Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Beata Szymańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Beata Szymańska."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Beata Szymańska

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 - 2013

3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 - 2013 2011 r. 2012 r. 2013 r. FUNDUSZ ZASADNICZY 108 626,- 48 436,- 70 082,- 70 082,- DYDAKTYKA 126 000,- 189 526,- 172 215,- 172 215,- 4/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 1 110 874,- 1/ 1 110 874,- 1/ 939 817,- 2/ 939 817,- 2/ 844 080,- 3/ 844 080,- 3/ GRANTY 1 024 410,- 634 730,- 71 890,- 71 890,- SPRZEDAŻ – PRZEMYSŁ 1 040 000,- 930 713,- 1 015 897,- RAZEM 3 409 910,- 2 714 786,- 2 119 082,- 1/ w tym 37% rezerwy Dziekana 2/ w tym około 10,85% rezerwy Dziekana 3/ w tym około 12,68% rezerwy Dziekana 4/ w tym 30 000,- dofinansowanie JM Rektora; 55 082,- dofinansowanie z funduszu zasadniczego; 1000,- dofinansowanie Prorektora Sroki; 2 368 pozostałe przychody

4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 FUNDUSZE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 - 2013

5 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 - 2013

6 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011 - 2013 2011 r.2012 r.2013 r. KOSZTY (ZŁ)% % % PŁACE (administracja + sprzątające) 400 713,- I2340 530,- I2290 883,- I2 212 051,- AC215 963,- AC233 110,- AC 612 764,- 43,4 556 483,- 44,1 523 993,- 38,9 ENERGIA 334 098,- 23,7 416 918,- 33 530 032,- 39,3 AMORTYZACJA 331 282,- 23,5 170 108,- 13,5 191 722,- 14,2 ROZMOWY TELEFONICZNE 36 351,- 2,6 29 023,- 2,3 32 471,- 2,4 ŚRODKI CZYSTOŚCI 9 258,- 0,6 12 215- 1 12 897,- 1 WYWÓZ ŚMIECI + TRANSPORT 17 390,- 1,3 19 679,- 1,6 21 862,- 1,6 WYDATKI I-2 69 687,- 4,9 57 890,- 4,5 35 332,- 2,6 OGÓŁEM WYDATKI 1 410 830,- 100 1 262 316,- 100 1 348 299,- 100 LIMIT + ODPISY AMORTYZACYJNE 885 637,- 62,8 721 538,- 57,2 712 893,- 52,9 ŚRODKI WYPRACOWANE 435 821 30,9 504 702,- 40 319 138,- 23,7 BILANS - 89 372,- 6,3 - 36 076,- 2,8 - 316 268,- 23,4

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 KOSZTY WYDZIAŁOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011-2013 BILANS = PRZYCHODY - WYDATKI (w zł )

8 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 STRUKTURA KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH INSTYTUTU BUDOWNICTWA W LATACH 2011-2013

9 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Lp. Rodzaj wydatków Kwota (zł) 1 Materiały biurowe i komputerowe, tusze i tonery do drukarek. 11 473,- 2 Pozostałe materiały i drobne zakupy (niszczarka, wentylator, czajniki, klucz, baterie, kwiaty itp.) 1744,- 3 Usługi zewnętrzne - naprawy systemu alarmowego, oraz domofonu, naprawa i konserwacja ksero, usługi bankowe, audyt projektu 6 705,- 4 Catering, art. spożywcze, woda mineralna 5 316,- 5 Świadczenia na rzecz pracowników (okulary, odzież) 1 194,- 6 Koszty audytu PCA 7 454,- 7 Usługi wew., nekrologi, teczki, koperty, kartki świąteczne itp. 1 436,- RAZEM: 35 322,- ROZLICZENIE WYDATKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH PONIESIONYCH W ROKU 2013

10 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH Z KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH W ROKU 2013 ( w zł )

11 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 KOSZTY DYDAKTYKI INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013

