Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ akredytacji instytucjonalnej PKA na budowę i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW dr Katarzyna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ akredytacji instytucjonalnej PKA na budowę i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW dr Katarzyna."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ akredytacji instytucjonalnej PKA na budowę i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW dr Katarzyna Kopczewska Prodziekan ds.studenckich WNE

2 Tekst prezentacji Wizytacja PKA – ocena instytucjonalna - Wizytacja odbyła się w lutym 2013 - Otrzymaliśmy ocenę pozytywną, nie uwzględniono odwołania - Zbudowaliśmy PROEDU, napisaliśmy strategię, skorygowaliśmy misję, przejrzeliśmy wszystkie wewnętrzne procedury

3 Tekst prezentacji Nowe działania po wizytacji PKA (i po nowelizacji ustawy PSW) VI’2013 – sprawozdanie pracowników z efektów kształcenia w 2012/2013 XI’2013 – sprawozdanie Dziekana z efektów kształcenia przed RW XII’2013 – posiedzenie Rady Pracodawców II’2013 – sprawozdanie WZZJK z realizacji PROEDU przed RW

4 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (1) - Kierownicy Katedr odpowiedzialni za zebranie na piśmie ocen efektów kształcenia do pracowników - Każdy przedmiot oceniany raz, gdy prowadzony przez kilku prowadzących (np. wykład + ćwiczenia) wymagane ustalenie oceny - Wśród pracowników duża niechęć do oceny (traktowane jako zbędne formalności) - Komisja Dydaktyczna przyjęła poprawioną względem PROEDU formułę oceny (do każdego przedmiotu dwa formularze) a) Ocena jakościowa (5 pytań) b) Ocena ilościowa realizacji poszczególnych efektów kształcenia Sprawozdanie z efektów kształcenia Zakładane cele: -Integracja wykładowców wspólnie uczących -Refleksja nad tym, czego uczymy i czego wymagamy -Weryfikacja, co chcemy osiągnąć w ramach kursu -Znalezienie „martwych” tematów w sylabusie Zakładane cele: -Integracja wykładowców wspólnie uczących -Refleksja nad tym, czego uczymy i czego wymagamy -Weryfikacja, co chcemy osiągnąć w ramach kursu -Znalezienie „martwych” tematów w sylabusie

5 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (2) a) Ocena jakościowa– odpowiedzieć na pytania: 1. Czy program zajęć jest zgodny z zadeklarowanym w sylabusie? Czy zrealizowano wszystkie deklarowane tematy zajęć? 2. Czy podczas zajęć zrealizowano zadeklarowane w sylabusie efekty kształcenia przypisane do tych zajęć? 3. Czy podjęto działania zmierzające do uzgodnienia rzeczywistego programu oraz rzeczywistych efektów kształcenia z zadeklarowanymi? Jeśli tak, to jakie (podać proponowane zmiany). 4. Czy następstwo w czasie ocenianego przedmiotu oraz innych przedmiotów powiązanych jest właściwe? 5. Rekomendacje dotyczące przedmiotu, ewentualne zmiany do wprowadzenia. Sprawozdanie z efektów kształcenia

6 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (3) b) Ocena ilościowa – do każdego efektu kształcenia wymienionego w sylabusie przypisać: - Wagę efektu w przedmiocie - Stopień realizacji wśród przeciętnych studentów Sprawozdanie z efektów kształcenia

7 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (4) Realizacja rekomendacji efektów kształcenia: - Naturalne opóźnienie czasowe ze względu na kalendarz akademicki i procedury (weryfikacja sprawozdania przez Komisję Dydaktyczną, przyjęcie przez RW, zmiany sylabusa nie na dany rok akademicki) – w zasadzie opóźnienie roczne we wdrożeniu większości rekomendacji - Chęć lepszego kształcenia postulowana przez wykładowców wymaga zwykle większych nakładów finansowych (mniejsze grupy, bardziej czasochłonne dla prowadzących zasady zaliczenia) - System boloński 3+2 powoduje zróżnicowanie poziomu studentów na II stopniu, co wymaga dodatkowych nakładów czasowych / finansowych, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia Sprawozdanie z efektów kształcenia Ocena procesu: -Przez pracowników – raczej negatywna -Przez „zarządzających” raczej pozytywna

