Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14

2 Cele programu Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK w całości procesu uczenia się i nauczania. Upowszechnianie metod nauczania, wykorzystujących nowoczesne technologie i sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia oraz wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce. Budowanie współpracy między nauczycielami w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i komunikacji. Wspieranie dyrektorów w budowaniu strategii pracy szkoły opartej na współdziałaniu nauczycieli i wykorzystywaniu TIK. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności stawiania pytań i wnioskowania, rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom wymiany doświadczeń i publicznej prezentacji dobrych praktyk. Upowszechnienie opinii publicznej wypracowanych w Programie rozwiązań.

3 Co to jest TIK? TIK - technologie informacyjne i komunikacyjne - z ang. Information and communication technologies (ICT), rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

4 Do czego służy TIK? Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on: pozyskiwać informacje, selekcjonować , analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać, przekazywać innym ludziom.

5 Zadania uczniów Realizują działania pod opieką nauczyciela;
Wybrani uczniowie prowadzą blogi na platformie blogów CEO: opisują swoje zadania i doświadczenia związane z udziałem w Programie; wymieniają się komentarzami i opiniami z innymi uczniami zdobywają sprawności (odznaki) proponowane na blogach.

6 Blogi uczniowskie Po rejestracji nauczycieli w Programie chętni uczniowie mogą zakładać blogi. Warunkiem założenia blogu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie CEO dostępnego na stronie blogiceo.nq.pl. Każdy blog musi mieć nauczyciela opiekuna. W ramach Programu szkoły mogą zakładać blogi jednoosobowe (prowadzone przez jednego ucznia/jedną uczennicę) lub grupowe (przez zespół kilku uczniów). W ramach blogów prowadzonych grupowo mogą powstawać blogi: szkolne - chętni uczniowie ze szkoły, mogą reprezentować różne klasy; klasowe - cała klasa lub część klasy; kół zainteresowań; grup projektowych; innych grup, które pracują wspólnie z nauczycielem w ramach Programu Maksymalna liczba blogów założonych na platformie blogów CEO w danej szkole jest równa podwojonej liczbie nauczycieli biorących udział w Programie.

7 Blogi uczniowskie Odznaki - w edycji 2013/2014 proponujemy uczniom następujące odznaki: 1. semestralne (mają znaczenie dla Certyfikatu 2.0): niebieska Uczymy się z TIK – zdobywana w I semestrze; zielona Aktywnie z TIK - zdobywana w II semestrze przez uczniów szkół doświadczonych; 2. całoroczne (nie mają wpływu na Certyfikat 2.0, ale wzmacniają aktywność uczniów na innych polach związanych z programem) fioletowa Tworzymy materiały edukacyjne; czerwona Aktywnie komentujemy; żółta TIKamy lokalnie; pomarańczowa Otwarty blog

8 7 punktów Kodeksu 2.0 Ucz i ucz się z TIK.
Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni komputerowej? Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, spraw­dziany, testy, informacje umieszczane przez na­uczycieli w Internecie)? Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Jak realizować projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?

9 7 punktów Kodeksu 2.0 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów? Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji?

10 7 punktów Kodeksu 2.0 3. Nie kradnij i nie daj się okraść.
Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych źródeł do wykorzystania? Jak podawać autorów i źródła? Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Gdzie można znaleźć otwarte zasoby edukacyjne?

11 7 punktów Kodeksu 2.0 4. Komunikujmy się.
Jak używać TIK do komunikacji w szkole i z rodzicami? Jak e oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty między nauczycielami, uczniami i rodzicami? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Czy używać SMS-ów w kontaktach nauczycieli z uczniami? Jaka powinna być strona internetowa szkoły (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w Internecie – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? Co publiczne, a co prywatne – netykieta nowych czasów.  

12 7 punktów Kodeksu 2.0 5. Komputery pod ręką.
Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty i wielu uczniów? Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

13 7 punktów Kodeksu 2.0 6. Bądź bezpieczny w sieci.
Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie? Jak korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach – jak to robić? Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad bezpieczeństwa? Strony, na które lepiej nie wchodzić i zaproszenia „do ubicia interesu” – jak na to wszystko reagować? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami?

14 7 punktów Kodeksu 2.0 7. Nauczcie tego dorosłych.
W jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzi­nie TIK? Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

15 KODEKS 2.0 Szkoła Podstawowa w Jordanowie Edycja 2012/2013
Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone. Podczas przerw uczniowie mogą korzystać z komórek za zgodą nauczyciela. Uczniowie szanują sprzęt komputerowy. Stosują się do zasad obowiązujących w pracowni komputerowej, bibliotecznym ICIM, pracowni językowej. Uczniowie nie kopiują tekstów z Internetu, udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze podają źródło i autora informacji. Uczniowie nie wchodzą na nieodpowiednie do swojego wieku strony (w szkole jest zainstalowany Program Cenzor). Na wybranych lekcjach nauczyciele korzystają z komputera, rzutnika, Internetu (TIK). Uczniowie oglądają zdjęcia, animacje, filmy, prezentacje, słuchają muzyki itp.

16 KODEKS 2.0 Szkoła Podstawowa w Jordanowie Edycja 2012/2013
Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron www, filmów itp. – ułatwiających uczenie się. Zapraszają uczniów do współpracy w ich wyborze. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów. Nauczyciele korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie. Wybrane lekcje informatyki i innych przedmiotów są przygotowywane i prowadzone przez uczniów. Uczniowie naszej szkoły uczą korzystania z TIK dorosłych. Uczą korzystania z Internetu chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów itd. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w bibliotece, pracowni komputerowej podczas przerw i po lekcjach. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel informatyki, biblioteki lub inny uczący prowadzący zajęcia. Podczas zajęć uczniowie grają w edukacyjne gry komputerowe, inne gry dozwolone są w wolnym czasie za zgodą nauczyciela.


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google