Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14. Cele programu 1. Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14. Cele programu 1. Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK)"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14

2 Cele programu 1. Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) oraz wypracowanie i wprowadzenie w życie zasad dotyczących korzystania z TIK w całości procesu uczenia się i nauczania. 2. Upowszechnianie metod nauczania, wykorzystujących nowoczesne technologie i sprzyjających rozwijaniu umiejętności myślenia oraz wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce. 3. Budowanie współpracy między nauczycielami w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i komunikacji. 4. Wspieranie dyrektorów w budowaniu strategii pracy szkoły opartej na współdziałaniu nauczycieli i wykorzystywaniu TIK. 5. Rozwijanie w uczniach samodzielności, umiejętności stawiania pytań i wnioskowania, rozwiązywania problemów, zespołowej pracy, komunikacji i współpracy. 6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom wymiany doświadczeń i publicznej 7. prezentacji dobrych praktyk. 8. Upowszechnienie opinii publicznej wypracowanych w Programie rozwiązań.

3 Co to jest TIK? TIK - technologie informacyjne i komunikacyjne - z ang. Information and communication technologies (ICT), rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

4 Do czego służy TIK? Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.informatykitelekomunikacjisprzęt komputerowyoprogramowanietechnologieinformacji Dostarcza ona użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on: pozyskiwać informacje, selekcjonować, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać, przekazywać innym ludziom.

5 Zadania uczniów 1. Realizują działania pod opieką nauczyciela; 2. Wybrani uczniowie prowadzą blogi na platformie blogów CEO: opisują swoje zadania i doświadczenia związane z udziałem w Programie; wymieniają się komentarzami i opiniami z innymi uczniami zdobywają sprawności (odznaki) proponowane na blogach.

6 Blogi uczniowskie Po rejestracji nauczycieli w Programie chętni uczniowie mogą zakładać blogi. Warunkiem założenia blogu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie CEO dostępnego na stronie blogiceo.nq.pl. Każdy blog musi mieć nauczyciela opiekuna. 1. W ramach Programu szkoły mogą zakładać blogi jednoosobowe (prowadzone przez jednego ucznia/jedną uczennicę) lub grupowe (przez zespół kilku uczniów). W ramach blogów prowadzonych grupowo mogą powstawać blogi: a) szkolne - chętni uczniowie ze szkoły, mogą reprezentować różne klasy; b) klasowe - cała klasa lub część klasy; c) kół zainteresowań; d) grup projektowych; e) innych grup, które pracują wspólnie z nauczycielem w ramach Programu 2. Maksymalna liczba blogów założonych na platformie blogów CEO w danej szkole jest równa podwojonej liczbie nauczycieli biorących udział w Programie.

7 Blogi uczniowskie Odznaki - w edycji 2013/2014 proponujemy uczniom następujące odznaki: 1. semestralne (mają znaczenie dla Certyfikatu 2.0): niebieska Uczymy się z TIK – zdobywana w I semestrze; zielona Aktywnie z TIK - zdobywana w II semestrze przez uczniów szkół doświadczonych; 2. całoroczne (nie mają wpływu na Certyfikat 2.0, ale wzmacniają aktywność uczniów na innych polach związanych z programem) fioletowa Tworzymy materiały edukacyjne; czerwona Aktywnie komentujemy; żółta TIKamy lokalnie; pomarańczowa Otwarty blog http://blogiceo.nq.pl/mierzymycorazwyzejszkolapodstawowawjordanowie/

8 7 punktów Kodeksu 2.0 1. Ucz i ucz się z TIK. - Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? - Jak korzystać z Internetu, gdy lekcja nie odbywa się w pracowni komputerowej? - Jakie narzędzia komputerowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań? - Jak odrabiać prace domowe w erze TIK (zadania, spraw­dziany, testy, informacje umieszczane przez na­uczycieli w Internecie)? - Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? - Jak realizować projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK?

