Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od Autorów Realizując przesłanie Jana Pawła II zawarte w orędziu "Misja Kościoła w erze komputerów" na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od Autorów Realizując przesłanie Jana Pawła II zawarte w orędziu "Misja Kościoła w erze komputerów" na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu."— Zapis prezentacji:

1 Od Autorów Realizując przesłanie Jana Pawła II zawarte w orędziu "Misja Kościoła w erze komputerów" na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 1990 r., z którego wynika, że "bezpośredni dostęp do informacji umożliwia Kościołowi pogłębienie dialogu ze współczesnym światem”, a także że "w nowej kulturze komputerów Kościół może szybciej informować świat o swoim credo i wyjaśniać swe stanowisko wobec każdego problemu czy wydarzenia”, oddajemy do bezpłatnego użytkowania zbiór pieśni wspólnotowych: - aby można jeszcze lepiej wykorzystać zdobycze techniki w dziele ewangelizacji, aby mogli z niego skorzystać wszyscy potrzebujący, a zwłaszcza ci, którzy nie mają środków finansowych na zakup innych rozwiązań komercyjnych, - ale nade wszystko - ku chwale Boga! Śpiewnik ten jest bardzo ważnym i potrzebnym elementem systemu multimedialnego (komputer – projektor – ekran), którego zastosowania w kościołach jesteśmy zwolennikami. Naszym celem jest udostępnienie gotowego systemowego rozwiązania dla wszystkich kościołów, aby można w optymalny sposób wykorzystać zdobycze techniki w dziełach ewangelizacji , dla upiększenia naszych świątyń oraz w celach społecznych. Zaznaczamy, że nasza praca nie ma charakteru komercyjnego, dlatego oddajemy owoce naszej pracy, wiedzę oraz doświadczenie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jednocześnie informujemy, że niniejszy zbiór pieśni przekazaliśmy jako darowiznę dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Małgorzaty w Gajkowie i nie wyrażamy zgody na jakąkolwiek formę komercyjnego wykorzystania tego, co stworzyliśmy. Gdyby jednak ktoś uznał, że nasza praca przynosi pożytek i chciał wyrazić to poprzez jakąś formę materialnego wsparcia, to naszym życzeniem jest, aby odbyło się to poprzez dobrowolną wpłatę środków pieniężnych, według własnego uznania, na Caritas Polska, która z całą pewnością właściwie spożytkuje te środki. AŁ i TS

2 „… jawicie się jako źródła światła w świecie.” Flp 2,15

3 „… jawicie się jako źródła światła w świecie.”
Flp 2,15

4 1. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury: O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie, I grzechów naszych zapomnij, już Panie. 2. Niebiosa, rosę spuście nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury. Grzech nas oszpecił w nędznej postaci, Stoim przed Tobą, jakby trędowaci. 3. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, I ześlij Tego, co ma być zesłany.

5 4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie, chmury
4. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie, chmury. Pociesz się, ludu, pociesz w tej niedoli, Już się przybliża kres twojej niewoli. 5. Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Roztwórz się, ziemio, i z łona Twojego, Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

6 Oto Pan Bóg przyjdzie Z rzeszą świętych k’nam przybędzie: Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja

7 Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali
Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. 1) Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, A miłości bym nie miał, Stałbym się jak miedź brzęcząca, Albo cymbał brzmiący. 2) Gdybym posiadał wszystką wiedzę I wiarę taką iżbym góry przenosił, Lecz miłości bym nie miał Byłbym niczym. 3) I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, A ciało swe wystawił na spalenie, Lecz rniłości bym nie maiał, Nic mi nie pomoże. 4) Młość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa.

8 4) Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa
4) Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, Nie szuka poklasku. 5) Miłość nie unosi się pychą, Ale jest pokorna. Miłość nie szuka swego, Gniewem się nie unosi. 6) Miłość nie pamięta złego, Nie cieszy się z niesprawiedliwości, Lecz współweseli się z prawy. Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

9 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z Boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich, ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do Siebie zbliżyć się, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.

10 Jestem tu Panie mój Czekam, przyjdź i przytul mnie /x2 Zabierz lęk, zabierz strach W ramionach swoich schowaj mnie /x2 Panie mój…   Przed całym światem ukryj mnie Jak Ojciec do piersi przytul mnie Tak bardzo dzisiaj potrzebuje Cię Panie mój

11 Każdego dnia szukam Cię Na kolanach swych modlę się Więc wybacz mi słabości me I wszystko to, czym ranię Cię Panie, proszę Cię Łaską swą ogarnij mnie Tak bardzo chcę Na nowo rozpal mnie Tak bardzo chcę Rozkochać w Tobie się Tak bardzo chcę Przy Tobie bliżej być Tak bardzo chcę Słowo Twe raduje mnie I chwały pieśń śpiewać chcę Miłością mą jesteś Ty Życie swe oddaje Ci Panie, proszę Cię Niech Twój Duch prowadzi mnie Tak bardzo chcę….

12 Pan Barankiem naszym jest Zbawienie daje nam On godzien chwały jest

13 Dla Ciebie Panie chcę Zaśpiewać moją Pieśń Obecności Twej szukać chcę Tyś schronieniem mym Do Ciebie uciekam się Już nie lękam się gdy czuję Cię   Bo wiem, że gdy szukam Odnajdę Cię Kiedy pytam odpowiesz mi Bo ty kochasz mnie Ty Panie kochasz mnie Ja wiem…..

14 Góry mogą upaść I pagórki zachwiać się Ale miłość moja Nigdy nie opuści Cię /2x   Tak mówi Pan Tak mówi Pan Tak mówi ten, Który litość nad Tobą ma

15 Połóż mnie Jak pieczęć na sercu swym Połóż mnie Jak pieczęć na ramieniu Twym /2x   Połóż mnie /2x   Bo jak śmierć potężna miłość jest A jej żar niczym płomień Pański jest Rzeki nie zatopią jej Wody nie ugaszą jej

16 Nie umiem dziękować Panie Ci Za wszystko, co dajesz mi Przyjmij więc Panie moją pieśń To wszystko, co mogę dać Dzisiaj Panie Chcę wywyższać Cię Mój Jezu Chcę wywyższać Cię Boże mój i Królu Chcę zaśpiewać Ci chwały pieśń Uwielbiając Imię Twe Z miłości Twej zbawiłeś Panie mnie I Swoją krwią zmazałeś grzech Pragnę więc unieść ręce swe I z wszystkich sił uwielbić Cię Dzisiaj Panie… Jeszcze bliżej Ciebie być Jeszcze dłużej wielbić Cię Jeszcze bardziej kochać Chcę wywyższać Cię….

17 Wszelkiej chwały, Wszelkiej czci Uwielbienia godzien jest Jezus Chrystus, Boży Syn Nasz zbawiciel, Judy Lew

18 Wielbię Cię, O Panie wielbić chcę Wielbię Cię O Panie wielbić chcę

19 Marana tha, przyjdź Jezu Panie W swej chwale do nas zejdź Marana tha, usłysz wołanie Gdy się wypełnią wieki   1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, jak dobry chleb na głodnego dłoń W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam, przez Ciała Krwi tajemniczą moc Gdy miłość swą okażemy w krąg, przychodzisz już dziś na ziemię swą.

20 Panie nad nami zmiłuj się Nad nami zmiłuj się O Panie zmiłuj się   Chryste… Panie…

21 Alleluja – alleluja x2 Alleluja Alleluja – alleluja x2 Alleluja

22 Dotknij panie moich oczu Abym przejrzał Dotknij Panie moich warg Abym przemówił uwielbieniem Dotknij Panie mego serca i oczyść je Niech Twój Święty Duch Dziś przenika mnie

23 Święty x 3 Święty jest nasz Bóg /x2 Niebo i ziemia - Niebo i ziemia Pełne chwały są /x2 Hosanna hosanna ho /x2   Błogosławiony który idzie w imię Pańskie / x2 Niebo i ziemia - Niebo i ziemia Pełne chwały są /x2 Hosanna hosanna ho /x4

24 Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do nas Panie, pospiesz się
Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do nas Panie, pospiesz się. Niechaj mi łaska Twa pomoże, chcę czystym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie Panie, przyjdź z łaską swoją, przyjdź i nie spóźniaj się. Wśród licznych trosk i niepokojów, kiedy już sił nie starcza nam. Karmisz nas Panie swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże…

25 Sławię Cię Sławię Cię, zawsze chcę przy Tobie być Dziękować Ci pragnę to właśnie Ty kochasz mnie Kocham Cię, kocham Cię przyjmij dziś miłość mą Raduję się w Tobie, to właśnie Ty kochasz mnie  Wyrwałeś mnie ze śmierci, Odmieniłeś życie me Zmazałeś moje winy Przebaczyłeś mi mój grzech Wyrwałeś mnie ze śmierci, Odmieniłeś życie me Od dzisiaj już na zawsze będę śpiewać Tobie pieśń /x2

26 Mój Jezu mój zbawco Któż jest tak wielki jak ty Przez wszystkie dni Wysławiać chcę Wspaniałe dzieła Twoich rąk Mój Panie obrońco Źródło mych natchnień i sił Niech cały świat Wszystko co jest Zawsze wielbi imię Twe Krzycz na cześć Pana Rozraduj się w nim Ogłaszaj wszędzie że On Królem jest Góry ustąpią na dźwięk Jego słów Gdy przemówi władca ziemi Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk Zawsze chcę kochać Cię Przy Tobie być Co może równać się z tym co u Ciebie??? / x3 Mam

27 Pan blisko jest oczekuj Go Pan blisko jest W Nim serca moc

28 MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO MOŻE ZGUBIŁEŚ ŚCIEŻKI JEGO ŚLAD MOŻE W SAMOTNĄ RUSZYŁEŚ DROGĘ I NIE WIESZ ŻE BÓG CIEBIE ZNA NIE MARTW SIĘ – BÓG CIEBIE KOCHA ON ZAWSZE Z TOBĄ JEST PODNIEŚ SWÓJ ZMĘCZONY WZROK ZACZNIJ OD NOWA ZACZNIJ JESZCZE RAZ /x3

29 NAD JEZIOREM GENEZARET RYBACY I PIOTR I INNI BYLI TEŻ
TAM NA BRZEGU PAN JEZUS ICH ZOBACZYŁ I POWIEDZIAŁ BY KTOŚ ZA NIM SZEDŁ REF.: JEZIORO GENEZARET LUDZKICH SERC PEŁNE SIECI 1/3

30 NAD JEZIOREM GENEZARET RYBACY I JA I INNI BYLI TEŻ
TAM NA BRZEGU PAN JEZUS NAS ZOBACZYŁ I POWIEDZIAŁ BY KTOŚ ZA NIM SZEDŁ REF.: JEZIORO GENEZARET LUDZKICH SERC PEŁNE SIECI 2/3

31 POSZLI ZA NIM BY ŁOWIĆ SERCA LUDZI
Z SIECIĄ WIELKĄ JAK WIELKI JEST ŚWIAT JAK PAN JEZUS TAK ONI BĘDĄ MÓWIĆ JEGO SŁOWA ROZDAWAĆ POŚRÓD MIAST REF.: JEZIORO GENEZARET LUDZKICH SERC PEŁNE SIECI 3/3

32 Zaśpiewajcie Panu pieśń nową,
bo Sam wielkich cudów dokonał, przyniosła Mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię. 2x Oznajmił Pan swoje zwycięstwo, wyjawił Swą sprawiedliwość w oczach narodów. Wspomniał na Swą dobroć i wierność, ujrzały wszystkie krańce ziemi Jego zbawienie. 2. Wykrzykuj Panu cała ziemio, weselcie się, radujcie, śpiewajcie. Chwalcie Pana przy wtórze liry, przy wtórze liry i głosem pieśni.  3. Niech zabrzmi morze i co je napełnia, niech okrąg świata i jego mieszkańcy. Rzeki niechaj klaszczą w dłonie i góry niech radośnie śpiewają.

33 Wysłuchajcie Mego głosu Czyńcie to co nakazuję będziecie ludem Moim Przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie wysłuchacie mnie w ukryciu płakał będę do niewoli poślę was trzodo ma. Dziś odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych. Powróć do mnie Izraelu mówi Pan... Twoje złe postępowanie, brak przyjaźni i pokory, ugodziły w Serce Moje, ludu mój.

34 Jak Dawid, kiedy przed Bogiem był, Będę tańczył ze wszystkich sił, przed Panem, Królem mym Jak Miriam grała na bębnie swym Będę klaskać ze wszystkich sił Przed Panem, Królem mym. Pokłońmy się przed Bogiem, Oddajmy Jemu cześć, Wielbijmy Imię „Jezus” Śpiewajmy Panu pieśń. Jak Judejczycy przed bitwą swą wierzmy Panu i chwalmy Go Pobity będzie wróg. Jak Jozue wznieśmy bojową pieśń Oddajmy Panu chwałę i cześć A wróg ucieknie wnet.

35 Hava Nagila /x3 V'Nism'chah /x2 Hava N;ran'na /x3 V'Nism'Chah /x2 Uru Uru Achim a Uru Achim Belev Sameach /x4 Uru Achim /x2 Belev Sameach a Przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie przyjdźcie, radośnie wielbimy Go! X2 Przyjdźcie, radujmy się. Przyjdźcie radujmy się. Wielbimy Go! Bracia, bracia wstańcie! Wywyższajmy Jego imię! X2 Dzisiaj tu(...) radosnym sercem.

36 Baruch haszem hammaszijah Jeszua / x4 Baruch haszem Adonai Oddajmy chwałę Jezusowi Mesjaszowi Oddajmy chwałę Bogu / x4

37 Shema Izrael Adonai Elohenu. Adonai Ehad
Shema Izrael Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Ci, którzy Jahwe ufają (ufają) są jak góra Syjon, co się nie porusza (nie porusza się), ale trwa na wieki. Ref: Góry otaczają Święte Miasto - Jeruzalem, tak Jahwe otacza swój lud i teraz i na wieki (i na wieki) i teraz i na wieki.

38 Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz, Niech Twój Święty Duch oczyszcza nas. Przygotuj nas, dziś wesela Twego czas, Przyodziej sługi w Imię Twoje. Ref.: AALLELU, O ALLE, ALLELU, ALLELU, ALLELUJA. ALLELU, O ALLE, ALLELU, ALLELU,ALLELUJA. Umocnij nas, lament zmień w radosną pieśń, Niech kajdany opadną z naszych zimnych serc. Tyś Boży Syn, do zwycięstwa wiedziesz nas, Twoje Słowo jest światłem naszej drogi. Allelu... Wysławiajmy Go, bo w Jezusie nasza moc, Niech Izrael odda Jemu chwałę. Mesjasz, Król, On ukoi wszelki ból, Bóg Jakuba, Święty Bóg.

39 1. Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi /2x Jak jest dobrze przebywać razem z braćmi /2x 2. Jest to jak olej co spływa na brodę Aarona/2x Jak olej na brodę Aarona/2x 3. Jest to jak rosa Hermonu na górach Syjonu/2x Jak rosa na górach Syjonu /2x 4. Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo Nam zapewnił swoje błogosławieństwo /2x 5.Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki /2x Nam darował życie aż na wieki /2x

40 Uradowałem się gdy mi powiedziano, pójdziemy do Domu Pana
Uradowałem się gdy mi powiedziano, pójdziemy do Domu Pana. Już stoją nasze nogi W twych bramach, o Jeruzalem Jeruzalem wzniesione jak miasto Gęsto i ściśle zabudowane 2. Tam wstępują pokolenia Pokolenia Jahwe Według prawa Izraela Aby wielbić Imię Jahwe 3. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół Będę mówił: "pokój Tobie„ Przez wzgląd na dom naszego Boga Jahwe Będę modlił się o dobro dla ciebie

41 Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, Wszystko co mam oddaję Mu
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, Wszystko co mam oddaję Mu. On jedynym Panem jest. Sh'ma Israel /x2. Jedyny Pan (...), prawdziwy Bóg (...) Sh'ma Israel/x2

42 Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze
Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze. Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. 1. Chwal duszo moja Pana, mego Króla. Chcę chwalić Pana jak długo będę żył. Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał. Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja! 2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą. Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym W Bogu, który stworzył niebo i ziemię Wszystko, co żyje śpiewa: Alleluja! 3. Pan Bóg króluje, wesel się ziemio Bóg Twój Syjonie przez pokolenia On dał Ci życie, On dał Ci wszystko Śpiewaj Mu, wysławiaj Go: Alleluja!

43 Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy
Śpiewajmy Panu naszemu, śpiewajmy! Zatańczmy Królowi, z radością zatańczmy! Bo On jest Królem całej naszej ziemi, Bo On jest Pasterzem naszych serc. Ref. Przychodzi Bóg z radością w nasze serca; Przychodzi Bóg w naszym śpiewie; Zaklaszczmy Mu, zasiada na swym tronie. Uwielbiajmy Go.

44 JEST JEDNO CIAŁO JEST JEDEN PAN
JEDNOCZY NAS W DUCHU BYŚMY RAZEM SZLI USTA GŁOSZĄ CHWAŁĘ MU W RĘKU SŁOWA JEGO MIECZ W MOC ODZIANI TAK IDZIEMY ZDOBYWAMY ZIEMIĘ TĘ JESTEŚMY LUDEM KRÓLA CHWAŁ JEGO ŚWIĘTYM NARODEM WYBRANYM POKOLENIEM BY OBJAWIAĆ JEGO CZEŚĆ WIELBIJMY JEZUSA ON JEST KRÓLEM CAŁEJ ZIEMI TEJ

45 1. Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy zbłądzimy, Ojcze, zapomnij nam. 2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas. I w swej ojcowskiej miłości Ku naszej schyl się słabości, Ojcze, przygarnij nas.

46 JAK POTĘŻNA FALA SPŁYNIE TU PRZEZ ŁASKI TWEJ ZDRÓJ CHRYSTE DOTKNIJ NAS
NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA JAK POTĘŻNA FALA SPŁYNIE TU PRZEZ ŁASKI TWEJ ZDRÓJ CHRYSTE DOTKNIJ NAS

47 Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się, przestrasza Na znak Jonasza. Alleluja! Ustąpcie od nas smutki i troski, żale, Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja!

48 Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili: Obcuje z nimi, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja! Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, Wina pierwszego rodzica zgładzona. Niebios zamkniętych jest otwarta brama, Synom Adama. Alleluja!

49 Przybądź Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty, Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłości sumień. O najmilszy z Gości, słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie! W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą. W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Podaj Twej potędze! Bez Twojego tchnienia,

50 Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze! Obmyj, co nie święte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary. Amen. Alleluja.

51 OFIARUJĘ TOBIE PANIE MÓJ CAŁE ŻYCIE ME CAŁY JESTEM TWÓJ AŻ NA WIEKI OTO MOJE SERCE PRZECIEŻ WIESZ TYŚ MIŁOŚCIĄ MĄ JEDYNĄ JEST TY W OFIERZE SWOJEJ PANIE MÓJ CAŁY DAJESZ SIĘ CAŁY JESTEŚ MÓJ AŻ NA WIEKI OTO MOJE SERCE PRZECIEŻ WIESZ MIŁOŚĆ TWOJA NIECH UMOCNI MNIE

52 IDZIE MÓJ PAN IDZIE MÓJ PAN
ON TERAZ BIEGNIE BY SPOTKAĆ MNIE MIJA GÓRY ŁĄKI LASY BY KOMUNII STAŁ SIĘ CUD ON CHCE CHLEBEM NAS NAKARMIĆ BY NASYCIĆ ŻYCIA GŁÓD MIJA GÓRY ŁĄKI LASY BY KOMUNII STAŁ SIĘ CUD ON KRWIĄ SWOJĄ NAS NAPOI W SERCACH NASZYCH SPRAWI CUD

53 JESTEŚ BLISKO MNIE TĘSKNIĘ ZA DUCHEM TWYM KOCHAM KROKI TWE I WIEM JAK PUKASZ DO DRZWI PRZYCHODZISZ JAK CIEPŁY WIATR OTWIERAM SIĘ I CZUJĘ ZNÓW ŻE TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ TWOJA MIŁOŚĆ JAK MORZE GWIAZD ZA DNIA TWOJA MIŁOŚĆ SPRAWIA ŻE NIESKOŃCZENIE DOBRY ŚWIĘTY DUCH OGARNIA MNIE

54 GDY WPATRUJĘ SIĘ W TWĄ ŚWIĘTĄ TWARZ GDY ROZMYŚLAM NAD MIŁOŚCIĄ TWĄ KIEDY TO CO WOKÓŁ MNIE NIKNIE
W CIEŃ JASNOŚCI TWEJ GDY DOTYKAM SOBĄ SERCA TWEGO GDY MĄ WOLĘ SKŁADAM U TWYCH STÓP KIEDY TO CO WOKÓŁ MNIE NIKNIE W CIEŃ JASNOŚCI TWEJ UWIELBIAM CIĘ /2x BO MEGO ŻYCIA SENS TO UWIELBIAĆ CIĘ

55 DO CIEBIE PANIE WOŁA DUSZA MOJA TĘSKNI CIAŁO ME GDY NIE MA CIĘ MOJE SERCE OGARNIA LĘK PRZYJDŹ DOTKNIJ MNIE ROZRADUJ MNIE JEZU PRAGNĘ BLISKO CIEBIE BYĆ JEZU W TWYCH RAMIONACH SIĘ SKRYĆ SŁODYCZ TWĄ POZNAWAĆ CO DNIA PRZY SERCU TWYM TRWAĆ

56 GDY WPATRUJĘ SIĘ W TWĄ ŚWIĘTĄ TWARZ GDY ROZMYŚLAM NAD MIŁOŚCIĄ TWĄ WTEDY TO CO WOKÓŁ MNIE NIKNIE W CIEŃ ŚWIATŁOŚCI TWEJ GDY DOTYKASZ PANIE SERCA MEGO GDY MĄ WOLĘ SKŁADAM U TWYCH STÓP WTEDY TO CO WOKÓŁ MNIE NIKNIE W CIEŃ ŚWIATŁOŚCI TWEJ UWIELBIAM CIĘ /2x BO MEGO ŻYCIA SENS TO UWIELBIAĆ CIĘ

57 DO SWEJ CHWAŁY PRZYJĄĆ CHCIEJ
W SWE RAMIONA MNIE WEŹ MOCĄ KRZYŻA DODAJ SIŁ DO SWEJ CHWAŁY PRZYJĄĆ CHCIEJ

58 CZEKAM NA CIEBIE, DOBRY BOŻE
Przyjdź do mnie Panie, pospiesz się. Niech Twoja łaska mi pomoże, Chcę czystym sercem przyjąć Cię. Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, Przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, Panie Przyjdź z łaską swoją, 2. Wśród licznych trosk i niepokojów, Kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

59 Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica
Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze mną zbawiać świat, następny już wiek. Codzienność wiedzie przez krzyż, Większy, im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować... Każde spojrzenie na krzyż, Niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, Wobec tak wielkiej miłości.

60 DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

61 1. O PANIE SZUKASZ DZIECI SWYCH BO MIŁOŚĆ IMIĘ TWE
TY ROZPOSZONYCH ZŁĄCZYĆ CHCESZ DAĆ UDZIAŁ W ŁASKACH SWYCH REF.: PANIE PANIE ZŁACZ W SWYM KOŚCIELE ROZDZIELONYCH BRACI ZŁĄCZ WSZYSTKICH NAS W MIŁOŚCI TWEJ 2. TYŚ ZBAWIŁ ŚWIAT PRZEZ SWOJĄ ŚMIERĆ O ZECHCIEJ ZŁĄCZYĆ WSZYSTKICH NAS W MISTYCZNE CIAŁO SWE 3. TY ZASPOKAJASZ WSZYSTKICH GŁÓD BO MIŁOŚC IMIĘ TWE O UCZYŃ ZNOWU Z CHLEBEM CUD I NAKARM DZIECI SWE 4. WSZAK OBIECAŁEŚ POKÓJ DAĆ RACZ W SERCE ŻAR MIŁOŚCI WLAĆ KRÓLESTWO ROZSZERZ SWE

62 1. PRZYBĄDŹCIE TU Z NAJDALSZYCH STRON GROMADY
NĘKANYCH GŁODEM I PRAGNIENIEM SERC ODRZUĆCIE SMUTEK NIECH NASTANIE RADOŚĆ REF.: BÓG W NASZE RĘCE ZŁOŻYŁ CIAŁO SWE BÓG W NASZE RĘCE ZŁOŻYŁ CIAŁO SWE 2. WESELNYM WINEM DZIŚ SIĘ WODA STAJE NA GÓRACH CHRYSTUS PAN ROZMNAŻA CHLEB JUŻ WINNY KRZEW OBFITY OWOC DAJE 3. OTWARTE JAK OTWARTA BOKU RANA MIŁOŚCI PEŁNE CO NIE KOŃCZY SIĘ JEST SŁOWO CIAŁEM I POKARMEM DLA NAS

63 Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina, Że Panna czysta, Że Panna czysta Porodziła Syna. Chrystus się rodzi, Nas oswobodzi, Anieli grają, Króle witają, Pasterze śpiewają, Bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają! Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, I Józef Święty Ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi...

