Jerzy HOŁA, prof. PWr. 13 Krzysztof KOZŁOWSKI Wpływ geometrii dna stożkowego na rozkład naporu materiałów sypkich na ścianę i dno silosu Dr hab. inż Sylwester KOBIELAK, 14 Izabela PONIŻY – KOZŁOWSKA Wpływ skokowej zmiany grubości ściany na rozkład naporu materiałów sypkich na ściany silosu Dr hab. inż Sylwester KOBIELAK, 15 Maciej Jerzy MORKA Metodyka oceny kosztów bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych Bożena HOŁA, 16 Grzegorz TROSZCZYŃSKI Naprężenia początkowe w strefach przypodporowych strunobetonowych płyt kanałowych Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI 17 Robert WALUK Prognozowanie remontów dociepleń ścian budynków Ewa MARCINKOWSKA,

72 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INSTYTUTU BUDOWNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google