Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Kujawsko-Pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Kujawsko-Pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Kujawsko-Pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim

2 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał we wrześniu 2002 roku jako element realizacji Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W swoich założeniach Spółka ma pomagać mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z regionu, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dostępie do finansowania zewnętrznego ich działalności poprzez ułatwienie uzyskania kredytu bądź pożyczki. Przedsiębiorcy nie posiadający odpowiednich zabezpieczeń, z punktu widzenia instytucji finansowych, lub gdy ustanowienie takich zabezpieczeń jest zbyt kosztowne, czy długotrwałe, mogą ubiegać się o poręczenie Funduszu.

3 -Siedziba Funduszu znajduje się w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26 -Fundusz posiada swoje oddziały w Bydgoszczy ul Piotrowskiego 11. -Zakres działania K-PFPK obejmuje całe województwo Kujawsko-Pomorskie.

4 Udziałowcy K-PFPK Sp. z o.o. Pozostali udziałowcy to: Powiat Bydgoski, Gmina Solec Kujawski, Gmina Żnin, Gmina Miasta Chełmża, Gmina Płużnica, Gmina Pakość, Gmina Zakrzewo.

5 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych: -Jest udziałowcem Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. -Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Poręczeniowego. -Należy do struktur Krajowego Systemu Usług

6 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych: - To największy Fundusz Regionalny w województwie kujawsko-pomorskim. - To drugi w Polsce Fundusz pod względem ilości udzielonych poręczeń w Polsce.* - Rocznie udziela najwięcej poręczeń kredytowych w regionie. - Posiada kapitał poręczeniowy w wysokości 71 867 260 zł. - Realizuje projekt RPO W K-P. - Udziela poręczeń w wysokości 900 tys. zł, a na okres przejściowy do 1,5 mln zł. - Krótki termin rozpatrywania wniosków o poręcznie. - Fundusz przyjazny dla Przedsiębiorcy – uproszczony wniosek o poręcznie. - Najmniejszy procent wniosków rozpatrzonych negatywnie w województwie. - Indywidualne podejście do przedsiębiorcy. * Raport Krajowego Stowarzyszenia Poręczeń Kredytowych za 2010 r.

7 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych udziela poręczeń w ramach środków z: Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” – 24 mln zł; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – 38 mln zł; Środków własnych – 6 mln zł

8 KILKA SŁÓW O OFERCIE FUNDUSZU DLA MŚP

9 mającemu swoją siedzibę na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego, lub prowadzącemu działalność na terenie naszego województwa lub realizujących inwestycje na terenie n. województwa, funkcjonującemu co najmniej 6 miesięcy, zaliczanemu do sektora MSP. Fundusz nie może udzielić poręczenia przedsiębiorcy, który: prowadzi działalność rolniczą, znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych udziela poręczenia przedsiębiorcy:

10 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych poręcza kredyty: -inwestycyjne, -Obrotowe -Leasing Preferencje przy kredytach obrotowych mają poręczenia przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw dzięki którym: tworzone są nowe miejsca pracy, finansowane są projekty innowacyjne, podpisywane są nowe kontrakty itp.

11 Poręczenie może stanowić maksymalnie 80% kwoty kapitału kredytu, jednak nie więcej niż 5% wartości kapitału poręczeniowego. - Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia to-900 tys. zł, a na okres przejściowy do 1,5 mln zł. Poręczenia udzielane są na okres: do 60 miesięcy Standardowo zabezpieczeniem dla funduszu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez przedsiębiorcę

12 Procedura udzielania poręczeń: Przedsiębiorca składa w instytucji finansującej wniosek o udzielenie poręczenia. Przesłany do Funduszu wniosek, razem z dokumentacją kredytową jest rozpatrywany w terminie do 7 dni roboczych (w praktyce jest to krótszy okres). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez K-PFPK Sp. z o.o., podpisywana jest umowa poręczenia.

13

14 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręczeń w ramach programów pomocowych SPO i RPO: SPO WKP- wszystkie rodzaje kredytów/pożyczek RPO WKP- kredyty na cele inwestycyjne/pożyczek, - kredyty/pożyczki na cele obrotowe z pomoc Państwa lub bez pomocy Państwa

15 Korzyści wynikające z pomocy de minimis -dzięki pomocy de minimis Fundusz może udzielać poręczeń za wynagrodzeniem niższym od poziomu stawek bezpiecznych wynikającym z obwieszczenia Komisji Europejskiej, która uzależnia stawki prowizji –od ratingu klienta i zakłada pobieranie prowizji co roku od stanu poręczenia. Przykładowo Stawki bezpieczne w granicach od 0,5 do 6,3%

16 Poręczenia według formuły de minimis: Łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 Euro w okresie 3 lat ( 100 000 E w sektorze transportu drogowego) Rozporządzenie przewiduje, że pomoc de minimis jest dopuszczalna jeśli poręczana część kredytu nie przekracza 1 500 000 Euro ( w sektorze transportowym 750 000 Euro), a ekwiwalent dotacji brutto wynosi odpowiednio max. 200 000 lub 100 000 Euro. Dodatkowo poręczenie musi spełniać warunki: Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% wartości kredytu, Pomoc de minimis nie może być udzielana podmiotowi o trudnej sytuacji finansowej, Poręczenie nie może obejmować kredytu na zakup pojazdów samochodowych do sektora transportu drogowego, rybołóstwa, wydobycia węgla a także kredytu eksportowego Kumulacja pomocy de minims nie może przekroczyć pułapu 200 000 Euro w ciągu kolejnych 3 lat.

17 Prowizje i opłaty za udzielone : Prowizje i opłaty pobierane są jednorazowo przy podpisywaniu umowy poręczenia Wysokość prowizji nie może być niższa niż 250 zł Stawka prowizji ustalana jest w zależności od środków z jakich Fundusz poręczył Przedsiębiorcy, okresu poręczenia, Ratingu firmy stosownie do tabeli prowizji i opłat zamieszczonej na stronie internetowej Funduszu Warunkiem wejścia w życie poręczenia jest zapłacenie prowizji – w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. UWAGA- brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o poręczenie

18 Nasi Partnerzy

19 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych w zakresie udzielanych poręczeń współpracuje z:

20 Kontakt Szosa Chełmińska 26, V piętro 87-100 Toruń fax. 56 660 57 63 email: fpk@kujawsko-pomorskie.pl Zapraszamy na naszą stronę: www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Regionalny Kujawsko-Pomorskim Regionalny Fundusz wspierający Przedsiębiorców w województwie Kujawsko-Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google