64 Choć w stajeneczce, Choć w stajeneczce Panna Syna rodzi, Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce Ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi... I Trzej Królowie, I Trzej Królowie Od wschodu przybyli I dary Panu I dary Panu Kosztowne złożyli Chrystus się rodzi... Pójdźmy też i my, Pójdźmy też i my Przywitać Jezusa. Króla nad królmi, Króla nad królmi Uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi…

65 Miłosierny Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy    
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszystko co jest we mnie - święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. On twoje życie dobrem nasyca, jak pióra orła odradza się twoja młodość dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

66 Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

67 JEZUS DLA JEZUSA WSZYSTKO TO CO MAM KIM JESTEM I KIM CHCIAŁBYM BYĆ (I CHCĘ BYĆ ) WSZYSTKIE ME AMBICJE ( WSZYSTKIE ME NADZIEJE ) PLANY TEŻ POWIERZAM Cl ODDAJĘ W RĘCE TWE TYLKO Z WOLI TWEJ JESTEM WOLNY

68 DUCHU ŚWIĘTY ZSTĄP /x2 MIŁOŚĆ W SERCA WLEJ POKOJEM NAPEŁNIĆ CHCIEJ DUCHU ŚWIĘTY ZSTĄP O PRZYBĄDŹ TU DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ /x2 UZDRÓW NASZE ŻYCIE DZIŚ Z TOBĄ CHCEMY BYĆ DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ O PRZYBĄDŹ TU DUCHU ŚWIĘTY PŁYŃ /x2 PROWADŹ KU WOLI SWEJ GOTOWYCH GŁOSIĆ IMIĘ TWE DUCHU ŚWIĘTY PŁYŃ PRZENIKAJ NAS

69 BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA OBDARZ NAS POKOJEM

70 Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulaj, ulubione me pieścidełko
Lulajże, Jezuniu, moja perełko, lulaj, ulubione me pieścidełko. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, a Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone łkaniem wardzeczki. Lulajże, Jezuniu... Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku, lulajże, maluchny świata kwiateczku. Lulajże, Jezuniu... Lulajże różyczko najozdobniejsza, lulajże, lilijko najprzyjemniejsza. Lulajże, Jezuniu...

71 Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko, lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko. Lulajże, Jezuniu...
Matuniu kochana, już odchodzimy, małemu Dzieciątku przyśpiewujemy. Lulajże, Jezuniu... Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko, patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko. Lulajże, Jezuniu... Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie, mojego Dzieciątka nie przebudzajcie. Lulajże, Jezuniu...

72 ZAŚPIEWAĆ CHCĘ MIŁOŚCI PIEŚŃ
MEMU ZBAWCY JEZUSOWI ZA DZIEŁA TWE WYCHWALAM CIĘ KOCHANY ZBAWCO DROGI JEZU RADUJĘ SIĘ BO NAZWAŁEŚ MNIE SWYM TYLKO Z TOBĄ PRAGNĘ BYĆ W TWYCH RAMIONACH SIĘ SKRYĆ WIĘC PRZYTUL MNIE I UKRYJ MNIE W TWYCH RAMIONACH DZIŚ

73 128. RADUJE SIĘ DUSZA MA RADUJE SIĘ DUSZA MA WIELBI PANA SWEGO BĘDĘ CI ŚPIEWAŁ Z CAŁEJ SIŁY SŁAWIĆ CIĘ BĘDĘ ZA TWE DZIEŁA BĘDĘ CI ŚPIEWAŁ Z CAŁEJ SIŁY BŁOGOSŁAWIĆ BĘDĘ TWOJE IMIĘ JEST MIŁOSIERNY PAN ZASTĘPÓW MOC JEGO RAMIENIA NAD SWYM LUDEM PAN MÓJ ZBAWCA

74 CHWALĘ CIĘ PANIE CAŁYM MYM SERCEM OPOWIADAM WSZYSTKIM CUDOWNE TWE DZIEŁA CHWALIĆ CIĘ BĘDĘ I RADOWAĆ TOBĄ PSALM ŚPIEWAĆ BĘDĘ NA CZEŚĆ TWEGO IMIENIA O NAJWYŻSZY O NAJWYŻSZY /4x CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY ALBOWIEM ŁASKA JEGO MOŻNA JEST NAD NAMI A WIERNOŚĆ JEGO TRWA NA WIEKI

75 JEZU TCHNIJ W MOJE SERCE TWOJEGO DUCHA ROZPAL W NIM MIŁOŚCI ŻAR

76 WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE UMACNIA x4 JEZUS UMACNIA MNIE x4

77 SKŁADAMY DZIŚ KORONY SWE
U STÓP JEZUSA ŁASKI DAR MIŁOŚCI MOC WOŁAMY ŚWIĘTY ŚWIĘTY ŚWIĘTY JESTEŚ ŚWIĘTY ŚWIĘTY ŚWIĘTY NASZ BARANKU

78 TO ON NASZ PAN I KRÓL ODZIANY W MAJESTAT SWÓJ ZIEMIO RADUJ SIĘ ZIEMIO RADUJ SIĘ OKRYWA ŚWIATŁOŚĆ GO UCIEKA CIEMNOŚĆ I ZŁO DRŻY NA JEGO GŁOS DRŻY NA JEGO GŁOS REF. JAK WIELKI JEST BÓG JAK WIELKI JEST BÓG (ŚPIEWAJ ZE MNĄ) JAK WIELKI JEST NASZ BÓG (WSZYSCY UJRZĄ JAK)

79 ON CZAS W SWEJ DŁONI MA OD WIEKÓW NA WIEKI TRWA POCZĄTKIEM KOŃCEM ON POCZĄTKIEM KOŃCEM ON JEDYNY W TRÓJCY BÓG OJCIEC SYN I DUCH BARANKIEM JEST I LWEM BARANKIEM JEST I LWEM PRZEJŚCIE: NA WIEKI GODZIEN JEST PRZYJĄĆ CHWAŁĘ MOC I CZEŚĆ OGŁASZAĆ CHCĘ JAK WIELKI JEST BÓG

80 TO ON NASZ PAN I KRÓL ODZIANY W MAJESTAT SWÓJ ZIEMIO RADUJ SIĘ ZIEMIO RADUJ SIĘ OKRYWA ŚWIATŁOŚĆ GO UCIEKA CIEMNOŚĆ I ZŁO DRŻY NA JEGO GŁOS DRŻY NA JEGO GŁOS REF. JAK WIELKI JEST BÓG JAK WIELKI JEST BÓG (ŚPIEWAJ ZE MNĄ) JAK WIELKI JEST NASZ BÓG (WSZYSCY UJRZĄ JAK) ON CZAS W SWEJ DŁONI MA OD WIEKÓW NA WIEKI TRWA POCZĄTKIEM KOŃCEM ON POCZĄTKIEM KOŃCEM ON JEDYNY W TRÓJCY BÓG OJCIEC SYN I DUCH BARANKIEM JEST I LWEM BARANKIEM JEST I LWEM PRZEJŚCIE: NA WIEKI GODZIEN JEST PRZYJĄĆ CHWAŁĘ MOC I CZEŚĆ OGŁASZAĆ CHCĘ JAK WIELKI JEST BÓG

81 REF: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ BÓG JEST MIŁOŚCIĄ X2
MIŁOŚĆ WIERNA JEST 1. MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI JAKĄ BÓG MA KU NAM MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI BOGA KU NAM 2. KTO TRWA W MIŁOŚCI TEN TRWA W BOGU KTO TRWA W MIŁOŚCI W BOGU TRWA A BÓG TRWA W NIM BO BÓG MIŁOŚCIĄ JEST 3. NIE LĘKAJ SIĘ MIŁOŚCI BO BÓG MIŁOŚCIĄ JEST A DOSKONAŁA MIŁOŚĆ USUWA WSZELKI LĘK 4. KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO BÓG PIERWSZY UKOCHAŁ NAS BO BÓG MIŁOŚCIĄ JEST

82 PANIE JEZU CHRYSTE SYNU BOGA ŻYWEGO ULITUJ SIĘ ULITUJ SIĘ NAD NAMI

83 REF.: MIŁOSIERNY PAN I ŁASKAWY NIESKORY DO GNIEWU
I BARDZO CIERPLIWY

84 WSZECHMOCNY WSZECHPOTĘŻNY ŚWIĘTY BÓG
PRZYCHODZI DZIŚ SPOGLĄDA W SERCE ME NICZEGO NIE UKRYJĘ – UFAM MU TO MÓJ BÓG – KOCHA MNIE

85 KRZYŻU CHRYSTUSA BĄDŹŻE POCHWALONY
NA WIECZNE CZASY BĄDŹŻE POZDROWIONY GDZIE BÓG KRÓL ŚWIATA CAŁEGO DOKONAŁ ŻYCIA SWOJEGO TA SAMA KREW CIĘ SKROPIŁA KTÓRA NAS Z GRZECHÓW OBMYŁA Z CIEBIE MOC PŁYNIE I MĘSTWO W TOBIE JEST NASZE ZWYCIĘSTWO

86 REF.: MIŁOSIERNY PAN I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU
I BARDZO CIERPLIWY. 1 BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA I WSZYSTKO, CO JEST WE MNIE ŚWIĘTE IMIĘ JEGO. BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA I NIE ZAPOMINAJ O WSZYSTKICH JEGO DOBRODZIEJSTWACH. 2 ON ODPUSZCZA WSZYSTKIE TWOJE WINY I LECZY WSZYSTKIE CHOROBY. ON TWOJE ŻYCIE RATUJE OD ZGUBY, OBDARZA CIĘ ŁASKĄ I ZMIŁOWANIEM. 3 ON TWOJE ŻYCIE DOBREM NASYCA, JAK PIÓRA ORŁA ODRADZA SIĘ TWOJA MŁODOŚĆ. DZIEŁA PANA SĄ SPRAWIEDLIWE, WSZYSTKICH UCIŚNIONYCH MA W SWOJEJ OPIECE.

87 NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO CIERPLIWY.
REF.: MIŁOSIERNY PAN I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO CIERPLIWY. 4 MIŁOSIERNY JEST PAN I ŁASKAWY, NIESKORY DO GNIEWU I BARDZO CIERPLIWY. NIE ZAPAMIĘTUJE SIĘ W SPORZE, NIE PŁONIE GNIEWEM NA WIEKI. 5 NIE POSTĘPUJE Z NAMI WEDŁUG NASZYCH GRZECHÓW, ANI WEDŁUG WIN NASZYCH NAM NIE ODPŁACA. BO JAK WYSOKO NIEBO WZNOSI SIĘ NAD ZIEMIĄ, TAK WIELKA JEST ŁASKA PANA DLA JEGO CZCICIELI. 6 JAK ODLEGŁY JEST WSCHÓD OD ZACHODU, TAK DALEKO ODSUWA OD NAS NASZE WINY. JAK OJCIEC LITUJE SIĘ NAD DZIEĆMI, TAK PAN SIĘ LITUJE NAD TYMI, KTÓRZY CZEŚĆ MU ODDAJĄ.

88 PRZEBACZYŁEŚ PANIE MOJE GRZECHY
PRZYGARNĄŁEŚ CHOĆ WINNY JESTEM WIEM ŻYJĘ DZIĘKI ŁASCE DUCH TWÓJ MNIE NAPEŁNIA TYŚ ZMARŁ I POWSTAŁ ABY ŻYĆ REF.: MIŁOŚĆ TWĄ PRZYJMOWAĆ PRAGNĘ ZA MNIE UMARŁ ŚWIATA KRÓL MIŁOŚĆ TWĄ ME SERCE CZUJE CIEBIE PANIE WIELBIĆ CHCĘ /x2 WSZYSTKO CO MAM ODDAJĘ CI

89 DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ DOTKNIJ MNIE PANIE MÓJ NIECH TWA MIŁOŚĆ ROZLEJE SIĘ W SERCU MYM USŁYSZ MÓJ GŁOS PANIE WZYWAM CIĘ PRAGNĘ DOŚWIADCZYĆ OBECNOŚCI TWEJ CHCĘ BYŚ DOTKNĄŁ TERAZ MNIE DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

90 DO CIEBIE PANIE WOŁA DUSZA MOJA TĘSKNI CIAŁO ME GDY NIE MA CIĘ MOJE SERCE OGARNIA LĘK PRZYJDŹ DOTKNIJ MNIE ROZRADUJ MNIE JEZU PRAGNĘ BLISKO CIEBIE BYĆ JEZU W TWYCH RAMIONACH SIĘ SKRYĆ SŁODYCZ TWĄ POZNAWAĆ CO DNIA PRZY SERCU TWYM TRWAĆ

91 CHRYSTUS PAN BOŻY SYN ZBAWCA NASZ ZGODZIŁ SIĘ
WZIĄĆ MÓJ GRZECH ZA MNIE UMRZEĆ CHCIAŁ AŻEBYM ZNAŁ MÓJ OGROM WIN I WIEDZIAŁ ŻE KREW JEGO ZBAWIA OCZYSZCZA I LECZY WYWYŻSZONY BĄDŹ JEZU BARANKU MÓJ TYŚ JEDYNY ODKUPICIEL TYŚ MÓJ KRÓL WYWYŻSZONY BĄDŹ BOŻY BARANKU PRZED TWYM TRONEM DZIŚ NAJWYŻSZY SKŁADAM HOŁD

92 ZAKRÓLOWAŁ WSZECHMOCNY NASZ BÓG
ALLELUJA ALLELUJA ZAKRÓLOWAŁ WSZECHMOCNY NASZ BÓG ALLELUJA ŚWIĘTY ŚWIĘTY JESTEŚ PANEM WSZECHMOCNYM BARANKOWI CZEŚĆ JESTEŚ ŚWIĘTY ŚWIĘTY JESTEŚ PANEM WSZECHMOCNYN AMEN

93 UWIELBIAĆ MEGO PANA CHCĘ WYŚPIEWAĆ JEMU NOWĄ PIEŚŃ
ON UKOJENIEM I ZBAWIENIEM DUSZY MEJ TYLKO JEMU SŁUŻYĆ CHCĘ ALLELUJA! UWIELBIAJ DUSZO MA WYWYŻSZAJ PANA WYWYŻSZAJ GO ON GODZIEN WSZELKIEJ CHWAŁY JEST

94 RADUJE SIĘ DUSZA MA WIELBI PANA SWEGO BĘDĘ CI ŚPIEWAŁ Z CAŁEJ SIŁY
SŁAWIĆ CIĘ BĘDĘ ZA TWE DZIEŁA BĘDĘ CI ŚPIEWAŁ Z CAŁEJ SIŁY BŁOGOSŁAWIĆ BĘDĘ TWOJE IMIĘ JEST MIŁOSIERNY PAN ZASTĘPÓW MOC JEGO RAMIENIA NAD SWYM LUDEM PAN MÓJ ZBAWCA

95 MOJE SERCE OTWIERAM BY PRZYJĄĆ TO CO DAJESZ MI /x2
PANIE JAK CUDOWNE SĄ NIESPODZIANKI TWE WCIĄŻ ZACHWYCAM SIĘ MIŁOŚCIĄ TWĄ

96 Hymn o miłości 1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów*,     a miłości bym nie miał,     stałbym się jak miedź brzęcząca     albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też miał dar prorokowania     i znał wszystkie tajemnice,     i posiadał wszelką wiedzę,     i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.     a miłości bym nie miał,     byłbym niczym. 3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,     a ciało wystawił na spalenie*,     lecz miłości bym nie miał,     nic bym nie zyskał.

97 4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest
4 Miłość cierpliwa jest,     łaskawa jest.     Miłość nie zazdrości,     nie szuka poklasku,     nie unosi się pychą; 5 nie dopuszcza się bezwstydu,     nie szuka swego,     nie unosi się gniewem,     nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,     lecz współweseli się z prawdą. 7 Wszystko znosi,     wszystkiemu wierzy,     we wszystkim pokłada nadzieję,     wszystko przetrzyma. 8 Miłość nigdy nie ustaje,     [nie jest] jak proroctwa, które się skończą,     albo jak dar języków, który zniknie,     lub jak wiedza, której zabraknie.

98 9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy
9 Po części bowiem tylko poznajemy,     po części prorokujemy. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,     zniknie to, co jest tylko częściowe. 11 Gdy byłem dzieckiem,     mówiłem jak dziecko,     czułem jak dziecko,     myślałem jak dziecko.     Kiedy zaś stałem się mężem,     wyzbyłem się tego, co dziecięce. 12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;     wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:     Teraz poznaję po części,     wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*. 13 Tak* więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:     z nich zaś największa jest miłość.

99 Hymn o miłości 1 Gdybym we Wspólnocie mówił językami ludzi i aniołów*,     a miłości bym nie miał,     stałbym się jak miedź brzęcząca     albo cymbał brzmiący. 2 Gdybym też we Wspólnocie miał dar prorokowania     i znał wszystkie tajemnice,     i posiadał wszelką wiedzę,     i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.     a miłości bym nie miał,     byłbym niczym. 3 I gdybym we Wspólnocie rozdał na jałmużnę całą majętność moją,     a ciało wystawił na spalenie*,     lecz miłości bym nie miał,     nic bym nie zyskał.

100 4 Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest
4 Miłość cierpliwa jest,     łaskawa jest.     Miłość nie zazdrości,     nie szuka poklasku,     nie unosi się pychą; 5 nie dopuszcza się bezwstydu,     nie szuka swego,     nie unosi się gniewem,     nie pamięta złego; 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,     lecz współweseli się z prawdą. 7 Wszystko znosi,     wszystkiemu wierzy,     we wszystkim pokłada nadzieję,     wszystko przetrzyma. 8 Miłość nigdy nie ustaje,     [nie jest] jak proroctwa, które się skończą,     albo jak dar języków, który zniknie,     lub jak wiedza, której zabraknie.

101 9 Po części we Wspólnocie bowiem tylko poznajemy,     po części we Wspólnocie prorokujemy. 10 Gdy zaś we Wspólnocie przyjdzie to, co jest doskonałe,     zniknie to, co jest tylko częściowe. 11 Gdy Wspólnota była dzieckiem,     mówiła jak dziecko,     czuła jak dziecko,     myślała jak dziecko.     Kiedy zaś stała się Wspólnota mężem,     wyzbyła się tego, co dziecięce. 12 Teraz we Wspólnocie widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;     wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:     Teraz poznaję we Wspólnocie po części,     wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany*. 13 Tak* więc we Wspólnocie trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

102 i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe. Ks. Koheleta [Epilog 13-14]

103 1 Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc
1 Pieśń stopni.     Wznoszę swe oczy ku górom:     Skądże nadejdzie mi pomoc? 2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,     co stworzył niebo i ziemię*. 3 * On nie pozwoli zachwiać się twej nodze     ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. 4 Oto nie zdrzemnie się     ani nie zaśnie     Ten, który czuwa nad Izraelem. 5 Pan cię strzeże,     Pan twoim cieniem     przy twym boku prawym*. 6 Za dnia nie porazi cię słońce*     ni księżyc wśród nocy. 7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:     czuwa nad twoim życiem. 8 Pan będzie strzegł     twego wyjścia i przyjścia     teraz i po wszystkie czasy Ps. 121

104 7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem
7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:     czuwa nad twoim życiem. 8 Pan będzie strzegł     twego wyjścia i przyjścia     teraz i po wszystkie czasy Ps. 121

105 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha!
Pełnijcie służbę Panu! Rz. 12:11

106 ŚWIĘTA KREW JEZUSA x 3 ONA ZMYWA WSZELKI GRZECH.

107 OJCZE DAJ Ml DUCHA /2x BYM Z WDZIĘCZNOŚCIĄ PRZYJĄŁ KAŻDE UPOKORZENIE I PRZECIWNOŚCI KTÓRE PRZYCHODZĄ DO MNIE

108 Crucem Tuam adoramus Domine,
Resurrectionem Tuam Laudamus Domine. Laudamus et glorificamus, (Adorujemy krzyż Twój, Panie, wysławiamy Twoje zmartwychwstanie).

109 TWOJE SŁOWO JEST LAMPĄ DLA MOICH STÓP
I ŚWIATŁEM NA MOJEJ ŚCIEŻCE

110 Chwalcie Pana Niebios            Chwalcie Go na cytrze            Chwalcie Króla świata      Bo On Bogiem jest 1. Chwal duszo moja Pana mego Króla    Chcę chwalić Pana jak długo będę żył    Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał    Chcę Go wysławiać śpiewać Alleluja! 2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą    Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym    W Bogu który stworzył Niebo i Ziemię    Wszystko co żyje śpiewa: Alleluja! 3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio    Bóg Twój Syjonie przez pokolenia    On dał Ci życie, On dał Ci wszystko    Śpiewaj Mu, wysławiaj Go, Alleluja

111 Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. /2x Pan Najwyższy, straszliwy,- jest Królem całej ziemi, On poddaje nam narody,- jest Królem całej ziemi, Ludy rzuca pod stopy, - jest Królem całej ziemi,                             Bóg Abrahama. Wybrał dla nas dziedzictwo... Bo nas bardzo miłuje... Śpiewajcie Mu, śpiewajcie... On zasiada na tronie... Możni świata hołd Mu złożą... Bo do Niego należą...

112 Oddaję Ci… Oddaję Ci całe serce swe Święty x 3 wszechmogący Jezus

113 … przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie…

114 NIE BÓJ SIĘ WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ JEST PRZY TOBIE CHRYSTUS

115 O Jezu w Hostii utajony Jezu w Hostii utajony Serce moje Cię czuje I choć kryją Cię zasłony Ja wiem Ty mnie miłujesz /Ty wiesz, że Cię miłuję/

116 Oto są baranki młode,                  oto ci, co zawołali alleluja!            Dopiero przyszli do zdrojów,        światłością się napełnili,  Alleluja, alleluja!                              Na Baranka Pańskich godach,           W szat świątecznych czystej bieli,  Po krwawego morza wodach              Nieśmy Panu pieśń weseli.                  W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje, Nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje.

117 Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera, Pędzi morze rozdzielone, Wrogów w nurtach swych pożera. Już nam Paschą Tyś, o Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste Dla dusz prostych z szczerą wiarą. O Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz, Zrywasz ciężkie śmierci pęta, Wieniec życia nam zdobywasz.

118 Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza, Niebo ludziom otworzywszy Króla mroków w więzy wtłacza. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, Strzeż od grzechu śmierci srogiej Odrodzonych Twą miłością. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje I Świętemu też duchowi Niech na wieki nie ustaje.

119 Jezus Chrystus moim Panem jest Alleluja, Alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie Alleluja.

120 UWIELBIAM IMIĘ TWOJE PANIE
WYWYŻSZAM CIĘ I DAJĘ Cl HOŁD W PRZEDSIONKU CHWAŁY TWEJ STAJĘ Z RADOŚCIĄ ŚPIEWAM Cl PIEŚŃ O PANIE JEZU CHCĘ WYZNAĆ ŻE JA KOCHAM CIEBIE TY ZMIENIASZ MNIE CHCĘ Cl DZIĘKOWAĆ DZIŚ ZE WSZYSTKICH SIŁ DAJESZ Ml SIEBIE BYM NA WIEKI ŻYŁ UWIELBIAM CIĘ TWA OBECNOŚĆ JEST TU DZIĘKUJĘ ŻE O NAS TROSZCZYSZ SIĘ PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY DOTKNIJ NAS DZIŚ NIECH MIŁOŚĆ TWA ZMIENIA NAS ŚWIĘTY ŚWIĘTY ŚWIĘTY JEST PAN GODZIEN GODZIEN GODZIEN JEST PAN WIELKI... WIERNY...

121 Ref. Oto jest dzień, który dał nam Pan! Weselmy się i radujmy się w nim! Alleluja, alleluja! 1. Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia, Ty, który siedzisz na tronie z szafirów, istot tajemnych otoczony chórem, Boże chwały wielkiej Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni, Czynisz z obłoków posłuszne rydwany, Jako swych posłów Ty kierujesz wichry, Boże Stworzycielu.

122 3. Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym, Ojcze narodu dawnego Przymierza, Lud prowadziłeś przed czerwone wody, Boże Ocalenia Panie kapłanów, królów i proroków, złota świątynia przybytkiem Twym była, Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach, Boże Miłosierny Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą, dałeś nam Syna, co stał się Człowiekiem, w Nim okazałeś głębię swej miłości, Boże Odkupienia.