12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2013 L.p.RODZAJ WYDATKÓWKOSZTY ( w zł ) 1 Opłaty członkowskie, akredytacyjne, licencyjne, aktualizacje oraz koszty audytów. 6 058 2Koszty studentów i doktorantów 4 955 3 Materiały do laboratoriów dydaktycznych (kruszywa, cementy, piasek, żwir, materiały chemiczne, art. elektryczne itp.) 20 241 4 Usługi zewnętrzne: naprawy, wzorcowania i konserwacje urządzeń laboratoryjnych, dzierżawa butli ekspertyza budowlana 32 132 5Delegacje krajowe i zagraniczne7 286 6Materiały biurowe, części komputerowe, normy 1 033 7 Wyposażenie (dalmierz laserowy, tarcza do betonu, waga, niszczarka, termohigrometr, zasilacz UPS, wiertarka, kątownik) 19 459 8Usługi transportowe1 724 9Usługi wewnętrzne960 10Pozostałe drobne wydatki466 RAZEM94 314

13 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 STRUKTURA WYDATKÓW I-2 PONIESIONYCH NA BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ DYDAKTYKI W ROKU 2013 ( w zł )

14 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013ORAZ REZERWY DYREKTORA

15 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Lp. Nazwa Kwota /zł/ 1 Dofinansowanie dydaktyki I-2 55 082,- 2 Inwestycje drobne remonty 15 000,- RAZEM 70 082,- B I L A N S B I L A N S + 15.000,- ROZLICZENIE FUNDUSZU ZASADNICZEGO 2013

16 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Rozliczenie Rezerwy Dyrektora ( wyodrębnionej z działalności statutowej ) Lp. Rodzaj kosztów Kwota (zł) 1 Usługi wew. (czasopismo Studia Geotechnika) 405 2 Usługi zewnętrzne (wzorcowanie 3 szt. siłomierzy, naprawa komory klimatycznej, usługi transportowe) 13 185 3Szkolenia i seminaria, konferencje 1 845 4Aparatura (zestaw siłomierzy wzorcowych)29 102 5Materiały (piasek, normy)8 294 6Delegacje krajowe (np. na szkolenia) 660 RAZEM 53 491 Limit rezerwy ( 6,6%): 56 048,- zł Wykorzystano brutto: 53 491,- zł (kwota netto 45 361,- + koszty pośrednie 8 130,-)

17 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W LATACH 2011-2013

18 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

19 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM WARTOŚĆ ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH 2011-2013 (w tys. zł) Wartość zleceń badawczych znacznie wzrosła w stosunku do roku 2012.

20 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

21 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I - 2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM LICZBA ZLECEŃ BADAWCZYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z PRZEMYSŁU W LATACH 2011-2013 (w szt.)

22 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM - STRUKTURA KOSZTÓW wszystkich zleceń realizowanych w 2013 roku ( w tys. zł)

23 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM – KOSZTY 2013 (w zł) Koszty 2013 Rodzaj kosztu Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Koszty w ramach zleceń z badaniami objetymi akredytacją Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem usługi zewnętrzne27 046626 353 konferencje--1 500 materiały-5132 985 delegacje-2686 904 usługi wew.--23 320 aparatura+ wyposażenie4 481-- umowy o dzieło-41 725 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy naukowi -60 500407 220 Zwiększone wynagrodzenia pracownicy laboratorium w tym akredytowanego -46 02090 300 Zwiększone wynagrodzenie pozostali pracownicy (administracja) -2 10017 790 ZUS+ FP20 06489 872 koszty bezpośrednie31 527127 103707 969 koszty ogólne15 53485 131 koszty wydziałowe25 663109 018 zysk8 451113 779

24 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2013r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM PRZYCHODY 2013 (w tys. zł) PRZYCHODY 2013 (w tys. zł) Przychody 2013 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem Sprzedaż ( kwota netto ) -176 7501 015 897 Przychód ( sprzedaż - koszty ogólne ) -161 216930 766

