Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do podejmowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do podejmowania."— Zapis prezentacji:

1 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

2 Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Studia w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania uzyskanej wiedzy m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy. Dzięki studiom studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu, czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

3 Możliwości zatrudnienia Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci mają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

4 Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie: w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

5 jako menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej, innych strukturach międzynarodowych, organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego współpracujących z zagranicą, placówkach zagranicznych, instytucjach pozarządowych podejmujących działalność międzynarodową, miastach partnerskich, jako doradca/konsultant w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych instytucjach europejskich, organach administracji państwowej i samorządowej, jako pracownik agencji public relations, reklamowych, turystycznych i informacyjnych, wydawniczych STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

6 Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich. Umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Program studiów przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzupełnieniem programu kształcenia jest blok przedmiotów do wyboru w formie wykładów monograficznych oraz przedmiotów do wyboru, których tematyczna różnorodność pozwala studentowi na planowanie ścieżki własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzanie zainteresowań. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

7 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowanie absolwenta do podejmowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google