123 6. Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie, Krwi swej purpurą przywrócił nam życie, dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu, Boże Zmartwychwstania Tobie Najwyższy, pełen majestatu, razem z Twym Synem i Duchem płomiennym, sława niech będzie, cześć i dziękczynienie, Boże zawsze wierny.

124 Oto jest dzień, oto jest dzień,
Który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się I radujmy się nim i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan Weselmy się i radujmy się nim. Który dał nam Pan.

125 TY ŚWIATŁOŚĆ DNIA WSZEDŁEŚ W MOJE CIEMNOŚCI
DAŁEŚ MI MOC ABYM MÓGŁ WIDZIEĆ TWĄ TWARZ I SPOJRZENIE MIŁOŚCI W KTÓRYM ROZTAPIASZ MÓJ STRACH REF. JESTEM TU BY WIELBIĆ BY ODDAWAĆ CHWAŁĘ JESTEM TU BY WYZNAĆ TO MÓJ BÓG DOBRY I ŁASKAWY CAŁY TAK WSPANIAŁY PONAD WSZYSTKO CENNY DLA MNIE JEST TY CZASÓW KRÓL WYWYŻSZONY NA WIEKI JAŚNIEJE W NIEBIE TWÓJ TRON ZSZEDŁEŚ NA ZIEMIĘ BY STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM BY RAJEM STAŁ SIĘ TWÓJ DOM I NICZYM NIE ODPŁACĘ SIĘ ZA MIŁOŚĆ TWĄ I ZA TWÓJ KRZYŻ.

126 TY CZASÓW KRÓL WYWYŻSZONY NA WIEKI
JAŚNIEJE W NIEBIE TWÓJ TRON ZSZEDŁEŚ NA ZIEMIĘ BY STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM BY RAJEM STAŁ SIĘ TWÓJ DOM I NICZYM NIE ODPŁACĘ SIĘ ZA MIŁOŚĆ TWĄ I ZA TWÓJ KRZYŻ.

127 NIE MA W INNYM ZBAWIENIA GDYŻ NIE DANO NAM LUDZIOM
ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS /2x JEST NA USTACH MYCH I W SERCU MYM W MOCY DUCHA UWIELBIAM CIĘ NIE MA W INNYM ZBAWIENIA GDYŻ NIE DANO NAM LUDZIOM INNEGO IMIENIA W NIM ZBAWIENIE JEST

128 Psalm 8 O Panie nasz Panie, O Boże nasz Jak przedziwne Twe imię Po wszystkiej ziemi Tyś swój majestat Wyniósł nad niebiosa, A usta dzieci i niemowląt Oddają Ci chwałę Gdy patrzę na Twe niebo, Dzieło palców Twoich, Na Księżyc i na gwiazdy, Któreś Ty utwierdził, Czymże jest człowiek, Że o nim pamiętasz I czym Syn Człowieczy, Że o niego się troszczysz Uczyniłeś Go Niewiele mniejszym od aniołów Chwałą i czcią Go uwieńczyłeś, Obdarzyłeś Go władzą Nad dziełami rąk Twoich Wszystko złożyłeś Pod Jego stopy. Owce i bydło, I polne stada, Ptactwo powietrzne I ryby morskie, Wszystko, co szlaki Mórz przemierza O Panie nasz Panie, O Boże nasz Jak przedziwne Twe imię Po wszystkiej ziemi

129 NIECH PRZYJMIE CHWAŁĘ I CZEŚĆ
SIEDZĄCY NA TRONIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I MOC NIECH WEŹMIE BARANEK OD WIEKÓW NA WIEKI NIECH PŁYNIE KRÓLOWI PIEŚŃ CHWAŁY

130 REF. ALLELUJA CHWALCIE PANA BO JEST WIERNY JEGO IMIENIA WZYWAJCIE ROZGŁASZAJCIE JEGO DZIEŁA POŚRÓD WSZYSTKICH LUDÓW ZIEMI 2. ŚPIEWAJCIE PANU WDZIĘCZNIE BO UCZYNIŁ WIELKIE RZECZY NIECHAJ BĘDZIE TO WIADOME PO CAŁEJ NASZEJ ZIEMI 3. KRZYCZ Z RADOŚCI I WESELA MIESZKANKO SYJONU BOWIEM WIELKI SIĘ OKAZAŁ W TOBIE ŚWIĘTY IZRAELA

131 ALLELUJA /x3 ON JEST DROGĄ ON JEST ŚWIATŁEM PRAWDĄ ŻYCIEM JEZUS PANEM JEST ALBOWIEM BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT ŻE SYNA JEDNORODZONEGO DAŁ BY KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY NIE ZGINĄŁ LECZ ŻYCIE WIECZNE MIAŁ LECZ BY MÓGŁ ŻYĆ NA WIEKI /x4 REF: ALLELUJA /x2 BÓG JEST Z NAMI DUCH PANA JEST ALLELUJA /x WYSŁAWIAJMY PANA CHWAŁ

132 REF. ALLELUJA 1. NIECH ZABRZMI PANU CHWAŁA W NIEBIOSACH NA WYSOKOŚCIACH CZEŚĆ NIECH ODDADZĄ WIELBIJCIE PANA DUCHY NIEBIESKIE WIELBIJCIE PANA JEGO ZASTĘPY 2. SŁOŃCE KSIĘŻYCU WIELBIJCIE PANA GWIAZDY ŚWIECĄCE WIELBIJCIE PANA NIEBIOSA NIEBIOS WIELBIJCIE PANA WODY PODNIEBNE WIELBIJCIE PANA 3. NIECH WSZYSCY WIELBIĄ IMIĘ PANA BO JEGO SŁOWO STWARZA WCIĄŻ WSZYSTKO BO TYLKO JEGO IMIĘ JEST WZNIOSŁE NIECHAJ NA WIEKI BRZMI JEGO CHWAŁA 4. ON DAJE SIŁĘ SWEMU LUDOWI Z PROCHU PODNOSI SWOICH PRZYJACIÓŁ JEST BOGIEM BLISKIM DLA IZRAELA SWOICH WYBRANYCH ON SAM UMACNIA 5. NIECH ZABRZMI CHWAŁA OJCU CO STWARZA JEGO SYNOWI KTÓRY JEST PANEM DUCHOWI KTÓRY W NAS ZAMIESZKUJE PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW AMEN

133 ALLELUJA CHWALCIE PANA U ŚWIĄTYNI BRAM CHWALCIE GO NA NIEBIOSACH POŚRÓD GWIAZD CHWALCIE GO ZA WIELKIE DZIEŁA JEGO RĄK CHWALCIE GO BO KRÓLUJE POŚRÓD NAS REF. WSZYSTKO CO ŻYJE NIECH SŁAWI GO ALLELUJA CHWALCIE PANA DŹWIĘKIEM ROGU CHWALCIE GO CHWALCIE GO NA CYTRZE I NA HARFIE CHWALCIE GO NA BĘBNACH CHWALCIE TAŃCEM DŹWIĘCZCIE STRUNY NIECH ZAŚPIEWA FLET NA CYMBAŁACH DŹWIĘCZNYCH CHWALCIE PANA NA CYMBAŁACH BRZMIĄCYCH CHWALCIE GO

134 ABBA OJCZE /x2 WOŁAM Z GŁĘBI DUSZY MEJ ABBA OJCZE /x2 NIGDY NIE PRZESTANĘ KOCHAĆ CIĘ ABBA OJCZE TCHNIJ W NAS DUCHA JEZU CHWAŁA Cl CHWAŁA ALLELUJA JEZU CHWAŁA Cl ALLELUJA... CIEBIE PANIE WIELBIĆ CHCĘ /x3 ALLELUJA CIEBIE PANIE KOCHAĆ CHCĘ /x3 ALLELUJA TOBIE PANIE SŁUŻYĆ CHCĘ /x3 ALLELUJA

135 ŚPIEWAJMY PANU KTÓRY KRÓLEM JEST
JEMU CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI NIE SIŁĄ NIE MOCĄ NASZĄ LECZ ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO RUAH RUAH RUAH

136 ALLELUJA ALLELUJA CHWAŁA MEMU PANU /x3 ALLELUJA CHWAŁĘ MA NASZ PAN JEGO IMIĘ /x DAJE NAM ZWYCIĘSTWO /x3 ALLELUJA CHWAŁĘ MA NASZ PAN JAKO JEDNO /x PÓJDZIEMY DO PANA /x3 ALLELUJA CHWAŁĘ MA NASZ PAN ALLELUJA... JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM ALLELUJA /x3 ALLELUJA ŚPIEWAJ ZIEMIO MU CAŁA ALLELUJA /x3 ALLELUJA WIĘC ŚPIEWAMY Cl RADOSNE ALLELUJA /x3 ALLELUJA

137 REF. ALLELUJA /x4 BÓG JEST Z NAMI ALLELUJA KTÓŻ PRZECIWKO NAM ALLELUJA
REF. ALLELUJA /x4 BÓG JEST Z NAMI ALLELUJA KTÓŻ PRZECIWKO NAM ALLELUJA /x4 1. WIEM ŻE NIC MNIE NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI MEGO BOGA ON W SWYM SYNU PIERWORODNYM PIERWSZY LUDZI UMIŁOWAŁ KAŻDYM DNIEM KSZTAŁTUJE W DUSZY OBRAZ JEDNORODZONEGO LUDZIOM KOCHAJĄCYM BOGA WSZYSTKO SŁUŻY KU DOBREMU 2. ANI WIELKIE UTRAPIENIE NI CODZIENNE ZWYKŁE TRUDY CZYJAŚ ZŁOŚĆ OSAMOTNIENIE WIELKIE ZIMNA ALBO GŁODY ANI BURZE NIEBEZPIECZEŃSTW NI BOLESNA W SERCE RANA NIC NIE MOŻE MNIE ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI MEGO PANA 3. W DUSZY WZRASTA WCIĄŻ NADZIEJA SERCE ROŚNIE SPODZIEWANIEM DUCH WSPOMAGA NIEMOC NASZĄ I DODAJE SIŁ MODLITWIE BÓG DAROWAŁ NASZE WINY POPRZEZ ŚMIERĆ SWOJEGO SYNA SZCZĘŚCIE CZEKA NA NAS W NIEBIE PRZEZ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTANIE

138 ANIELSKIE CHÓRY GŁOSZĄ DZIŚ PAN UCZTĘ PRZYGOTOWAŁ NAM NIEBIAŃSKIE BRAMY OTWARTE SĄ PAN JEZUS NAS ZAPRASZA SAM DO STOŁÓW NAS PROWADZI GDZIE POKÓJ I RADOŚĆ DAJE NAM PONOWNIE CUD UCZYNIĆ CHCE BO WODA WINEM STAJE SIĘ ŚPIEWAJ TAŃCZ I BŁOGOSŁAW BOGA DZIŚ BO W NIEBIAŃSKIEJ ŚWIATŁOŚCI MOŻESZ BYĆ ZAJMIJ MIEJSCE PRZY STOLE KRÓLA CHWAŁ PAN UCZTĘ PRZYGOTOWAŁ NAM DZIŚ SERCA GŁODNYCH PEŁNE SĄ NIEBIAŃSKICH POTRAW CZUJĄ SMAK NIEBO I ZIEMIA RADUJĄ SIĘ PAN SWĄ DOBROCIĄ DARZY NAS

139 ALLELUJA /x PANEM JEST /x2 2x JEZUS MOIM PANEM JEST ALLELUJA JEZUS PANEM JEST ....KRÓLEM JEST ZBAWCĄ JEST... ALLELUJA BO KRÓLUJE PAN x WSZECHMOGĄCY BÓG RADUJMY SIĘ CIESZMY SIĘ I ODDAJMY CHWAŁĘ PANU BOGU ALLELUJA... ALLELUJA /x2 BÓG JEST Z NAMI DUCH PANA JEST ALLELUJA /x2 WYSŁAWIAJMY PANA CHWAŁ

140 ALLELU O ALLE ALLELU ALLELU ALLELUJA ZEŚLIJ DESZCZ O PANIE ZEŚLIJ DESZCZ NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH OCZYSZCZA NAS PRZYGOTUJ NAS DZIŚ WESELA TWEGO CZAS PRZYODZIEJ SŁUGI W IMIĘ TWOJE UMOCNIJ NAS LAMENT ZMIEŃ W RADOSNĄ PIEŚŃ NIECH KAJDANY OPADNĄ Z NASZYCH ZIMNYCH SERC TYŚ BOŻY SYN DO ZWYCIĘSTWA WIEDZIESZ NAS TWOJE SŁOWO JEST ŚWIATŁEM NASZEJ DROGI WYSŁAWIAJMY GO BO W JEZUSIE NASZA MOC NIECH IZRAEL ODDA JEMU CHWAŁĘ MESJASZ KRÓL ON UKOI WSZELKI BÓL BÓG JAKUBA ŚWIĘTY BÓG

141 ALLELUJA ALLELUJA AMEN AMEN ALLELUJA POKŁOŃMY SIĘ PRZED NIM ON NASZYM PANEM JEST x3 AMEN AMEN ALLELUJA RADUJMY SIĘ BRACIA ON NASZYM PANEM JEST x3 RADUJMY SIĘ SIOSTRY ON NASZYM PANEM JEST x RADUJMY SIĘ WSZYSCY ON NASZYM PANEM JEST x AMEN AMEN ALLELUJA POSYŁA NAM DUCHA x2 ON NASZYM PANEM JEST x3 POSYŁA NAM DUCHA SWEGO ON NASZYM PANEM JEST x AMEN AMEN ALLELUJA CHRYSTUS DO NAS POWRÓCI ON NASZYM PANEM JEST x3 AMEN AMEN ALLELUJA

142 ALLELUJA /x4 SERAFINI CHERUBINI I WSZYSCY ANIOŁOWIE WIELBIĄ CIĘ NIECH NASZA PIEŚŃ DOŁĄCZY DO NICH I BĘDZIE JAK DYM Z KADZIDEŁ PRZED TRONEM TWYM POCHWALONY BĄDŹ NA NIEBIOSACH WYWYŻSZONY BĄDŹ NA NIEBIOSACH BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ NA NIEBIOSACH WYSŁAWIONY BĄDŹ NA NIEBIOSACH W TOBIE ŻYJĘ W TOBIE ODDYCHAM ALLELUJA /x4

143 AŻ SPONAD MÓRZ I SZCZYTÓW GÓR TWA MIŁOŚĆ SPŁYWA NA MNIE W DÓŁ A JA OTWIERAM SERCE ME NIECH MIŁOŚĆ TWA WYPEŁNI MNIE SZCZĘŚLIWY JESTEM W PRAWDZIE TWEJ DO CIEBIE WZNOSZĘ RĘCE ME CHCĘ ZAWSZE ŚPIEWAĆ O MIŁOŚCI TWOJEJ PANIE O MIŁOŚCI TWEJ ZAWSZE ŚPIEWAĆ CHCĘ O MIŁOŚCI TWEJ ZAWSZE ŚPIEWAĆ x2

144 CZUJĘ JAKBYM TAŃCZYŁ MOŻE GŁUPIE TO JEST WIEM LECZ KIEDY ŚWIAT ROZPOZNA CIĘ BĘDZIE TAŃCZYŁ TAK JAK MY TAŃCZYMY TERAZ

145 REF. BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ 1. BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ I NIE MA W NIM ŻADNEJ CIEMNOŚCI J EŻELI CHODZIMY W ŚWIATŁOŚCI WTEDY MAMY ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY SOBĄ 2. KREW JEZUSA JEGO SYNA OCZYSZCZA NAS Z WSZELKIEGO GRZECHU JEŻELI MÓWIMY ŻE NIE MAMY GRZECHU TO SAMYCH SIEBIE OSZUKUJEMY 3. JEŻELI WYZNAJEMY NASZE GRZECHY BÓG OCZYŚCI NAS Z WSZELKIEJ NIEPRAWOŚCI JEŚLIBY NAWET KTOŚ ZGRZESZYŁ MAMY RZECZNIKA WOBEC OJCA JEZUSA CHRYSTUSA 4. ON JEST OFIARĄ PRZEBŁAGALNĄ ZA NASZE GRZECHY A TAKŻE ZA GRZECHY CAŁEGO ŚWIATA DOSTĘPUJEMY ODPUSZCZENIA GRZECHÓW ZE WZGLĘDU NA JEGO IMIĘ

146 BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ BY KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY NIE ZGINĄŁ ALE ŻYCIE WIECZNE MIAŁ OOO... JEZUS BÓG MÓJ PAN DAJE Ml MOC ON SWĄ DŁONIĄ PRZYGARNIA MNIE ŻYCIU MEMU NADAJE SENS Z NIM W SWYM SERCU KROCZYĆ CHCĘ

147 BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ SKAŁO MOJA JESTEŚ TWIERDZĄ MĄ I MYM ZBAWIENIEM BOWIEM BÓG PO STRONIE MEJ JEST I ZWYCIĘZCĄ ON MNIE UCZYNIŁ BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ SKAŁO MOJA BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ /x4 BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ SKAŁO MOJA

148 BŁOGOSŁAWMY IMIĘ PANA CHWAŁ /x4 BO ON SKAŁĄ JEST ON SKAŁĄ JEST ON PANEM JEST JEZUS KRÓLEM CAŁEJ ZIEMI JEST /x4 CAŁY ŚWIAT W RĘKACH JEST PANA CHWAŁ

149 BÓG KOCHA CIEBIE I MNIE /x2 ON ŻYCIE DAŁ CÓŻ WIĘKSZEGO MÓGŁ DAĆ O JAK ON KOCHA/x2 BÓG KOCHA CIEBIE I MNIE BÓG WSPANIAŁY JEST TAK WSPANIAŁY JEST BĘDĘ WIELBIĆ GO CAŁYM ŻYCIEM SWYM BÓG NIE DAŁ NAM DUCHA BOJAŹNI /x2 TYLKO MOCY MIŁOŚCI POWŚCIĄGLIWOŚCI BÓG NIE DAŁ NAM DUCHA BOJAŹNI

150 BĘDZIESZ CIESZYĆ SIĘ I W POKOJU ŻYĆ GÓRY WZGÓRZA WSZYSTKIE WRAZ SWĄ GRAĆ BĘDĄ PIEŚŃ RADOŚĆ BĘDZIE BRZMIEĆ POLNE DRZEWA W TEN TAKT BĘDĄ KLASKAĆ W DŁONIE SWE BĘDĄ DRZEWA WCIĄŻ KLASKAĆ W DŁONIE SWE /x3 Z RADOŚCIĄ BĘDZIESZ IŚĆ BOGU OJCU WSZECHMOGĄCEMU NIECHAJ WIECZNA CHWAŁA BRZMI SYNOWI DUCHOWI ŚWIĘTEMU TERAZ I ZAWSZE AMEN

151 BŁOGOSŁAWIMY PANA CHWAŁ /x3 BO JEGO MOC /x NAD NAMI JEST BŁOGOSŁAWIĘ IMIĘ TWOJE JEZU NIGDY NIE PRZESTANĘ WIELBIĆ CIĘ TYŚ JEST MESJASZ ZBAWCA ŚWIĘTY BÓG IZRAELA BŁOGOSŁAWIĘ IMIĘ TWOJE PANIE IMIĘ KTÓRE DAJE ŻYCIE Ml TYŚ JEST MESJASZ ZBAWCA ŚWIĘTE JEST IMIĘ TWE IMIĘ TWE JEST PONAD WSZELKIE IMIĘ IMIĘ TWE PRZYNOSI WOLNOŚĆ NAM Z NIEWOLI WYBAWIA NARODY JEST ŻYCIEM I ZBAWIENIEM MYM

152 REF. BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ JEDNOŚCIĄ I POKOJEM 1
REF. BOŻE OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ JEDNOŚCIĄ I POKOJEM 1. URADOWAŁEM SIĘ WEZWANIEM PÓJDZIEMY DO DOMU PANA I OTO STOJĘ U BRAM TWOICH JERUZALEM NOWE KOŚCIELE ŚWIĘTY 2. O JERUZALEM MIASTO POKOJU W TOBIE WSZYSCY SIĘ JEDNOCZĄ PRZYCHODZĄ DOŃ POKOLENIA ABY WIELBIĆ IMIĘ PANA 3. PROSIMY O POKÓJ DLA LUDU TWEGO NIECH BĘDĄ BEZPIECZNI KTÓRZY CIĘ MIŁUJĄ DLA BRACI BLIŹNICH NASZYCH BŁAGAMY O DOBRA TWOJE

153 BĘDĘ CHWALIŁ PANA NA WIEKI CHWALIŁ PANA NA WIEKI BEZ KOŃCA ME USTA NIECH WIELBIĄ GO WYSŁAWIAJ PANA ZE MNĄ I RAZEM WYWYŻSZAJMY JEGO IMIĘ

154 BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE /x I WYWYŻSZONE NAD WSZELKĄ CHWAŁĘ I CZEŚĆ TYŚ JEDYNIE PANEM JEST POWSTAŃ I PANA CHWAL CHWAL GO NA WIEKI POWSTAŃ CHWAL BOGA WCIĄŻ ON JEDYNIE JEST PANEM POWSTAŃ I PANA CHWAL CHWAL GO NA WIEKI POWSTAŃ CHWAL BOGA WCIĄŻ ON PANEM WSZECHŚWIATA JEST

155 BOŻE NIEBIOS PANIE MÓJ W MOJE SERCE WLEJ MIŁOŚĆ TWĄ MOJA DUSZA TĘSKNI WCIĄŻ ZA BOGIEM MYM BOŻY SYNU ZBAWCO MÓJ PRZEZ KREW TWOJĄ WEJŚCIE MAM DO MIEJSCA NAJŚWIĘTSZEGO TAM GDZIE BOŻY TRON O ŚWIĘTY BOŻE WIELBIĘ CIĘ WSZECHMOCNY PANIE SŁAWIĘ IMIĘ TWOJE KTÓŻ JEST JAK TY WSZECHMOCNY PAN ŚWIĘTY ŚWIĘTY I GODNY GODNY TAK JAK TY ŚWIĘTY TAK ŚWIĘTY WSZECHMOCNY BÓG TAK ŚWIĘTY ŚWIĘTY TAK ŚWIĘTY KTOŻ JEST JAK TY - TAK ŚWIĘTY GODNY TAK GODNY... JEZU O JEZU WSZECHMOCNY PANIE JEZU

156 BÓG NASZ PAN JEST DOBRY CAŁY CZAS /x2
WIĘC UWIELBIJ GO /x2

157 BARANEK KRÓLEM JEST CHWAŁA WSZECHMOCNY BOŻY SYN ON ŚWIATŁEM JEST W CIEMNOŚCIACH I DROGĄ JEST WIODĄCĄ TAM GDZIE POKÓJ MIŁOŚĆ RADOŚĆ SZCZĘŚCIE GDZIE BÓG KRÓLUJE SAM

158 ŻYJĘ NIE JA /X3 LECZ MÓJ PAN 1. SERCE ME ZNALAZŁO COŚ CO SZCZĘŚCIEM ZOWIE SIĘ PRECZ ODRZUCIŁEM TROSKI SWE, BO … 2. ŻYCIE ME POKOJEM TCHNIE A W SERCU RADOŚĆ TRWA JUŻ SIĘ NIE MARTWIĘ O SWÓJ LOS, BO … 3. PYTASZ MNIE KTO PANEM MYM KTO ZMIENIŁ ŻYCIE ME JEZUS MÓJ ZBAWCA SPRAWIŁ TO ŻE …

159 BYĆ W TWEJ OBECNOŚCI U STÓP TWOICH SIĄŚĆ W MIŁOŚCI TWEJ SPOCZĄĆ UZDROWIONYM BYĆ TO PRAGNIENIEM MYM PANIE JEST /2X TO PRAGNIENIEM JEST ODPOCZĄĆ PRZY TOBIE NIE SPIESZĄC SIĘ I CIESZYĆ SIĘ TOBĄ POZOSTAJĄC TU

160 BOGU JEDYNEMU JEZUSOWI CHWAŁA I CZEŚĆ PANU WSZECHMOCNEMU JEZUSOWI CHWAŁA I CZEŚĆ NA WIEKI ON UCZYNIŁ NIEBIOSA ROZPOSTARŁ ZIEMI KRĄG KRÓLUJE NAD NAMI WZNIEŚMY WIĘC RĘCE SWE PRZYJDŹMY PRZED JEGO TRON ŚPIEWAJĄC ZE WSZYSTKICH SIŁ /2x ON JEST KRÓLEM CHWAŁY ŚWIAT PODNÓŻKIEM JEGO STÓP ODZIANY W MAJESTAT PRZED NIM UNIŻMY SIĘ PODEJDŹMY W POKORZE BY ZŁOŻYĆ JEMU HOŁD /2x

161 BLISKO BLISKO BLISKO JESTEŚ PANIE MÓJ BLISKO TAK ŻE CZUJĘ TCHNIENIE TWE I PRZYCHODZISZ DO MNIE JUŻ DOTYKASZ MNIE ŁASKĄ PRZEBACZENIA KARMISZ MOJĄ DUSZĘ BĘDĘ CIĘ WYSŁAWIAŁ PANIE CAŁYM SERCEM SWOIM BĘDĘ OPOWIADAŁ WSZYSTKIM CUDA TWOJE BĘDĘ SIĘ RADOWAŁ I WESELIŁ W TOBIE BĘDĘ OPIEWAŁ IMIĘ TWOJE NAJWYŻSZY...