25 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2012r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS 2013 (w zł) BILANS 2013 (w zł) Bilans 2013 Rodzaj Przychody laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) minus Koszty ponoszone na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł (poza przemysłem) Przychody w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją minus Koszty w ramach zleceń z badaniami objętymi akredytacją Przychody w ramach zleceń z przemysłu ogółem minus Koszty poniesione w ramach zleceń z przemysłu ogółem Bilans ( przychód - koszty bezpośrednie) - 31 527 34113 222797

26 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 I-2 WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM W 2011r. Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECEŃ REALIZOWANYCH W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM BILANS AKREDYTACJI 2013 (w tys. zł) BILANS AKREDYTACJI 2013 (w tys. zł) Przychody uzyskane w ramach zleceń minus z badaniami objętymi akredytacją minus koszty poniesione na rzecz laboratorium akredytowanego z różnych źródeł ( poza przemysłem ) W kosztach nie ujęto - wydatków na utrzymanie bieżące, w tym: sprzątanie, ogrzewanie, oświetlenie, telefony. 2 587,-

27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011-2013 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

28 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011-2013 Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantów 1 024 410,- 634 730,- 71 890,- 2 368 330,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

29 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350303 Dr inż. W. Lorenc 2009-2011 „Nośność zmęczeniowa ciągłych łączników otwartych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 140 000,- 0,-0,- 600 000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

30 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350310 Prof. H. Nowak 2010-2013 „Termowizyjna identyfikacja cieplnych właściwości przegród budowlanych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 136 300,- 53 170,- 10 530,- 350 000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

31 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350327 Prof. J. Hoła 2011-2013 „Nowy nieniszczący sposób oceny przyczepności i odrywanie warstw w posadzkach betonowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 42 900,- 22 100,- 0,- 65 000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

32 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350334 Prof. B. Hoła 2011-2013 „System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 287 300,- 262 600,- 0,- 549 900,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

33 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350341 Prof. J. Jasieńko 2011-2014 „Innowacyjne metody modyfikacji przekrojów dźwigarów z drewna klejonego warstwowo przy użyciu zbrojenia wewnętrznego”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 230 450,- 101 500,- 52 000,- 396 950,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

34 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350358 Prof. E. Hotała 2011-2013 „Badania prototypowych lekkich silosów metalowych do składowania biomasy w elektrowniach”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 182 000,- 138 000,- 0,- 320 000,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 350365 Mgr inż. W. Misztal 2011-2014 „Efektywność wzmacniania zabytkowych murów kamiennych z zastosowaniem nowoczesnych technologii akceptowalnych z punktu widzenia konserwatorskiego”. Środki na rok 2011 Środki na rok 2012 Środki na rok 2013 Ogółem wartość grantu 5 460- 57 360,- 9 360,- 86 480,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2010 – 2012

36 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Grant badawczy w ramach POIG Funduszu Europejskiego2010 - 2013 Grant badawczy w ramach POIG Funduszu Europejskiego 2010 - 2013 Poddziałanie 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” Koordynator Krajowy - Politechnika Łódzka Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” Projekt: „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” PT 7 Oszczędność energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie Koordynator z ramienia PWr. - Prof. dr hab. inż. Jan Bień Temat Badawczy TB 7.2. „Metoda oceny budynków użyteczności publicznej z pasywnymi systemami wykorzystania energii słonecznej pod kątem oszczędności energii oraz komfortu cieplnego i wizualnego ludzi „ Kierownik tematu badawczego z ramienia Instytutu Budownictwa - Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

37 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 GRANT EUROPEJSKI Dr hab. inż. W. Lorenc „Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach”. Komisja Wspólnot Europejskich Komisja Wspólnot Europejskich Fundusz Badawczy Węgla i Stali Fundusz Badawczy Węgla i Stali Akronim ECOBRIDGE Akronim ECOBRIDGE Wartość ogółem 205.508,- GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