8 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (5) - Rada Pracodawców ostrożnie tworzona od 2012 – obecnie ok.12 firm - Dobór członków gwarantujący zróżnicowanie opinii (różne firmy, osoby z różnych stanowisk) - Firmy zatrudniające absolwentów WNE - Posiedzenie głęboko merytoryczne, by zebrać opinie od pracodawców i lepiej im przedstawić naszych absolwentów Posiedzenie Rady Pracodawców Zakładane cele: -Opinia nt. nowych programów kształcenia -Opinia nt. suplementu do dyplomu -Opinia nt. przygotowania absolwentów -Pokazanie pracodawcom, jacy są nasi absolwenci Zakładane cele: -Opinia nt. nowych programów kształcenia -Opinia nt. suplementu do dyplomu -Opinia nt. przygotowania absolwentów -Pokazanie pracodawcom, jacy są nasi absolwenci

9 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (6) Ocena wartości dodanej posiedzeń Rady Pracodawców - Ze względu na próbkę 1-elementową trudno wnioskować o przydatności procesu - Zupełnie inna percepcja roli i celu kształcenia przez pracodawców i władze uczelni - Ciekawostka: suplementy do dyplomu prawie nigdy nie są oceniane w procesie rekrutacji Posiedzenie Rady Pracodawców Ocena procesu: -Przez pracodawców – neutralna -Przez „zarządzających” raczej negatywna

10 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (7) - WZZJK zweryfikował stopień realizacji zapisów w PROEDU na podstawie materiałów dostarczonych przez podmioty działające na WNE - Komisja Dydaktyczna - Komisja Studiów Podyplomowych - Komisja studiów Doktoranckich - Weryfikacja 10 obszarów zapewniania jakości Sprawozdanie WZZJK z realizacji PROEDU Zakładane cele: - Na ile procedury projakościowe są wdrożone - Na ile zapisane procedury prowadzą do poprawy jakości kształcenia Zakładane cele: - Na ile procedury projakościowe są wdrożone - Na ile zapisane procedury prowadzą do poprawy jakości kształcenia

11 Tekst prezentacji Ocena skutków regulacji (7) Refleksje po sprawozdaniu WZZJK - Czas szybko płynie - PKA „wymusza” integrację działalności podstawowej – Studia I, II, III stopnia i działalności komercyjnej – studia podyplomowe. W sytuacji załamania rynku studiów podyplomowych, sprawozdawanie nt. jakości kształcenia mija się z celem, bo studia nie są uruchamiane. - Monitorowanie losów absolwentów wyjątkowo trudne i kosztowne – nowelizacja ustawy PSW zakłada zcentralizowanie procesu i korzystanie z danych ZUS, niejasne, czy rolą uczelni jest nadal realizacja tego zadania - Nie wszystkie niedociągnięcia można łatwo naprawić – np. zakup książek anglojęzycznych jest kosztowną inwestycją - Już po pierwszym sprawozdaniu widać potrzebę korekty Proedu, zgodnie z zapisami jest ona realizowana co dwa lata Sprawozdanie WZZJK z realizacji PROEDU Ocena procesu: - Przez WZZJK – praca do wykonania - Przez „zarządzających” – raczej pozytywna (dyscyplinująca) Ocena procesu: - Przez WZZJK – praca do wykonania - Przez „zarządzających” – raczej pozytywna (dyscyplinująca)

12 Tekst prezentacji Ogólna ocena zapisów i działań pro-jakościowych - Realizacja zapisów PROEDU powinna być instrumentem, a nie celem samym w sobie. PKA obecnie kontroluje procesy, a nie efekty kształcenia. - PROEDU powinien być drogowskazem, by władze uczelni / jednostki pamiętały, że o jakość należy dbać. Jest wiele badań, że to tacit knowledge ma znaczenie w kreowaniu nowej wiedzy, a nie instrukcje i regulaminy. - Można sobie wyobrazić kolejną ocenę instytucjonalną ok. 2018 r. – przegląd wszystkich sprawozdań, raportów, prezentacji, notatek etc. z ostatnich lat – czy rzeczywiście pełne dokumentów segregatory dowodzą wysokiej jakości kształcenia? - Kolejna ocena PKA powinna bazować na danych ZUS – ranking uczelni i ich wydziałów, a rola PKA powinna być głównie doradcza, a nie tylko kontrolna -gdy kształcenie jest dobre (tj. absolwenci mają pracę i jest ona dobrze płatna) to PKA powinna być ciałem doradczym, co można jeszcze udoskonalić, by było jeszcze lepiej, na podstawie przeglądu dobrych praktyk z innych jednostek -gdy kształcenie jest słabe (tj. absolwenci nie mają pracy lub jest ona słabo płatna) to PKA powinna być ciałem doradczym i zarazem kontrolnym (bo tylko wtedy może wskazać uchybienia prowadzące do słabych efektów kształcenia)


Pobierz ppt "Wpływ akredytacji instytucjonalnej PKA na budowę i funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW dr Katarzyna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google