162 BĘDĘ CHWALIĆ CIĘ CAŁYM SERCEM MYM OPOWIADAĆ WSZYSTKIM TWE DZIEŁA x2 CIESZYĆ BĘDĘ SIĘ OBECNOŚCIĄ TWĄ PRAGNĘ ŚPIEWAĆ Cl PIEŚNI MÓJ PANIE BO TWOJA ŁASKA NAD NAMI JEST WSTYDU NIE ZAZNA KTO SZUKA CIĘ x2

163 BOŻE TWA ŁASKA NAD NAMI JEST TWOJA MIŁOŚĆ PRZYCHODZI WCIĄŻ DZIAŁASZ W MOCY POŚRÓD NAS PRZENIKASZ SERCA GŁADZISZ GRZECH MY CHCEMY WIĘCEJ CIEBIE WIĘCEJ ŁASKI TWEJ PRAGNIEMY WIĘCEJ MOCY WIĘCEJ MIŁOŚCI TWOJEJ

164 CHWAŁA CHWAŁA KRÓL JEST GODZIEN CZCI /x2 KTO JEST TYM KRÓLEM CHWAŁY TYM KRÓLEM CHRYSTUS PAN WYWYŻSZONY PONAD WSZYSTKO NA ZIEMI JEST JEGO IMIĘ GŁOŚNO BRZMI

165 CHCĘ CIĘ WIELBIĆ BOŻE MÓJ I KRÓLU CHCĘ CIĘ WIELBIĆ CHCĘ CIĘ WIELBIĆ CAŁYM MOIM ŻYCIEM CHCĘ CIĘ WIELBIĆ JAK DOBRZE JEST CIĘ CZCIĆ BŁOGOSŁAWIĆ IMIĘ TWE SERCE ME Z RADOŚCI DRŻY GDY ŚPIEWAM TOBIE CHWAŁY PIEŚŃ RADOŚNIE KRZYCZĄC W GŁOS

166 CZCIJMY JEZUSA CZCIJMY GO /x4 POWSTAŁ Z MARTWYCH POWSTAŁ Z MARTWYCH I ON ŻYJE NA WIEKI JUŻ POWSTAŁ Z MARTWYCH POWSTAŁ Z MARTWYCH WIĘC RAZEM SIĘ RADUJMY ŚWIĘTUJĄC ZMARTWYCHWSTANIA TEN DZIEŃ

167 CHWAŁA BOGU OJCU W CHWALE JEGO SYN CHWAŁA TOBIE DUCHU TWORZYSZ JEDNO W NICH ŚPIEWAJMY ALLELUJA

168 CHWALMY PANA BO JEST DOBRY… NA WIEKI TRWA ŁASKA JEGO CHWALMY PANA KRÓLA KRÓLÓW... KTÓRY STWORZYŁ CAŁY WSZECHŚWIAT... KTÓRY CZYNI WIELKIE CUDA... REF: MÓJ PAN MÓJ BÓG JEST TARCZĄ MĄ SKAŁĄ ZBAWIENIA MEGO GRAJMY PANU BO JEST DOBRY... KLASZCZMY PANU BO JEST DOBRY... TAŃCZMY PRZED PANEM BO JEST DOBRY... CHWALMY PANA BO JEST DOBRY...

169 CHWAŁA CHWAŁA BARANKOWI CZEŚĆ /x2 ON GODZIEN CHWAŁY JEST I GODZIEN BY GO CZCIĆ NASZ PAN NA TRONIE SWYM WIELBIJMY GO BO GODZIEN CHWAŁY JEST NASZ PAN NA TRONIE SWYM

170 CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY /x2 WYSŁAWIAJCIE GO WSZYSTKIE LUDY /x2 ALBOWIEM ŁASKA JEGO JEST NAD NAMI /x2 A WIERNOŚĆ JEGO TRWA NA WIEKI /x2 CZY WIESZ CZY NIE WIESZ BOGIEM WIECZNYM JEST PAN CZY NIE SŁYSZAŁEŚ STWÓRCĄ KRAIN ON JEST ON SIĘ NIE ZMIENIA CZŁOWIEK POMOC W NIM MA KTÓRZY MU UFAJĄ NABIERAJĄ SIŁ CZY WIESZ CZY NIE WIESZ MIŁOSIERNY JEST BÓG CZY NIE SŁYSZAŁEŚ ŻE ŁASKAWY JEST PAN ON POSŁAŁ SYNA BY POJEDNAĆ Z NIM ŚWIAT KTÓRZY GO PRZYJĘLI DZIEĆMI BOGA SĄ

171 CHWAŁA CHWAŁA W WYSOKOŚCI CHWAŁA CHWAŁA NAJWYŻSZEMU CHWAŁA BARANKOWI CHWAŁA SŁOWU BOGA BARANKOWI CZEŚĆ ODDAJMY CHWAŁĘ (CHWAŁĘ) CHWAŁĘ (CHWAŁĘ) CHWAŁĘ BARANKOWI CZEŚĆ ODDAJMY BARANKOWI CZEŚĆ CHOĆBY GÓRY USTĄPIŁY I PAGÓRKI SIĘ ZACHWIAŁY NIE PORZUCISZ MNIE CHOĆBY GÓRY USTĄPIŁY I PAGÓRKI SIĘ ZACHWIAŁY BĘDZIESZ KOCHAĆ MNIE NA WIEKI JUŻ PANIE MÓJ

172 REF: CHRYSTUS PAN KARMI NAS SWOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM CHWALMY GO NA WIEKI 1
REF: CHRYSTUS PAN KARMI NAS SWOIM ŚWIĘTYM CIAŁEM CHWALMY GO NA WIEKI 1. DUCHEM CAŁYM WIELBIĘ PANA BOGA ZBAWCĘ JEDYNEGO BO W NIM SAMYM ODNAJDUJĘ WSZYSTKĄ RADOŚĆ ŻYCIA MEGO 2. WIELBIĘ BO CHCIAŁ WEJRZEĆ Z NIEBA NA SWĄ SŁUGĘ UNIŻONĄ BY MNIE ODTĄD WSZYSCY LUDZIE MOGLI ZWAĆ BŁOGOSŁAWIONĄ 3. SPRAWIŁ WE MNIE WIELKIE DZIEŁA W SWEJ DOBROCI NIEPOJĘTEJ ON WSZECHMOCNY ON NAJWYŻSZY ON SAM JEDEN ZAWSZE ŚWIĘTY

173 4. ON KTÓRY PRZEZ POKOLENIA POZOSTAJE MIŁOSIERNY WOBEC TEGO KTO MU SŁUŻY I CHCE ZOSTAĆ JEMU WIERNY 5. ON KTÓRY SWĄ MOC OBJAWIA GDY WYNIOSŁOŚĆ SERC UNIŻA KAŻDY ZAMIAR MOŻE ZBURZYĆ KTÓRY PYCHĄ MU UBLIŻA 6. W MOCY JEGO ODJĄĆ WŁADZĘ A WYDŻWIGNĄĆ POKORNEGO WSZYSTKICH GŁODNYCH ZASPOKOIĆ GŁODEM WSTRZĄSNĄĆ BOGATEGO 7. ON SIĘ UJĄŁ ZA SWYM LUDEM DZIEĆMI WIARY ABRAHAMA POMNY NA SWE MIŁOSIERDZIE OBIETNICY SWEJ NIE ZŁAMAŁ

174 CHCĘ UWIELBIAĆ TWOJE IMIĘ POŚRÓD LUDÓW TWYCH BO TY SAM JESTEŚ ŚWIĘTY I WYSŁAWIA CIĘ IZRAELA HYMN DZIŚ UWIELBIAM TWOJĄ DOBROĆ TWOJĄ ŚWIĘTĄ MOC CHWAŁA TWEMU IMIENIU W NIEBIE NA ZIEMI I W SERCU MYM LAJ LAJ... CHWALIMY I WIELBIMY GO CHRYSTUS KRÓLEM JEST x2 A WIĘC PÓJDŹMY ZA NIM RAZEM PÓJDŹMY ZA NIM RAZEM A WIĘC PÓJDŹMY ZA NIM RAZEM CHRYSTUS KRÓLEM NAM

175 CZUJĘ CIEBIE JAK PRZEPŁYWASZ DUCHU ŚWIĘTY DOTKNIJ TEŻ I MNIE PRZYJDŹ NAPEŁNIJ MNIE DAJ Ml ODCZUĆ MIŁOŚĆ SWOJĄ OBECNOŚCI TWOJEJ PRAGNĘ PRZYJDŹ PRZYJDŹ NAPEŁNIJ MNIE NIECH MIŁOSIERDZIE TWOJE ZMYJE WSZELKI GRZECH A MIŁOŚĆ TWA WYPEŁNI MNIE JESZCZE RAZ CHCĘ CIEBIE I KOCHAM TY JESTEŚ ZE MNĄ x2 CHOĆBY FIGI NIE ZAKWITŁY A URODZAJ WINNIC BY ZNIKŁ OLIWEK OWOC WYGNIŁBY ZIEMIA DAŁA MARNY PLON CHOĆBY OWCE WSZYSTKIE WYBIŁ KTOŚ A W OBORACH BRAKŁOBY KRÓW JEDNAK W PANU RADOŚĆ BĘDĘ MIAŁ /x2 ROZRADUJĘ SIĘ W BOGU ZBAWIENIA MEGO MOCĄ MOJĄ JEST PAN /x3 (ALLELUJA)

176 CHWAŁA PANU I CZEŚĆ OD WSZYSTKICH WIERNYCH MU SŁUG WZNIEŚMY SWE RĘCE KU MIEJSCU ŚWIĘTEMU I CZEŚĆ ODDAJMY MU PANIE BŁOGOSŁAW NAM WYTRWAMY TAM GDZIE TWÓJ DOM TY CO STWORZYŁEŚ I NIEBO I ZIEMIĘ TY PANIE BŁOGOSŁAW NAM CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE CHCĘ ZAŚPIEWAĆ TOBIE CHWAŁĘ PANIE DZIŚ RADUJĘ SIĘ BO PRZYSZEDŁEŚ BY MNIE ZBAWIĆ Z NIEBA ZSTĄPIŁEŚ I CHCESZ PROWADZIĆ MNIE NA KRZYŻU ZMARŁEŚ BY MÓJ ZAPŁACIĆ DŁUG Z GROBU WSTAŁEŚ I DZIŚ NIEBA KRÓLEM JESTEŚ TY CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE

177 CHCĘ ZMIENIAĆ BIEG HISTORII ŚWIATA CHCĘ NOWE KARTY W NIEJ ZAPISAĆ PRAGNĘ BYĆ PIÓREM W TWOJEJ DŁONI PRAGNĘ BYĆ WIERNY AŻ DO KOŃCA KRÓLESTWO BOŻE WIDZIEĆ CHCĘ NIECH TWOJA WOLA SPEŁNI SIĘ W ŻYCIU MYM W NIEBIE I NA ZIEMI PAN BÓG NAS WYBRAŁ I POWOŁAŁ DAWNO PRZEZNACZYŁ NAS DLA SIEBIE CHCE BYŚMY BYLI LUDEM ŚWIĘTYM I WYDAWALI OWOC DUCHA BÓG WZYWA NASZE POKOLENIE BYŚMY GŁOSILI EWANGELIĘ ON NAS NAPEŁNIA SWOIM DUCHEM MOCĄ POTWIERDZA SWOJE SŁOWO

178 CHCĘ PANIE ŚPIEWAĆ TOBIE CHWAŁĘ CHCĘ CHWALIĆ IMIĘ TWE KAŻDEGO DNIA ALLELUJA ALLELU ALLELUJA /2X JESTEŚ BOGIEM MYM I CIEBIE SZUKAM ZNAJĄC MIŁOŚĆ TWĄ ZAWSZE CIESZĘ SIĘ BĘDĘ CHWALIĆ CIĘ PÓKI SIŁ STARCZY Ml GDYŻ MIŁOŚĆ TWA OD ŻYCIA LEPSZA JEST W IMIENIU TWYM WZNOSZĘ RĘCE ME WZWYŻ GDYŻ MIŁOŚĆ TWA OD ŻYCIA LEPSZA JEST

179 CHWALĘ CIEBIE PANIE I WYWYŻSZAM WZNOSZĘ W GÓRĘ SWOJE RĘCE UWIELBIAJĄC IMIĘ TWE BO WIELKIŚ TY WIELKIE DZIEŁA CZYNISZ DZIŚ NIE DORÓWNA TOBIE NIKT NIE DORÓWNA TOBIE NIKT

180 CHOĆBY U BOKU MEGO PADŁY TYSIĄCE A WROGÓW MYCH NIE ZLICZYŁBY JUŻ NIKT I CHOĆBY NAGLE PRZESTAŁO ŚWIECIĆ SŁOŃCE JA BĘDĘ BĘDĘ UFAĆ Cl BO WIEM WIEM ŻE MÓJ PAN TO WIELKI BÓG MÓJ PAN TO KRÓLÓW KRÓL TO ON UCZYNIŁ ŚWIAT NA WIEKI SPRAWIEDLIWOŚĆ JEGO TRWA

181 CHOĆ BÓG MÓJ OD WIEKÓW CAŁYM ŚWIATEM WŁADA I POTĘŻNIE DZIAŁAĆ W JEGO MOCY JEST CHOĆ TO JEGO SŁOWO WSZYSTKO WOKÓŁ STWARZA GDY GO POTRZEBUJĘ ZAWSZE PRZY MNIE JEST BO ON NIE ZŁAMIE TRZCINY NADŁAMANEJ I NIE ZGASI KNOTKA CO LEDWO SIĘ TLI ON NIE ZŁAMIE TRZCINY NADŁAMANEJ I NIE ZGASI KNOTKA CO LEDWO SIĘ TLI LECZ OPATRZY WSZYSTKIE MOJE RANY I ROZPALI MNIE OGNIEM MIŁOŚCI SWEJ BÓG MÓJ NA TRON ZASIADŁ SĄDZIĆ WSZYSTKIE ZIEMIE CHWAŁĄ CZCIĄ I MOCĄ MÓJ PAN OBLÓKŁ SIĘ WSZYSTKICH WROGÓW GŁADZI JEDNYM UST SWYCH TCHNIENIEM LECZ GDY JA UPADAM ON PODNOSI MNIE

182 CHCĘ WYSŁAWIAĆ CIEBIE PANIE POŚRÓD WSZYSTKICH LUDÓW ZIEMI CHCĘ TOBIE ŚPIEWAĆ I GRAĆ POŚRÓD NARODÓW BO TWA ŁASKA BOŻE JEST WIELKA AŻ DO SAMYCH NIEBIOS A TWOJA WIERNOŚĆ POD OBŁOKI WZNOSI SIĘ WYWYŻSZONY BĄDŹ PANIE NASZ AŻ PONAD NIEBO NIECH TWA CHWAŁA WZNOSI SIĘ NAD CAŁY ŚWIAT Cl CO ZAUFALI PANU ODZYSKUJĄ SIŁY OTRZYMUJĄ SKRZYDŁA JAK ORŁY BIEGNĄ BEZ ZMĘCZENIA

183 CZY WIESZ ŻE TO JUŻ CZAS ABY WIELBIĆ PANA TU W MIEJSCU GDZIE PRZEBYWA JEGO DUCH DO PANA ZBLIŻMY SIĘ NIECH CHWAŁA JEMU BRZMI NIECH BĘDZIE WYWYŻSZONY BOŻY SYN CHWALMY GO /3x ALLELUJA x2 PANU MIŁA JEST MODLITWA SWEGO LUDU PRAGNIE UWIELBIENIA Z NASZYCH SERC DO PANA ZBLIŻMY SIĘ NIECH CHWAŁA JEMU BRZMI NIECH BĘDZIE WYWYŻSZONY BOŻY SYN

184 CHCĘ ZAŚPIEWAĆ WSZYSTKIM CHWAŁY PIEŚŃ ŻE ŻYJE JEZUS PAN NIECHAJ CAŁE DZIŚ STWORZENIE WIE ŻE ŻYJE JEZUS PAN MOŻE TERAZ WSZYSTKO ZMIENIĆ SIĘ BO ŻYJE JEZUS PAN NIECHAJ KAŻDY DZISIAJ DOWIE SIĘ ŻE ŻYJE JEZUS PAN PRAWDĄ TWOJĄ CHCIAŁBYM ŻYĆ I W ŚWIATŁOŚCI PO WSZYSTKIE DNI I ŚPIEWAĆ O MIŁOŚCI TWEJ BO SPOTKAŁO MNIE COŚ WIELKIE SZCZĘŚCIE W ŻYCIU (MYM) BO MAM CIEBIE /x4

185 CHCĘ ZATAŃCZYĆ TANIEC CHWAŁY DZIŚ BO ŻYJE JEZUS PAN I ŚWIĘTOWAĆ Z KAŻDYM KTÓRY WIE ŻE ŻYJE JEZUS PAN ROZRADOWAĆ WSZYSTKICH W BOGU BO ŻYJE JEZUS PAN NIECHAJ KAŻDY UJRZY DZISIAJ ŻE ŻYJE JEZUS PAN

186 CHWAŁA UWIELBIENIE SIŁA I MOC TOBIE NALEŻY SIĘ CZEŚĆ CAŁE STWORZENIE LUDY I NARODY TOBIE ODDADZĄ DZIŚ CZEŚĆ WSZELKI JĘZYK NIECH WYZNA ŻE TYLKO TOBIE CHWAŁA UWIELBIAJĄC OGŁOSI ŻE TYLKO JEZUS ZBAWIA A KOŚCIÓŁ OBWIESZCZA ŻE TYLKO TWE KRÓLESTWO NIGDY NIE SKOŃCZY SIĘ O PANIE NASZ NIEBO I ZIEMIA OGŁASZA WCIĄŻ ŻE JEZUS CHRYSTUS TO PAN NIE MA INNEGO RÓWNEGO MU JEMU CHWAŁA I CZEŚĆ

187 REF. DUCHU OGNIU DUCHU ŻARZE DUCHU ŚWIATŁO DUCHU BLASKU DUCHU WICHRZE I POŻARZE ZEŚLIJ PŁOMIEŃ SWOJEJ ŁASKI 1. CHCESZ ROZPALISZ I ROZOGNISZ SERCA WZNIESIESZ NA WYSOKOŚĆ W CIEMNOŚĆ WRZUCISZ BLASK POCHODNI I ROZPRÓSZYSZ GRZECHU MROKI 2. NASZĄ NICOŚĆ ODBUDUJESZ W NAJPIĘKNIEJSZE ZNÓW STRUKTURY TCHNIENIEM SWOIM ŚWIAT PRZESNUJESZ W SZELESZCZĄCYCH MODLITW SZNURY

188 3. Z MGIEŁ KONKRETNY KSZTAŁT WYWODZISZ I Z CHAOSU PIĘKNO ŁADU TYŚ SPOKOJEM WŚRÓD NIEZGODY W BEZRADNOŚCI TYŚ JEST RADĄ 4. TWE ZBLIŻENIE ZARÓŻOWI PULSEM ŻYCIA WZROSTU DRŻENIEM NARODZIMY SIĘ NA NOWO CIEMNOŚĆ STANIE SIĘ PROMIENIEM

189 DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ DZIAŁAJ POŚRÓD NAS DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ ODNÓW RADOŚĆ W NAS PRZYBLIŻ NAS DO OJCA OBJAW SYNA NAM PROWADŹ NAS DO PRAWDY ZJEDNOCZ NAS DOBRY BÓG WYKRZYKUJ TO Z RADOŚCIĄ DOBRY BÓG UWIELBIAJ GO DOBRY BÓG ON ZWĄTPIĆ NIE POZWOLI DOBRY BÓG ON PRAWDĄ JEST GDY JEGO MIŁOŚĆ OGARNIA MNIE W SERCU RADOŚĆ MAM PRZED NIM TAŃCZYĆ BĘDĘ ON DLA MNIE W SERCU SWYM MIEJSCE MA CZEKA WCIĄŻ WIĘC POBIEGNĘ TAM

190 DZIĘKI LITOŚCI SERDECZNEJ BOGA NASZEGO PRZEZ NIĄ Z WYSOKA WSCHODZĄCE SŁOŃCE NAS NAWIEDZI BY ZAJAŚNIEĆ TYM CO W MROKU I CIENIU ŚMIERCI MIESZKAJĄ x2

191 DUCHU ŚWIĘTY WOŁAM PRZYJDŹ BĄDŹ JAK OGIEŃ DUSZY MEJ BĄDŹ JAK OGIEŃ W CIELE MYM ROZPAL MNIE WSZECHMOGĄCY BÓG JEST POŚRÓD NAS MIŁOSIERDZIE JEGO WIELKIE JEST OKAZUJE DOBROĆ SWOJĄ DZIŚ DLA TYCH KTÓRZY CHCĄ MIŁOWAĆ GO

192 REF. DZIŚ KOŚCIELE ŻYJĄCEGO BOGA WSTAŃ BÓG KRÓLEM CAŁEJ ZIEMI JEST ŻADNE MOCE NI ZWIERZCHNOŚCI NIE WZRUSZĄ NAS NIGDY JUŻ GDY STAJEMY W JEDNOŚCI NIKT NAS JUŻ NIE ROZDZIELI BO STAJEMY RAZEM GDZIE NASZ BÓG 1. JESTEŚMY LUDEM NABYTYM CENNĄ KRWIĄ W RADOŚCI BOGU ODDAJEMY CZEŚĆ GDY GŁOSIMY BOŻĄ WIELKOŚĆ MAJESTAT JEGO I MOC TO NISZCZYMY MOC SZATANA NA ZIEMI TEJ 2. UWIELBIAJMY JEGO CHWAŁĘ DZIEŃ PO DNIU W RADOŚCI BOGU ODDAWAJMY CZEŚĆ GDY GŁOSIMY JEGO WIERNOŚĆ I MIŁOSIERDZIA DAR TO NISZCZYMY MOC SZATANA NA ZIEMI TEJ

193 3. OGŁASZAMY MOCOM ZŁA NA ŚWIECIE TYM WASZ CZAS JUŻ KOŃCZY SIĘ NASZ BÓG DAŁ NAM ZWYCIĘSTWO I MY JEGO KOŚCIÓŁ DZIŚ NISZCZYMY MOC SZATANA NA ZIEMI TEJ 4. ZATEM CAŁY LUDU PANA TERAZ WSTAŃ UWIERZ MOCY SŁOWA KTÓRE DAJE BÓG BO SZATAN JEST POKONANY I ZASTĘPY JEGO TEŻ KIEDY KOŚCIÓŁ PRZYJMUJE BOŻĄ MOC

194 REF. DUCHU ŚWIĘTY BOŻE PRZYJDŹ PRZYJDŹ DUCHU ŚWIATŁO DUCHU OGNIU PRZYJDŹ PRZYJDŹ I ROZPAL NAS 1. PRZYJDŹ DUCHU OJCA BĄDŹ NASZYM ŚWIATŁEM NIECH PROMIENIEJE TWEJ CHWAŁY BLASK 2. O ŚWIADKU PRAWDZIWY UMOCNIJ NAS CHCEMY ROZGŁASZAĆ ZMARTWYCHWSTAŁ PAN 3. PRZYJDŹ ŹRÓDŁO NIEBIESKIE PRZYJDŹ ZDROJU ŻYCIA BĄDŹ NAM ZBAWIENIEM MOC SERCOM DAJ 4. O DUCHU RADOŚCI ROZPAL SWÓJ KOŚCIÓŁ NIECH PŁYNIE Z UST NASZYCH BARANKA PIEŚŃ

195 DZIŚ JEST CZAS BY ODDAĆ BOGU CHWAŁĘ W TEJ ŚWIĄTYNI KTÓRĄ MY JESTEŚMY SAMI WIĘC OTWÓRZ SERCE SWE I ZACZNIJ WIELBIĆ GO JEGO CHWAŁA WNET WYPEŁNI MIEJSCE TO REF. M: CHWAŁA CZEŚĆ K: CHWALMY GO BÓG PRZEBYWA W CHWALE SWEGO LUDU ON PRAGNIE ABY WZYWAĆ JEGO IMIĘ WIĘC OTWÓRZ SERCE SWE I ZACZNIJ WIELBIĆ GO JEGO CHWAŁA WNET WYPEŁNI MIEJSCE TO