38 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1004 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Mgr inż. Katarzyna Hamrol „Enhance mechanical properties of timber engineered wood products and timber structures”. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

39 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 EUROPEJSKI PROJEKT COST FP1101 Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak „ Assessment, reinforcement and monitoring of timber structures”. GRANTY ZEWNĘTRZNE W LATACH 2011 – 2013

40 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 GRANTY WEWNĘTRZNE 2013 GRANTY Dziekańskie 2012

41 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „Badania reologiczne belek żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych CFRP poddanych działaniu różnej temperatury" Mgr inż. Ewelina Kusa 12 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

42 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Określenie efektywności współpracy cięgno-zaprawa we wzmacnianiu historycznych murów Kamiennych z zastosowaniem aplikacji cięgien ze stali nierdzewnej w spoiny murowe połączone”. Mgr inż. Witold Misztal 10 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

43 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Analiza numeryczna pierścienia ceglanego wzmocnionego po stronie zewnętrznej z uwzględnieniem sprężenia”. Mgr inż. Krzysztof Raszczuk 10 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

44 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Efektywność wzmacniania łuków murowanych z cegły wzmacnianych różnymi materiałami kompozytowymi”. Dr inż. Łukasz Bednarz 17 000,- GRANTY Dziekańskie 2013

45 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Modele numeryczne belek żelbetowych”. Dr inż. Michał Musiał 14 250,- GRANTY Dziekańskie 2013

46 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2013 „ Sztywność żelbetowych elementów belkowych poddanych obciążeniu momentem skręcającym”. Dr inż. Wojciech Pawlak 14 250,- GRANTY Dziekańskie 2013

47 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 KONFERENCJE INSTYTUTU BUDOWNICTWA 2013

48 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W DUŻYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH Pustków 23-27 września 2013 r. Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 XXVII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska „Wojanów 2013” 14 - 17 maja 2013r. Przewodniczący Komitetu Naukowego : Prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK

50 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 2013

51 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe 26 osób, 25 referatów w tym: w/na Republice Czeskiej Republice Czeskiej- 4 referaty International Interdyscyplinary PhD Workshop’2013, Brno Mgr inż. Adelajda Pala Dr inż. Łukasz Sadowski 43rd International Conference and NDT Technique Exposition, Ołomuniec Mgr inż. Adelajda Pala 10th Conference on Local Mechanical Properties, Kutna Hora Dr inż. Łukasz Sadowski Afryce Południowej Afryce Południowej- 3 referaty Events in Structural Engineering, Mechanics and Computation SEMC’2013 International Conference, Cape Town Dr inż. Marek Maj

52 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Wietnamie Wietnamie- 1 referat Sustainable Built Environment for Now and the Future, Hanoi Dr inż. Andrzej Moczko Włoszech Włoszech - 3 referaty 2nd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS’13, Trento Prof. dr hab. Jerzy Jasieńko Dr inż. Tomasz Nowak Dr inż. Łukasz Bednarz Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering computing, Cagliari Dr inż. Łukasz Sadowski Węgrzech Węgrzech - 1 referat International Conference – Design, Fabrication and Economy of Metal Structures, Miskolc Prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski Mgr. inż. Michał Redecki

53 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Rosji Rosji- 4 referaty International Conference - Integration, Partnership and Innovations In Construction, Sciences and Education, Moskwa Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Andrzej Moczko International Conference EUCEET’2013 – Civil Engineering Education: are we meeting the needs of the industry and society, Moskwa Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Andrzej Moczko International Conference IFAC MIM’2013, Saint Petersburg Dr hab. inż. Zdzisław Hejducki Japonii Japonii- 2 referaty The International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies SCMT3, Kyoto Dr inż. Dominik Logoń

54 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Litwie Litwie - 4 referaty 11th International Conference – Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST’2013, Wilno Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński Dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr. Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, prof. PWr. Dr inż. Piotr Berkowski Dr inż. Krzysztof Gawron Dr inż. Łukasz Sadowski Mgr inż. Mateusz Maszczak Rumunii Rumunii- 1 referat The Eight International Conference Bridges In Danube Basin, Timisoara Dr hab. inż. Wojciech Lorenc