9 7 punktów Kodeksu 2.0 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. - Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie, lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? - Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? - Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? - Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów? - Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? - Jak się zachować, gdy zauważy się przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji?

10 7 punktów Kodeksu 2.0 3. Nie kradnij i nie daj się okraść. - Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? - Gdzie i jak szukać legalnych źródeł do wykorzystania? - Jak podawać autorów i źródła? - Jak czytać i respektować informacje o prawach autorskich? - Jak zadbać o własne prawa? - Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? - Gdzie można znaleźć otwarte zasoby edukacyjne?

11 7 punktów Kodeksu 2.0 4. Komunikujmy się. - Jak używać TIK do komunikacji w szkole i z rodzicami? - Jak e-maile oraz portale społecznościowe mogą ułatwić kontakty między nauczycielami, uczniami i rodzicami? - Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? - Czy używać SMS-ów w kontaktach nauczycieli z uczniami? - Jaka powinna być strona internetowa szkoły (dobre i złe przykłady)? - Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? - Gazetka szkolna w Internecie – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? - Co publiczne, a co prywatne – netykieta nowych czasów.

12 7 punktów Kodeksu 2.0 5. Komputery pod ręką. - Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole? - Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty i wielu uczniów? - Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? - Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

13 7 punktów Kodeksu 2.0 6. Bądź bezpieczny w sieci. - Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? - Jakie ślady zostawiasz, surfując po Internecie? - Jak korzystać z portali społecznościowych? - Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? - Szyfrowanie danych na szkolnych dyskach – jak to robić? - Kontakty z nieznajomymi – jak się nauczyć zasad bezpieczeństwa? - Strony, na które lepiej nie wchodzić i zaproszenia „do ubicia interesu” – jak na to wszystko reagować? - Jak się bronić przed internetowymi przestępcami?

14 7 punktów Kodeksu 2.0 7. Nauczcie tego dorosłych. - W jaki sposób uczniowie przy wsparciu nauczycieli mogą szkolić innych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzi­nie TIK? - Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? - Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

15 KODEKS 2.0 Szkoła Podstawowa w Jordanowie Edycja 2012/2013 1. Telefony komórkowe uczniów i nauczyciela są podczas lekcji wyłączone. Podczas przerw uczniowie mogą korzystać z komórek za zgodą nauczyciela. 2. Uczniowie szanują sprzęt komputerowy. Stosują się do zasad obowiązujących w pracowni komputerowej, bibliotecznym ICIM, pracowni językowej. 3. Uczniowie nie kopiują tekstów z Internetu, udając, że sami je napisali. Jeśli je wykorzystują, zawsze podają źródło i autora informacji. 4. Uczniowie nie wchodzą na nieodpowiednie do swojego wieku strony (w szkole jest zainstalowany Program Cenzor). 5. Na wybranych lekcjach nauczyciele korzystają z komputera, rzutnika, Internetu (TIK). Uczniowie oglądają zdjęcia, animacje, filmy, prezentacje, słuchają muzyki itp.

16 KODEKS 2.0 Szkoła Podstawowa w Jordanowie Edycja 2012/2013 6. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron www, filmów itp. – ułatwiających uczenie się. Zapraszają uczniów do współpracy w ich wyborze. W naszej szkole dążymy do tego, by ze sprzętu komputerowego korzystali nauczyciele wszystkich przedmiotów. 7. Nauczyciele korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie. Wybrane lekcje informatyki i innych przedmiotów są przygotowywane i prowadzone przez uczniów. 8. Uczniowie naszej szkoły uczą korzystania z TIK dorosłych. Uczą korzystania z Internetu chętnych rodziców, dziadków, sąsiadów itd. 9. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w bibliotece, pracowni komputerowej podczas przerw i po lekcjach. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel informatyki, biblioteki lub inny uczący prowadzący zajęcia. 10. Podczas zajęć uczniowie grają w edukacyjne gry komputerowe, inne gry dozwolone są w wolnym czasie za zgodą nauczyciela.


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 edycja 2013/14. Cele programu 1. Promowanie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google