196 DUCHU ŚWIĘTY PŁYŃ /x2 PROWADŹ KU WOLI SWEJ GOTOWYCH GŁOSIĆ IMIĘ TWE DUCHU ŚWIĘTY PŁYŃ PRZENIKAJ NAS

197 DOTKNĄŁ MNIE DZIŚ PAN I RADOŚĆ OGROMNĄ W SERCU MAM Z TEJ RADOŚCI CHCĘ ŚPIEWAĆ I KLASKAĆ W DŁONIE SWE WIĘC WSZYSCY RAZEM CHWALMY GO ZA TO ŻE TRZYMA NAS RĘKĄ SWĄ

198 DUCHU ŚWIĘTY TCHNIENIE ŻYCIA DUCHU ŚWIĘTY TCHNIENIE OGNIA DUCHU ŚWIĘTY POCIESZYCIELU DZIŚ NA NAS ZSTĄP

199 DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ /x4 NIECH WIARA ZAGOŚCI NADZIEJA ZAGOŚCI NIECH MIŁOŚĆ ZAGOŚCI W NAS DOBRY JEST PAN JEGO ŁASKA WIECZNIE TRWA DUCHU ŚWIĘTY /x4 PRZYJDŹ I ROZPAL NAS I UTUL NAS MIŁOŚCIĄ SWĄ

200 DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU ABYM PRZEJRZAŁ DOTKNIJ PANIE MOICH WARG ABYM PRZEMÓWIŁ UWIELBIENIEM DOTKNIJ PANIE MEGO SERCA I OCZYŚĆ JE NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH DZIŚ OGARNIA MNIE

201 DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ DOTKNIJ MNIE PANIE MÓJ NIECH TWA MIŁOŚĆ ROZLEJE SIĘ W SERCU MYM USŁYSZ MÓJ GŁOS PANIE WZYWAM CIĘ PRAGNĘ DOŚWIADCZYĆ OBECNOŚCI TWEJ CHCĘ BYŚ DOTKNĄŁ TERAZ MNIE DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ

202 DUCHU ŚW. PRZYJDŹ DZIAŁAJ POŚRÓD NAS DUCHU ŚW
DUCHU ŚW. PRZYJDŹ DZIAŁAJ POŚRÓD NAS DUCHU ŚW. PRZYJDŹ ODNÓW RADOŚĆ W NAS DUCHU PRZYJDŹ W DARACH TWYCH OCZYŚĆ SERCE ME DUCHU PRZYJDŹ Z MOCĄ SWĄ JA PRAGNĘ CIĘ. MĄDROŚĆ TCHNIJ W SERCE ME PROSZĘ CIĘ BARDZO PROSZĘ ROZUM TCHNIJ W SERCE ME PROSZĘ CIĘ BARDZO PROSZĘ MĘSTWO TCHNIJ W SERCE ME PROSZĘ CIĘ BARDZO PROSZĘ MIŁOŚĆ TCHNIJ W SERCE ME PROSZĘ CIĘ BARDZO PROSZĘ. JA KOCHAM CIĘ JA PRAGNĘ CIĘ JA KOCHAM DUCHU PRZYJDŹ

203 DOSTALIŚMY TO NA CO NIE ZASŁUŻYLIŚMY
DOSTALIŚMY TO NA CO NIE ZASŁUŻYLIŚMY x4 Z TWEJ ŁASKI PANIE JESTEŚMY TU BY ODDAĆ SIĘ /2x DZIĘKI TWEJ ŁASCE UWALNIASZ NAS I LECZYSZ WCIĄŻ KSZTAŁTUJESZ DZIĘKUJĘ ZA TWOJE ZBAWIENIE DZIĘKUJĘ Cl DZIĘKUJĘ ZA TWE OCALENIE x4 DZIĘKUJĘ Cl

204 DZISIEJSZY DZIEŃ /x2 PODAROWAŁ Ml PAN WIĘC BĘDĘ RADOWAĆ SIĘ NIM CIESZYĆ SIĘ DZISIEJSZY DZIEŃ /x2 PODAROWAŁ Ml PAN WIĘC BĘDĘ RADOWAĆ SIĘ NIM W MYM SERCU RADOWAĆ SIĘ NIM WIĘC BĘDĘ RADOWAĆ SIĘ NIM CIESZYĆ SIĘ WESELIĆ SIĘ W GŁOS DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ NA NAS Z PRZEBITEGO SERCA JEZUSA JEZUSA

205 DZIĘKUJĘ ZA TWOJE ZBAWIENIE DZIĘKUJĘ Cl DZIĘKUJĘ ZA TWE OCALENIE DZIĘKUJĘ Cl

206 DUCHU ŚWIĘTY POWIEJ WIATREM I Z MOCĄ NA NAS ZSTĄP BĄDŹ MIŁOŚCIĄ W NASZYCH SERCACH ŚWIATŁEM OGARNIJ NAS REF: DAJ NOWE OCZY ZEŚLIJ SWÓJ OGIEŃ I JEDNOŚĆ SOBĄ DAJ Z CZTERECH WIATRÓW PRZYBĄDŹ DUCHU POWIEJ MOCĄ OŻYW NAS BĄDŹ WOLNOŚCIĄ W NASZYCH SERCACH ŻYCIEM WYPEŁNIJ NAS

207 1. DOSTAŁEŚ KILKADZIESIĄT LAT AKURAT TYLE ILE TRZEBA DO TWOJEJ DYSPOZYCJI ŚWIAT OTWARTE BRAMY PIEKŁA NIEBA 2. NA KRÓTKO TU PRZYSZEDŁEŚ CHOĆ W SAM RAZ NA TYLE ILE TRZEBA ODKRYWAJ SZUKAJ PYTAJ ZANIM PRZEJDZIE CI POTRZEBA 3. NIE JESTEŚ ŚWIĘTY SAM TO WIESZ JEŚLI INACZEJ MÓWISZ KŁAMIESZ MASZ SZANSĘ WYPRAĆ BRUDY SWE MOŻESZ W NICH CHODZIĆ DALEJ

208 4. DOSTAŁEŚ CIAŁO TAKI DOM CO RACZEJ JEST HOTELEM OPUŚCIĆ BĘDZIESZ MUSIAŁ GO POMYŚL GDZIE WTEDY SIĘ PODZIEJESZ 5. DECYZJĘ MUSISZ PODJĄĆ SAM CHOĆ W SPOREJ GRUPIE TU SIEDZICIE DOSTAŁEŚ WOLNOŚĆ PROSTA GRA JEDYNĄ STAWKĄ TWOJE ŻYCIE

209 1. GODZIEN JESTEŚ /2x PANIE I BOŻE NASZ GODZIEN JESTEŚ PRZYJĄĆ CHWAŁĘ CHWAŁĘ CZEŚĆ I MOC PONIEWAŻ TY WSZYSTKO STWORZYŁEŚ W SWEJ MOCY WSZYSTKO STWORZYŁEŚ TY SAM I Z WOLI TWOJEJ ZOSTAŁO STWORZONE GODZIEN JESTEŚ WZIĄĆ CZEŚĆ 2. GODZIEN JESTEŚ /2x ZBAWCO BARANKU NASZ GODZIEN JESTEŚ PRZYJĄĆ CHWAŁĘ CHWAŁĘ MĄDROŚĆ I MOC PONIEWAŻ ZOSTAŁEŚ ZABITY ZA LUD TWÓJ WSZYSTKICH ZBAWIŁEŚ TY SAM I PRZEZ KREW TWOJĄ NABYŁEŚ ICH BOGU GODZIEN JESTEŚ WZIĄĆ CZEŚĆ

210 3. GODZIEN JESTEŚ /2x PANIE I BOŻE NASZ GODZIEN JESTEŚ /2x ZBAWCO BARANKU NASZ ODEBRAĆ DZIŚ CHWAŁĘ I MĄDROŚĆ I WDZIĘCZNOŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I MOC BÓG NASZ NIECH PRZYJMIE POTĘGĘ NA WIEKI AMEN AMEN

211 1. GODZIEN O GODZIEN NASZ BÓG SIEDZĄCY NA TRONIE BARANEK WŚRÓD CHWAŁ PRZYJĄĆ WDZIĘCZNOŚĆ SIŁĘ I MOC HONOR I CHWAŁĘ I CZEŚĆ REF. ON BOGIEM JEST NA WIEKI WIEKÓW /3x AMEN 2. BĘDZIEMY NIEZMIENNIE WCIĄŻ TRWAĆ W JEDNOŚCI I PRAWDZIE ODDAJĄC Cl HOŁD MĄDROŚĆ WDZIĘCZNOŚĆ SIŁĘ I MOC HONOR I CHWAŁĘ I CZEŚĆ

212 1. GODZIEN O GODZIEN JEST NASZ PAN GODZIEN ABY PRZYJĄĆ CZEŚĆ I UWIELBIENIA PIEŚŃ REF. ŚPIEWAJMY ALLELUJA PRZED BARANKA TRONEM WIELBIJMY GO I CZCIJMY ŚPIEWAJMY CHWAŁY PSALM ALLELUJA CHWAŁA BARANKOWI ON W WALCE JEST ZWYCIĘZCĄ BÓG Z NAMI KRÓL I PAN 2. PANIE MÓJ TYŚ DROŻSZY NAD SREBRO PONAD ZŁOTO CENNIEJSZY SKARB CZYM PRZED TOBĄ JEST PIĘKNO DIAMENTU CZYŻ MOŻE Cl COŚ DORÓWNAĆ PANIE MÓJ

213 GDY SCHODZIMY SIĘ NIECH ŚWIĘTY DUCH W NAS DZIAŁA GDY SCHODZIMY SIĘ BY WIELBIĆ IMIĘ TWE WIEMY DOBRZE ŻE GDY SERCA SĄ OTWARTE BŁOGOSŁAWISZ BOŚ OBIECAŁ TO BŁOGOSŁAWISZ MOCĄ SWĄ

214 GDY JESTEŚ ZŁAMANY SKRUSZONY NA CZĘŚCI I SERCA USTAŁ DŹWIĘK JUŻ NIE ROZUMIESZ NIC GDY NIC NIE ZOSTAŁO OPRÓCZ POPIOŁÓW NIE MOŻESZ NAWET JUŻ DO CHWAŁY PANA WEJŚĆ TO POKŁOŃ SIĘ UCAŁUJ GO NIECHAJ CHWAŁA BĘDZIE W USTACH MYCH CHOĆBYŚ ZABIŁ MNIE BĘDĘ UFAŁ Cl GDY KAMIEŃ SIĘ TOCZY NA ŻYCIE TWOJE GDY Z ZIEMI LIŻESZ PROCH APLAUZU WOKÓŁ BRAK TO OTWÓRZ OKNA OKNA DO NIEBA A POTEM OTWÓRZ MNIE JAK PŁATKI RÓŻY SKRUSZ I POKŁOŃ SIĘ UCAŁUJ GO

215 GDY BRAK Ml SŁÓW BY MÓWIĆ DO CIEBIE I NIE MAM SIŁ BO NIE MA MNIE PRZY TOBIE TRUDNO UFAĆ Ml GDY MÓWISZ DO MNIE WSZYSTKO WOKÓŁ WAŻNE JEST TYLKO NIE TY PANIE POZWÓL Ml ZROZUMIEĆ JESZCZE RAZ TWÓJ KRZYŻ PRAGNĘ WRÓCIĆ DO OBECNOŚCI TWOJEJ DZIŚ PRZEBACZ Ml NIE ROZUMIEM MIŁOŚCI TWOJEJ PANIE STAŁEŚ SIĘ DLA MNIE WSZYSTKIM PANIE Z TOBĄ BYĆ MOIM SZCZĘŚCIEM PANIE JEST /x2

216 GDY ZNAJDUJĘ CIĘ WSZYSTKO NIKNIE W CIEŃ GDY PRZYCHODZĘ SAM PRAGNĘ PRZYNIEŚĆ Cl TO CO CENNE JEST BŁOGOSŁAWIĆ CIĘ PRZYNOSZĘ WIĘCEJ NIŻ PIEŚŃ Z SERCA WIELBIĘ CIĘ WIEM ŻE NIE PRAGNIESZ DZIŚ SŁÓW TY PATRZYSZ GŁĘBIEJ NIŻ JA BADASZ SERCE ME PANIE TAK PRAGNĘ CIĘ BĘDĘ CIĘ DZISIAJ Z SERCA WIELBIŁ TYŚ WSZYSTKIM JEST TYŚ JEDYNY PAN JEZU PRZEPRASZAM ZA TO CO CIĘ ZRANIŁO TYŚ WSZYSTKIM JEST TYŚ JEDYNY PAN JEZU BOŻE KRÓLU NASZ KTÓŻ WYRAZI TO JAK WSPANIAŁYŚ TY CZUJĘ SŁABOŚĆ MĄ WSZYSTKO DAJĘ Cl KAŻDY ODDECH MÓJ

217 BOŻE KRÓLU NASZ KTÓŻ WYRAZI TO JAK WSPANIAŁYŚ TY CZUJĘ SŁABOŚĆ MĄ WSZYSTKO DAJĘ Cl KAŻDY ODDECH MÓJ

218 Gdy się modlę, Kiedy szukam Ciebie Wtedy przy mnie Jesteś Ty Gdy się modlę, w ciszy serca, Czekam aż Ty przygarniesz mnie Do Ciebie wołać chcę Ref. Ja pragnę Ciebie, Twój głos usłyszeć chcę Ja pragnę Ciebie wciąż Oczyść me serce, daj poznać miłość Twą Tak pragnę Ciebie wciąż Mym bogactwem, Mym dziedzictwem Niebo Ma nagroda czeka Tam Mym zwycięstwem w życia biegu, Więc czekać chcę, by spotkać Go Do Niego wołać chcę

219 HEJ JEZU KRÓLEM TYŚ ŻYCIE TWE UWALNIA MNIE BĘDĘ SŁAWIĆ CAŁY DZIEŃ DOSKONAŁE DROGI TWE HEJ JEZU PANEM TYŚ CHCĘ SŁUCHAĆ TWOICH SŁÓW TWE KRÓLESTWO UJRZEĆ CHCĘ WOLA TWA NIECH SPEŁNI SIĘ CHWAŁA BARANKOWI CZEŚĆ WEŹ MNIE DO ZIEMI SWEJ Z WYCIĘŻYMY W IMIĘ TWE OGŁOSIMY RZĄDY TWE HEJ O HEJ O LWIE JUDY JAK POTĘŻNYM JESTEŚ TY HEJ O HEJ O LWIE JUDY JAK WSPANIAŁYM JESTEŚ TY CHWAŁA BARANKOWI CZEŚĆ BIERZESZ MNIE DO ZIEMI SWEJ ZWYCIĘŻAMY W IMIĘ TWE OGŁASZAMY RZĄDY TWE

220 HOSANNA HOSANNA. x2 HOSANNA W WYSOKOŚCI REF
HOSANNA HOSANNA x2 HOSANNA W WYSOKOŚCI REF. PANIE WZNOSIMY GŁOS ABY WYWYŻSZAĆ CIĘ NASZE SERCA TAK WIELBIĄ CIĘ HOSANNA W WYSOKOŚCI CHWAŁA CHWAŁA BARANKOWI CHWAŁA CZEŚĆ x2 JEZUS JEZUS JEZUS KRÓLEM KRÓLÓW JEST x2 HOSANNA SYNOWI DAWIDOWEMU KTÓRY PRZYCHODZI W IMIENIU PAŃSKIM HOSANNA NA WYSOKOŚCIACH BOŻY LUD NIECH ZAWSZE PANA CZCI

221 1. HOSANNA /2x HOSANNA PANU CHWAŁ /2x REF
1. HOSANNA /2x HOSANNA PANU CHWAŁ /2x REF. CHWALMY PANA ŚPIEW NIECH BRZMI ZMARTWYCHWSTAŁ KRÓL I ŻYJE DZIŚ O CHWALMY GO NAJWYŻSZY JEST I GODZIEN WSZELKIEJ CZCI 2. WIELBIMY /2x WIELBIMY PANA CHWAŁ /2x

222 IZRAELU SŁYSZ ŻE PAN TWÓJ BÓG x2 JEDYNYM BOGIEM JEST
IZRAELU SŁYSZ ŻE PAN TWÓJ BÓG x2 JEDYNYM BOGIEM JEST BĘDZIESZ KOCHAŁ BOGA SWEGO CAŁYM SERCEM CAŁĄ MOCĄ DAJ MU CHWAŁĘ ON KRÓL CHWAŁY W NIM JEST SZCZĘŚCIE TWE BO POZA NIM NIE ZNAJDZIESZ ZBAWIENIA ANI ŻYCIA WIĘC CAŁYM SERCEM WIELBIJ WZNOSZĄC GŁOS SWÓJ W TYM WYZNANIU IMIĘ PANA CHWALIMY WCIĄŻ /3x NAJWYŻSZY ON BO IMIĘ PANA MOCNĄ TWIERDZĄ Z RADOŚCIĄ BIEGNIEMY TAM BY CHWALIĆ GO

223 IDZIEMY W RYTM PIEŚNI MIŁOŚCI ŚPIEWAJĄC NA CZEŚĆ KRÓLA CHWAŁ MA MOC ABY PIEKŁO OTWORZYĆ UWOLNIĆ OD GRZECHU I ZŁA NIESIEMY WIĘC FLAGĘ ZBAWIENIA A JEZUS NASZ MISTRZ I NASZ PAN TO ARMIA CZCICIELI STOI Z NIM WRAZ W OGNIU OCHRZCZONA NIOSĄCA TEJ CHWAŁY BLASK WZNOSIMY KRZYK ZWYCIĘSKI KRZYK GDYŻ BARANKA KRWIĄ ZWYCIĘŻYLIŚMY I SŁOWEM NASZYCH UST A WALKA TRWA DLA PANA CHWAŁ SWE ŻYCIE SKŁADAMY BY TRYUMF CHRYSTUSA W TYM ŚWIECIE MÓGŁ BRZMIEĆ

224 JA WIERZĘ ŻE TO JEZUS WIERZĘ ŻE ON SYNEM BOGA JEST ON ZMARŁ I POWSTAŁ ABY ŻYĆ I ZA CENĘ ŚMIERCI ŻYCIE DAŁ M: WIERZĘ ŻE JEST TU TERAZ K: ON TU TERAZ JEST STOI POŚRÓD NAS M: MA MOC NAS TERAZ UZDRAWIAĆ K: UZDROWIENIA MOC PRZEBACZENIA DAR JA WIERZĘ TOBIE PANIE WIERZĘ ŻE TYŚ SYNEM BOGA JEST ZMARŁEŚ I POWSTAŁEŚ ABY ŻYĆ I ZA CENĘ ŚMIERCI ŻYCIE DAĆ M: WIERZĘ ŻE TUTAJ JESTEŚ K: TY JESTEŚ TU STOISZ POŚRÓD NAS M: MASZ MOC NAS TERAZ UZDRAWIAĆ K: UZDROWIENIA MOC PRZEBACZENIA DAR

225 JEZUS JEZUS KRÓLEM JEST JEZUS JEZUS WŁADA WCIĄŻ JEZUS JEZUS ŻYCIE DAŁ ON POKONAŁ MOCE ZŁA JEGO IMIĘ WIELKIE JEST ŚWIAT PODNÓŻKIEM JEGO STÓP SWE ZWYCIĘSTWO DAJE NAM BYŚ DZISIAJ POWSTAĆ MÓGŁ JESTEŚMY W NIM I W NIM JEST NASZE ŻYCIE x2 GŁOŚNO RADUJ SIĘ ŚPIEWAJ PANU CHWAŁ MIŁOŚĆ WYZNAJ MU SKACZĄC PRZED NIM ALLELUJA

226 REF: JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ NASZ ZBAWICIEL KSIĄŻĘ POKOJU EMMANUEL BÓG JEST Z NAMI ODKUPICIEL SŁOWO ŻYWOTA 1. KSIĘCIEM POKOJU JEST ON WSZECHMOGĄCY BÓG ON ŹRÓDŁEM WSZELKICH ŁASK JEDYNY OJCIEC NASZ CAŁA WŁADZA JEST W JEGO RAMIENIU KRÓLESTWO POKOJU WIECZNIE BĘDZIE TRWAĆ 2. ŚWIĘTY BÓG MESJASZ PRAWDZIWY JEDYNY OJCA SYN UMIŁOWANY ZGŁADZIŁ GRZECH BARANEK NA WIEKI KRÓLÓW KRÓL I PANÓW PAN

227 JEZUS /x2 ŚWIĘTY NAMASZCZONY PAN JEZUS JEZUS /x2 ŻYJE WYWYŻSZONY PAN JEZUS TWE IMIĘ JAK MIÓD NA USTACH MYCH TWÓJ DUCH JEST JAK WODA DUSZY MEJ TWE SŁOWO JAK LAMPA U MYCH STÓP JEZU JA KOCHAM CIĘ JA KOCHAM

228 JA PAN JESTEM ŚWIADOM MOICH PLANÓW JAKIE MAM WOBEC WAS ZAMIARÓW PEŁNYCH POKOJU A NIE ZAGŁADY BY WAM ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ JAKIEJ OCZEKUJECIE

229 1. JESTEŚ PANEM STWORZENIA I ŻYCIA PAN PANEM ZIEMI I MÓRZ JESTEŚ PANEM NIEBIOS NA WIECZNY CZAS P ANEM PANÓW TYŚ REF: SKŁADAM HOŁD I UWIELBIAM CIĘ /3x PANEM PANÓW TYŚ 2. JESTEŚ KRÓLEM STWORZENIA I ŻYCIA KRÓL KRÓLEM ZIEMI I MÓRZ JESTEŚ KRÓLEM NIEBIOS NA WIECZNY CZAS KRÓLEM KRÓLÓW TYŚ REF: SKŁADAM HOŁD I UWIELBIAM CIĘ /3x KRÓLEM KRÓLÓW TYŚ JA KOCHAM CIĘ PANIE WZNOSZĘ GŁOS UWIELBIAM CIĘ Z CAŁEJ DUSZY MEJ ROZRADUJ SIĘ DŹWIĘKIEM MODLITW MYCH PRAGNĘ MIŁĄ PIEŚNIĄ BYĆ W USZACH TWYCH ŚPIEWAM ALLELUJA ALLELUJA TOBIE PANIE CHWAŁA CZEŚĆ

230 1. JAK DAWID KIEDY PRZED BOGIEM BYŁ BĘDĘ TAŃCZYĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ PRZED PANEM KRÓLEM MYM 2. JAK MIRIAM GRAŁA NA BĘBNIE SWYM BĘDĘ KLASKAĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ PRZED PANEM KRÓLEM MYM 3. JAK JOZUE WZNIEŚMY BOJOWĄ PIEŚŃ ODDAJMY PANU CHWAŁĘ CZEŚĆ A WRÓG UCIEKNIE WNET 4. JAK JUDEJCZYCY PRZED BITWĄ SWĄ ZAWIERZMY PANU I CHWALMY GO POBITY BĘDZIE WRÓG POKŁOŃMY SIĘ PRZED BOGIEM ODDAJMY JEMU CZEŚĆ WIELBIJMY IMIĘ JEZUS ŚPIEWAJMY PANU PIEŚŃ JEZUS MOIM ZBAWIENIEM JEST JEZUS OCALIŁ ŻYCIE ME

231 1. JAK DAWID KIEDY PRZED BOGIEM BYŁ BĘDĘ TAŃCZYĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ PRZED PANEM KRÓLEM MYM 2. JAK MIRIAM GRAŁA NA BĘBNIE SWYM BĘDĘ KLASKAĆ ZE WSZYSTKICH SIŁ PRZED PANEM KRÓLEM MYM 3. JAK JOZUE WZNIEŚMY BOJOWĄ PIEŚŃ ODDAJMY PANU CHWAŁĘ CZEŚĆ A WRÓG UCIEKNIE WNET 4. JAK JUDEJCZYCY PRZED BITWĄ SWĄ ZAWIERZMY PANU I CHWALMY GO POBITY BĘDZIE WRÓG

232 POKŁOŃMY SIĘ PRZED BOGIEM ODDAJMY JEMU CZEŚĆ WIELBIJMY IMIĘ JEZUS ŚPIEWAJMY PANU PIEŚŃ JEZUS MOIM ZBAWIENIEM JEST JEZUS OCALIŁ ŻYCIE ME

233 POKŁOŃMY SIĘ PRZED BOGIEM ODDAJMY JEMU CZEŚĆ WIELBIJMY IMIĘ JEZUS ŚPIEWAJMY PANU PIEŚŃ

234 1. JEZUS JEST MYM PANEM JEZUS ZNALAZŁ MNIE ON MNIE WYRWAŁ Z TEGO ŚWIATA BYM MU SŁUŻYĆ MÓGŁ REF: TAK TAK TAK O PANIE MÓJ DZIĘKI DZIĘKI Cl 2. ON Ml PODAŁ RĘKĘ I WYBACZYŁ TO CO MNIE WIODŁO NA BEZDROŻA I PRZEPAŚCI DNO 3. WIDZĘ PIĘKNO ŚWIATA CZUJĘ MIŁOŚĆ TĄ KTÓRĄ JEZUS MNIE OBDARZA WIDZĄC SŁABOŚĆ MĄ