55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na Konferencje Międzynarodowe c.d. Kanadzie Kanadzie- 1 referat International Workshop on Smart Materials, Structures, SHM and NDT for the Energy Industry, Calgary Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła Dr inż. Łukasz Sadowski Wielkiej Brytanii Wielkiej Brytanii- 1 referat Designe Builder Simulation Conference’2013, Londyn Dr inż. Łukasz Nowak  Austrii  Austrii - 1 referat 2nd Central European Symposium on Building Physics, Vienna. Prof. dr hab. inż. Nowak Henryk

56 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Wyjazdy na zaproszenie partnerskich instytucji naukowych w celu wygłoszenia cyklu wykładów 3 wyjazdy, 7 osóbHISZPANIA INCOSA Ingenieria Zaragoza Dr inż. Berkowski Piotr NIEMCY Universitat der Bundeswehr Munchen Dr inż. Berkowski Piotr, Mgr inż. Misztal Witold, Dr inż. Nowak Tomasz Brandenburgische Technische Universitat Cottbus Dr inż. Berkowski Piotr, Mgr inż. Misztal Witold, Dr inż. Nowak Tomasz

57 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych European Cooperation in Science and Technology (COST) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Architecural Heritage (ISCARSAH) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Wood Committee (IWC) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM) dr inż. Moczko Andrzej

58 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział w działalności międzynarodowych organizacji naukowych UNESCO World Heritage Center Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET) Dr inż. Piotr Berkowski Romualdo del Bianco Foundation Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy

59 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział w realizacji Projektów Międzynarodowych 4 projekty, 10 wyjazdów Europejski Projekt COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz, Dr inż. Łukasz Bednarz, Mgr inż. Witold Misztal Europejski Projekt COST FP1101 Assessment, reinforcement and monitoring of timber Structures Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Nowak Tomasz Europejski Program ERASMUS - Projekt „CHESS”2013 European Summer School on Construction History Dr inż. Berkowski Piotr, Dr inż. Tomasz Nowak, Mgr inż. Witold Misztal

60 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Grant Europejski z Funduszu Badawczego Węgla i Stali „ECOBRIDGE” Wprowadzenie ekonomicznych rozwiązań w mostach opartych na innowacyjnym połączeniu ścinanym z ciągłych łączników otwartych oraz zintegrowanych przyczółkach Dr hab. inż. Lorenc Wojciech Dr inż. Maciej Kożuch Dr inż. Sławomir Rowiński

61 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych Udział w organizacji Konferencji Zagranicznych Międzynarodowa Konferencja MuRiCo 2014 Universita di Bologna – Bolonia, Włochy Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – członek Steering Committee Międzynarodowa Konferencja SHATIS 2015 „Structural Health Assesment of Timber Structures” Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy – Przewodniczący Steering Committee oraz Scientific Committee

62 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział we współpracy naukowej 8 wyjazdów (18 osób), w tym: 1 wyjazd (5 osób) do Aalto University (Finlandia) Dr hab. inż. Hoła Bożena, Prof. dr hab. inż. Hoła Jerzy, Prof. dr hab. inż. Kamiński Mieczysław, Mgr inż. Maszczak Mateusz, Dr inż. Sadowski Łukasz 1 wyjazd (1 osoba) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nowa Zelandia) Dr inż. Bednarz Łukasz 1 wyjazd (3 osoby) do Padowa University (Włochy) 1 wyjazd (3 osoby) do Padowa University (Włochy) Dr inż. Bednarz Łukasz, Mgr inż. Misztal Witold, Mgr inż. Raszczuk Krzysztof 1 wyjazd (3 osoby) do Perugia University (Włochy) 1 wyjazd (3 osoby) do Perugia University (Włochy) Dr inż. Bednarz Łukasz, Mgr inż. Misztal Witold, Mgr inż. Raszczuk Krzysztof 1 wyjazd (1 osoba) do SSF Ingenieure (Niemcy) 1 wyjazd (1 osoba) do SSF Ingenieure (Niemcy) Dr inż. Kożuch Maciej