235 4. A JEŻELI PRAGNIESZ UWOLNIONYM BYĆ DOŁĄCZ GŁOS SWÓJ DO MOJEGO ŚPIEWAJ ZE MNĄ PIEŚŃ JEZU MÓJ JEZU DZIŚ DO CIEBIE MÓWIĆ CHCĘ TY Ml DAJESZ SWOJEGO DUCHA UWIELBIAM CIĘ

236 JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI MOJA DUSZA PRAGNIE CIĘ TYLKO TY JESTEŚ MOIM PRAGNIENIEM ZAWSZE CHCĘ UWIELBIAĆ CIĘ TYLKO TY JESTEŚ MOCĄ MĄ TWOJA WOLA WOLĄ MĄ TYLKO TY JESTEŚ MOIM PRAGNIENIEM ZAWSZE CHCĘ UWIELBIAĆ CIĘ

237 JEZUS ZWYCIĘŻYŁ TO WYKONAŁO SIĘ SZATAN POKONANY JEZUS ZŁAMAŁ ŚMIERCI MOC JEZUS JEST PANEM O ALLELUJA PO WIECZNE CZASY KRÓLEM KRÓLÓW JEST JEZUS JEST PANEM /4x TYLKO JEZUS JEST PANEM /2x ON JEST PANEM ZIEMI TEJ

238 OJCZE DAJ MI DUCHA /*2 BYN Z WDZIĘCZNOŚCIĄ PRZYJĄŁ KAŻDE UPOKORZENIE I PRZECIWNOŚCI KTÓRE PRZYCHODZĄ DO MNIE

239 1.JAHWE JEST MOJĄ MOCĄ ON ŹRÓDŁEM MĘSTWA JEMU ZAWDZIĘCZAM MOJE OCALENIE ON BOGIEM MOIM UWIELBIAĆ GO BĘDĘ ON BOGIEM OJCA MEGO BĘDĘ GO WYWYŻSZAŁ 2. KTÓŻ JEST POŚRÓD BOGÓW RÓWNY TOBIE JAHWE W BLASKU ŚWIĘTOŚCI KTÓŻ Cl JEST PODOBNY STRASZLIWY W CZYNACH CUDA DZIAŁAJĄCY PRAWICĘ SWĄ WYCIĄGNĄŁEŚ POŻARŁA ICH ZIEMIA

240 3. WIODŁEŚ TWĄ ŁASKĄ LUD OSWOBODZONY PRZYPROWADZIŁEŚ W ŚWIĘTE TWE MIESZKANIE WIEŚĆ TĘ NARODY PRZYJĘŁY ZE DRŻENIEM TRUCHLEJĄ Z TRWOGI MIESZKAŃCY KANAANU 4. WPROWADZIŁEŚ OSĄDZIŁEŚ NA GÓRZE TWEJ CHWAŁY W MIEJSCU KTÓREŚ UCZYNIŁ SWOIM MIESZKANIEM W ŚWIĄTYNI KTÓRĄ ZAŁOŻYŁY TWOJE RĘCE JAHWE JEST KRÓLEM NA ZAWSZE NA WIEKI

241 JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM /3x NARODÓW ON SPRAWIEDLIWYM KRÓLEM JEST ON PRAWYM SĘDZIĄ ŚWIATA A JEGO CENNA KREW UWALNIA NAS Z MOCY ZŁYCH JEGO ZWYCIĘSTWO OGŁASZAJ DZIŚ 1. JEŚLI LUD MÓJ UPOKORZY SIĘ ZAWEZWIE IMIENIA MOJEGO OD DRÓG SWOICH KU MNIE ZWRÓCI SIĘ JA WYSŁUCHAM ICH WTEDY IM PRZEBACZĘ GRZECH OCALĘ CAŁY ICH KRAJ x2 2. DUCHA MEGO NA NOWO DAM IM NAPEŁNIĘ ICH MOCĄ Z WYSOKA A PUSTYNIĘ UCZYNIĘ JAK SAD URODZAJNY SAD SAD WYROŚNIE JAK WIELKI LAS I TAK OCALĘ ICH KRAJ x2

242 JEZU WYWYŻSZAMY CIĘ OGŁASZAMY KRÓLEM DZIŚ STOJĄC TU W OBECNOŚCI TWEJ WIELBIMY ŚWIĘTE IMIĘ TWE WIELBIĄC WZNOSIMY TOBIE TRON /2x PRZYJDŹ O JEZU I KRÓLUJ NAM

243 1. JEZUS CHRYSTUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT ABY ZNISZCZYĆ NA WIEKI POTĘGĘ ZŁA CHRYSTUS W NAS ZWYCIĘZCĄ JEST WIĘC RADUJMY SIĘ DZIŚ BO JEGO KRÓLESTWO JEST W NAS REF: WSZELKI GRZECH PAN ZWYCIĘŻYŁ ALLELUJA PAN ZWYCIĘŻYŁ ŚMIERCI MOC POKONAŁ ALLELUJA POKONAŁ NAD CHOROBĄ TRIUMFUJE ALLELUJA TRIUMFUJE JEZUS KRÓLEM JEST 2. IMIĘ PANA MOC JEGO KRWI NAD SZATANEM DARUJE ZWYCIĘSTWO NAM MUSI PIERZCHNĄĆ ZŁEGO MOC CHRYSTUS PANEM TU JEST I JEGO ZWYCIĘSTWO JEST W NAS

244 1.JEZUS CHRYSTUS PANEM JEST KRÓL TO KRÓLÓW PANÓW PAN CAŁA ZIEMIA JEGO JEST PO NAJDALSZY ŚWIATA KRES REF: JEZUS JEZUS KRÓLÓW KRÓL KRÓLÓW KRÓL JEZUS JEZUS ŚWIATA PAN ŚWIATA PAN ŚWIATA PAN /2x 2. ON OKRZYKIEM W WALCE JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ NIESIE NAM POZNAĆ BARDZIEJ CHCEMY GO W MARSZU WIELBIĄC IMIĘ TO JESTEŚ PANEM WSZECHŚWIATA I KRÓLEM MOJEGO ŻYCIA JEZU TYŚ PANEM MYM JESTEŚ KRÓLEM WSZECHŚWIATA I PANEM MOJEGO ŻYCIA WYWYŻSZAM CIEBIE DZIŚ WYWYŻSZAM CIĘ /2x WYWYŻSZAM CIEBIE

245 JESTEŚ TU OBECNY W SWOJEJ CHWALE OLŚNIEWASZ PIĘKNEM SWYM UCISZ MNIE CHCĘ USŁYSZEĆ CIĘ SERCU MEMU OBJAW SIĘ OBECNOŚĆ TWA TO ODPOWIEDŹ NA PRAGNIENIE DUSZY MEJ CHCĘ WIELBIĆ CIĘ SWYM ŚPIEWEM CHWALIĆ CIEBIE ROZGŁASZAĆ WIELKOŚĆ TWOJĄ TYŚ MNIE UWOLNIŁ PANIE KRÓLESTWEM SWYM OBDARZASZ MNIE JEZUS MÓJ DOBRY JEST DOBRY JEST JEZUS MÓJ DORADCA BOŻY SYN DOBRY JEST JEZUS MÓJ WSPANIAŁY JEST WSPANIAŁY JEST JEZUS MÓJ KSIĄŻĘ POKOJU WSZECHMOGĄCY BÓG WSPANIAŁY JEST

246 JA KOCHAM CIĘ CAŁYM SERCEM MYM JA KOCHAM CIĘ CAŁĄ DUSZĄ MĄ NIECH WSZYSTKO WE MNIE ŚPIEWA ŻE ŚWIĘTE IMIĘ TWE x2 WOŁAJMY ŚWIĘTE JEST IMIĘ TWE ŚPIEWAJMY CHWAŁA BARANKOWI BEZ SKAZ WOŁAJMY ŚWIĘTE JEST IMIĘ TWE ŚWIĘTE IMIĘ TWE JA KOCHAM CIĘ KAŻDĄ MYŚLĄ MĄ JA KOCHAM CIĘ Z CAŁEJ SIŁY MEJ NIECH WSZYSTKO WE MNIE ŚPIEWA ŻE ŚWIĘTE IMIĘ TWE x

247 JEZUS KRÓLEM NASZYM JEST JEZUS NASZ UMIŁOWANY O WSTAŃ WSTAŃ ŚWIĘTY BOŻE NASZ WSTAŃ WSTAŃ I ZAJAŚNIEJ NAD NAMI

248 JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN CAŁEJ ZIEMI KRÓL
JEZUS CHRYSTUS TO PANÓW PAN CAŁEJ ZIEMI KRÓL x2 JEDYNY PAN WŁADCA NARODÓW JEDYNY PAN I BÓG W INNYM IMIENIU NIE MA ZBAWIENIA BO JEZUS TO PANÓW PAN JEZUS TO PANÓW PAN /5x JEŚLI RADOŚĆ W SERCU CHCESZ MIEĆ RADOŚĆ KTÓRA WIECZNIE MA TRWAĆ PRZED TRON BOGA PRZYJDŹ I GŁOŚ JEGO CHWAŁĘ x2 I MOC GŁOŚ CHWAŁĘ I MOC /2x

249 JEZUS NAJWYŻSZEJ GODZIEN CHWAŁY JEZUS NAJWYŻSZEJ GODZIEN CZCI JEGO IMIĘ JEST PONAD WSZYSTKO NIECH NIEBO ZIEMIA ZGODNIE CHWALĄ GO I MY W POKORZE CHCEMY GO UWIELBIAĆ NA IMIĘ JEZUS KAŻDY SKŁONI SIĘ I KAŻDY JĘZYK WYZNA ŻE TO CHRYSTUS BOŻY SYN PANIE NASZ NAJWYŻSZY PRZYJMIJ HOŁD WSZELKA WŁADZA I MOC I MAJESTAT SĄ W RĘKACH TWYCH /x2 TAK WŁADZA I MOC I MAJESTAT SĄ W RĘKACH TWYCH /x2 TYŚ PAN I KRÓL BOŻY JEDYNY SYN

250 JEZUS ZWYCIĘSTWO TWE GŁOSIMY DZIŚ JEZUS UWOLNIŁ Z GRZECHÓW NAS JEZUS CUDOWNA TWOJA MIŁOŚĆ JEST JEZUS TWA ŚMIERĆ DAŁA ŻYCIE NAM ON KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS POŁAMAŁ TWARDE JARZMO DAŁ WOLNOŚĆ DZIECIOM SWYM WIĘC SIĘ RADUJMY ZWYCIĘSTWEM JEGO DZIŚ NIECH SERCA WRAZ WYRAŻĄ MIŁOŚĆ MU DAŁ SWEGO DUCHA BY ZDJĄĆ Z NAS WSZELKI LĘK PRZYSTĄPMY WIĘC ODWAŻNIE BY SPOTKAĆ SIĘ DZIŚ Z NIM JEGO OBECNOŚĆ UZDRAWIA ZAWSZE NAS NIECH SERCA WRAZ WYRAŻĄ MIŁOŚĆ MU JESTEŚ KRÓLEM /2x KRÓLEM JEST BÓG PODNIEŚMY WSZYSCY NASZE SERCA PODNIEŚMY WSZYSCY NASZE DŁONIE STAWAJMY PRZED OBLICZEM BOGA WIELBIĄC GO

251 JESTEŚ KRÓLEM /2x KRÓLEM JEST BÓG PODNIEŚMY WSZYSCY NASZE SERCA PODNIEŚMY WSZYSCY NASZE DŁONIE STAWAJMY PRZED OBLICZEM BOGA WIELBIĄC GO

252 JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ TWE OGRODY JUŻ TERAZ WE MNIE TWE KRÓLESTWO JEST

253 JEZUS TO KRÓL DZIŚ GO WYWYŻSZAJMY JEZUS TO KRÓL UWIELBIAJMY GO NASZE PIEŚNI NASZE ŻYCIE ODDAJEMY JEZUSOWI LAJ LAJ... JEŚLI KTOŚ JEST SPRAGNIONY A WIERZY WE MNIE NIECH PRZYJDZIE I PIJE A STRUMIENIE WODY ŻYWEJ /3x POPŁYNĄ Z JEGO WNĘTRZA

254 JEDNĄ DZIŚ TWORZĄC RODZINĘ WSZYSTKIE DZIECI TWE CHWALĄ CIĘ W JEDNYM DUCHU KRÓLA KRÓLÓW CHWALĄ WCIĄŻ BRZMI PIEŚŃ ABBA OJCZE ŚWIĘTE IMIĘ TWE

255 JEZUS JEZUS JEZUS JEZUS JEZUS POKONAŁ ŚMIERĆ POKONAŁ I GRZECH ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I KRÓLEM JEST

256 JEZUS JEZUS JEZUS JEZUS JEZUS LEKARZ ZBAWCA WYZWOLICIEL
TAK KOCHAM CIĘ

257 JEZUS MĄ MIŁOŚCIĄ JEST JEZUS MOJĄ MIŁOŚCIĄ JEST PANIE KOCHAM CIĘ

258 JEDYNY PAN PRAWDZIWY BÓG WSZYSTKO CO MAM ODDAJĘ MU ON JEDYNYM PANEM JEST SHEMA IZRAEL JEDYNY PAN PRAWDZIWY BÓG SHEMA IZRAEL JEZUS JEZUS NIECH JASNOŚĆ TWA OGARNIA MNIE JEZUS JEZUS W BLASKU TWOIM PRAGNĘ ŻYĆ BO IMIĘ TWE TAK WSPANIAŁE JEST TAK POTĘŻNE JEST WYWYŻSZAM CIĘ BO IMIĘ TWE PEŁNE BLASKU JEST WCIĄŻ UWALNIA MNIE W NIM ZBAWIENIE JEST OLŚNIEWASZ MNIE PRZENIKASZ MNIE DUCH TWÓJ WCIĄŻ ODNAWIA MNIE PRZED OBLICZEM TWYM PRAGNĘ STANĄĆ DZIŚ Z BOJAŹNIĄ WIELBIĆ CIĘ

259 JUŻ NIE CHCĘ LETNIM BYĆ WIĘC WOŁAM DZIŚ ROZPAL ZNOWU MNIE CHCĘ W SOBIE ŻYCIE MIEĆ WIĘC WOŁAM... ZNASZ DOBRZE SERCE ME WIĘC WOŁAM... CHCĘ ZNÓW GORLIWYM BYĆ WIĘC WOŁAM... TAK ZAKUPIĆ CHCĘ U CIEBIE SKARB JESTEM TU BIEDNY ŚLEPY NAGI WIĘC OKRYJ MNIE BYM JUŻ NIE WSTYDZIŁ SIĘ WIĘC ZNOWU ROZPAL MNIE

260 1.JESTEM TU PANIE MÓJ DZIĘKUJĘ Cl ZA WSZYSTKIE DZIEŁA TWE DZIĘKI Cl TYŚ CENĘ MĄ ZAPŁACIŁ SAM PRZELAŁEŚ KREW I DAŁEŚ WOLNOŚĆ Ml DZIĘKI Cl OGROMNEJ TAK MIŁOŚCI I ODDANIA SIĘ NIE WIDZIAŁ NIGDY NIKT REF: ZAWSZE CHCĘ WIELBIĆ PANIE IMIĘ TWE ZAWSZE CHCĘ ŚPIEWAĆ TOBIE CHWAŁY PIEŚŃ 2. TYŚ WZIĄŁ MÓJ GRZECH I STRACH I WSTYD SPŁACIŁEŚ DŁUG ZABRAŁEŚ BÓL DZIĘKI Cl ZERWAŁEŚ TEŻ KAJDANY ZŁA ZWYCIĘSKI PAN POWSTAŁEŚ Z ŚMIERCI SAM DZIEKI Cl NIE Z SIŁY TO LECZ ŁASKĄ TWĄ OBLEKASZ MNIE SPRAWIEDLIWOŚCIĄ SWĄ

261 3. POZWALASZ Ml DO SIEBIE PRZYJŚĆ POKOJEM SWYM OBDARZASZ DUSZĘ MĄ DZIĘKI Cl NAPEŁNIASZ MNIE MIŁOŚCIĄ SWĄ I CZUJĘ JAK OGARNIASZ SOBĄ MNIE DZIĘKI Cl DO CIEBIE CHCĘ PODOBNYM BYĆ I CZYNIĆ TO O CO OJCIEC PROSI MNIE

262 JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ Cl PANIE I ŚPIEWAĆ PSALM TWOJEMU IMIENIU I OPOWIADAĆ RANO TWOJE MIŁOSIERDZIE A W NOCY WIERNOŚĆ TWOJĄ PRZY DZIESIĘCIOSTRUNNEJ HARFIE I LUTNI I DŹWIĘCZNEJ CYTRZE

263 JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM BY WIELBIĆ MAJESTAT TWÓJ BY OGŁASZAĆ TWOJE DZIEŁA DZIŚ BY KAŻDY CIEBIE POZNAĆ MÓGŁ NIEBO I ZIEMIA SĄ PEŁNE TWEJ CHWAŁY A GWIAZDY ODDAJĄ Cl CZEŚĆ TYŚ JEST WSZECHMOCNY WIELKI BÓG TWA WŁADZA I MOC /WIECZNIE TRWA/ x2 NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ NIECH NASZE GŁOSY CIEBIE CZCZĄ NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ NIECH GŁOŚNO INSTRUMENTY BRZMIĄ

264 ZANURZYŁEM SIĘ W NADZIEI
GDY ZNALAZŁEM W TOBIE SIĘ POZWÓL MI BYĆ WSZYSTKIM TYM CO TY CHCESZ BO TYLKO CIEBIE WIĘCEJ CHCĘ NIECH TU ZSTĄPI TWA OBECNOŚĆ CHCĘ STANĄĆ Z TOBĄ TWARZĄ W TWARZ ZAGUBIĆ SIĘ NA ZAWSZE W MIŁOŚCI TWEJ REF: TY DAŁEŚ MI SWÓJ CEL ODDAJĘ SIĘ WIĘC W RAMIONA TWE W TWEJ PRAWDZIE SŁUŻYĆ CHCĘ PRZY TOBIE WCIĄŻ BYĆ NADZIEI MEJ TYLKO CIEBIE CHCĘ BRIDGE: TYLKO CIEBIE TYLKO CIEBIE CHCĘ JEZU

265 JAK OŻYWCZY DESZCZ DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ DOTKNIJ NASZYCH SERC ROZPAL OGNIA ŻAR DZIŚ PRZENIKAJ NAS TCHNIENIEM MOCY SWEJ BĄDŹ NAM ŚWIATŁEM DNIA I NADZIEJĄ SERC

266 JEZUS JEST Z NAMI TU / x4 A JEGO MOC DZIAŁA DZIŚ BY UZDROWIĆ CIĘ A JEGO MOC DZIAŁA DZIŚ BY UWOLNIĆ CIĘ A JEGO MOC DZIAŁA DZIŚ BY ZBAWIĆ CIĘ JEZUS JEST Z NAMI TU

267 JEZUS JEST KRÓLEM RADUJMY SIĘ ON GODZIEN CHWAŁY JEST ZBAWIENIE I CHWAŁA W IMIENIU JEZUSA CHCIEJMY RADOWAĆ SIĘ W NIM REF: JEGO ŁASKA JEGO ŁASKA OD WIEKÓW NA WIEKI PAN MAJESTATEM ODZIANY JEST I OZDOBIONY MOCĄ OD WIEKÓW NA WIEKI TRON JEGO TRWA UWIELBIAJMY GO JEZUS JEST KRÓLEM /X KRÓLEM /X POTĘGI JEGO MOC WZNOSI SIĘ NAD NAMI DZIŚ WZNIEŚMY RĘCE UWIELBIAJĄC GO ODDAJMY MU CZEŚĆ WYCHWALAJMY JEZUSA ON JEDYNYM BOGIEM JEST

268 JEZUS JEST KRÓLEM /X KRÓLEM /X POTĘGI JEGO MOC WZNOSI SIĘ NAD NAMI DZIŚ WZNIEŚMY RĘCE UWIELBIAJĄC GO ODDAJMY MU CZEŚĆ WYCHWALAJMY JEZUSA ON JEDYNYM BOGIEM JEST

269 JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM BY WIELBIĆ MAJESTAT TWÓJ BY OGŁASZAĆ TWOJE DZIEŁA DZIŚ BY KAŻDY CIEBIE POZNAĆ MÓGŁ NIEBO I ZIEMIA SĄ PEŁNE TWEJ CHWAŁY A GWIAZDY ODDAJĄ Cl CZEŚĆ TYŚ JEST WSZECHMOCNY WIELKI BÓG TWA WŁADZA I MOC WIECZNIE TRWA WIECZNIE TRWA NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ NIECH NASZE GŁOSY CIEBIE CZCZĄ NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ NIECH GŁOŚNO INSTRUMENTY BRZMIĄ

270 JEDYNIE W BOGU JEST UCISZENIE DUSZY MOJEJ U NIEGO JEST ZBAWIENIE ME TYLKO ON JEST OPOKĄ MĄ MOJĄ TWIERDZĄ PRZETO NIE ZACHWIEJĘ SIĘ W BOGU ZBAWIENIE ME I CHWAŁA MOJA ON SKAŁĄ MOCY MEJ UCIECZKĄ MĄ NARODZIE UFAJ MU W KAŻDYM CZASIE BO BÓG UCIECZKĄ NASZĄ JEST DO BOGA NALEŻY MOC U CIEBIE PANIE ŁASKA JEST DO BOGA NALEŻY MOC U CIEBIE PANIE ŁASKA JEST WIĘC WIELBIMY IMIĘ TWE WYWYŻSZAMY CIĘ

271 JESTEM TU BY WIELBIĆ JESTEM TU BY ŚPIEWAĆ DLA MOJEGO KRÓLA KTÓRY ZBAWIŁ DUSZĘ MĄ JESTEM TU BY TAŃCZYĆ JESTEM TU BY ŚPIEWAĆ DLA MOJEGO KRÓLA KTÓRY NAPEŁNIŁ SERCE ME I JUŻ NA ZAWSZE ZMIENIŁ MNIE ZAWSZE BĘDĘ CIĘ KOCHAŁ ZAWSZE BĘDĘ Cl ŚPIEWAŁ JEZU PRAGNĘ WIELBIĆ CIĘ W DUCHU I W PRAWDZIE TWEJ

272 JESTEM TWÓJ NA WIEKI TWÓJ NIKT I NIC NIE ROZERWIE JUŻ WIĘZÓW MIŁOŚCI TEJ

273 JA KOCHAM CIEBIE TY KOCHASZ MNIE TY JESTEŚ W NIEBIE I O MNIE TROSZCZYSZ SIĘ DAŁEŚ Ml ŻYCIE DAŁEŚ RADOŚĆ POKÓJ SWÓJ DLATEGO TYLKO CIEBIE CHCĘ WIELBIĆ BOŻE MÓJ ALLELUJA ALLELUJA ŚPIEWAJ ZE WSZYSTKICH SIŁ ALLELUJA ALLELUJA PRZED PANEM ZATAŃCZ DZIŚ ALLELUJA ALLELUJA WZNIEŚ DO GÓRY RĘCE SWE ALLELUJA ALLELUJA JEZUS KOCHA CIĘ

274 REF. JESTEŚ MYM BOGIEM, CHCĘ ZAWSZE CIEBIE WIELBIĆ JESTEŚ MYM BOGIEM OBECNOŚCI PRAGNĘ TWEJ JESTEŚ MYM BOGIEM, CHCĘ ZAWSZE CIEBIE WIELBIĆ WYWYŻSZAĆ ŚWIĘTE IMIĘ TWE MYM PRAGNIENIEM, JEST ŻYĆ BLIŻEJ CIEBIE PRAGNIENIE, Z TOBĄ BYĆ TY DOTKNĄŁEŚ MNIE SWĄ OBECNOŚCIĄ DUCHU, PRZYJDŹ PANIE DZIŚ I DZIAŁAJ TU REF. JESTEŚ MYM BOGIEM, CHCĘ ZAWSZE CIEBIE WIELBIĆ… DUCHU ŚWIĘTY, W TOBIE JEST MOC I SIŁA O PANIE, TY PRZENIKASZ MNIE MOGĘ SŁYSZEĆ W MYM SERCU GŁOS, KIEDY MÓWISZ CO DLA MNIE DZIŚ UCZYNIĆ CHCESZ

275 KRÓLEWSKI ORSZAK STWÓRZ I KORONĘ CHWAŁY WZNIEŚ NIECH PRZYJMIE JĄ NASZ KRÓL MOC I PIEŚŃ BO ON JEST KRÓLÓW KRÓL I PANÓW PAN PAN BÓG WSZECHMOCNY BO ON POKOJU PAN POTĘŻNY BÓG ON KRÓL NARODÓW KRÓL KROLOW PANÓW PAN LEW JUDY BOŻY SYN x NADCHODZI TU KRÓL CHWAŁY PRZYCHODZI TU W SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDZIĆ ZIEMIĘ SWĄ NADCHODZI TU KRÓL CHWAŁY PRZYCHODZI TU TO ON PRAWYM WŁADCĄ JEST

276 KOCHAM WIĘC NIE MUSZĘ SIĘ BAĆ ZABIERZ MÓJ STRACH /3x JEZUS MÓWI Cl ŻE MIŁOŚĆ TA ZABIERA STRACH /3x JEZUS DAJE Cl MIŁOŚĆ SWĄ E LĘKAJ SIĘ /3x _ KNIRZYCZ ZE SZCZĘŚCIA /2x BO PAN UKOCHAŁ NAS ŚPIEWAJ PANU /2x BO PAN... WZNIEŚMY RĘCE /2x BO PAN... KLASZCZMY W DŁONIE /2x BO PAN... ALLELUJA /2x BO PAN...