63 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Udział we współpracy naukowej c.d. 1 wyjazd (1 osoba) do Chalmers University of Technology (Szwecja) Dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd (3 osoby) do Trento University (Włochy), 1 wyjazd (3 osoby) do Trento University (Włochy) Prof. dr hab. inż. Jasieńko Jerzy, Dr inż. Bednarz Łukasz, Dr inż. Nowak Tomasz 1 wyjazd (1 osoba) do University of Innsbruck (Austria) 1 wyjazd (1 osoba) do University of Innsbruck (Austria) Dr inż. Nowak Łukasz

64 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej 2 wyjazdy (3 osoby),w tym:  1 wyjazd (2 osoby) do Beijing Jiaotong University (Chiny) Prof. dr hab. inż. Hoła Jerzy, Dr inż. Moczko Andrzej  1 wyjazd (1 osoba) do National University of Civil Engineering Hanoi (Wietnam) Dr inż. Moczko Andrzej Wizyty gości z zagranicy łącznie 12 osób (Chiny- 3 osoby, Francja – 2 osoby, Niemcy – 7 osób)

65 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU BUDOWNICTWA ORAZ PRZEWODY DOKTORSKIE 2013

66 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Publikacje pracowników Instytutu w roku 2013 W roku 2013 ukazało się ogółem 184 publikacji, w tym m.in. - 16 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej w tym 2 w ACME - 64 artykuły w pozostałych czasopismach z listy MNiSW - 1 referat z konferencji zagranicznych oraz 3 artykuły punktowane w bazie Web of Science Szczegółowiej struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa została przedstawiona na poniższych wykresach. Struktura publikacji pracowników Instytutu Budownictwa PWr

67 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 LOKALIZACJA PUBLIKACJI PUNKTOWANYCH WEDŁUG LISTY MNiSW

68 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 PRZEWODY DOKTORSKIE OBRONIONE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwiskoTemat pracyData obronyPromotor 1 Maciej KOŻUCH Nośność stalowych łączników otwartych typu MCL w belkach zespolonych stalowo-betonowych 06.03.2013r. Dr hab. inż. Wojcieh LORENC 2 Piotr KMIECIK Wpływ zbrojenia zszywającego na nośność zespolonych konstrukcji żelbetowych 03.04.2013r. Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI 3 Łukasz SADOWSKI Nieniszcząca ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych 08.05.2013r. Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA 4 Sławomir ROWIŃSKI Wytrzymałość zmęczeniowa łącznika stalowego w innowacyjnym zespoleniu belki stalowo – betonowej 12.06.2013r. Prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK 5 Kamil PAWŁOWSKI Obciążenia stożkowych lejów i cylindrycznych płaszczy silosów z blachy falistej od składowanego zboża 20.11.2013r. Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA prof. PWr. 6 Łukasz JANIGA Dobór naciągów wstępnych odciągów masztów o trzonach trójpasowych 04.12.2013r. Prof. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK

69 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data otwarcia przewodu Promotor 1 Magdalena IŻYKOWSKA - KUJAWA Metodyka oceny stanu bezpieczeństwa pracy na placu budowy 26.06.2013r. Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr. 2 Agata ANISZCZYK Obciążenia walcowych płaskodennych silosów o podatnych lub wiotkich płaszczach 26.06.2013r. Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. PWr. 3 Mateusz KUŚNIEREK Obciążenia płaskich den i podatnych walcowych płaszczy silosów stalowych od składowanej biomasy 26.06.2013r. Dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. PWr./ Dr inż. Łukasz SKOTNY