277 KOCHAM CIEBIE JEZU WZNOSZĘ RĘCE DAJĄC CZEŚĆ CAŁYM ŚWIATEM JESTEŚ Ml UWIELBIAM TWOJE IMIĘ PANIE MÓJ KAŻDY DZIEŃ JEST ZWYCIĘSTWEM /x3 JEŚLI W RĘCE PANA ZECHCESZ ODDAĆ GO KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW CHWAŁA ALLELUJA JEZUS KSIĄŻĘ POKOJU CHWAŁA ALLELUJA

278 KIEDY GRZECH ZNIEWALA MNIE PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA POZNAĆ CHCĘ WOLNOŚCI SMAK PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA NIE MA INNYCH DRÓG BYM WOLNOŚĆ ZDOBYĆ MÓGŁ TYLKO KRZYŻ RATUNKIEM JEST PRAGNĘ ŚWIĘCIE ŻYĆ BLISKO BOGA BYĆ MOC DO ŻYCIA DAJE ON PRAGNĘ ŻYĆ W POKOJU TWYM PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA ŚPIEWAĆ CHCĘ RADOŚCI PIEŚŃ PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA W NIM ZBAWIENIA DAR PROSTO Z NIEBA MAM BÓG PRZEBACZYŁ GRZECHY ME BIAŁY CZYSTY STRÓJ DAŁ Ml Z ŁASKI SWEJ ŚWIĘTY SPRAWIEDLIWY BÓG JAK MAM ŻYĆ KAŻDEGO DNIA PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA W ŚLADY TWE WSTĘPOWAĆ CHCĘ PROWADŹ MNIE POD KRZYŻ JEZUSA

279 KTÓŻBY NAS ODŁĄCZYŁ OD MIŁOŚCI TWEJ x2 CZY UTRAPIENIA MOŻE STRACH PRZEŚLADOWANIA CZY NIEBEZPIECZEŃSTWO LUB GŁÓD NAGOŚĆ CZY MIECZ OD MIŁOŚCI TWEJ NIC NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI TWEJ NIKT NAS NIE ODŁĄCZY OD MIŁOŚCI TWEJ KTÓŻ JEST BOGIEM JEŚLI NIE NASZ PAN I KTÓŻ JEST TĄ SKAŁĄ JEŚLI NIE NASZ BÓG ON TWIERDZĄ NASZĄ JEST I PEWNYM WYBAWIENIEM DZIEŃ PO DNIU NA NOWO POMOC SWOJĄ ŚLE KTÓŻ JEST BOGIEM JEŚLI NIE NASZ PAN I KTÓŻ JEST TĄ SKAŁĄ JEŚLI NIE NASZ BÓG OPOKĄ NASZĄ JEST I TARCZĄ I WAROWNIĄ KTÓRA WCIĄŻ OD WIEKÓW AŻ NA WIEKI TRWA

280 KOCHAM JEZUSA ON MOIM BOGIEM JEST WIELBIĘ CHRYSTUSA ON ODDAŁ ŻYCIE SWE MIŁOŚCIĄ WIELKĄ WCIĄŻ OBEJMUJE MNIE JA PRAGNĘ ODDAĆ SERCE ME RĘCE ODDAĆ SWE NOGI ABY IŚĆ GŁOSIĆ IMIĘ TWE O JEZU ZWRACAM ŻYCIE ME KTÓRE TWOIM JEST NIGDY WIĘCEJ JUŻ NIE ZATRZYMAM SIĘ TY WIESZ ŻE KOCHAM CIĘ /x4

281 KAŻDEGO DNIA PRZY TOBIE TRWAĆ POZNAWAĆ CIEBIE PRAGNĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ PRAGNĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ JESZCZE BARDZIEJ KOCHAĆ CIĘ JESZCZE DŁUŻEJ WIELBIĆ CIĘ ROZKOCHAĆ SIĘ

282 KAŻDEGO DNIA PRZY TOBIE TRWAĆ POZNAWAĆ CIEBIE PRAGNĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ PRAGNĘ BLIŻEJ CIEBIE BYĆ JESZCZE BARDZIEJ KOCHAĆ CIĘ JESZCZE DŁUŻEJ WIELBIĆ CIĘ ROZKOCHAĆ SIĘ

283 KOCHAM CIĘ PANIE KOCHAM CIĘ TYŚ JEDYNIE BOGIEM MOIM PANEM MOIM JEST ZMIENIŁEŚ ŻYCIE ME OBMYŁEŚ MNIE SWĄ KRWIĄ DAŁEŚ Ml POKÓJ SWÓJ NAZWAŁEŚ DZIECKIEM SWYM UWIELBIAM PANIE CIĘ WYSŁAWIAM IMIĘ TWE WZNOSZĘ SWE RĘCE WZWYŻ TYŚ GODZIEN CHWAŁY JEST

284 KIEDY MODLISZ SIĘ MUSISZ WIERZYĆ ŻE PAN BLISKO JEST WYNAGRODZI CIĘ JEŚLI SZCZERZE BĘDZIESZ SZUKAĆ GO ZAWOŁASZ GO A ON Z RADOŚCIĄ DRZWI OTWORZY PRZYGARNIE CIĘ I WNET WYSŁUCHA PROŚBY TWOJEJ KIEDY MODLISZ SIĘ MUSISZ WIERZYĆ ŻE JA JESTEM TU WYNAGRODZĘ CIĘ JEŚLI SZCZERZE BĘDZIESZ SZUKAĆ MNIE ZAWOŁASZ MNIE A JA Z RADOŚCIĄ DRZWI OTWORZĘ PRZYGARNĘ CIĘ I WNET WYSŁUCHAM PROŚBY TWOJEJ

285 KŁADĘ ŻYCIE U TWYCH STÓP
KŁADĘ ŻYCIE U TWYCH STÓP CIEBIE PRAGNĘ SERCEM SWYM WOŁAM CIĘ TY PRZY MNIE JESTEŚ JUŻ CIEBIE SZUKAM GDY JEST ŹLE NAJWAŻNIEJSZY STAŁEŚ SIĘ WSZYSTKO TOBIE ZNÓW ODDAJĘ DZIŚ REF: JEZUS DROGĄ - CIEBIE PANIE PRAGNĘ CAŁYM SOBĄ WSZĘDZIE JESTEŚ ZE MNĄ TY W KAŻDYM MIEJSCU WIDZĘ CIĘ SWOJĄ ŁASKĄ TAK DOTYKASZ MNIE TY NIE ZMIENIASZ NIGDY SIĘ WCIĄŻ TEN SAM NA WIEKI TRWASZ NA SPOTKANIE Z TOBĄ PRAGNĘ IŚĆ REF: JEZUS DROGĄ - CIEBIE PANIE PRAGNĘ CAŁYM SOBĄ TY JESTEŚ DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM TOBIE ODDAJĘ DROGI SWE BO CHCĘ PRZY TOBIE ZAWSZE BYĆ

286 KŁADĘ ŻYCIE U TWYCH STÓP
KŁADĘ ŻYCIE U TWYCH STÓP CIEBIE PRAGNĘ SERCEM SWYM WOŁAM CIĘ TY PRZY MNIE JESTEŚ JUŻ CIEBIE SZUKAM GDY JEST ŹLE NAJWAŻNIEJSZY STAŁEŚ SIĘ WSZYSTKO TOBIE ZNÓW ODDAJĘ DZIŚ REF: JEZUS DROGĄ – CIEBIE PANIE PRAGNĘ CAŁYM SOBĄ

287 WSZĘDZIE JESTEŚ ZE MNĄ TY. W KAŻDYM MIEJSCU WIDZĘ CIĘ
WSZĘDZIE JESTEŚ ZE MNĄ TY W KAŻDYM MIEJSCU WIDZĘ CIĘ SWOJĄ ŁASKĄ TAK DOTYKASZ MNIE TY NIE ZMIENIASZ NIGDY SIĘ WCIĄŻ TEN SAM NA WIEKI TRWASZ NA SPOTKANIE Z TOBĄ PRAGNĘ IŚĆ REF: JEZUS DROGĄ – CIEBIE PANIE PRAGNĘ CAŁYM SOBĄ TY JESTEŚ DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM TOBIE ODDAJĘ DROGI SWE BO CHCĘ PRZY TOBIE ZAWSZE BYĆ

288

289 1. LWIE JUDY KTÓRYŚ OBJĄŁ TRON NIECH KAŻDY POZNA IMIĘ TWE TY JESTEŚ KRÓLÓW KRÓL POKOJU KSIĄŻĘ PRZYJDŹ TWE KRÓLESTWO NIECH NA WIEKI TRWA NIECH ŻYJE KRÓL /2x 2. LWIE JUDY DZIŚ NA ZIEMIĘ ZSTĄP ZA ŻYCIE SWE DZIĘKUJĘ Cl ZA ŻYWE SŁOWO TWE ZA TWOJEJ ŚMIERCI KRZYŻ ZMARTWYCHWSTANIA DAR ZWYCIĘSTWO TWE ALLELUJA /2x 3. LWIE JUDY DZIŚ PONOWNIE PRZYJDŹ OBEJMIJ TRON JERUZALEM TYŚ PANEM PANÓW JEST UWOLNIJ ZIEMIĘ SWĄ NIECH NADEJDZIE JUŻ KRÓLESTWO TWE MARANATHA /2x

290 ŁAŃCUCH GÓR OTACZA WKRĄG JERUZALEM TAK JAK DZIECI SWOJE PAN OTACZA WCIĄŻ REF. DZIŚ JUTRO NA WIEKI OTACZA SOBĄ PAN SWE DZIECI DZIŚ JUTRO ZAWSZE W KAŻDY CZAS OTACZA SOBĄ PAN SWE DZIECI GÓRA SYJON WZNOSI SIĘ W SERCU JERUZALEM NIE ZACHWIEJE NIĄ NIC NIE ZACHWIEJE NIC MY JAK SYJON KTÓRY TRWA W SERCU JERUZALEM NIE ZACHWIEJE NAMI NIC NIE ZACHWIEJE NIC

291 ŁASKĄ JESTESMY ZBAWIENI Z ŁASKI MOŻEMY TU STAĆ ŁASKĄ USPRAWIEDLIWIENI I PRZEZ BARANKA KREW WZYWASZ NAS PANIE DO SIEBIE PRZED SWÓJ W NIEBIE TRON. MY ŁASKĄ OBDARZENI TOBIE SKŁADAMY HOŁD / 2x KTÓŻ PANIE MÓGŁ NAS OCZYŚCIĆ Z NASZYCH WIN. NIKT, TYLKO TY Z ŁASKI SWEJ PRZEZ BARANKA KREW / 2x

292 1.MÓDL SIĘ TAK /2x ABY SERCE TWOJE DZIŚ WZNOSZĄC SIĘ CHCIAŁO WYZNAĆ PANU ŻE JEZUS MOIM ZBAWCĄ JEST /2x ZBAWCĄ JEST 2. PANEM JEST/2x JEZUS CHRYSTUS DZISIAJ MOIM PANEM JEST KLĘKNIJ I WYZNAJ ŻE JEZUS TWOIM ZBAWCĄ JEST ŻE JEZUS ZBAWCĄ JEST MIŁOŚĆ BOŻĄ W SERCU SWYM DZISIAJ MAM TĄ MIŁOŚCIĄ CORAZ BARDZIEJ KOGHAM CIĘ W TOBIE WIDZĘ TEŻ WSPANIAŁOŚĆ KRÓLA CHWAŁ BO MIŁOŚĆ BOŻĄ W SERCU SWYM DZISIAJ MAM

293 MIŁOŚĆ TWA JAK CUDOWNA JEST /3x TWA MIŁOŚĆ JEST WYŻSZA NIŻ SZCZYTY NAJWYŻSZYCH GÓR GŁĘBSZA NIŻ GŁĘBIA NAJGŁĘBSZYCH MÓRZ SZERSZA NIŻ PRZESTRZEŃ DOKOŁA NAS TWA MIŁOŚĆ JEST MAGNIFICAT /2x MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM MAGNIFICAT /2x MAGNIFICAT ANIMA MEA MÓJ PAN ŻYJE NIECH BĘDZIE WYWYŻSZONY I BŁOGOSŁAWIONY BÓG ZBAWIENIA MEGO BĘDĘ ŚPIEWAŁ Cl CHWALIŁ IMIĘ TWE I WŚRÓD NARODÓW GŁOSIŁ CHWAŁĘ TWOJĄ

294 1. MÓJ PAN MOCĄ MOJĄ JEST PIEŚNIĄ I ZBAWIENIEM ON BOGIEM MYM REF
1.MÓJ PAN MOCĄ MOJĄ JEST PIEŚNIĄ I ZBAWIENIEM ON BOGIEM MYM REF. DLA CIEBIE OTWIERAM SERCE ME 2x 2. MÓJ PAN KRÓLEM BYŁ I JEST NA ZAWSZE I NA WIEKI AMEN

295 MEMU BOGU KRÓLOWI BĘDĘ ŚPIEWAŁ TĘ PIEŚŃ TERAZ ZAWSZE NA WIEKI AMEN ALLELUJA/3x AMEN MÓJ PAN ŚWIATŁEM JEST MÓJ BÓG MOCĄ JEST W NIM ŻYJĘ JA /2x

296 MAJESTAT TWÓJ NIE WSTRZYMAŁ CIĘ KORONY SWEJ WYRZEKŁEŚ SIĘ WYDANY BYŁEŚ W RĘCE TYCH KTÓRYCH STWORZYŁEŚ MÓJ GRZECH MÓJ BRUD ZMAZAŁEŚ SAM KIEDYŚ ZMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ DZISIAJ RZĄDZISZ TY NAD NIEBO WYWYŻSZONY TYLKO CIEBIE PANIE WIELBIĆ CHCĘ TYLKO TY ZDOBYŁEŚ SERCE ME PO WIEKI WIECZNE BĘDĘ KOCHAĆ CIĘ TYLKO TY ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ UMRZEĆ ZA MNIE I WYZWOLIĆ MNIE TOBIE PANIE WIĘC DZIŚ ŚPIEWAM W UWIELBIENIU

297 TYLKO CIEBIE PANIE WIELBIĆ CHCĘ TYLKO TY ZDOBYŁEŚ SERCE ME PO WIEKI WIECZNE BĘDĘ KOCHAĆ CIĘ TYLKO TY ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ UMRZEĆ ZA MNIE I WYZWOLIĆ MNIE TOBIE PANIE WIĘC DZIŚ ŚPIEWAM W UWIELBIENIU

298 MÓJ JEZU MÓJ ZBAWCO KTÓŻ JEST TAK WIELKI JAK TY PRZEZ WSZYSTKIE DNI WYSŁAWIAĆ CHCĘ WSPANIAŁE DZIEŁA TWOICH RĄK MÓJ PANIE OBROŃCO ŹRÓDŁO MYCH NATCHNIEŃ I SIŁ NIECH CAŁY ŚWIAT WSZYSTKO CO JEST ZAWSZE WIELBI IMIĘ TWE KRZYCZ NA CZEŚĆ PANA ROZRADUJ SIĘ W NIM OGŁASZAJ WSZĘDZIE ŻE ON KRÓLEM JEST GÓRY USTĄPIĄ NA DŹWIĘK JEGO SŁÓW GDY PRZEMÓWI WŁADCA ZIEMI PATRZĘ Z PODZIWEM NA DZIEŁA TWYCH RĄK ZAWSZE CHCĘ KOCHAĆ CIĘ PRZY TOBIE BYĆ CO MOŻE RÓWNAĆ SIĘ Z TYM CO U CIEBIE x3 MAM

299 MÓJ PAN DOBRY JEST WYBAWCĄ MOIM JEST POKONAŁ MÓJ GRZECH ODNOWIŁ ŻYCIE ME DZIŚ JESTEM WOLNY DLA NIEGO BY GŁOSIĆ KRÓLESTWO CHWAŁY DZIŚ JESTEM WOLNY DLA NIEGO BY GŁOSIĆ ŻE JEST TUTAJ Z NAMI MIŁOSIERDZIE PADA I PADA I PADA PADA JAK ŚWIEŻY WIOSENNY DESZCZ MIŁOSIERDZIE PADA I PADA DZIŚ NA MNIE TEŻ HEJ! HO! POZNAŁEM TWĄ ŁASKĘ HEJ! HO! MIŁOSIERDZIA DAR HEJ! HO! BĘDĘ TAŃCZYĆ NA WIEKI JUŻ

300 MÓW DO MNIE PANIE CHCĘ SŁYSZEĆ CIĘ PRZYJĄĆ OD CIEBIE CO MASZ DLA MNIE NIE CHCĘ SIĘ CHOWAĆ LECZ W TOBIE SKRYĆ W CIENIU TWYM PANIE CHCĘ IŚĆ ŚWIĘTY POTĘŻNY JESTEŚ PANIE NASZ PRZED TOBĄ DZIŚ MOŻEMY STAĆ DZIĘKI ŁASCE NIE DZIĘKI NAM SAMYM /x2

301 MOJE SERCE OTWIERAM BY PRZYJĄĆ TO CO DAJESZ Ml 2x PANIE JAK CUDOWNE SĄ NIESPODZIANKI TWE WCIĄŻ ZACHWYCAM SIĘ MIŁOŚCIĄ TWĄ

302 NIE Z SIŁY I NIE Z MOCY ALE PRZEZ DUCHA MÓWI PAN 2x GŁUSI SŁYSZEĆ CHCĄ ŚLEPI WIDZIEĆ CHCĄ TO NOWE KRÓLESTWO BOGA JEST NIE Z SIŁY I NIE Z MOCY ALE PRZEZ DUCHA MÓWI PAN NIE OD DZIŚ JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM NIE OD DZIŚ JEGO ŻYCIE STAŁO SIĘ MYM UDZIAŁEM KIEDY WYRUSZĘ W DROGĘ PEWNY BĘDZIE MÓJ KROK GDY NA NIEGO SKIERUJĘ WZROK

303 NA WIEKI BĘDZIE TRWAĆ CHWAŁA BOŻA BO RADUJE SIĘ PAN ŻE UCZYNIŁ ŚWIAT ŚPIEWAĆ CHCĘ MEMU BOGU PO WSZYSTKIE DNI SŁAWIĆ CO STWORZYŁ ON I WYCHWALAĆ GO

304 NASZ BÓG STRASZLIWY WIELKI BÓG NAD ZIEMIĄ KRÓLEM JEST W MĄDROŚCI CHWALE ON MOCNYM WŁADCĄ JEST

305 NADCHODZI PAN W MOCY I CHWALE NADCHODZI PAN ODDAJMY MU CZEŚĆ NADCHODZI PAN HOSANNA HOSANNA NADCHODZI PAN ODDAJMY MU CZEŚĆ KRÓLUJE NA SYJONIE POŚRÓD CHWAŁY JEST JEGO TRON WYWYŻSZAJMY PANA WIELBIJMY GO NIECHAJ ZIEMIA SKŁADA HOŁD NIEBIAŃSKI OJCZE KOCHAMY CIĘ WYWYŻSZAĆ CHCEMY ŚWIĘTE IMIĘ TWE TWE KRÓLESTWO NIECHAJ BĘDZIE UTWIERDZONE W NAS SWĄ POTĘGĘ OBJAWISZ W LUDZIE SWYM BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NASZ BOŻE TY BYŁEŚ JESTEŚ I MASZ PRZYJŚĆ BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY NASZ BOŻE NA WIEKI WIECZNE TRWASZ

306 NIE BÓJ SIĘ JAM Z TOBĄ JEST /3x MÓWI PAN MOIM JESTEŚ NIE LĘKAJ SIĘ DAŁEM Cl IMIĘ ME JEŚLI PÓJDZIESZ PRZEZ WODY JA BĘDĘ TAM NIE ZALEJĄ CIĘ NIE BÓJ SIĘ JA PAN TWÓJ BÓG /2x SŁUCHAJ MOICH SŁÓW NIE MA INNEGO BOGA KTÓRY BY BYŁ JAK BÓG NASZ WIELKI JEST PAN WSPANIAŁE DZIEŁA JEGO WIELKI JEST BÓG NASZ PAN

307 NA GÓR SZCZYTACH I W DOLINIE NA RÓWNINIE W GŁĘBI MÓRZ x ALLELUJA TO PAN MYM DZIEDZICTWEM JEST W KRAINIE ŻYJĄCYCH PAN DOBRY JEST NA WIEKI JUŻ NIECH OBLICZE TWE PANIE MÓJ ZAJAŚNIEJE NAD SŁUGĄ TWYM NIECH PRZENIKA MNIE JEGO BLASK

308 NIE BĘDĘ WSTYDZIŁ SIĘ CIEBIE OJCZE NIE BĘDĘ WSTYDZIŁ SIĘ CIEBIE PANIE NIE BĘDĘ WSTYDZIŁ SIĘ CIEBIE DUCHU CHCĘ ZAWSZE WIELBIĆ CIĘ /x2 CHCĘ ZAWSZE CHWALIĆ CIEBIE OJCZE CHCĘ ZAWSZE CHWALIĆ CIEBIE PANIE CHCĘ ZAWSZE CHWALIĆ CIEBIE DUCHU CHCĘ ZAWSZE WIELBIĆ CIĘ /x2 WIEJ WIETRZE WIEJ PŁOŃ OGNIU PŁOŃ NIEWYCZERPANE SĄ ŁASKI TWE PANIE NA WIEKI BĘDZIE TWA MIŁOŚĆ TRWAĆ ZAWSZE ŚWIEŻA I NOWA ŚWIEŻA I NOWA WIELKA JEST PANIE WIERNOŚĆ TWA WIELKA JEST WIERNOŚĆ TWA

309 1. NIE Z KRWIĄ I NIE Z CIAŁEM TOCZYMY NASZ BÓJ TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG WSTAŃ WEŹ ZBROJĘ BOŻĄ SAM JEZUS WÓDZ TWÓJ TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG ODDAJMY CHWAŁĘ PANU ON DAJE SIŁĘ I MOC 2. GDY DIABEŁ TWÓJ WRÓG OSTRZEM ZADA Cl BÓL TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG KRWIĄ ŚWIĘTĄ OCHRONI CIĘ JEZUS TWÓJ KRÓL TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG 3. SŁOWO TWYM MIECZEM TARCZĄ WIARA JEST TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG ON MOCNYM TWYM WODZEM NIE LĘKAJ SIĘ WIĘC TĄ WALKĘ PROWADZI NASZ BÓG

310 NASZ BÓG POTĘŻNY JEST WIĘC RADUJMY SIĘ NASZ BÓG POTĘŻNY JEST WIĘC ZAGRAJMY MU NA TRĄBACH NASZ BÓG POTĘŻNY JEST WIĘC RADUJMY SIĘ KRZYKNIJMY NA CZEŚĆ PANA CHWAŁ /x2 NIECHAJ TRĄBY GŁOSZĄ RADOŚĆ DZIŚ ZAKLASZCZMY W DŁONIE WIELBIĄC GO WYWYŻSZAJMY PANA CHWAŁ WIELBIJMY PANA CHWAŁ OGŁASZAJMY JEGO CHWAŁĘ DZIŚ NADCHODZI PAN W SWEJ MOCY I CHWALE NADCHODZI PAN ŚPIEWAJMY MU PIEŚŃ NADCHODZI PAN HOSANNA HOSANNA NADCHODZI PAN ŚPIEWAJMY MU PIEŚŃ BO NASZ PAN POWRACA NA SYJON POŚRÓD CHWAŁY JEST JEGO TRON UWIELBIAJMY GO WYWYŻSZAJMY CHWALMY NIECH GO UJRZY ŚWIAT

311 NIE SZUKAM DZIŚ CHWAŁY W MEJ MĄDROŚCI NIE SZUKAM DZIŚ MOCY W SILE MEJ NIE SZUKAM DZIŚ SKARBU W MYCH BOGACTWACH LECZ TOBĄ BĘDĘ CHLUBIĆ SIĘ TYŚ WYWYŻSZONY WIELKI BÓG NARODÓW KRÓLEM JESTEŚ WYWYŻSZONY WIELKI BÓG I WŁADCA ZIEMI WYWYŻSZONY WIELKI BÓG STWORZYCIEL I ZBAWCA SWYM ŻYCIEM PRAGNĘ WIELBIĆ CIĘ

312 NIECH TWA ŻYWA WODA PŁYNIE PRZEZ DUSZĘ MĄ NIECHAJ DUCH TWÓJ ŚWIĘTY SAM KIERUJE MNĄ W KAŻDEJ TRUDNEJ CHWILI KTÓRA TRAPI MNIE TROSKI I KŁOPOTY U TWYCH STÓP ZŁOŻYĆ CHCĘ JEZU WSPANIAŁY JEZU JEZU OJCZE DZIĘKI OJCZE OJCZE ŚWIĘTY DUCHU ŚWIĘTY ŚWIĘTY PRZYJDŹ O DUCHU ŚWIĘTY I RZĄDŹ ŻYCIEM MYM NIECH W RAMIONACH TWEJ MIŁOŚCI SKRYJĘ SIĘ USUŃ STRACH ZWĄTPIENIA ZABIERZ DUMĘ MĄ BLISKO TWEJ MIŁOŚCI PRAGNĘ IŚĆ DROGĄ TWĄ

313 NIE Z SIŁY I NIE Z MOCY ALE PRZEZ DUCHA MÓWI PAN 2x GŁUSI SŁYSZEĆ CHCĄ ŚLEPI WIDZIEĆ CHCĄ TO NOWE KRÓLESTWO BOGA JEST NIE Z SIŁY I NIE Z MOCY ALE PRZEZ DUCHA MÓWI PAN NIECH PRZEPŁYWA STRUMIEŃ DUCHA PRZEZ WSZELKIE ZIEMSKIE CIAŁO I POTOKI WODY ŻYWEJ NIECH WYPŁYNĄ Z WAS I NAPEŁNIĘ SWOIM DUCHEM MÓJ ŚWIĘTY NARÓD AŻ KAŻDY CZŁOWIEK PADNIE NA KOLANA PRZED PANEM SWYM ZEŚLIJ DESZCZ /2x I WYLEJ SWEGO DUCHA NA NASZ KRAJ ZEŚLIJ DESZCZ /2x WYPEŁNIJ NAS SWĄ MOCĄ ŚWIATŁEM SWYM ZEŚLIJ DESZCZ /2x

314 NIE LĘKAJ SIĘ BO WYKUPIŁEM CIĘ WEZWAŁEM TWE IMIĘ TYŚ MÓJ CHOĆBY OJCIEC I MATKA OPUŚCILI CIĘ JA PAN PRZYGARNĘ CIĘ ZNÓW SŁUCHAJ MNIE GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ PAGÓRKI SIĘ ZACHWIAĆ WZGÓRZA UTONĄĆ ALE MIŁOŚĆ MA NIE ODSTĄPI OD CIEBIE MOJE PRZYMIERZE SIĘ NIE ZACHWIEJE

315 1. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH DZIŚ PRZENIKA MNIE I NIECH ZAWSZE JUŻ GOŚCI W DUSZY MEJ I NIECH SPADNIE DESZCZ BŁOGOSŁAWIEŃSTW TWYCH OJCZE OBMYJ MNIE DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ 2. NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH DZIŚ PRZENIKA MNIE DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ ZMIENIAJ ŻYCIE ME

316 3. DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ DZIAŁAJ Z MOCĄ W NAS DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ PRZEMIEŃ SMUTKU CZAS (DAJ RADOŚCI CZAS, DAJ POKOJU CZAS, DAJ WOLNOŚCI CZAS, DAJ MIŁOŚCI CZAS) I NIECH SPADNIE DESZCZ BŁOGOSŁAWIEŃSTW TWYCH OJCZE OBMYJ MNIE DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ NIE NIE NAM NIE NIE DLA NAS CHWAŁA NIE NIE NAM CZEŚĆ I UWIELBIENIE NIE NIE NAM NIE NIE DLA NAS CHWAŁA BOGU CHWAŁA I CZEŚĆ

317 NA WIEKI ŻYJĄCEMU NIEŚMIERTELNEMU BOGU KRÓLOWI NIEWIDZIALNEMU JEDYNIE MĄDREMU MĄDREMU BOGU ODDAJMY CHWAŁĘ I CZEŚĆ KRÓLOWI TEMU CO ŻYJE NA WIEKI ODDAJMY CHWAŁĘ I CZEŚĆ KRÓLOWI NA WIEKI NA WIEKI AMEN NIECH NAS OGARNIE ŁASKA PANIE TWA DUCH TWÓJ ŚWIĘTY NIECH DOTKNIE NAS 2x

318 NIECH TWA CHWAŁA OBJAWI SIĘ TU NIECH ROZLEJE SIĘ STĄD NA NARODY NIECH TWA WOŃ WYPEŁNI NAS GDY SZUKAMY CIĘ PANIE NASZ OJCZE PANIE STWORZENIA UWOLNIJ SWA WIELKĄ MOC PRZEBUDŹ WYBRANE POKOLENIE ONO ZDOBĘDZIE TEN ŚWIAT WSZYSTKO STWORZENIE TAK PRAGNIE ABYŚ OBJAWIŁ SWĄ MOC UWOLNIJ SWE NAMASZCZENIE O PANIE WOŁAMY PRZYJDŹ

319 CO WSZYSTKICH NARODÓW NIECH UJRZY CAŁY ŚWIAT TWEJ OBIETNICY WYPEŁNIENIE ZWYCIĘSTWO W KOŚCIELE TWYM ZMIENIAJ DOTYKAJ NAS PANIE UMACNIAJ NAS SŁABYCH DZIŚ UMACNIAJ NAS SWOIM DUCHEM ON W WALCE PROWADZI NAS PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWE /x2 WOLA TWA NIECH SPEŁNI SIĘ /x2 NIECHAJ UJRZY ŚWIAT /x2 TWĄ CHWAŁĘ PANIE NASZ

320 1. NIECHAJ WIATR POWIEJE NIECH OGARNIA ŚWIAT WONNY PODMUCH DUCHA NIECH POWIEJE ZNÓW NIE WIEM SKĄD NADCHODZISZ DOKĄD ZMIERZAĆ CHCESZ NADE MNĄ WIEJ WIETRZE WIEJ NADE MNĄ WIEJ 2. PADAJ DESZCZU PANA OBMYJ WSZYSTKO DZIŚ SWOIM MIŁOSIERDZIEM ŁASKĄ KROPEL SWYCH ZWRÓCĘ TWARZ KU NIEBU A TY WODO SPŁYŃ I OBMYJ MNIE DESZCZU PANA DZIŚ NA MNIE SPŁYŃ

321 3. ZEŚLIJ Z NIEBA OGIEŃ NIECH ZAPŁONIE DZIŚ WIELKI BOŻY PŁOMIEŃ NIECH ROZPALI NAS CZUJĘ JEGO SIŁĘ WIDZĘ JEGO BLASK OGARNIJ MNIE OGNIU PŁOŃ NADE MNĄ PŁOŃ

322 NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ ŻYCIODAJNY SPŁYNIE DESZCZ NA SPRAGNIONE SERCE x2 OBMYJ MNIE I UŚWIĘĆ MNIE UWIELBIENIA NIECH POPŁYNIE PIEŚŃ CHWAŁA JEZUSOWI KTÓRY ZA MNIE ŻYCIE DAŁ CHWAŁA TEMU KTÓRY PIERWSZY UMIŁOWAŁ MNIE JEZUS TYLKO JEZUS PANEM JEST

323 NIECH STRUMIENIE ŻYWEJ WODY WYPŁYNĄ ZE MNIE DZIŚ 2x WOŁAM PRZYJDŹ WYPEŁNIJ MNIE PRZYJDŹ WYPEŁNIJ MNIE DUCHU ŚWIĘTY 2x PRZYJDŹCIE WIĘC WSZYSCY SPRAGNIENI MÓWI PAN PRZYJDŹCIE WIĘC I PIJCIE BY NIE PRAGNĄĆ JUŻ BO KTO WIERZY WE MNIE W TYM RZEKI ŻYWEJ WODY WYTRYSNĄ 2x

324 NAD SZCZYTY GÓRSKIE GŁĘBIE MÓRZ TWA MIŁOŚĆ WIĘKSZA DLA MNIE JEST OTWIERAM SERCE SWE TY UWALNIASZ ZMIENIASZ MNIE CHCĘ ZAWSZE WYTRWAĆ W PRAWDZIE TWEJ CODZIENNIE WZNOSIĆ RĘCE SWE I ŚPIEWAĆ CHWAŁY PIEŚŃ GDY DAJESZ SWOJĄ MIŁOŚĆ ZAWSZE CHCĘ CIEBIE WIELBIĆ PANIE /x4 CHCIAŁBYM Cl ZATAŃCZYĆ ZE WSZYSTKICH MYCH SIŁ TWE ŚWIATŁO NIECHAJ UJRZY ŚWIAT NIECH RADUJE SIĘ W NIM I ZATAŃCZY ZE MNĄ

325 NIE CHCĘ WIĘCEJ SAMYCH SŁÓW CHCĘ NAPRAWDĘ CIEBIE ZNAĆ NOWE SERCE WE MNIE STWÓRZ ABYM BARDZIEJ SZUKAŁ CIEBIE OJCZE DUCH MÓJ PRAGNIE SPOCZNIE TYLKO W TOBIE ABBA OJCZE NALEŻĘ DO CIEBIE / X4 NIEPOJĘTY WIELKI BÓG TY STWORZYŁEŚ WSZECHŚWIAT CAŁY JAKŻE JASNY JEST DOM TWÓJ TWE KRÓLESTWO PRZEBACZENIA CZŁOWIEK POWSTAŁ Z TWOICH RĄK TAK BY KOCHAĆ CIEBIE

326 REF.1 NASZ BÓG JEST ŚWIĘTY, TAK ON JEST ŚWIĘTY, NASZ BÓG JEST ŚWIĘTY / X2 PRZYJDŹ Z NIEBIOS BOŻE I NA NAS ZSTĄP SWOJĄ DŁONIĄ DOTKNIJ NAS ZEŚLIJ NAM SWĄ NIEBIAŃSKĄ MOC PRZEBUDZENIE PRZYNIEŚ NAM REF. 2 BÓG SPRAWIEDLIWY, TAK SPRAWIEDLIWY, BÓG SPRAWIEDLIWY / X2 BÓG SĘDZIĄ ZIEMI I NIEBA JEST SPRAWIEDLIWY, WIELKI PAN NIEPRZYJACIÓŁ KŁADZIE U SWOICH STÓP UWALNIA MOC NAD NAMI DZIŚ

327 REF. 3 NASZ BÓG JEST WIELKI, TAK ON JEST WIELKI, NASZ BÓG JEST WIELKI / X2 CAŁY ŚWIAT UPADNIE NA KOLANA GŁOSIĆ BĘDZIE CHWAŁĘ MU KAŻDY JĘZYK WYZNA W UWIELBIENIU GODZIEN JESTEŚ PANIE NASZ REF. 4 NASZ BÓG JEST GODZIEN, TAK ON JEST GODZIEN, NASZ BÓG JEST GODZIEN / X2

328 1. OCZYŚĆ SERCE ME CHCĘ JAK ZŁOTO LŚNIĆ I JAK CZYSTE SREBRO OCZYŚĆ SERCE ME CHCĘ CZYSTEGO ZŁOTA BLASKIEM LŚNIĆ REF. ZSTĄP OGNIU ZSTĄP PRZYJDŹ OCZYŚĆ SERCE ME PRAGNĘ BYĆ ŚWIĘTY TOBIE ODDANY PANIE CHCĘ ZAWSZE BYĆ ŚWIĘTY TOBIE MÓJ MISTRZU NA ZAWSZE ODDANY GOTÓW BY SŁUŻYĆ Cl 2. OCZYŚĆ SERCE ME OBMYJ SWOJĄ KRWIĄ SPRAW BYM MÓGŁ BYĆ ŚWIĘTY OCZYŚĆ SERCE ME Z NAJTAJNIEJSZYCH GRZECHÓW OCZYŚĆ MNIE

329 1. OJCZE MY UFAMY Cl PRZEZ JEZUSA KREW I KRZYŻ REF
1. OJCZE MY UFAMY Cl PRZEZ JEZUSA KREW I KRZYŻ REF. IDZIEMY ŚMIAŁO TAM GDZIE JESTEŚ TY IDZIEMY ŚMIAŁO TAM BY WIELBIĆ CIĘ 2. NOWĄ DROGĘ DAŁEŚ NAM ABY DOJŚĆ DO NIEBIOS BRAM

330 OTO PAN OTO KRÓL ZBAWCA NASZ BOŻY SYN OJCIEC NASZ JAHWE KRÓL ŚWIĘTY PAN TYŚ WIECZNIE ŻYWY BÓG UWIELBIAMY CIĘ I WYWYŻSZAMY CIĘ TY OGARNIASZ CAŁY ŚWIAT OKAZUJESZ ŁASKĘ SWĄ CHWALIMY CIĘ I WYWYŻSZAMY CIĘ PANIE JEZU ZBAWICIELU NASZ

331 OKAŻ SWOJĄ MOC NIECH OBJAWI SIĘ KRÓLESTWO TWOJE SŁOWO PRAWDY TWEJ NIECH ROZSŁAWI BOŻE ŚWIĘTE IMIĘ TWE WIELKIE SĄ DZIEŁA TWE BOŻE NASZ ZNÓW OBJAW SIĘ WŚRÓD NAS OKAŻ SWOJĄ MOC O PANIE OKAŻ ZNÓW OKAŻ SWOJĄ MOC NIECH TWÓJ KOŚCIÓŁ ZERWIE SIĘ DO CZYNU PRZEPĘDŹ WSZELKI STRACH DAJ SKOSZTOWAĆ MOCY PRZYSZŁYCH WIEKÓW DZIŚ MY TWÓJ LUD CHCEMY SŁUCHAĆ CIĘ I SŁUŻYĆ Z CAŁYCH SIŁ OKAŻ SWOJĄ MOC WYZWALAJ LUDZI DZIŚ

332 O ZBUDŹ SIĘ WRESZCIE I ZE SNU POWSTAŃ A UWOLNI PRAWDA CIĘ BO Z GÓRY SYJON TWÓJ IDZIE ZBAWCA I ROK ŁASKI ZACZĄŁ SIĘ O ALLELUJA O ALLELUJA ALLELUJA PANU CZEŚĆ x OTWÓRZ BOGU SERCE SWOJE OTWÓRZ BOGU DRZWI NIECH ON BĘDZIE KRÓLEM TWOIM TRON MU POSTAW DZIŚ

333 OGŁASZAMY KRÓLESTWO BOŻE W NAS /x2 WŚRÓD NAS JEST /x2 GŁUSI ZNÓW SŁYSZĄ NIEWIDOMI WIDZĄ ZMARLI POWSTAJĄ BY ŻYĆ UBOGIM GŁOSIMY TĘ DOBRĄ NOWINĘ JEZUS JEST KRÓLEM AMEN OJCZE KOCHAMY CIĘ WIELBIMY WYWYŻSZAMY IMIĘ TWE NIECH SŁAWI CAŁY ŚWIAT NIECHAJ CAŁY ŚWIAT SŁAWI IMIĘ TWE IMIĘ TWE NIECH SŁAWI CAŁY ŚWIAT

334 ON JEST MOIM ŻYCIEM ON JEST MOJĄ SIŁĄ ON JEST MĄ NADZIEJĄ JEZUS MÓJ PAN WIELBIĆ CIĘ CHCĘ ŻYCIEM MYM WIELBIĆ CIĘ CHCĘ PIEŚNIĄ MĄ ZE WSZYSTKICH MYCH SIŁ UWIELBIAĆ CIĘ CHCĘ MOJA NADZIEJA TO TY

335 OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ JEŚLI KTO POSŁYSZY MÓJ GŁOS I DRZWI OTWORZY WEJDĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WlECZERZAŁ A ON ZE MNĄ

336 O KLASZCZCIE WRAZ WSZYSCY LUDZIE WZNIEŚCIE SWÓJ GŁOS UWIELBIAJĄC PANA O KLASZCZCIE WRAZ WSZYSCY LUDZIE WZNIEŚCIE SWÓJ GŁOS UWIELBIAJĄC KRÓLA CHWAŁ 1. GDYŻ PAN NAJWYŻSZY GROŹNY JEST ON WIELKIM KRÓLEM CAŁEJ ZIEMI TEJ NARODY PODDAJE POD NASZĄ MOC LUDY KŁADZIE U NASZYCH STÓP 2. SWOJE DZIEDZICTWO BÓG WYBRAŁ NAM CHWAŁĘ JAKUBA KTÓREGO KOCHA ON WŚRÓD RADOSNYCH OKRZYKÓW WSTAJE BÓG PAN PRZY DŹWIĘKACH GROŹNYCH TRĄB

337 ODDAJMY CZEŚĆ WIECZNEMU PANU CHWAŁ POKŁOŃMY SIĘ TEMU KTÓRY ROZPOSTARŁ NIEBIOSA I UTWIERDZIŁ ZIEMI KRĄG JEGO CHWAŁA WZNOSI SIĘ PONAD SZCZYTY GÓR JEGO ŁASKA NAD NAMI JEST A NIEBO JEGO TRON BÓG TO NASZ PAN I TYLKO ON 1. ON JEST DOBRY ON JEST ŚWIĘTY DAWCA SZCZODRY WIDZIEĆ UCZY NAS ON ŁAGODNY PEŁEN CIEPŁA ON ZBAWICIEL BOGIEM JEST 2. JESTEŚ DOBRY JESTEŚ ŚWIĘTY DAWCA SZCZODRY WIDZIEĆ UCZYSZ NAS TYŚ ŁAGODNY PEŁEN CIEPŁA MÓJ ZBAWICIEL TYŚ MÓJ BÓG

338 1. OJCZE NASZ DZIECI TWE PRZYSZŁY TU BY WIELBIĆ CIĘ ZJEDNOCZ NAS MIŁOŚCIĄ SWĄ DUCHU ZSTĄP REF: TWOJA MIŁOŚĆ NIECH ŁĄCZY NAS /x2 NIECH ZSTĄPI TWÓJ DUCH TAK JAK ROSA PORANNA TWOJA MIŁOŚĆ NIECH ŁĄCZY NAS /x2 J AK UCZY NAS PAN I JAK ON NAM ROZKAZAŁ 2. MIŁO JEST I PIĘKNIE RAZEM ŻYĆ W JEDNOŚCI TWEJ WONIĄ TWĄ PRAGNIEMY BYĆ W ŚWIECIE TYM 3. POMÓŻ WIĘC WSZYSTKIM NAM ZGODNIE ŻYĆ I POKÓJ NIEŚĆ ŻYCIE SWE ROZWIJAJ W NAS DUCHU ZSTĄP

339 ODDAJ BRZEMIĘ JEZUSOWI ON POMOŻE Cl WYŻEJ. JEZUS CORAZ WYŻEJ NIŻEJ
ODDAJ BRZEMIĘ JEZUSOWI ON POMOŻE Cl WYŻEJ... JEZUS CORAZ WYŻEJ NIŻEJ... SZATAN CORAZ NIŻEJ OJCZE NASZ RADUJESZ SIĘ SWOIMI DZIEĆMI I WSZYSTKO TO CO DOBRE JEST DAJESZ TY OJCZE NASZ OJCZE NASZ NIE ZMIENIASZ SIĘ TRWASZ NA WIEKI

340 WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI x2 SKŁADAMY NA TWOIM STOLE
WSZYSTKO CO MAMY WSZYSTKO CO MAMY CHOĆ I TAK OD WIEKÓW JEST TWOJE

341 OJCZE NASZ KTÓRYŚ JEST W NIEBIE ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWE PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE I BĄDŹ WOLA TWA CHLEBA NAM DZISIAJ DAJ PRZEBACZ NASZE WINY NAM JAKO I MY ODPUSZCZAMY BLIŹNIM SWYM PANIE NIECH TWOJA WOLA BĘDZIE W CAŁYM ŻYCIU MYM KOCHAM CIĘ TWEMU SŁOWU WIERZĘ JESTEM DZIECKIEM TWYM POMÓŻ Ml W CHWILI ZŁEJ DODAJ SIŁY OTRZYJ ŁZĘ TROSKI SKŁADAM W TWOJE RĘCE UFAM Cl

342 ODDAJMY CHWAŁĘ JEZUSOWI MESJASZOWI
ODDAJMY CHWAŁĘ BOGU

343 OŚWIEĆ DROGĘ MĄ CHOĆBY NA JEDEN KROK I NIE POZWÓL Ml W MIEJSCU STAĆ CIĄGLE CZEKAM NA CUD ABYŚ NOWE PRAGNIENIE W MOJE SERCE WLAŁ O PANIE NASZ CHWALIMY CIĘ PRZEDZIWNE TWE IMIĘ WIELKA TWOJA MOC WŁADCO NASZYCH SERC WIELBIMY CIĘ W POTĘDZE SWEGO DUCHA DZIAŁAJ W NAS JAKŻE NIE UWIELBIĆ CIEBIE GDY ANIOŁÓW SŁYCHAĆ PIEŚŃ NIECH NIEBO Z ZIEMIĄ CHWALĄ CIĘ NA WIEKI AMEN

344 OJCZE WOŁAM CIEBIE OJCZE BO JESTEM DZIECKIEM TWYM CHCĘ WCIĄŻ PRZY BOKU TWOIM BYĆ TYŚ MOIM OJCEM OJCZE KOCHAM CIEBIE OJCZE CHCĘ ŚPIEWAĆ TOBIE PIEŚŃ BO TY TAK BARDZO KOCHASZ MNIE TYŚ MOIM OJCEM REF: OJCZE OJCZE JESTEM DZIECKIEM TWYM OJCZE ŚWIĘTY OJCZE TYŚ OJCEM MYM OJCZE CHCĘ SŁUŻYĆ TOBIE OJCZE CHCĘ UJRZEĆ TWOJĄ TWARZ CHCĘ WCIĄŻ PRZY BOKU TWOIM BYĆ TYŚ MOIM OJCEM

345 OTWÓRZ ME OCZY O PANIE OTWÓRZ ME OCZY I SERCE CHCĘ WIDZIEĆ CIEBIE /x2 WYWYŻSZONEGO WIDZIEĆ CHCĘ UJRZEĆ CIEBIE W BLASKU TWEJ CHWAŁY WYLEJ SWĄ MIŁOŚĆ I MOC GDY ŚPIEWAM ŚWIĘTY ŚWIĘTY/x9 CHCĘ WIDZIEĆ CIEBIE

346 OKAZAŁEŚ MI SWĄ ŁASKAWOŚĆ. ZA MNIE ŻYCIE ODDAŁEŚ SWE
OKAZAŁEŚ MI SWĄ ŁASKAWOŚĆ ZA MNIE ŻYCIE ODDAŁEŚ SWE MOJE SERCE ZNA TWOJĄ DOBROĆ TWA KREW OBMYWA MNIE REF: DZIĘKCZYNNY DAR ZŁOŻĘ CI PANIE BOŻE MÓJ BŁOGOSŁAWIĆ CIĘ CHCĘ CAŁYM SERCEM MYM ZA MIŁOSIERDZIE TWE MIŁOSIERDZIE DZIĘKI CI PANIE MÓJ CUDROWIENIE SWE NA NAS WYLEWASZ I PRZYWRACASZ WOLNOŚĆ NAM WIEMY, ŻE NIE JEST TO OD NAS TO TYLKO Z TWOICH RĄK

347 O TAK TAK TAK, PANIE MÓWIĘ TAK TWOJEJ WOLI O TAK TAK TAK PANIE MÓWIĘ TAK TWEMU SŁOWU O TAK TAK TAK PANIE MÓWIĘ TAK TWYM NATCHNIENIOM O TAK TAK TAK PANIE MÓWIĘ TAK TWEMU PRAWU JESTEŚ MYM PASTERZEM UCZYSZ MNIE JAK TUTAJ ŻYĆ TWOJE NAPOMNIENIA CHRONIĄ MNIE STRZEGĄ MNIE DAJĄ ŻYCIE MI O ALLELUJA