70 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 PRZEWODY DOKTORSKIE ZAMKNIĘTE W ROKU 2013 Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data zamknięcia przewodu Promotor 1 Ornella BEHR Nośność konstrukcji wsporczych z elementów giętych współpracujących z lekką obudową obiektów budowlanych 29.05.2013r. Dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI, prof. PWr. 2 Hanna DUDZIAK - OWCA Przestrzenna utrata stateczności trójpasowego łuku prętowego 29.05.2013r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew KOWAL 3 Tomasz DZIENDZIEL Wpływ promieniowania cieplnego na warunki pracy na stanowiskach ogniowych w przemyśle 29.05.2013r. Doc. Dr hab. inż. Lech ŚLIWOWSKI 4 Tadeusz GRABAREK Stateczność miejscowa środnika belki dwuteowej w przypadku występowania sil skupionych w polach między żebrami 29.05.2013r. Doc. dr hab. inż. Leszek WIŚNIEWSKI 5 Sebastian JANUCHOWSKI Harmonogramowanie równoległych kompleksów robót z zastosowaniem systemu komputerowego 29.05.2013r. Prof. dr hab. inż. Juliusz MROZOWICZ 6 Edward KOZIOŁEK Losowa nośność graniczna dwukrzywiznowych powłok prętowych obciążonych siłami skupionymi 29.05.2013r. Prof. dr hab. inż. Zbigniew KOWAL 7 Piotr NAPIERAŁA Zróżnicowanie materiałowe elementów obiektów zabytkowych ze szczególnym zastosowaniem w badaniach metody termowizji 29.05.2013r. Doc. Dr hab. inż. Lech ŚLIWOWSKI 8 Grzegorz SZEWCZYK Koncentracja naprężeń w spoinie łączącej żebro z tarczą 29.05.2013r. Doc. Dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK 9 Piotr WILCZEWSKI Nośność nietypowych styków montażowych pełnościennych elementów konstrukcji metalowych 29.05.2013r. Dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI, prof. PWr.

71 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 PRZEWODY DOKTORSKIE ZAMKNIĘTE W ROKU 2013 c.d. Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Data zamknięcia przewodu Promotor 10 Jan Lech ZIOBERSKI Stateczność ściskanego pręta cienkościennego z uwzględnieniem imperfekcji 29.05.2013r. Doc. dr hab. inż. Kazimierz RYKALUK 11 Piotr ADRIAN Teoretyczno – doświadczalna analiza szerokości współpracującej płyt stropowych współpracujących z belkami stalowymi w stropach zespolonych 23.10.2013r. Dr hab. inż. Ernest KUBICA, prof. PWr. 12 Mirosław FUCZKO Badanie skuteczności osuszania zawilgoconych murów ceglanych metodą mikrofalową 23.10.2013r. Dr hab. inż. Jerzy HOŁA, prof. PWr. 13 Krzysztof KOZŁOWSKI Wpływ geometrii dna stożkowego na rozkład naporu materiałów sypkich na ścianę i dno silosu 23.10.2013r. Dr hab. inż. Sylwester KOBIELAK, prof. PWr. 14 Izabela PONIŻY – KOZŁOWSKA Wpływ skokowej zmiany grubości ściany na rozkład naporu materiałów sypkich na ściany silosu 23.10.2013r. Dr hab. inż. Sylwester KOBIELAK, prof. PWr. 15 Maciej Jerzy MORKA Metodyka oceny kosztów bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych 23.10.2013r. Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. PWr. 16 Grzegorz TROSZCZYŃSKI Naprężenia początkowe w strefach przypodporowych strunobetonowych płyt kanałowych 23.10.2013r. Prof. dr hab. inż. Mieczysław KAMIŃSKI 17 Robert WALUK Prognozowanie remontów dociepleń ścian budynków 23.10.2013r. Dr hab. inż. Ewa MARCINKOWSKA, prof. PWr.

72 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU BUDOWNICTWA ZA ROK 2013 Opracowały: mgr Elżbieta Burasińska mgr Beata Szymańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google